Managementul Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 160 de pagini .

Profesor: Carmen Chasovschi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1 4
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI
MANAGEMENTUL ACESTORA 4
1.1. CONSIDERAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI ROLUL LOR ÎN SUCCESUL ORGANIZAŢIILOR5
1.1.1. Definirea resurselor umane 6
1.1.2. Rolul şi caracteristicile resurselor umane în succesul întreprinderilor 8
1.1.3. Caracteristici ale resurselor umane 9
1.2. IPOSTAZE ALE RESURSELOR UMANE ÎN TEORIA ECONOMICĂ 10
1.2.1. Resursele umane şi forţa de muncă 11
1.2.2. Resursele umane şi capitalul uman. Capital intelectual şi capital uman 14
1.3. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 17
1.3.1 Definirea managementului resurselor umane 17
1.3.1.1. Definiri ale managementului resurselor umane în literatura românească de
management 18
1.3.1.2. Managementul resurselor umane în viziunea autorilor străini 20
1.3.2. Apariţia şi evoluţia funcţiei resurselor umane 22
1.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MANAGEMENTUL DE PERSONAL 27
CAPITOLUL 2 32
ACTIVITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 32
2.1. MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE 32
2.1.1. Concepţia strategică – condiţie a dezvoltării 32
2.1.2. Abordarea strategică a managementului resurselor umane 34
2.1.3. Conţinutul strategiilor din domeniul resurselor umane 39
2.1.3.1. Tipuri de strategii ale resurselor umane 43
2.1.3.2. Elaborarea şi implementarea strategiilor din domeniul resurselor umane 45
2.2. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A RESURSELOR UMANE 48
2.2.1.Planificarea resurselor umane la SC ROMALFA SA Câmpulung 54
2.3. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 56
2.3.1. Analiza şi proiectarea funcţiei 57
2.3.2. Recrutarea personalului 59
2.3.3. Procesul de selecţie a personalului 63
2.3.4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul SC MUSATINII SA 69
2.4. MOTIVAREA RESURSELOR UMANE 70
2.4.1. Aspecte generale ale motivării resurselor umane 70
2.4.2. Teorii de conţinut 75
2.4.2.1. Teoria ierarhiei nevoilor 75
2.4.2.2. Teoria X şi Teoria Y 77
2.4.2.3 Teoria factorilor duali 78
2.4.2.4 Teoria ERG 81
2.4.2.5 Teoria achiziţiei succeselor 83
2.4.2.6 Teoria I-M (Imaturitate-Maturitate) 85
2.4.3 Teorii de proces 86
2.4.3.1 Teoria performanţelor aşteptate 86
2.4.3.2 Teoria Porter-Lawler a motivaţiei 88
2.4.3.3 Teoria echităţii 89
2.4.3.4 Teoria fixării scopurilor 92
2.4.4 Teorii de întărire 94
3
2.4.4.1 Teoria condiţionării operante 94
2.4.5. Motivarea resurselor umane şi dezvoltarea carierei în cadrul companiei ASSIST
Suceava 96
2.5. MANAGEMENTUL CARIEREI 99
2.5.1. Cariera şi managementul acesteia 99
2.5.2. Rolul organizaţiei şi al indivizilor în dezvoltarea carierei 103
2.5.3. Conceptul de planificare a carierei 105
2.5.3.1. Planificarea carierei individuale 109
2.5.3.2. Planificarea carierei organizaţionale 112
CAPITOLUL 3 117
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – ORGANIZARE ŞI
RESPONSABILITĂŢI 117
3.1. FACTORI DE INFLUENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 117
3.2. OBIECTIVE ALE FUNCŢIUNII DE RESURSE UMANE 119
3.3. ACTIVITĂŢI ŞI ATRIBUŢII ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 122
3.4. ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR.
ÎNDATORIRI ŞI RESPONSABILITĂŢI 132
3.4.1. Managementul resurselor umane - o funcţie centralizată 134
3.4.2. Managementul resurselor umane – o funcţiune descentralizată 137
3.5. ATRIBUŢII ÎN ORGANIZAREA EFICIENTĂ A FUNCŢIUNII DE RESURSE UMANE 143
3.5.1. Managementul resurselor umane – o responsabilitate comună 143
3.6. MODIFICĂRI PRECONIZATE ÎN ACTIVITĂŢILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN
PERIOADA URMĂTOARE 146
BIBLIOGRAFIE
4

