Managementul Serviciilor Publice

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 48261
Mărime: 758.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Micu
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL 1

CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR 4

1. 1. Conceptul de servicii 4

1. 3. Serviciile si sectorul tertiar 8

CAPITOLUL 2

SERVICIILE ÎN ECONOMIA MODERNÃ 11

2. 1. Sectorul tertiar - apoteozã a serviciilor 11

2. 2. Serviciile – sector distinct al economiei 14

2. 2. 1. Interdependentele serviciilor cu celelalte ramuri si sectoare de activitate 14

2. 2. 2. Contributia serviciilor la cresterea economicã 17

CAPITOLUL 3

TIPOLOGIA SERVICIILOR 19

3. 1. Necesitatea si oportunitatea clasificãrii serviciilor 19

3. 2 Criterii si modalitãti de clasificare a serviciilor 20

CAPITOLUL 4

PIAtA SERVICIILOR 27

4. 1 Caracteristicile pietei serviciilor 27

4. 2 Interventia statului si tendinte de liberalizare în sectorul serviciilor. Justificarea economicã a

reglementãrilor. 29

4. 3. Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor 31

CAPITOLUL 6 44

PROCESUL DE MANAGEMENT 44

6. 1. Conceptul si continutul procesului de management 44

6. 2. Ideea de management 45

6. 3. stiinta managementului 46

6. 4 Argumente pentru managementul serviciilor publice 47

6. 5. Premisele managementului serviciilor publice 48

CAPITOLUL 7

SECTORUL PUBLIC: delimitari conceptuale 52

7. 1. Sectorul public 52

7. 2 Domeniul public 56

7. 3 Bunuri publice 58

7. 4 Diferente între sectorul public si sectorul privat 60

7. 5. Serviciile publice 61

7. 6. Infrastructura, locuinte si transport 64

7. 6. 1. Serviciile urbane 64

3

7. 6. 2. Comunicarea si transporturile 64

7. 6. 2. 1. Energia 65

7. 6. 2. 2. Locuintele 65

7. 6. 2. 3. Asistenta socialã si sãnatate 65

7. 7. Educatie si culturã 66

7. 8. Rolul organizatiei publice 66

CAPITOLUL 8

ADMINISTRAtIA-CA SERVICIU, PUBLICUL-CA sI CLIENT 68

8. 1. Teoria promovãrii intereselor consumatorilor 70

CAPITOLUL 9

SERVICIILE PUBLICE 73

9. 1. Tipologia serviciilor publice 73

9. 2. Trasãturile serviciilor publice 74

9. 3. Principiile organizãrii si functionarii serviciilor publice 75

Capitolul 10 103

INSTITUtIA PUBLICÃ 103

10.1 Prezentarea institutiilor publice 103

10. 2. Scurt istoric al institutiei publice 103

10. 3. Caracterizare generalã 104

10. 4. Autoritatea executivã 108

10.5. Managementul institutiei publice 109

10.6. Definirea actului managerial 112

10.7. Componentele externe ale managementului public 118

10.8. Functia publicã 118

10.9. Concluzie – modele de analizã structuralã 120

Capitolul 11 123

ELABORAREA DECIZIEI ÎN INSTITUtIILE PUBLICE 123

11.1.Introducere 123

11.2.Definitia deciziei 123

11.3.Conditiile elaborãrii deciziilor 124

11.4.Tipuri de decizii 124

11. 5. Decizia administrativã 125

Extras din document

11.6. Metode si tehnici utilizate în managementul public 131CAPITOLUL 1

CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR

Evolutia economiei moderne înscrie între orientãrile sale fundamentale dezvoltarea si

diversificarea serviciilor constituite astãzi într-un sector distinct al economiei.Caracterizate printr-un

dinamism înalt, serviciile îsi pun amprenta asupra modului de valorificare a resurselor umane si naturalmateriale,

având o contributie majorã la progresul economic si social.

Expansiunea serviciilor, cresterea rolului lor în viata societãtii se manifestã ca trãsãturi ale

evolutiei în majoritatea tãrilor lumii, argumentând, pentru etapa actualã, denumirea de „societate a

serviciilor”.

Prezenta serviciilor în structura tuturor economiilor, rolul lor stimulator, dezvoltarea aproape fãrã

limite a unora dintre ele reclamã cercetarea atentã a acestora, a legitãtilor si mecanismelor de functionare

a sectorului tertilor, a impactului asupra celorlalte sectoare.

1. 1. Conceptul de servicii

Importanta crescândã a serviciilor în economie, ascensiunea rapidã si evolutia spectaculoasã din

ultimele decenii au intensificat preocupãrile pentru cunoasterea acestui sector. Eforturile în aceastã

directie sunt motivate si de faptul cã teoria economicã a acordat prea putinã atentie serviciilor; se poate

vorbi chiar de o rãmânere în urmã a teoriei, a clarificãrilor conceptuale fatã de amploarea practicã a

serviciilor.

Astfel, serviciile pot fi privite ca „ocupatia” (îndatoriri) ale unor persoane, ca „functii”, „actiuni”

sãu „munci prestate în folosul cuiva”, ca „organisme” sau subdiviziuni fãcând parte dintr-un ansamblu

administrativ sau economic. De asemenea, termenul de servicii este asociat si ideii de „tertiar” sau

„sector tertiar” având douã acceptiuni diferite: pe o parte, ansamblul de „meserii” (de exemplu,

contabili, secretare, vânzãtori ) care se exercitã în societãti de servicii (bãnci, companii aeriene) sau în

întreprinderi industriale sau agricole; pe de altã parte, ansamblul unitãtilor de productie,

individualizabile din punct de vedere statistic, a cãror activitate principalã constã în oferirea de servicii si

care corespunde notiunii statistice de ramurã.

