Managementul Riscului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 39377
Mărime: 730.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURSUL NR. 1

CONCEPTUL , TRĂSĂTURILE ŞI TIPOLOGIA RISCURILOR

Cuprins:

1.1.Scopul si obiectivele cursului

1.2. Riscul - concept si trăsături specifice

1.3. Tipologia riscurilor

1.4. Rezumat

Bibliografie minimală

1.1. Scopul si obiectivele cursului

Scopul acestui curs este acela de a dobândi următoarele competenţe: cunoaşterea (distingerea, identificarea, recunoasterea), înţelegerea, aplicarea, analizarea, sinteza şi evaluarea (judecarea, argumentarea, evaluarea şi compararea: erorilor, scopurilor, mijloacelor, alternativelor) aspectelor legate de conceptul, trăsăturile specifice si tipologia

riscurilor.

La terminarea studiului acestui curs vei fi capabil:

-să identifici corect situațiile în care se poate afla o firmă în procesul de luare a deciziilor;

-să definesti conceptul de risc;

-să prezinți principalele trăsături specifice ale riscului;

-să identifici corect componentele riscului;

-să identifici corect cauzele care pot genera diferite tipuri de riscuri;

-să identifici corect tendinŃele de manifestare în domeniul riscului;

-să identifici corect criteriile de clasificare a riscurilor;

-să identifici corect tipurile de riscuri economice.

1.2. RISCUL - CONCEPT ŞI TRĂSĂTURI SPECIFICE

Mediul ambiant al firmei este compus dintr-o multitudine de elemente interne şi externe care definesc situaţia firmei şi care sunt influenţate de o multitudine de factori generând o serie de efecte cu impact pozitiv sau negativ asupra activităţii economico-financiare a firmei. Din punct de vedere al riscurilor la care este supusă firma aceste elemente se transformă într-o serie de variabile si condiţii impuse.

În procesul de luare a deciziilor de către firmă aceasta se poate afla în una din următoarele trei situaţii:

a)certitudine - se caracterizează prin realizarea obiectivelor urmărite si utilizarea metodelor şi tehnicilor stabilite; în această situaţie variabilele sunt controlabile, caracteristicile acestora sunt cunoscute, iar evoluţia lor poate fi anticipată cu un grad mare de precizie;

b)incertitudine - se caracterizează prin probabilitatea mare a realizării obiectivelor, dar asupra modului de acţiune există omiteri; aici variabilele sunt numeroase, în mare parte controlabile, unele insuficient studiate şi analizate, deci a căror anticipare este aproximativă;

c) risc - se caracterizează prin apariţia doar a posibilităţii de realizare a obiectivelor, cu o probabilitate apreciabilă, iar modalităţile de realizare prezintă un grad mare de nesiguranţă.

Definiţie 1. Într-un sens general, riscul reprezintă posibilitatea ca o acţiune viitoare să genereze pierderi care vor afecta patrimoniul, interesele, activitatea si rezultatele unui agent economic. (Buglea Alexandru, Analiza situaŃiei financiare a întreprinderii, Ed. Mirton, Timisoara, 2004);

Definiție 2. Unii autori francezi riscul este „un element de incertitudine care poate afecta activitatea unui agent economic sau derularea unei operaţiuni economice”.

Definiție 3. În definiţia dată de OCDE (Organizaţia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică), se apreciază că “riscul este constituit din posibilitatea ca un fapt cu consecinţe nedorite să se producă”. Această definiţie are la bază

eventualitatea ca un eveniment (anticipat cu o anumită probabilitate sau neprevăzut de decident) să se materializeze si să afecteze negativ anumite aspecte ale activităţii economice.

Definiţie 4. DEX - Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte riscul ca fiind “posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă, sau ca pe un pericol posibil”.

