Managementul resurselor umane

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 29733
Mărime: 182.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Peța Cezar
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta

Cuprins

CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 4

1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației 4

1.2. Definirea managementului resurselor umane 8

1.3. Principalele activități ale managementului resurselor umane 9

1.4. Dimensiunile internaționale ale managementului resurselor umane 10

CURS II: STRATEGII ȘI POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 12

2.1. Conținutul strategiilor din domeniul resurselor umane 12

2.2. Tipuri de strategii în domeniul resurselor umane 13

2.3. Elaborarea și implementarea strategiilor din domeniul resurselor umane 15

CURS III: STRATEGII ȘI POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 18

3.1. Politici in domeniul resurselor umane 18

3.2. Politici de resurse umane specifice 20

3.3. Elaborarea și implementarea politicilor din domeniul resurselor umane 21

CURS IV: ANALIZA ȘI PROIECTAREA POSTURILOR 23

4.1. Definirea, componentele și variabilele postului 23

4.2. Definirea analizei posturilor 25

4.3. Descrierea posturilor și specificațiile posturilor 25

CURS V: ANALIZA ȘI PROIECTAREA POSTURILOR 27

5.1. Principalele obiective ale analizei posturilor 27

5.2. Tipuri de analize ale posturilor 27

5.3. Procesul analizei posturilor 28

5.4. Proiectarea și reproiectarea posturilor 29

5.5. Abordări și metode ale definirii sau proiectării posturilor 29

CURS VI: PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE 31

6.1. Definirea planificării resurselor umane 31

6.2. Necesitatea și avantajele planificării resurselor umane 31

6.3. Principalele dimensiuni ale planificării resurselor umane 32

6.4. Metodele de planificare a resurselor umane 32

CURSUL VII: RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR UMANE 34

7.1. Definirea și obiectivele procesului de recrutare 34

7.2. Factori care influențează procesul de recrutare 34

7.3. Sursele de recrutare a personalului 34

7.4. Criteriile de recrutare a personalului 36

CURS VIII: RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR UMANE 37

8.1. Selecția resurselor umane 37

8.2. Etapele procesului de selecție a personalului 38

CURSUL IX: MANAGEMENTUL CARIEREI 42

9.1. Conceptul de carieră 42

9.2. Managementul carierei 42

9.3. Principalele obiective ale managementului carierei 42

9.4. Planificarea și dezvoltarea carierei 42

9.5. Carierele duale și problemele vieții de familie 45

9.6. Eficacitatea carierei 47

CURSUL X: EVALUAREA PERFORMANȚELOR (I) 48

10.1. Definirea evaluării performanțelor 48

10.2. Rolul și semnificația evaluării performanțelor 49

10.3. Obiectivele evaluării performanțelor 49

CURSUL XI: EVALUAREA PERFORMANȚELOR (II) 50

11.1. Evaluarea formală și evaluarea informală a performanțelor 50

11.2. Etapele procesului de evaluare a performanțelor 50

11.3. Prevenirea sau estomparea prolemelor potențiale și a surselor de erori 50

11.4. Recomandări privind sistemele de evaluare a performanțelor 51

11.5. Semnificația interacțiunii evaluator-evaluat 51

11.6. Cauze care duc la supraevaluarea performanțelor 52

11.7. Cauze care duc la subevaluarea performanțelor 53

CURSUL XII: MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR 54

12.1. Managementul recompenselor - noțiuni generale 54

12.2. Politica salarială - componentă a politicii generale a organizației 54

12.3. Principiile generale ale sistemului de salarizare 55

12.4. Principii de salarizare abordate din perspectivă managerială 55

12.5. Principalele sisteme de salarizare 56

CURS XIII: MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 58

13.1. Natura conflictului 58

13.2. Tipuri de conflicte 58

13.3. Cauzele conflictelor 59

13.4. Strategii ale managementului conflictelor 60

CURSUL XIV: MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 62

14.1. Considerații generale 62

14.2. Politica națională a securității și sănătății în muncă și armonizarea obiectivelor naționale cu cele comunitare 62

14.3. Managementul securității și sănătății în muncă 63

14.4. Accidentele de muncă și bolile profesionale 65

MODUL DE DESFĂȘURARE A SEMINARIILOR 67

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației

Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită în primul rând, cunoașterea și înțelegerea cât mai deplină a rolului și particularităților resurselor umane în cadrul organizației.

