Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

1.Abordarea managerială a securităţii şi sănătăţii în muncă 4
1.1.Definirea noţiunii de sistem de management al securităţii şi sănătăţii în
muncă 5
1.2.Caracteristicile de bază ale unui sistem de management al securităţii şi
sănătăţii în muncă 6
1.3.Avantajele şi dezavantajele unui sistem de management al securităţii şi
sănătăţii în muncă 7
2.Stadiul actual al managementului securităţii şi sănătăţii în muncă pe plan
european şi internaţional 9
2.1.Evoluţia sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 10
2.2.Similitudinile dintre prevederile directivelor Uniunii Europene şi elementele
sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 11
2.3.Modele de sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 12
2.3.1.Ghidul ILO-OSH: 2001 privind principiile directoare ale sistemelor de
management al securităţii şi sănătăţii în muncă 13
2.3.2.SR OHSAS 18001: 2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale. Cerinţe 35
2.3.2.1.Organizaţiile care au participat la elaborarea
OHSAS 18001: 2007 35
2.3.2.2.Caracteristicile generale 36
2.3.2.3.Domeniul de aplicare 38
2.3.2.4.Cerinţele sistemului de management OH&S 39
2.3.2.5.Corespondenţa între OHSAS 18001, OHSAS 18002 şi Ghidul
ILO-OSH: 2001 53
2.3.2.6.Principalele modificări introduse de OHSAS 18001: 2007 în
raport cu OHSAS 18001: 1999 57
2.3.3.SR OHSAS 18002: 2009 - sisteme de management al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale. linii directoare pentru implementarea
OHSAS 18001: 2007 65
2.3.3.1.Organizaţiile care au participat la elaborarea
OHSAS 18002: 2008 65
2.3.3.2.Caracteristicile generale 66
2.3.3.3.Principalele modificări introduse de OHSAS 18002: 2008 în
raport cu OHSAS 18002: 2000 67
3.Stadiul actual al managementului securităţii şi sănătăţii în muncă în
România 68
3.1.Cadrul legislativ naţional 69
3.2.Modelul naţional de sistem de management al securităţii şi sănătăţii
în muncă 71
3.2.1.Necesitatea realizării şi caracteristicile generale ale unui model naţional
de sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 72
3.2.2.Încercări de elaborare a unor modele naţionale de sistem de management
al securităţii şi sănătăţii în muncă 73
3.2.3.Modelul naţional de sistem de management al securităţii şi sănătăţii în
muncă - „Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Cerinţe” 77
3.2.4.Ghidul de implementare al modelului naţional de sistem de management
al securităţii şi sănătăţii în muncă 80
Bibliografie 84

Extras din document

DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

- SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ:

- ansamblu de elemente legate sau interdependente destinate stabilirii unei politici şi a unor obiective de securitate şi sănătate în muncă, precum şi realizării acestor obiective (ILO-OSH: 2001);

- parte a sistemului de management al unei organizaţii utilizată pentru dezvoltarea şi implementarea politicii OH&S şi managementul riscurilor OH&S (SR OHSAS 18001: 2008);

- NOTA 1 - Un sistem de management este un ansamblu de elemente intercorelate utilizate pentru stabilirea politicii şi obiectivelor şi pentru realizarea aceste obiective.

- NOTA 2 - Un sistem de management include structura organizaţională, planificarea activităţilor (inclusiv, de exemplu, evaluarea riscurilor şi stabilirea obiectivelor), responsabilităţi, practici, proceduri, procese şi resurse.

- NOTA 3 - Adaptare după ISO 14001: 2004, 3.8.

- ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi al relaţiilor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea obţinerii nivelului dorit de securitate şi sănătate în muncă (Darabont, Al., ş.a., Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă - vol. I, Editura AGIR, Bucureşti, 2001);

- MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ:

- componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea şi revizuirea planului de securitate şi sănătate în muncă (N.G.P.M., Anexa nr. 1 - Terminologie).

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (SMSSM)

CARACTERISTICA DESCRIEREA

PRECIZIE SMSSM nu trebuie să conţină ambiguităţi. El va indica foarte clar care sunt obiectivele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

ORGANIZARE SISTEMATICĂ Componentele sistemului nu trebuie să fie abordate separat. Ele vor trebui conexate într-o schemă coerentă, uşor de înţeles şi de aplicat.

REALISM SMSSM trebuie să fie adaptat particularităţilor organizaţiei, problemelor sale specifice de securitate şi sănătate în muncă, resurselor materiale şi umane de care se dispune, specificului său istoric şi cultural.

COMPLETITUDINE SMSSM va acoperi toate activităţile şi întregul personal al organizaţiei.

CU ADRESARE PRECISĂ FIECĂRUI NIVEL DE DECIZIE SMSSM va fi conceput şi realizat astfel încât fiecare nivel de managerial din organizaţie să fie implicat direct, cu propriile sale sarcini şi responsabilităţi. El trebuie să prevadă foarte clar cine are nevoie, de ce informaţie şi în ce moment.

CU ÎNREGISTRARE COMPLETĂ SMSSM trebuie conceput şi realizat astfel încât să asigure înregistrarea în scris a tuturor datelor şi acţiunilor. Acest aspect va trebui avut în vedere pe toată durata proiectării sistemului

INTEGRAT/

INTEGRABIL Este important ca SMSSM să fie cât mai mult integrat sistemelor de management existente deja în organizaţie şi să fie conceput astfel încât să permită integrarea ulterioară a altor/cu alte sisteme de management care vor fi implementate.

FLEXIBIL/

DINAMIC SMSSM trebuie să fie capabil să răspundă rapid şi corespunzător modificărilor tehnice şi organizatorice apărute în organizaţie; el trebuie să asigure un proces dinamic de adaptare şi înnoire.

SĂ ASIGURE ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ SMSSM trebuie să asigure un feed-back continuu al rezultatelor asupra sistemului însuşi şi asupra conducerii şi personalului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE MINE MASTER: MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