MANAGEMENTUL RISCULUI = tehnica de evaluare, minimizare și prevenire a pierderilor accidentale într-o afacere, prin asigurări, măsuri de siguranță, etc

Riscul prezintă următoarele trăsături specifice:

-riscul este un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflându-se în incertitudine;

-riscul este un eveniment păgubitor (material sau moral);

-efectele riscului, odată produse, pot fi înlăturate cu greu;

-riscul apare în toate activităţile umane, în raporturile dintre oameni sau în raporturile om-natură.

Cunoscând aceste trăsături specifice noţiunii de risc, se poate acţiona în direcţia elaborării unor politici moderne de prevenire a riscului, de ocrotire împotriva riscului şi de înlăturare a efectelor sale.

Riscul are două componente principale:

a) probabilitatea de apariţie a evenimentului

b) impactul acestei apariţii - mărimea riscului

a)Probabilitatea este sansa este „sansa de producere a unui anumit eveniment”.

b)În general riscurile se împart în două mari categorii:6

-variabile cunoscute, adică riscuri care au fost identificate, evaluate si cuantificate şi pentru care au fost elaborate planuri;

-variabile necunoscute, respectiv riscuri care nu au fost încă identificate sau sunt imposibil de prevăzut.

Cauzele care pot genera diferite tipuri de riscuri pentru întreprindere pot fi: specificul activităţii desfăsurate,

- concurenţa, creşterea gradului de îndatorare

- calitatea actului managerial

- calitatea şi calificarea forţei de muncă

- relaţiile cu clienţii, furnizorii, băncile

- lipsa informațiilor sau inexactitatea lor

- împrejurări de forță majoră (calamități naturale) sau fortuite (incendii, furt, accidente)

- efectuarea unor investiții ineficiente, utilizarea unor sisteme tehnologice depăsite, etc.

Preview document

Managementul Riscului - Pagina 1
Managementul Riscului - Pagina 2
Managementul Riscului - Pagina 3
Managementul Riscului - Pagina 4
Managementul Riscului - Pagina 5
Managementul Riscului - Pagina 6
Managementul Riscului - Pagina 7
Managementul Riscului - Pagina 8
Managementul Riscului - Pagina 9
Managementul Riscului - Pagina 10
Managementul Riscului - Pagina 11
Managementul Riscului - Pagina 12
Managementul Riscului - Pagina 13
Managementul Riscului - Pagina 14
Managementul Riscului - Pagina 15
Managementul Riscului - Pagina 16
Managementul Riscului - Pagina 17
Managementul Riscului - Pagina 18
Managementul Riscului - Pagina 19
Managementul Riscului - Pagina 20
Managementul Riscului - Pagina 21
Managementul Riscului - Pagina 22
Managementul Riscului - Pagina 23
Managementul Riscului - Pagina 24
Managementul Riscului - Pagina 25
Managementul Riscului - Pagina 26
Managementul Riscului - Pagina 27
Managementul Riscului - Pagina 28
Managementul Riscului - Pagina 29
Managementul Riscului - Pagina 30
Managementul Riscului - Pagina 31
Managementul Riscului - Pagina 32
Managementul Riscului - Pagina 33
Managementul Riscului - Pagina 34
Managementul Riscului - Pagina 35
Managementul Riscului - Pagina 36
Managementul Riscului - Pagina 37
Managementul Riscului - Pagina 38
Managementul Riscului - Pagina 39
Managementul Riscului - Pagina 40
Managementul Riscului - Pagina 41
Managementul Riscului - Pagina 42
Managementul Riscului - Pagina 43
Managementul Riscului - Pagina 44
Managementul Riscului - Pagina 45
Managementul Riscului - Pagina 46
Managementul Riscului - Pagina 47
Managementul Riscului - Pagina 48
Managementul Riscului - Pagina 49
Managementul Riscului - Pagina 50
Managementul Riscului - Pagina 51
Managementul Riscului - Pagina 52
Managementul Riscului - Pagina 53
Managementul Riscului - Pagina 54
Managementul Riscului - Pagina 55
Managementul Riscului - Pagina 56
Managementul Riscului - Pagina 57
Managementul Riscului - Pagina 58
Managementul Riscului - Pagina 59
Managementul Riscului - Pagina 60
Managementul Riscului - Pagina 61
Managementul Riscului - Pagina 62
Managementul Riscului - Pagina 63
Managementul Riscului - Pagina 64
Managementul Riscului - Pagina 65
Managementul Riscului - Pagina 66
Managementul Riscului - Pagina 67
Managementul Riscului - Pagina 68
Managementul Riscului - Pagina 69
Managementul Riscului - Pagina 70
Managementul Riscului - Pagina 71
Managementul Riscului - Pagina 72
Managementul Riscului - Pagina 73
Managementul Riscului - Pagina 74
Managementul Riscului - Pagina 75
Managementul Riscului - Pagina 76
Managementul Riscului - Pagina 77
Managementul Riscului - Pagina 78
Managementul Riscului - Pagina 79
Managementul Riscului - Pagina 80
Managementul Riscului - Pagina 81
Managementul Riscului - Pagina 82
Managementul Riscului - Pagina 83
Managementul Riscului - Pagina 84
Managementul Riscului - Pagina 85
Managementul Riscului - Pagina 86
Managementul Riscului - Pagina 87
Managementul Riscului - Pagina 88
Managementul Riscului - Pagina 89
Managementul Riscului - Pagina 90
Managementul Riscului - Pagina 91
Managementul Riscului - Pagina 92
Managementul Riscului - Pagina 93
Managementul Riscului - Pagina 94
Managementul Riscului - Pagina 95
Managementul Riscului - Pagina 96
Managementul Riscului - Pagina 97
Managementul Riscului - Pagina 98
Managementul Riscului - Pagina 99
Managementul Riscului - Pagina 100
Managementul Riscului - Pagina 101
Managementul Riscului - Pagina 102
Managementul Riscului - Pagina 103
Managementul Riscului - Pagina 104
Managementul Riscului - Pagina 105
Managementul Riscului - Pagina 106
Managementul Riscului - Pagina 107
Managementul Riscului - Pagina 108
Managementul Riscului - Pagina 109
Managementul Riscului - Pagina 110
Managementul Riscului - Pagina 111
Managementul Riscului - Pagina 112
Managementul Riscului - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului.doc