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI

MANAGEMENTUL ACESTORA

“Lumea afacerilor se află într-un proces de continuă schimbare”. Această frază

a dominat şi domină economia ultimilor decenii. Organizaţiile îşi întocmesc planuri

strategice, încearcă să prevadă schimbarea şi se adaptează din mers unui mediu în

perpetuă transformare, unor pieţe care îşi lărgesc graniţele sau unor cerinţe mereu

sporite ale consumatorilor. Mai mult, mai bine, mai repede.

Resursele umane, la rândul lor, trebuie să fie cele potrivite la locurile

potrivite cu abilităţile potrivite la timpul potrivit. Angajaţii nu se mai împart în

muncitori şi şefi, ci în lideri oficiali, top manageri, manageri de compartimente,

supervizori, coordonatori de proiecte, consultanţi etc. Este căutat cu orice preţ succesul

în afaceri, iar asupra angajaţilor acţionează o presiune imensă – cea care îi face

responsabili de maximizarea rezultatului afacerii.

Drept urmare, dacă alte ştiinţe sau domenii de ştiinţă au dispărut din atenţia

generală, cel puţin în momentul de faţă, managementul resurselor umane este privit ca

una dintre pârghiile care pot împinge afacerile spre reuşită, rămânând în atenţia

teoreticienilor şi practicienilor.

Este relativ dificil de discutat despre Managementul Resurselor Umane fără a

răspunde mai întâi la întrebarea cine sunt resursele umane şi de ce sunt importante

pentru companie. Din acest motiv este firesc să încercăm pentru început o sintetizare a

opiniilor existente în literatura de specialitate vis-à-vis de resursele umane şi de

managementul acestora.

Managementul resurselor umane poate fi instrument, mod de acţiune, mijloc de

îmbunătăţire a rezultatelor obţinute în cadrul firmei, cu luarea în considerare a

intereselor angajaţilor. Sistemul angajator-angajat funcţionează perfect când sunt

identificate şi rezolvate interesele ambelor părţi, iar managementul resurselor umane,

pe lângă alte roluri ale sale, încearcă să identifice şi acele pârghii care pot determina

satisfacerea în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură a nevoilor organizaţiei şi a resurselor

umane.

5

Situaţia descrisă anterior este considerată ca fiind una ideală, iar din păcate în

practică este întâlnită relativ rar. La prima vedere, cele două părţi par a avea interese

opuse: pe de o parte dorinţa organizaţiei de a obţine rezultate maxime pe seama

resurselor umane, şi pe de altă parte interesele resurselor umane, care consideră că,

creşterea cerinţelor din partea întreprinderii poate duce la o creştere a presiunii asupra

lor.

Managementul resurselor umane poate reduce diferenţele de percepţie ale celor

două părţi şi poate contribui la satisfacerea intereselor ambelor grupe. Dar aceasta nu

este singura menire a managementului resurselor umane. Identifică resursele umane

care sunt cele mai potrivite pentru necesităţile firmei, coordonează integrarea acestora

în organizaţie, evaluează performanţele activităţii lor, identifică mijloacele cele mai

potrivite pentru a le motiva adecvat în realizarea sarcinilor şi găsesc metodele de a crea

un climat de muncă lipsit de conflicte, care să favorizeze obţinerea rezultatelor.

1.1. Consideraţii privind resursele umane şi rolul lor în succesul organizaţiilor

În contextul societăţii actuale româneşti, al unei economii în dezvoltare, marea

majoritate a managerilor şi întreprinzătorilor motivează eşecul în afaceri în principal

prin gestionarea improprie a resurselor financiare ale organizaţiei. Puţini sunt cei care

realizează că eşecul s-ar putea datora şi utilizării defectuoase a resurselor umane,

motivării neadecvate a acestora sau necorelării sistemului de recompense cu

performanţele obţinute pe seama angajaţilor. În legătură cu această problemă, Nasbitt

şi Aburdene1 menţionau că „în noua societate informaţională, capitalul uman a înlocuit

capitalul financiar, ca resursă strategică”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor Umane.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Administrarea afacerilor Anul de studiu: II