Managementul Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc de 129 de pagini (in total).

Profesor: Viorica Grigoruta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

CAPITOLUL I. CONSIDERATII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul personalului / resurselor umane reprezinta ansamblul de activitati generale si specifice, privitoare la asigurarea, mentinerea si folosirea eficienta a personalului din cadrul agentilor economici ( societati comerciale, regii autonome, banci societati de asigurare etc ). Managementul competitiv al resurselor umane este esential pentru succesul oricarei organizatii. Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atât managerului general cât si sefului compartimentului de resurse umane, acesta având responsabilitatea de a se familiariza cu problematica si procedurile utilizate în acest domeniu de catre firmele performante, atât în tara cât si în strainatate.

Pentru a fi eficient, managerul departamentului de resurse umane trebuie sa aiba o serie de calitati: sa fie staruitor în urmarirea aplicarii deciziilor, rabdator si întelegator fata de opiniile altora; sa fie bun negociator, sa aiba simtul umorului.

Organizarea activitatilor resurselor umane se poate face pe mai multe domenii: personal, învatamânt, salarizare, cercetare. Ca tip de structura interna de organizare a departamentului de resurse umane se poate utiliza organizarea functionala si organizarea matriceala. Functia de resurse umane cuprinde toate activitatile orientate spre factorul uman, având drept obiective urmatoarele: conceperea, proiectarea, utilizarea optima, întretinerea, dezvoltarea social-umana.

I.1.Conceptul de managementul resurselor umane si responsabilitatile la nivelul unei organizatii

Managementul resurselor umane presupune îmbunatatirea continua a activitatilor tuturor angajatilor în scopul realizarii misiunii si a obiectivelor organizationale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesita drept conditie primordiala ca fiecare manager sa constituie un model de atitudine comportamentala. În acest fel, managerul trebuie sa preia responsabilitatea procesului, sa se implice în fiecare actiune, sa discute personal cu angajatii progresele obtinute de acestia si sa recompenseze rezultatele bune. Actiunea manageriala ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distincta cu caracteristici specifice.

Aplicarea cu succes a obiectivelor managerului resurselor umane din cadrul oricarei organizatii presupune existenta unui sistem de evaluare a performantelor, a unui sistem de stimulare a angajatilor si de recompensare a rezultatelor.

Orice sistem managerial vizeaza cooperarea permanenta a tuturor angajatilor pentru a îmbunatati calitatea produselor si a serviciilor oferite de organizatie, calitatea functionarii acesteia si a obiectivelor sale, în scopul asigurarii viabilitatii si profitabilitatii pe termen lung, în acord cu exigentele societatii.

În prezent, în întreprinderile românesti de stat, dar chiar si la nivel organismelor internationale guvernamentale continua sa se manifeste conceptia traditionala, de considerare a personalului ca „forta de munca”, dupa cum n-au disparut nici notiunile de munca fizica, cu caracter productiv, deci utila si munca de esenta intelectuala, neproductiva, care nu duce la crearea de bunuri materiale si, într-o anumita masura, inutila .

Responsabilitatea managementului resurselor umane revine în cadrul unei organizatii atât managerilor superiori, cât si departamentului de specialitate. Cooperarea dintre acestia este hotarâtoarea pentru succesul organizational.

Punctul de contact dintre aceste elemente responsabile de activitatile de personale reprezinta limitele care determina cine si ce face în diferite activitati ale managementului resurselor umane. Responsabilitatile complete în acest domeniu se stabilesc de fiecare întreprindere, în functie de misiunea si specificul activitatii.

Pentru a se obtine rezultate notabile este necesar ca activitatilor privind managementul resurselor umane sa li se acorde o maxima importanta, iar seful acestui departament sa fie subordonat managerului general. Responsabilitatea functionala pentru rezultatele activitatii de managementului resurselor umane se stabileste de catre managerul general în aceaasi maniera în care sunt definite si celelalte activitati importante ale organizatiilor.

Managerii de vârf au datoria de a cunoaste activitatile specifice ale resurselor umane stimulând cooperarea eficienta dintre compartimentele firmei si departamentul de resurse umane.

Managerul departamentului resurse umane are responsabilitatea promovarii unei conceptii corecte asupra continutului activitatii – domeniului condus.

Abordarea corecta a managementului resurselor umane este asigurata si de organizarea unor programe de instruire a agentilor în acest domeniu.

Principalele responsabilitati ale departamentului de resurse umane sunt:

- recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta;

- elaborarea programului de calificare si de perfectionare adecvate obiectivelor întreprinderii;

- elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate sa încurajeze realizari eficiente, la costuri scazute;

Fisiere in arhiva (10):

 • Managementul Resurselor Umane
  • CAP 4.doc
  • CAPITOLUL 1 si 2.doc
  • CAPITOLUL 10 eval performante mru portal.doc
  • CAPITOLUL 12 functia publica portal mru.doc
  • CAPITOLUL 3 mru portal.doc
  • CAPITOLUL 5 descriere post portal mru.doc
  • CAPITOLUL 6 analizapostului portal mru.doc
  • CAPITOLUL 7 recrut si selectia mru portal.doc
  • CAPITOLUL 8 integrare si pregatire profesionala portal.doc
  • CAPITOLUL 9 motivatia portal mru.doc