- Resursele umane reprezintă organizația

Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o rețea de organizații care apar, se dezvoltă sau dispar.

În aceste condiții, oamenii reprezintă o resursă comună și totodată, o resursă cheie, o resursă vitală, de azi și de mâine, a tuturor organizațiilor care asigură supraviețuirea, dezvoltarea și succesul competițional al acestora.

Organizația reprezintă o „ activitate social-umană, ce presupune asocierea spontană/dirijată (voluntară) a unui număr mare de persoane ce dețin statute și roluri bine definite, determinate sau nu (formale, informale), în vederea realizării unui scop comun, explicit formulat ”(Zlate)

Organizațiile sunt invenții sociale, destinate realizării unor scopuri comune prin efort comun, care au drept caracteristică esențială prezența coordonată a oamenilor și nu neapărat a lucrurilor. Prin urmare, organizațiile implica oameni și în final, depind de efortul oamenilor.

Esența oricărei organizații este efortul uman, iar eficiența și eficacitatea acesteia sunt influențate, în mare măsură, de comportamentul oamenilor în cadrul organizației. Deci, organizațiile există deoarece oamenii, care reprezintă atât șanse, cât și provocări, lucrează împreună pentru realizarea obiectivelor organizaționale în vederea îndeplinirii propriilor lor obiective.

Organizațiile sunt implicate in viața zilnică și reprezintă o parte din existența cotidiană, locul în care se consumă cea mai mare parte din timp.

- Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale unei organizații, ale cărei rezultate devin tot mai evidente in timp.

Investiția în oamenii s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supraviețuirea unei organizații sau de a asigura competitivitatea și viitorul acesteia. Toate celelalte resurse ale organizației sunt importante si folositoare, însă resursele umane și managementul lor sunt foarte importante și foarte valoroase în confruntarea cu necunoscutul.

Oamenii sunt resursele active ale organizației, deoarece potențialul lor, experiența și pasiunea oamenilor, inițiativele și dezvoltarea lor contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității organizaționale, fără prezența efectivă a omului este pur și simplu imposibil ca o organizație să-și atingă obiectivele.

- Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, precum și capacitatea lor de a-și cunoaște și învinge propriile limite.

Omul este concomitent subiect, obiect și scop al diferitelor activități, fiind totodată creator și consumator de resurse.

Resursele umane sunt de asemenea, singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluții și de idei noi, originale și valoroase. Oamenii dețin potențialul uman necesar pentru a crea bunuri materiale și spirituale de valoare superioară, care să satisfacă cerințe noi sau să răspundă mai bine unor cerințe vechi. Oamenii proiectează și realizează bunuri și servicii, controlează calitatea alocă resurse, iau decizii și stabilesc sau elaborează, mai presus de toate, obiective și strategii.

Prin urmare, succesul organizațiilor, gradul ce competitivitate, progresul acestora depind tot mai mult de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate al acestora, oamenii constituind ”bunul cel mai de preț al unei organizații”, adevăr subliniat și de proverbul “omul sfințește locul”.

- Deciziile manageriale din domeniul resurselor umane sunt printre cele mai dificile

Sunt printre cele mai dificile decizii deoarece acestea interconectează factorii individuali, organizaționali și situaționali care influențează și se regăsesc în deciziile respective dar totodată trebuie să răspundă unor cerințe diverse.

Toate activitățile in domeniul managementului resurselor umane presupun pregătirea și adoptarea unor decizii de personal care trebuie să evalueze situații cu aspect dual, moral sau etic și legal, extrem de complexe sau care trebuie să facă o serie de alegeri sau selectări cu privire la factorul uman, de multe ori deosebit de dificile. De exemplu, deciziile de a angaja mai mulți oamenii cu o anumită calificare și experiență, de a perfecționa și promova personalul, de a concedia sunt numai câteva dintre deciziile de personal ale căror efecte directe sunt deosebit de complexe.

