Managementului Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Managementului Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 156 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 6
Capitolul I
OBIECTIVUL SI SPECIFICUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE (MRU) 8
1. Conceptii despre M.R.U 8
2. Conceptul de resursa umana 9
3. Semnificatia manageriala a unui MESAJ DIN EST 11
4. Conceptia manageriala holistica 14
5. Dezirabilitatea (cel mai dorit) 17
6. Calitatea în produs. Demasificarea controlului 19
Capitolul II
ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN PRACTICA MANAGERIALA. TEORII DESPRE COMPORTAMENTUL UMAN 21
1. Cunoasterea factorului uman în mediul firmei 22
2. Specificul resurselor umane 23
3. Teorii ale comportamentului uman 25
Capitolul III
TEORIA MOTIVATIEI 37
1. Motivatie si management 37
2. Modelul ierarhiei nevoilor (modelul Maslow) 41
3. Modelul achizitiei succeselor 42
4. Modelul bifactorial (Herzberg) 44
5. Modelul performantelor asteptate 44
6. Modelul teoriei X teoria Y 46
7. Teoria analizei tranzactiei (TAT) 48
Capitolul IV
COMPORTAMENTUL MANAGERIAL. STILURI DE CONDUCERE 54
1. Atitudinea fata de responsabilitate 54
2. Autoritatea exercitata de manager 56
3. Initierea de structura si consideratie 59
4. Preocuparea pentru oameni si preocuparea pentru productie 60
5. Interesul pentru productie, pentru oameni si eficienta 63
6. Tipuri de motivare, comunicare si cooperare 64
Capitolul V
TEHNICI DE SCHIMBARE A COMPORTAMENTULUI
1. Tehnicile manipularii 68
2. Tehnici autoritare 70
3. Tehnici integratoare participative 71
Capitolul VI
COMPORTAMENTUL COLECTIV. CONFLICTUL ÎN ORGANIZATIE 78
1. Managementul conflictelor 78
2. Teorii privitoare la conflict 79
3. Surse de conflict si tipologia conflictului 82
4. Dezamorsarea conflictului. Tehnici si stiluri 83
5. Stiluri manageriale de dezamorsare a conflictului 88
Capitolul VII
COMPETENTA PROFESIONALA SI PERFORMANTA 91
1. Competenta si calificarea 91
2. Reusita profesionala si pierderea competentei 92
3. Variabile individuale ale competentei 94
4. Variabile situationale 95
5. Modele de evaluare a performantelor profesionale 96
Capitolul VIII
FUNCTIA DE PERSONAL 100
1. Abordarea procesuala a functiei de personal 101
2. Domenii ale functiei de personal 104
3. Atributiile compartimentului de resurse umane 104
4. Circuitul comunicarii informatiilor 106
5. Organizarea si programarea timpului de munca al managerilor.
Activitatea de secretariat 107
6. Eficienta managementului resurselor umane 109
Capitolul IX
FORTA DE MUNCA RESURSA DE BAZA A MANAGEMENTULUI 111
1. Clasificarea ocupatiilor din România. Clasificarea angajatilor 111
2. Metode si tehnici de fundamentare a necesarului de angajati 112
3. Circulatia si fluctuatia angajatilor. Utilizarea extensiva si intensiva a timpului de lucru 117
4. Orientarea, selectia si formarea profesionala 119
Capitolul X
MANAGEMENTUL SALARIZARII ANGAJATILOR 126
1. Cadrul organizatoric si mecanismele sistemelor de salarizare 126
2. Forme de salarizare 129
3. Salarizarea muncitorilor. Retea tarifara 130
4. Salarizarea bugetarilor 130
5. Sistemul de sporuri si premii. Structura salariilor 131
6. Administrarea salarizarii. Fundamentarea fondului de salarii 131
7. Cuantificarea productivitatii muncii 132
8. Politica de salarizare 134
Capitolul XI
PROTECTIA PERSONALULUI SI DIALOGUL SOCIAL ÎN ÎNTREPRINDERE 135
1. Protectia omului în procesul muncii 135
2. Protectia sociala 135
3. Promovarea personalului 138
4. Sindicatele si activitatea manageriala 142
5. Conflictul de munca 144
Capitolul XII
ERGONOMIA. OBIECT SI METODE 151
1. Obiectul ergonomiei. Repertoriul ergonomic. Ramuri 152
2. Ergonomia de corectie si ergonomia de conceptie 153
3. Principii ergonomice referitoare la economia de miscari 154
4. Studiul muncii 156
5. Observarea instantanee 158
BIBLIOGRAFIE 162

