Managementul Serviciilor Publice

Imagine preview
(7/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Serviciilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 97 de pagini (in total).

Profesor: Constanta Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1. Managementul serviciilor publice. Concept. Caracteristici. Principii 1
1.1. Concept 1
1.2. Caracteristici ale managementului public 1
1.3. Principiile managementului public 3
1.3.1. Principiul conducerii unitare 3
1.3.2. Principiul conducerii autonome 3
1.3.3. Principiul flexibilităţii 4
1.3.4. Principiul restructurării 4
1.3.5. Principiul perfecţionării continue 4
1.3.6. Principiul legalităţii 5
1.4. Funcţiile managementului public 5
1.5. Elementele caracteristice managementului public 10
1.6. Serviciul public (definiţie, caracteristici) 11
Rezumat 13
Subiecte de discuţie 14
Capitolul 2. Sistemul serviciilor publice din economia naţională 15
2.1 Conceptul de sistem de servicii publice şi caracteristicile generale ale acestuia 15
2.2. Tipologia serviciilor publice 17
2.3. Serviciile publice centrale şi locale din România 21
2.3.1. Categorii de instituţii presatoare de servicii
publice centrale 21
2.3.2. Categorii de servicii publice locale 22
Rezumat 25
Subiecte de discuţie 26
Capitolul 3. Principalele relaţii care se stabilesc între
serviciile publice 27
3.1. Relaţiile dintre autoritatea de vârf a administraţiei publice
şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice 27
3.2. Relaţiile dintre ministere şi celelalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale
sau teritoriale ale administraţiei publice 27
3.3. Relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale 28
3.4. Relaţiile cu instituţiile publice care exercită puterea legislativă 28
3.5. Relaţiile cu instituţiile publice care exercită puterea judecătorească 29
3.6. Relaţiile cu organizaţiile non-guvernamentale 29
3.7. Relaţiile autorităţilor administraţiei publice cu cetăţenii 30
Rezumat 31
Subiecte de discutat 31
Capitolul 4. Agenţii economici prestatori de servicii publice 32
4.1. Categorii de agenţi economici şi serviciile pe care aceştia le prestează 32
4.2. Întreprinderea publică, noţiuni generale 34
4.2.1. Clasificarea întreprinderilor publice 34
Rezumat 36
Subiecte de discutat 36
Capitolul 5. Sistemul organizatoric al managementului
serviciilor publice 37
5.1 Noţiunea de organizare in managementul serviciilor publice. Criterii si forme 37
5.2 Structura organizatorică. Concept. Componente. Tipuri 38
5.2.1 Structura ierarhic – funcţionala 39
5.2.2 Structura teritoriala 40
5.3 Componentele structurii organizatorice ale sistemului administrativ 41
5.4. Documentele organizatorice 43
5.5. Principii care trebuie respectate la elaborarea sau perfecţionarea unei structuri organizatorice 44
5.6. Delegarea şi descentralizarea 45
5.7 Structuri specifice activităţilor din administraţia publica 46
5.7.1 Organizarea administraţiei publice la nivel naţional 46
5.7.2 Autorităţi ale administraţiei publice locale 52
Rezumat 55
Subiecte de discutat 56
Capitolul 6. Sistemul informaţional al managementului 57
6.1 Concept, elemente componente 57
6.2 Componentele sistemului informaţional 58
6.3 Funcţiile sistemului informaţional 60
6.4. Deficienţele S.I 61
6.4 Principiile sistemului informaţional 62
6.5 Tendinţe in sistemul informaţional 62
Rezumat 64
Subiecte de discutat 64
Capitolul 7. Sistemul decizional al managementului serviciilor
publice 65
7.1 Elemente definitorii ale deciziei in administraţia publica 65
7.2 Tipuri de decizii administrative 67
7.3. Participanţii la deciziile date la diferitele niveluri ale administraţiei 69
7.4. Etapele procesului de fundamentare a deciziilor in sistemul serviciilor publice 70
7.5. Abordări teoretico-pragmatice ale procesului de
fundamentare a deciziilor in administraţia publica 72
Rezumat 75
Subiecte de discutat 76
Capitolul 8. Metode şi tehnici specifice managementului administraţiei publice 77
8.1. Metode de executare 78
8.2. Metode de organizare şi funcţionare 78
8.3. Metode de cercetare 81
Rezumat 83
Subiecte de discutat 83
Teste 84
Bibliografie

Extras din document

-1. Concept

Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componente ale sistemului administrativ, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile şi/sau se planifică, organizează, coordonează, gestionează şi controlează activităţile implicate în realizarea serviciilor care satisfac interesul public.