Pentru ca astfel de decizii manageriale din domeniul resurselor umane, care afectează direct viața și activitatea oamenilor, să fie nediscriminatorii, este necesar să se aibă în vedere principiile morale și etice fundamentale ca de exemplu, responsabilitatea, echitatea etc, precum și crearea unui cadru decizional etic care să reflecte sistemul de valori acceptat social.

Deoarece în domeniul managementului resurselor umane sunt numeroase situații in care onestitatea, integritatea și cinstea sunt profund implicate, etica ca ansamblu de norme sau obligatii morale cărora trebuie sa se subordoneze acțiunile și deciziile, ajuta să se determine ce reprezinta un comportament corect sau incorect, bun sau rău, just sau nejust, moral sau imoral. De aceea se afirma că modul în care se abordeaza problemele etice in procesul decizional reflecta stadiul de dezvoltare morala in care se afla organizatia.

Din păcate, nu sunt puține situatiile în care managerii pot fi suspectați sau chiar acuzați de comportament neetic. În general persoanele orientate puternic spre valorile economice sunt mult mai expuse la un comportament neetic. De asemenea managerii cu o mare nevoie de putere personală sunt mai dispuși să ia decizii neetice, folosindu-și puterea pentru promovarea, în primul rând a interesului personal.

Pentru rezolvarea problemelor etice, organizațiile trebuie să elaboreze coduri etice destinate propriilor angajați. Având în vedere anumite standarde morale în procesul decizional, studiile efectuate evidentiază unele exemple tipice de comportamente etice și anume:

a) comunicarea onestă; evaluați cu sinceritate subordonații;

b) tratamentul corect; dați salarii echitabile;

c) considerația specială; prioritatea la angajare pentru o persoana cu nevoi speciale;

d) competiția onestă;evitați loviturile pe la spate;

e) responsabilitatea față de organizație;actionați pentru binele întregii organizații nu doar în interes propriu;

f) respectarea legii; urmați spiritul și litera legislației muncii;

g) respectul pentru individ;

h) respectul reciproc- stabilirea și conștientizarea comunității de interese și soluționarea conflictelor apărute ca urmare a unei comunicări mai puțin eficiente;

i) dreptate sau corectitudine procedurală- privind toate aspectele referitoare la modul în care oamenii sunt tratați;

j) transparență.

Prin urmare astfel de comportamente etice, care ar trebui să reprezinte valori culturale dobândite prin tradiție și educație, au un rol important în consacrarea profitului etic al organizației atât prin efectul de demonstrație al atitudinii managerilor, cât și datorită necesității promovării lor ca o cerință de bază a conviețurii sociale.

De asemenea, deciziile manageriale în domeniul resurselor umane trebuie să fie decizii deosebit de responsabile examinate din punct de vedere al impactului lor social cât și din punct de vedere a reducerii costurilor sociale.Acestea cu atât mai mult cu cât deciziile dictate în numeroase situații de necesității economice sunt departe de a avea în vedere consecințele sociale.Din acest punct de vedere individul trebuie să știe și să simtă că este luat în calcul în adoptarea deciziilor manageriale.

Bibliografie

1) MANOLESCU AUREL, LEFTER VIOREL, ALEXANDRINA DEACONU, CRISTIAN VIRGIL MARINAS, Managementul Resurselor Umane, Editura Pro Universitaria, București, 2012;

2) NICA, ELVIRA, Elaborarea și folosirea studiilor de caz în MRU, Editura Economică, București. 2010;

3) MANOLESCU AUREL, Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2003;

4) PÂINIȘOARĂ GEORGETA, PÂINIȘOARĂ ION - OVIDIU, Managementul resurselor umane, Editura Polirom, București, 2005;

5) MALCOM MARTIN, JACKSON TRICIA, Practica de personal, Editura Codecs, București, 2008;

6) HILARIE OWEN, HODGSON VICKZ, NIGEL GAZZARD, Manual de leadership, Editura Codecs, București, 2006;

