Manageri, lideri si leadership

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Manageri, lideri si leadership.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

MANAGERI,LIDERI SI LEADERSHIP 1
REZUMAT 2
1. MANAGEMENT 2
1.1 Definiții 2
1.2 Funcțiile managementului 3
A. Funcţia de previziune/planificare 3
B. Funcţia de organizare 3
C.Funcţia de coordonare 3
D.Funcţia de antrenare/motivare 3
E.Funcţia de control/evaluare 3
2. MANAGER 4
2.1 Definiții 4
2.2 Rolurile managerului 4
A.Roluri interpersonale 4
B. Roluri informaţionale 4
C. Roluri decizionale 4
3. LEADERSHIP 4
3.1 Definiții 4
3.2 Teoriile leadership-ului 5
4. LIDERII 6
4.1 Definitii 6
5. RAPORT MANAGEMENT-LEADERSHIP, MANAGER-LIDER 7
6. RAPORT EFICACITATE-EFICIENȚĂ 9
7. STUDIU DE CAZ: STEVE JOBS 10
BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

REZUMAT

Principalul scop al acestei lucrari este ca la sfarsitul lecturii,fiecare individ sa cunoasca conceptele de management, manager, leadership, lider, asemanarile si deosebirile dintre acestea, precum si semnificatia raportului eficacitate-eficienta.

1. MANAGEMENT

1.1 Definiții

Managementul înseamnă “organizare,arta de a conduce, de a administra” – J. Gerbier

Managementul “presupune atingerea scopurilor organizaţionale printr-o conducere efectivă şi eficientă,ca urmare a planificării, organizării, coordonării şi controlului resurselor organizaţiei” – Richard L. Draft

Managementul este “ procesul de definire şi îndeplinire a unor scopuri prin realizarea a cinci funcţii de bază ale conducerii: planificarea, organizarea , coordonarea , motivarea şi evaluarea- pe fondul utilizării unor resurse date”- I. Ursachi

Managementul înseamnă “informare ,gândire,acţiune , rezultate , analiza, feed-back”- Drucker P.

Fig. 1

Conform figurii nr 1 , managementul poate semnifica atât ştiinţa şi practică,cât şi artă. De ce spunem artă? Pentru că managementul se bazează pe calităţi personale: intuiţie, bun simţ, imaginaţie, capacitatea de reacţie, talent,folosirea eficientă a experienţei. Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Implică în mod necesar oameni, este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale- abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe.

1.2 Funcțiile managementului

Din numeroasele definiţii reiese faptul că managementul are la baza 5 importante funcţii:

A. Funcţia de previziune/planificare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc obiectivele organizaţiei pe termen scurt, mediu şi lung , se formulează modalităţile de realizare a acestora şi se fundamentează necesarul de resurse.

La nivelul organizaţiei se concretizează în : strategii, politici şi programe.Aceste rezultate ale previziunii se referă la acleasi elemente: obiective, modalităţi de acţiune pentru ralizarea lor şi resursele necesare.

B. Funcţia de organizare: ansamblul acţiunilor prin care se consituie sistemul conducător, sistemul condus şi sistemul legăturilor dintre acestea. Cuprinde în principiu acţiuni prin care se constituie structura organizatorică a conducerii organizaţiei şi sistemul informaţional al acesteia.

C.Funcţia de coordonare: ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile managerului cu acţiunile subordonaţilor.Se prezintă în două feluri:

-bilaterala: se derulează între un manager şi un subordonat al acestuia

-multilaterala: se manifestă prin legăturile dintre un manager şi mai mulţi subordonaţi ai acestuia

Are la baza COMUNICAREA.

D.Funcţia de antrenare/motivare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care un manager influenţează activităţile colaboratorilor săi în vederea atingerii obiectivelor stabilite, prin satisfacerea nevoilor care îi motivează.

E.Funcţia de control/evaluare: cuprinde ansamblul acţiunilor de evaluare operative şi postoperativa a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele şi standardelor stabilite iniţial şi a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea abaterilor, menţinându-se echilibrul dinamic al organizaţiei.

Principalele acţiuni:

• Evaluarea realizărilor firmei, verigilor ei organizaţionale şi a fiecărui salariat;

• Compararea realizărilor cu tot ce a fost stabilit iniţial;

• Evidenţierea abaterilor;

• Identificarea cauzelor care au provocat abaterile;

• Adoptarea măsurilor de reglare,efectuarea corecţiei;

• Se adaptează organizaţia la noile condiţii ale mediului ambient.

Fisiere in arhiva (1):

  • Manageri, lideri si leadership.docx

Bibliografie

[1] “Management-de la teorie la practică”- Viorel Cornescu, Doru Curteanu, Paul Marinescu,Sorin Toma
[2] “Management general” – Paul Marinescu
[3] “Gandirea si aptitudinile managerului.Profesiune de manager”- I. Petrescu
[4] “ Management general” –Ion Popa
[5] “Fundamentele managementului organizatiei” – Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu
[6] http://business-story.ro/2014/02/opt-teorii-majore-ce-stau-la-baza-leadership-ului/
[7] "Leadership" – Max Landsberg
[8] Suport de curs „Leadership şi cultură organizaţională” - Petre Anghel, June Davidson
[9] "Entrepreneurship Skills and Coaching for Leadership; Leadership and The Management of Natural Resources" - Petre Anghel, June Davidson
[10] "Artists, Craftsmen and Technocrats: The Dreams, Relaties and Illusions of Leadership"- Patricia Pitcher
[11] "Managers and Leaders: Are They Different?"-Abraham Zaleznik
[12] http://www.slideshare.net/iratatiana/suport-curs-leadership
[13] http://cadredidactice.ub.ro/gheorghesimionescu/files/2011/03/1-abordari-ale-functiei-de-lider.pdf
[14] wordpress.com/leadership/
[15] http://www.scribd.com/doc/146081588/Eficienta-Si-Eficacitate#scribd
[16] http://www.learningnetwork.ro/articol/lectia-de-leadership-de-la-steve-jobs/737
[17] http://ro.scribd.com/doc/181947836/Negociaza-in-stil-Steve-Jobs-studiu-de-caz-Marian-RUJOIU1-pdf#scribd