Din definiţie desprindem următoarele caracteristici:

- Managementul public reuneşte un ansamblu de procese şi relaţii de management, care apar între componentele sistemului administrativ;

- Obiectivul managementului public este satisfacerea interesului public, prin crearea unui cadru instituţional corespunzător, care să permită aplicarea actelor normative, ceea ce înseamnă şi adoptarea de acte normative cu forţă juridică interioară, legi sau, după caz, decrete, hotărâri, regulamente de organizare sau realizare efectivă a serviciilor publice;

- Procesele desfăşurate în sectorul public sunt atât procese de management, cât şi de execuţie;

- Relaţiile de management din instituţiile publice reprezintă raporturile care apar în sistemul administrativ. În administraţia de stat, acestea se realizează în regim de putere publică, adică prin intermediul prerogativelor, acordate de Constituţie (şi putere publică general atunci când acesta este în conflict cu interesul particular).

Prin urmare, managementul public este o disciplină specializată care are ca obiect cunoaşterea proceselor şi relaţiilor de management din administraţia publică în toată complexitatea lor, în vederea formulării de principii şi legităţi pentru perfecţionarea permanentă a organizării şi funcţionării structurilor administrative, în funcţie de valorile puterii politice, de necesităţile economico-sociale, de gradul de înzestrare tehnică, de nivelul general de cultură şi civilizaţie etc., cu scopul realizării unor servicii publice eficiente, corespunzătoare nevoii sociale generale şi satisfacerii interesului public.

1.2. Caracteristici ale managementului public

Multidimensionalitatea managementului public atrage, în mod evident, o serie de caracteristici, care contribuie la o buna înţelegere a conţinutului acestuia (vezi figura nr. 1. Caracteristici ale managementului public).

1. Caracterul integrator. Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management din administraţia publică, cu scopul fundamentării soluţiilor de perfecţionare şi raţionalizare a sistemului administrativ.

Managementul public studiază, în esenţă, modul de conducere a instituţiilor publice dintr-o societate, în sensul larg al termenului, integrând elemente din toate domeniile vieţii sociale: învăţământ, administraţie, asistenţă socială etc.

2. Caracterul politic. Managementul public este un domeniu al managementului influenţat de factorul politic. Acest aspect este evident, deoarece nu pot fi identice scopurile urmărite de reprezentanţii administraţiei publice în state cu regimuri politice diferite.

Figura 1. Caracteristicile managementului public

Sursa: Armenia Androniceanu, „Managementul public”, Ed. Economică, Bucureşti, 2003

3. Caracterul de diversitate. Managementul public are un caracter de diversitate, întrucât există instituţii cu competenţă materială generală şi instituţii cu competenţă socială, instituţii centrale şi locale. Acesta face ca şi managementul să comporte diferenţieri, în funcţie de nivelul administrativ la care se referă.

4. Caracterul complex. Managementul public are un caracter complex întrucât reuneşte elemente specifice managementului în diferite domenii aparţinând sectorului public: învăţământ, cultură, asistenţă socială, sănătate etc. Simpla enumerare a acestor domenii ne face să înţelegem dificultăţi în abordarea problematicii managementului public, în general, şi a managementului în aceste domenii distincte, în special.

Fisiere in arhiva (12):

 • Managementul Serviciilor Publice
  • Bibliografie.doc
  • CAP 1.doc
  • capitolul 2.doc
  • capitolul 3.doc
  • capitolul 5.doc
  • capitolul 6.doc
  • CAPITOLUL 7.doc
  • CAPITOLUL 8.doc
  • capitolul4.doc
  • cuprins.doc
  • pagina garda.doc
  • TESTE.doc

Alte informatii

Cursuri de la UVT