Managementul si Ingineria Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Managementul si Ingineria Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 91 de pagini (in total).

Profesor: C.DUMITRESCU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1 Istoricul dezvoltării conceptului de calitate
1.1 Abordare istorică
1.2.Momente semnificative în evoluţia conceptului de calitate.
1.3.-Relaţia calitate – competitivitate
1.4.Orientări actuale privind calitatea unui sistem de producţie complex
1.5.Strategia în domeniul calităţii
1.6.Obiectivele calităţii în industrie
CAPITOLUL 2. Conceptul de calitate – noţiuni de bază, definiţii, terminologie.
2.1.Funcţiile calităţii.
2.2.Sensurile noţiunii de calitate şi control.
2.3.Prevederile standardului ISO 8402 privind conceptul de calitate
2.4.Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii produselor şi
serviciilor
CAPITOLUL 3. Elemente de managementul calităţii produselor şi serviciilor
3.1.Asigurarea echilibrului între costul calităţii şi valoarea calităţii
3.2. Calitatea în managementul calităţii
3.3. Calitatea în activitatea de cercetare - proiectare
3.4. Indicatori utilizaţi în evaluarea activităţii de cercetare – proiectare.
3.5. Indicatori utilizaţi în evaluarea calităţii fabricaţiei produselor şi serviciilor
CAPITOLUL 4. Controlul calităţii produselor/ serviciilor.
4.1.Structura activităţilor de control
4.2. Obiectivele activităţilor de control.
4.3.Activităţile de control, la nivelul unei structuri de fabricare.
CAPITOLUL 5.Fiabilitatea, mentenabilitatea, disponibilitatea produselor şi serviciilor.
5.1. Fiabilitatea – concept, definiţie.
5.2. Clasificarea fiabilităţii
5.3. Indicatorii utilizaţi şi sursele datelor pentru calculul statistic al fiabilităţii
5.4.Cuantificarea fiabilităţii
5.5 Scheme logice de fiabilitate
CAPITOLUL 6 – Mentenabilitatea produselor
6.1. Definiţie, clasificare, indicatori utilizaţi pentru evaluare.
6.2. Parametrii de mentenabilitate a produselor
6.3 Calculul mentenabilităţii pentru un produs
6.4. Disponibilitate , redondanţă a unui produs/ serviciu
CAPITOLUL 7. Sistemul de Management al Calităţii (SMC)
7.1.SMC – Definiţie, caracteristici, principii
7.2. Eficienţa implementării SMC.
7.3. Standardele ISO 9000/ 2000 care vizează formarea/ implementarea SMC
7.4. Structura standardului SR EN ISO 9001
B I B L I O G R A F I E

Extras din document

Capitolul.1 ISTORICUL DEZVOLTĂRII CONCEPTULUI DE CALITATE

1.1.Abordarea istorică.

COMUNA PRIMITIVĂ:

selecţia hranei diferenţa între alimente consumabile/ otrăvitoare

construcţiile protecţia împotriva viscisitudinilor mediului / animalelor sălbatice

uzufactura primele schimburi de produse care prisoseau familiei/ comunităţii.

ANTICHITATE:

Au apărut CETĂŢILE Forme de organizare, comunicare/protecţie/ existenţă a populaţiei dintr-un anumit areal. Erau amplasate pe malul fluviilor (Ulm, Siegen), sau la malul mării ( Tomis, Calatis, Genova).

PRIMELE ELEMENTE DE SIGURANŢĂ necesare populaţiei dintr-un areal, au generat::

Necesităţi de grupare construcţii de cetăţi de apărare, îndiguiri de râuri, apeducte;

Necesităţi de apărare turnuri de apărare, forturi, nave militare, echipament militar.

Primele relaţii de schimb cu produse de prisos, depozite cu produse de primă necesitate (sare, ulei, piei), plasate în apropierea căilor navigabile(Istria);

Produsele marfă prin evaluarea valorii lor la schimb cu alte produse;(Sarea din Regatul Polonez, armele din oţel de Toledo (Italia), erau transportate în Orientul Mijlociu în schimbul mirodeniilor, a pieilor, a lânii aduse de acolo în Europa de navigatorii cetăţii Genova.

Primele specificaţii tehnice - arderea cărămizilor, dimensiunile zidurilor/ a caselor/ a apeductelor/ a canalelor, sunt corelate apărând astfel primele elemente de standardizare.

- primele construcţii care vizau protecţia colectivităţilor de oameni, sub forma pragurilor, a „zăgazurilor ”din lemn, au apărut la popoarele germanice din zona Sigului(Germania).

Primele instrumente cu destinaţie specifică - firul cu plumb, nivela cu bulă de aer, dreptarele pentru planeitate, echerul, s-au găsit în mormintele din Valea Regilor.

Primele meserii - inspectorul de calitate în construcţii, care se ocupa de securitatea construcţiilor realizate, dar şi de protecţia şi condiţiile de sănătate ale sclavilor,care lucrau în colectivităţi mari, au fost găsite într-un mormânt din Teba.

- Atelierul de ţesătorie, descoperit în mormântul din interiorul piramidei lui Meketre (1800 îCh), era compus din: 2 torcători, 2 năvăditori, 1 ţesător şi un controlor de calitate al pânzei rezultate, care avea şi rolul de organizator al activităţilor din atelier.

- La mormântul lui Artaxerses I (429 îCh) din Nippur s-au descoperit tăbliţe pe care erau înscrise următoarele, în scrierea cuneiformă:

”În ceeace priveşte inelul din aur bătut cu smarald, garantăm că timp de 20 de ani smaraldul nu va cădea din inelul de aur. Dacă totuşi smaraldul va cădea din inel, înainte de trecerea celor 20 de ani, vom plăti numitului Bel-Nadinshumu o despăgubire de 10 mana de argint. Semnat cu amprentele degetului lui Bel-Ahiddina, Belshunu şi Hattin”

SEC.XVI/ XVIII ÎN EUROPA BRESLELE

REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ a fost rezultatul descoperirii forţei aburului (Oala lui Pappin), ca sursă de acţionare a diverselor utilaje, echipamente:

Folosirea aburului ca forţă motrică, a generat anumite avantajepentru societate:

- A asigurat independenţa oamenilor de sursa de apă, ca principal element de acţiune a utilajelor.

- A asigurat o dezvoltare mai dinamică a meseriilor, a generat noi tehnologii de fabricare(dantele în Franţa, armament în Germania, etc.

- A dus la amplificarea conceptului de calitate (prin dezvoltarea managementului în special în , războaie);

- Are loc o reâmpărţire a lumii în care primii veniţi (Anglia,Olanda, Franţa) la masa tratativelor îşi împart zonele de influenţă.

- În 1864 Simon North pune bazele Arsenalului Londonez şi elaborează primul document care vizează necesitatea organizării activităţilor în domeniul armamentului prin cartea “Interschimbabilitatea pieselor în industria de armament britanică”

Fisiere in arhiva (4):

  • Managementul si Ingineria Calitatii
    • CALITATE 1.doc
    • CALITATE 2.doc
    • CALITATE 3+4.doc
    • CALITATE 5+6.doc