Managementul Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 42 de voturi)

Acest curs prezinta Managementul Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 51 de pagini .

Profesor: Dan Constantinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1. Repere conceptuale
1.1. Relatia individ-organizatie
1.2. Managementul resurselor umane: definitie, obiective
1.3. Organizarea activitatilor privind resursele umane
1.4. Modele specifice ale managementului resurselor umane
2. Abordarea strategica a resurselor umane
2.1. Procesul planificarii strategice
2.2. Tipologia strategiilor din domeniul resurselor umane
2.3. Prognoza resurselor umane
2.4. Planificarea resurselor umane
2.5. Politici în domeniul resurselor umane
3. Analiza si proiectarea postului
3.1. Postul - definitie si componente
3.2. Analiza postului
3.3. Descrierea postului
3.4. Proiectarea si reproiectarea postului
4. Recrutarea si selectia resurselor umane
4.1. Componenta strategica a procesului de recrutare si selectie
4.2. Organizarea procesului de recrutare; metode si responsabilitati
4.3. Selectia personalului - componenta a procesului de asigurare
a organizatiei cu resurse umane
4.4. Continutul si determinarile etapelor de selectie
4.5. Metode statistice si econometrice utilizate în procesul de
selectie
5. Dezvoltarea resurselor umane; managementul carierei
5.1. Integrarea profesionala - preconditie a dezvoltarii
5.2. Locul si rolul dezvoltarii profesionale în managementul
resurselor umane
5.3. Metode si programe de pregatire profesionala
5.4. Aspecte generale privind managementul carierei
5.5. Abordarea individuala a carierei
5.6. Abordarea organizationala a carierei
6. Motivatie si performanta; evaluarea performantelor resurselor
umane
6.1. Motivatia ca reper managerial; teorii ale motivatiei
6.2. Corelarea teoriilor motivationale dintr-o perspectiva ierarhica
6.3. Satisfactia în munca si performanta
6.4. Evaluarea performantelor: continut, obiective si criterii
6.5. Metode de evaluare a performantelor; responsabilitati
7. Managementul recompenselor
7.1. Cadrul conceptual al sistemului de recompense
7.2. Evaluarea posturilor
7.3. Subsistemul recompenselor directe
7.4. Subsistemul recompenselor indirecte
7.5. Echitate si discriminare în managementul recompenselor

Extras din document

1.2. Managementul resurselor umane: definitie, obiective

Definitiile managementului resurselor umane propuse de diversi specialisti

în materie se încadreaza cel putin într-una din cele patru perspective de

întelegere a managementului resurselor umane evidentiate de Beardweel si

Holden si anume:

- o expresie a practicii de personal existente;

- o noua disciplina manageriala;

- un model bazat pe resurse;

- un fenomen strategic si international.

Noi vom considera managementul resurselor umane ca un subsistem

integrat în activitatea firmei, definit printr-o serie de caracteristici dimensionale

(marime, structura sociologica, pe profesii, costuri s.a.) si functionale

(productivitate, fiabilitate, fluctuatie etc.) si marcat de existenta unei game

complexe de relatii interne si de conexiune cu celelalte subsisteme.

Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a

genera cunostintele necesare si de a valorifica experienta în domeniu, în

vederea asigurarii unui nivel optim de performanta organizationala, pe baza

utilizarii unei metodologii si a unui instrumentar adecvate.

Obiectivele concrete pot fi structurate în:

- obiective strategice, pe termen mediu si lung, care vizeaza organizarea si

planificarea resurselor umane;

- obiective operationale, de natura tehnica si administrativa, care privesc

conducerea curenta a entitatilor organizationale.

Politicile specifice domeniului resurselor umane reprezinta ansamblul

regulilor de baza si al atitudinilor fata de aceste resurse, pe baza carora se

adopta deciziile în cadrul firmei. Politicile sunt supuse unui set complex de

cerinte, dintre care sunt de mentionat:

- integrarea managementului resurselor umane în managementul

întreprinderii;

- obtinerea adeziunii întregului personal;

- actionarea la toate nivelurile;

6

- asigurarea unui climat de angajare si de valorificare a potentialului fiecarui

angajat;

- recunoasterea si motivarea personalului care obtine rezultate

performante;

- stimularea, la fiecare angajat, a dorintei de îmbunatatire continua a

propriei activitati;

- antrenarea în procesul decizional a celor care dovedesc competenta

profesionala.

1.3. Organizarea activitatilor privind resursele umane

Caracteristicile acestui tip de activitate sunt, în principal, includerea unor

atributii specifice domeniului în cauza în gama de preocupari aferente fiecarui

titular de post managerial, precum si cooperarea structurilor manageriale cu

departamentul de specialitate.

Responsabilii cu problemele privind resursele umane, împreuna cu

structurile organizationale dedicate acestor probleme, au o gama de atributii

specifice, dintre care sunt de mentionat:

- recrutarea si angajarea personalului potrivit cerintelor si criteriilor de

competenta predeterminate;

- elaborarea, în concordanta cu obiectivele firmei, a programelor de

calificare si perfectionare;

- elaborarea matricei stimulentelor salariale, bazate pe evaluarea

performantelor;

- elaborarea sistemelor de stimulare conexe celui salarial, în corelare cu

optiunile si orizontul de asteptare ale salariatilor;

- integrarea rapida a noilor angajati;

- elaborarea programelor de cariera pentru managerii firmei si pentru

persoanele care prezinta aptitudini manageriale.

Profilul specialistului în resurse umane impune un model formativ aparte, în care

- alaturi de o educatie generala consistenta - este necesara asimilarea de cunostinte

în domeniul afacerilor, al comportamentului uman si al legislatiei specifice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul resurselor umane.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICA Facultatea de Management