Manamementul Resurselor Umane

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6359
Mărime: 51.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Stanciu

Extras din document

Cap. 1 – Concepte fundamentale ale resurselor umane

- Forţă de muncă - factor de producţie primar, originar, factor activ şi determinant.

- Viziune globalizatoare – mâna de lucru, costuri de producţie;

- Personal – totalitatea oamenilor angajaţi într-o organizaţie.

- Capitalul intelectual – acumulări şi fluxuri de cunoştinţe de care dispune organizaţia, alcătuit din:

- Capitalul uman – factorul uman, combinaţia de inteligenţă, aptitudini şi experienţă competentă care îi conferă organizaţiei identitatea.Caracterizat prin MOBILITATE.

- Capitalul social – relaţiile interumane, capital relaţional;

Capital organizaţional - ansamblu instituţionalizat de competenţe al organizaţiei. Caracterizat prin STABILITATE.

Definirea şi caracterizarea resurselor umane – R. U.

- R.U. – capitalul intelectual al organizaţiei format ca rezultat al interacţiunilor dintre actorii organizaţionali marcat de amprenta culturală, socială şi economică a colectivităţii respective.

- R.U.esteo resursă :

- limitată cantitativ şi inepuizabilă calitativ;

- rară, de importanţă strategică;

- regenerabilă;

- creatoare;

- singura creatoare de valoare adăugată;

- cu cel mai înalt grad de perisabilitate;

- care se poate autobloca, introducând şi multiplicând factori noi de risc.

Cap.2 – Cadrul conceptual al M.R.U

M.R.U – filozofie care orientează acţiunile privind modul în care ar trebui trataţi angajaţii în interesul organizaţiei.

- Varianta tehnicistă

- abordarea material – utilitaristă;

- modalităţi de dirijare a oamenilor pentru a spori avantajul competitiv al firmei;

- prin investiţii judicioase în oameni firma poate obţine câştig;

- angajatul este o marfă ca oricare alta.

- Varianta umanistă

- abordare calitativă;

- oamenii – active valoroase, sursă de vantaj competitiv,

- reciprocitatea de interese dintre angajatori şi angajaţi.

Definirea M.R.U.

Accepţiunile M.R.U:

- Disciplină ştiinţifică – studiază procesele de planificare, recrutare, dezvoltare şi utilizare optimă a resurselor umane în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii, în ansamblu.

- Departament specializat – compartimentele funcţionale în care se desfăşoară activităţile specializate de asigurare, dezvoltare şi utilizare a capitalului intelectual al firmei.

- Proces – ansamblul activităţilor prin care se asigură numărul, structura şi evoluţia resurselor umane, utilizarea lor eficientă, potrivit obiectivelor individuale şi organizaţionale.

Trăsăturile abordării actuale a M.R.U

- abordează resursele umane într-o manieră strategică;

- resursele umane pot deveni sursă a avantajului competitiv;

- viziune cuprinzătoare şi coerentă;

- asumarea unui angajament individual faţă de misiunea şi valorile organizaţiei;

- angajaţii – capitalul uman al organizaţiei;

- manieră unitară şi nu pluralistă de abordare a relaţiilor cu angajaţii;

- aplicarea politicilor de personal revine managementului de execuţie – aflat în relaţie directă cu angajaţii.

Scopuri şi obiective specifice MRU

- Scop – a garanta că organizaţia va obţine succesul urmărit prin indicatorii de performanţă prin intermediul oamenilor.

- Obiective specifice:

- asigurarea şi dezvoltarea RU;

- valorizarea angajaţilor;

- crearea climatului de muncă favorabil muncii în echipă, creativităţii şi anagajamentului asumat;

- folosirea eficientă a RU;

- promovarea şi menţinerea echităţii;

- stabilirea echilibrului între eficienţă şi echitate.

Preview document

Manamementul Resurselor Umane - Pagina 1
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 2
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 3
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 4
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 5
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 6
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 7
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 8
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 9
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 10
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 11
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 12
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 13
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 14
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 15
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 16
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 17
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 18
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 19
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 20
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 21
Manamementul Resurselor Umane - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Manamementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Posturilor de Munca

Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane consta în ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea...

Responsabilitatea Socială a Companiilor

I. Responsabilitatea socială a companiilor româneşti – un pas pentru dezvoltarea durabilă În teoria firmei, în mod natural se pleacă de la...

Recrutarea și selecția resurselor umane

Recrutarea este activitatea de indentificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile vacante si de atragere a acestora...

Managementul Resurselor Umane

C1 (2.03) Importanta resursei umane in cadrul unei intreprinderi -MRU este activitatea de management, raspunzatoare de toate deciziile si...

Recrutarea resurselor umane

Recrutarea este o sarcina periodica a managerului de vânzari sau a patronului societii de aceea se pot produce în aceasta etapa greseli care apoi...

Managementul resurselor umane

CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei...

Management Resurse Umane

INTRODUCERE IN MRU Definirea Managementului Resurselor Umane MRU-constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea,...

Managementul Resurselor Umane

1. Evoluţia funcţiunei de personal şi constituirea MRU 2. Etape în evoluţia funcţiunei de personal şi a MRU 3. Integrarea MRU în politica...

Ai nevoie de altceva?