Extras din document

INTRODUCERE

Procesul de schimbare ce are loc în conditiile accelerarii revolutiei stiintifice si tehnice supune oamenii, ca indivizi si grupuri, la multiple provocari. Tranzitia civilizatiei spre un nou ciclu sau val cum îl numeste Alvin Toffler - , este însotita de procese si fenomene inedite. De la societatea industriala, inspirata si bazata pe modelul mecanicist, la societatea informationala construibila pe modelul holistic este un drum marcat de obstacole, incertitudini si sfidari. Dar cel mai presant, prin ineditul si amploarea sa, este procesul de globalizare, care, în plan economic, politic si social induce mondialismul, ca tendinta a unor actori (tari, grupuri de state, corporatii etc.) de a contabiliza profitabil efectele benefice ale globalismului.

În acest context lupta pentru cucerire de piata de desfacere pare a fi axul vital al marii competitii. Armele folosite sunt mobilizate spre o tinta precisa eficienta, performanta.

Suportul economic devine tot mai mult factorul determinant în câstigarea sau pierderea pariului cu viitorul. El defineste deja esenta si durabilitatea puterii. Acesta este si punctul de vedere sustinut de Francis Fukuyama politolog american, care, în vara anului 1989, într-un articol devenit celebru, afirma: <<& activitatea economica va avea o importanta mult mai mare în politica mondiala. Într-adevar întelesul termenului de mare putere se va baza într-o tot mai mare masura pe criteriul economic >>. Acest semnal este cu atât mai important pentru statele aflate în dubla tranzitie cum este si România. Ele au a realiza sarcini istorice clasice (instaurarea democratiei si constructia mediului pietei) concomitent cu obiectivele generate de globalism. Asa cum arata sociologul polonez Adam Prezeworski, în relatia dintre democratie si piata va decide performanta economica.

În acest context, performanta este determinata de un principiu fundamental: maximizarea efectelor prin minimizarea costurilor. Oamenii, comunitatile si grupurile dispun de resurse mai mult sau mai putin limitate (materiale, financiare, informationale, tehnologice). Resursa care detine puterea cea mai mare este însa resursa umana.

Tocmai de aceea managementul resurselor umane devine un factor esential al succesului. Robert Gri, definind simplu si intuitiv managementul afirma: << A sti exact ce vrei sa faci cu oamenii si apoi sa vezi ce au facut, acest ceva urmând a fi cel mai bine si cât mai ieftin >>.

La rândul sau Robert Kreitner defineste managementul ca << acel proces prin care se actioneaza împreuna, cu si prin altii, pentru a realiza obiectivele organizatiei, într-un mediu în continua schimbare; punctul vital al acestui proces îl constituie eficienta cu care sunt utilizate resursele limitate >>.

De aici valoarea deosebita a managementului resurselor umane, solicitat ca, prin energizarea unicei resurse nelimitate resursa umana sa puna în miscare celelalte tipuri de resurse.

Mesajul noilor teorii manageriale este acela ca managerii trebuie sa-si reconsidere modele si stilul de conducere a oamenilor în sensul reproiectarii actiunii productive, a proceselor de decizie si a sistemelor de control, în asa fel încât oamenii sa dobândeasca sanse mai mari pentru a se regasi în munca lor.

De la relatiile suportive (centrate pe oameni) definite de sociologul american Rensis Likert la managementul participativ lansat de Matsushita acesta este drumul managementului resurselor umane.

Pentru noi spunea Matsushita esenta managementului este în mod precis tocmai aceasta arta de a mobiliza si asambla resursele intelectuale ale tuturor angajatilor în interesul firmei.

Pornind de la noile conceptii manageriale, ne-am straduit sa oferim studentilor o abordare pluridisciplinara a conceptului de resursa umana obiect al managementului destinat a valoriza cel mai de pret capital inteligenta umana.

Tematica propusa studentilor este descifrata prin apelul la argumentele stiintelor moderne ale societatii psihologie, sociologie, teoria comportamentului, a organizatiilor lor si schimbarii economice, stiinte normative, axiologie si viitorologie.

Fisiere in arhiva (1):

 • Managementului Resurselor Umane.doc