Alții au mai descărcat și

Management Strategic

Capitolul 1. Management strategic: concept, necesitate, proces 1.1. Evoluţia conceptelor strategie şi management strategic După cel de al doilea...

Sisteme și Metode de Management

Sistemele şi metodele generale de management sunt: - managementul prin obiective; - managementul prin proiecte; - managementul prin produs;...

Informatica Managerială

Rezumat Managerul de azi pentru a face faţă provocărilor tehnologiilor şi pentru a conduce eficient organizaţia trebuie să cunoască şi să...

Management

- Originea etimologică este latină “manus”= mână, a mânui, a ţine în mână sau manevrare. - Cuvântul management este se pare intraductibil în limba...

Management

In concordanta cu spiritul american, prin management se intelege, inainte de toate, o stare de spirit, un mod de a privi si de a aborda problemele,...

Gestiunea Resurselor Umane

În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere că munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL 1. RESURSELE UMANE ÎN CADRUL UNEI FIRME 1.1. Conceptul de resurse umane Complexitatea procesului de management este dată nu numai de...

Managementul Lanțului Logistic

1. Rolul logisticii în mediul de afaceri Abordarea afacerilor în funcţie de succes şi competiţie s-a schimbat dramatic de la era planificărilor...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Managementul Riscului în Cadrul unui Proiect

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul riscului în cadrul proiectului/organizatiei “Extinderea...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

Inovația Financiară și Managementul Riscului

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INOVAȚIA FINANCIARĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI “Atunci când timpul şi mijloacele pentru atingerea scopurilor sunt...

Managementul Riscului Proiectelor

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului în cadrul proiectului “Proiectul de implementare a unui...

Managementul Riscului Economic

Modificarile din mediul bancar Analiza si managementul riscului financiar in domeniul bancar sunt doua probleme mereu actuale si extrem de...

Ai nevoie de altceva?