Puncte de vedere asemãnãtoare, oferind totodatã un plus de sistematizare se întâlnesc la multi

autori, acestia apreciazã cã termenul de „servicii” poate fi utilizat în patru modalitãti diferite si anume:

1. „service industry” – cu referire la întreprinderile cu activitate intangibilã sãu nestocabilã;

2. „service products” – însemnând rezultatul obtinut de industria serviciilor dar, si de alte sectoare

economice;

3. „service ocupation” – vizând îndatoririle / tipologia muncii lucrãtorilor din domeniul serviciilor;

5

4. „service function” – ca activitãti implicate în munca desfãsuratã în interiorul economiei primare

sãu în afara acesteia.

În acest context, serviciile sunt definite ca activitãti utile, destinate satisfactiei unei nevoi sociale.

Abordarea serviciilor ca o categorie economicã, presupune restrângerea la acele activitãti ce implicã

anumite relatii sociale de productie.

Majoritatea definitiilor pun accent pe faptul cã serviciile sunt „activitãti al cãror rezultat este

nematerial si deci nestocabil”, nu se concretizeazã în produse cu existentã de sine stãtãtoare.

În încercarea de a sintetiza experienta teoreticã si practicã privind definirea serviciilor si

delimitarea lor de bunuri trebuie evidentiat cã acestea reprezintã o activitate umanã, cu un continut

specializat, având ca rezultat efecte utile, imateriale si intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale.

Totodatã, serviciile sunt activitãti de sine stãtãtoare, automatizate în procesul adâncirii diviziunii sociale

a muncii si sunt organizate distinct într-un sector denumit sector tertiar.

1. 2. Caracteristicile serviciilor

Definitiile incomplete si chiar contradictorii ale conceptului de servicii necesitã abordarea

particularitãtilor acestora.

Avem în vedere urmãtoarele:

a) intangibilitatea;

b) inseparabilitatea;

c) variabilitatea;

d) perisabilitatea;

e) lipsa proprietãtii.

Preview document

Managementul Serviciilor Publice - Pagina 1
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 2
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 3
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 4
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 5
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 6
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 7
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 8
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 9
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 10
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 11
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 12
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 13
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 14
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 15
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 16
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 17
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 18
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 19
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 20
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 21
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 22
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 23
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 24
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 25
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 26
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 27
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 28
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 29
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 30
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 31
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 32
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 33
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 34
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 35
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 36
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 37
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 38
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 39
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 40
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 41
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 42
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 43
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 44
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 45
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 46
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 47
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 48
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 49
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 50
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 51
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 52
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 53
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 54
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 55
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 56
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 57
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 58
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 59
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 60
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 61
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 62
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 63
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 64
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 65
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 66
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 67
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 68
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 69
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 70
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 71
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 72
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 73
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 74
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 75
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 76
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 77
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 78
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 79
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 80
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 81
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 82
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 83
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 84
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 85
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 86
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 87
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 88
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 89
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 90
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 91
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 92
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 93
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 94
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 95
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 96
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 97
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 98
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 99
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 100
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 101
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 102
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 103
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 104
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 105
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 106
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 107
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 108
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 109
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 110
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 111
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 112
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 113
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 114
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 115
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 116
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 117
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 118
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 119
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 120
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 121
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 122
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 123
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 124
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 125
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 126
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 127
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 128
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 129
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 130
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 131
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 132
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 133
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 134
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 135
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 136
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 137
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 138
Managementul Serviciilor Publice - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • Managementul Serviciilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Management

Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Managementul Serviciilor Publice

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1. Subiectii în raporturile din administratia publica Raporturile din administratia publica sunt reglementate de...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Dezvoltarea Funcției de Manager Public în UE - O Necesitate în Tranziția Către Noul Management Public

1. Motivarea temei – dezvoltarea funcţiei de manager public în UE – o necesitate în tranziţia către noul management public. Actualitatea şi...

Elemente Introductive în Managementul Organizației

I. Elemente introductive în managementul organizaţiei “Management înseamnă sarcini. Managementul este o disciplină. Dar management înseamnă şi...

Managementul Schimbării într-o Instituție Publică

INTRODUCERE Schimbarea reprezintă o permanenta a vieţii noastre, regăsindu-o în evoluţia tuturor stărilor si structurilor. Accelerarea ritmului si...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Publice

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1. Subiectii în raporturile din administratia publica Raporturile din administratia publica sunt reglementate de...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Caracteristici generale ale managementului public Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management bine...

Managementul Serviciilor Publice

Managementul serviciilor publice Capitolul 1.Generalitati privind managementul serviciilor publice Sectorul serviciilor se află într-o continuă...

Servicii Publice Locale

Cap. I Evolutia si dezvoltarea conceptului de management public Aparitia si dezvoltarea notiunii de management public corespunde unei evolutii...

Metode și Tehnici Utilizate în Managementul Serviciilor Publice

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la primăria Iaşi 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi...

Managementul Serviciilor Publice - Consiliul Judetean Constanta

Cap. I Consiliul Judetean Constanta Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru...

Managementul Serviciilor Publice

Introducere Societatea este alcatuita dintr-un sistem normativ de ordine, de drepturi si obligatii apartinand membrilor. Pentru a putea supravetui...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Definirea, caracteristicile, principiile și funcțiile managementului public 1.1. Definirea managementului public Managementul public...

Ai nevoie de altceva?