7) JEFFREY PFEFFER, Resursele umane în ecuația profitului, Editura ALL, București,, 2010;

8) PATRICE FABART, Descoperă managerul din tine!, Editura Rentrop & Straton, București, 2004;

Preview document

Managementul resurselor umane - Pagina 1
Managementul resurselor umane - Pagina 2
Managementul resurselor umane - Pagina 3
Managementul resurselor umane - Pagina 4
Managementul resurselor umane - Pagina 5
Managementul resurselor umane - Pagina 6
Managementul resurselor umane - Pagina 7
Managementul resurselor umane - Pagina 8
Managementul resurselor umane - Pagina 9
Managementul resurselor umane - Pagina 10
Managementul resurselor umane - Pagina 11
Managementul resurselor umane - Pagina 12
Managementul resurselor umane - Pagina 13
Managementul resurselor umane - Pagina 14
Managementul resurselor umane - Pagina 15
Managementul resurselor umane - Pagina 16
Managementul resurselor umane - Pagina 17
Managementul resurselor umane - Pagina 18
Managementul resurselor umane - Pagina 19
Managementul resurselor umane - Pagina 20
Managementul resurselor umane - Pagina 21
Managementul resurselor umane - Pagina 22
Managementul resurselor umane - Pagina 23
Managementul resurselor umane - Pagina 24
Managementul resurselor umane - Pagina 25
Managementul resurselor umane - Pagina 26
Managementul resurselor umane - Pagina 27
Managementul resurselor umane - Pagina 28
Managementul resurselor umane - Pagina 29
Managementul resurselor umane - Pagina 30
Managementul resurselor umane - Pagina 31
Managementul resurselor umane - Pagina 32
Managementul resurselor umane - Pagina 33
Managementul resurselor umane - Pagina 34
Managementul resurselor umane - Pagina 35
Managementul resurselor umane - Pagina 36
Managementul resurselor umane - Pagina 37
Managementul resurselor umane - Pagina 38
Managementul resurselor umane - Pagina 39
Managementul resurselor umane - Pagina 40
Managementul resurselor umane - Pagina 41
Managementul resurselor umane - Pagina 42
Managementul resurselor umane - Pagina 43
Managementul resurselor umane - Pagina 44
Managementul resurselor umane - Pagina 45
Managementul resurselor umane - Pagina 46
Managementul resurselor umane - Pagina 47
Managementul resurselor umane - Pagina 48
Managementul resurselor umane - Pagina 49
Managementul resurselor umane - Pagina 50
Managementul resurselor umane - Pagina 51
Managementul resurselor umane - Pagina 52
Managementul resurselor umane - Pagina 53
Managementul resurselor umane - Pagina 54
Managementul resurselor umane - Pagina 55
Managementul resurselor umane - Pagina 56
Managementul resurselor umane - Pagina 57
Managementul resurselor umane - Pagina 58
Managementul resurselor umane - Pagina 59
Managementul resurselor umane - Pagina 60
Managementul resurselor umane - Pagina 61
Managementul resurselor umane - Pagina 62
Managementul resurselor umane - Pagina 63
Managementul resurselor umane - Pagina 64
Managementul resurselor umane - Pagina 65
Managementul resurselor umane - Pagina 66
Managementul resurselor umane - Pagina 67
Managementul resurselor umane - Pagina 68
Managementul resurselor umane - Pagina 69
Managementul resurselor umane - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Managementul resurselor umane.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Disertatie - Managementul Motivarii

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Motivarea

CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Termenul de motivaţie a apãrut in literatura de specialitate in...

Managementul Resurselor Umane

Introducere Tema proiectului este deosebit de complexă şi contemporană,conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa “The...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Managementul Resurselor Umane

Pe masura ce organizatiile se dezvolta au de a face cu o serie de aspecte esentiale ale managementului resurselor umane. Managerii creeaza un plan...

Managementul Carierei

Capitolul 1. Elemente introductive privind managementul carierelor 1.1. Conceptul de carieră Managementul carierelor este procesul de proiectare...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul Resurselor Umane - Primaria Orasului Navodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz - Organizatia Scolara

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Ai nevoie de altceva?