Managementul situațiilor operative

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15374
Mărime: 58.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Gheorge

Extras din document

Instituţia poliţiei reprezintă braţul ferm al legii pus în slujba poporului, având misiunea nobilă de a asigura ordinea, liniştea şi siguranţa publică, de a apăra viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, avutul public şi privat, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor, grupărilor sociale şi ale statului, prevenind şi curmând ilegalităţile ce se comit în diverse domenii de activitate.

Altfel spus, Poliţia este instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice în condiţiile legii.

Punctul de plecare în organizarea muncii, în orientarea eforturilor pentru realizarea sarcinilor, îl constituie cunoaşterea şi analiza situaţiei operativ-poliţieneşti de pe teritoriul de competenţă, evoluţia, tendinţele şi formele de manifestare a fenomenului infracţional, locurile şi zonele unde se înregistrează frecvent acte de încălcare a legilor.

Situaţia operativ-poliţienească reprezintă ansamblul elementelor de fapt şi al împrejurărilor ce redau realitatea existentă într-o perioadă dată (lună, trimestru, semestru, an), pe un anumit teritoriu (comună, oraş,municipiu, judeţ, ţară) sub aspectul modului cum se asigură respectarea legilor şi normelor de convieţuire socială, a mijloacelor umane şi materiale antrenate în această activitate.

Structura situaţiei operativ-poliţieneşti cuprinde următoarele elemente:

- teritoriul de competenţă;

- populaţia;

- starea infracţională şi contravenţională;

- evenimentele şi acţiunile cu caracter politic, administrativ,

economic, culturai-artistic, sportiv şi tradiţional;

- forţele şi mijloacele de care dispune unitatea de poliţie, precum

şi capacitatea lor de acţiune.

Aceste date, elemente sau împrejurări de fapt, ce necesită a fi cunoscute, se referă la factorii care influenţează ori favorizează comiterea de infracţiuni sau contravenţii, respectiv în ce măsură sunt respectate sau încălcate legile şi ce anume determină aceste încălcări, forţele de care dispune unitatea de poliţie pentru a le preveni şi descoperi, direcţiile în care trebuie acţionat de urgenţă.

Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative, atât la nivelul unităţii de poliţie, cât şi a formaţiunilor ce o compun trebuie făcută permanent pentru obţinerea de date concrete şi realiste privind schimbările survenite, tendinţele, structura şi dinamica elementelor ce o compun, în vederea desprinderii de concluzii corecte care să justifice eficienţa măsurilor ce trebuiesc întreprinse.

Cunoaşterea teritoriului de competenţă de către ofiţerii şi agenţii de poliţie reprezintă o condiţie sine qua non a îndeplinirii cu competenţă a atribuţiilor de serviciu. Este de neconceput să acţionezi pe un anumit teritoriu fără a-i cunoaşte temeinic detaliile şi caracteristicile ce le prezintă în vederea exploatării lor în interesul muncii de poliţie.

Teritoriul de competenţă poate fi apreciat ca un adevărat „prieten" în situaţia când poliţistul îl cunoaşte în mod amănunţit, deoarece îi permite sa¬şi organizeze acţiunile de combatere şi descoperire a încălcărilor legii, de prindere a infractorilor şi, dimpotrivă, poate fi un „duşman" atunci când nu este descifrat şi folosit în mod corespunzător.

Cunoaşterea teritoriului se poate realiza din mai multe puncte de vedere: geografic, topografic, geologic, agricol etc, însă în cadrul muncii de poliţie acest proces comportă unele particularităţi.

Preview document

Managementul situațiilor operative - Pagina 1
Managementul situațiilor operative - Pagina 2
Managementul situațiilor operative - Pagina 3
Managementul situațiilor operative - Pagina 4
Managementul situațiilor operative - Pagina 5
Managementul situațiilor operative - Pagina 6
Managementul situațiilor operative - Pagina 7
Managementul situațiilor operative - Pagina 8
Managementul situațiilor operative - Pagina 9
Managementul situațiilor operative - Pagina 10
Managementul situațiilor operative - Pagina 11
Managementul situațiilor operative - Pagina 12
Managementul situațiilor operative - Pagina 13
Managementul situațiilor operative - Pagina 14
Managementul situațiilor operative - Pagina 15
Managementul situațiilor operative - Pagina 16
Managementul situațiilor operative - Pagina 17
Managementul situațiilor operative - Pagina 18
Managementul situațiilor operative - Pagina 19
Managementul situațiilor operative - Pagina 20
Managementul situațiilor operative - Pagina 21
Managementul situațiilor operative - Pagina 22
Managementul situațiilor operative - Pagina 23
Managementul situațiilor operative - Pagina 24
Managementul situațiilor operative - Pagina 25
Managementul situațiilor operative - Pagina 26
Managementul situațiilor operative - Pagina 27
Managementul situațiilor operative - Pagina 28
Managementul situațiilor operative - Pagina 29
Managementul situațiilor operative - Pagina 30
Managementul situațiilor operative - Pagina 31
Managementul situațiilor operative - Pagina 32
Managementul situațiilor operative - Pagina 33
Managementul situațiilor operative - Pagina 34
Managementul situațiilor operative - Pagina 35
Managementul situațiilor operative - Pagina 36
Managementul situațiilor operative - Pagina 37
Managementul situațiilor operative - Pagina 38
Managementul situațiilor operative - Pagina 39
Managementul situațiilor operative - Pagina 40
Managementul situațiilor operative - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Managementul Situatiilor Operative.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Previzional al Resurselor Umane și Analiza Posturilor

I. MANAGEMENTUL PREVIZIONAL AL RESURSELOR UMANE 1. Ce este managementul previzional şi de ce este necesar În orice tip de organizaţie care există...

Managementul Calității în Transporturi

CALITÃtII ÎN TRANSPORTURI – suport de curs 1.1. Definirea calitãtii Existã mai multe definitii ale calitãtii date în timp de autori care au...

Sistemul Achizițiilor Publice

INTRODUCERE In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 “ Libera circulatie a marfurilor” si...

Managementul vânzării

I. Notiuni generale privind organizarea activitatilor economice Principii de organizare a activitatilor economice. La nivel national si...

Previziunea Situațiilor Financiare

Elemente introductive. Terminologia previziunii şi planificării Previziune şi planificare Previziunea şi planificarea, văzute ca un proces...

Managementul Cercetarii si Dezvoltarii

1.Conceptul şi semnificaţia metodologiei în cercetarea ştiinţifică managerială The Oxford English Dictionary defineşte metodologia ca studiul...

Managementul Afacerilor Mici și Mijlocii

CURS 1-Introducere CURS 2. Întreprinzătorul în procesul antreprenorial. Identificarea şi exploatarea oportunităţii • Discuţie despre...

Analiza strategică a mediului concurențial

Titular disciplină: Prof. dr. Elena Doval Obiective generale • dezvoltarea unei baze de abilitati in procesul gandirii strategice a viitorilor...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Managementul Mulțimilor în Situații de Criză

INTRODUCERE Mediul regional şi global de securitate este influenţat de efectele negative ale crizei economico – financiare internaţionale, de...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Managementil Calitatii-Implementarea Sistemului HACCP în Cadrul Grupului de Firme Ok

Cap.1. Prezentarea generală a grupului de firme OK "CALITATEA este cheia succesului" Grupul de firme OK s-a înfiinţat în data de 14.12.1998 în...

Studii de marketing privind consumatorul de produse și servicii la SC Raiffeisen Bank SA

I. DESCRIEREA ENTITATII ECONOMICE 1.1. Informatii generale Raiffeisen Bank Romania este subsidiara Raiffeisen International Bank-Holding AG care,...

Gestionarea Situatiilor de Criza in Administratia Publica

Notiunea de criza Termenul de criza aparut in secolul al XV-lea pentru a desemna faza acuta a unei maladii, are si el semnificatii diferite in...

Procesele, relațiile și principiile generale ale managementului

Introducere Managementul - cu încărcătura sa de semnificaţii, cu rolul şi funcţiile sale - este unanim acceptat, manifestându-se ca un element...

Managementul Resurselor de Apă

Ca si energia, apa reprezinta o componenta esentiala a aproape tuturor indeletnicirilor umane. Aprovizionarea cu apa este vitala pentru hranirea...

Asistenta Persoanelor în Situații Excepționale

1.CONSIDERATII INTRODUCTIVE In mod frecvent, termenul de asigurări sociale se substituie celui de asistenţă socială. Dacă sistemul asigurărilor...

Ai nevoie de altceva?