MFP

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 260 în total
Cuvinte : 17461
Mărime: 2.74MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Curs 1 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL COMUNITĂȚILOR LOCALE

1.1. Introducere în managementul financiar public

- Managementul financiar reprezintă ansamblul principiilor, metodelor, instrumentelor, obiectivelor, specifice ale organizației având drept scop poziționarea constituirii și utilizării resurselor economico - financiare.

Sarcinile managementului financiar constau în:

a)evaluarea efortului, în plan financiar, a tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;

b)asigurarea capitalului, la momentul oportun în structura și condițiile de calitate reclamate de nevoi, la un cost cât mai scăzut posibil;

c)urmărirea modului de utilizare a capitalului și influențarea factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuit;

d)asigurarea și menținerea echilibrul financiar pe termen scurt și termen lung în concordanță cu nevoile organizației;

e)urmărirea obținerii rezultatului financiar scontat și repartizarea acestuia pe destinații.

1.2. Funcțiile managementului financiar public

- Formulate pentru prima oară de către Henry Fayol în anul 1916, funcțiile managementului pot fi definite utilizând cinci infinitive:

- a prevedea,

- a organiza,

- a comanda,

- a coordona și

- a controla.

- În categoria funcțiilor managementului public se includ:

- funcția de previziune;

- funcția de organizare-coordonare;

- funcția de motivare;

- funcția de administrare;

- funcția de control-evaluare.

Funcția de previziune

Funcția de previziune reprezintă ansamblul proceselor de management care se desfășoară în instituțiile publice prin care se determină principalele sale obiective în strânsă interdependență cu cele ale altor instituții din sectorul public și în funcție de nevoile publice generale și specifice, modalitățile de realizare și resursele financiare și materiale necesare pentru atingerea lor.

Funcția de previziune

Particularități:

a)obiectivele trebuie formulate ținând cont de cadrul legislativ specific și general în cadrul căruia funcționează administrațiile locale (de exemplu, Legea administrației publice locale, Legea finanțelor publice locale, legile bugetare anuale etc.);

b)obiectivele trebuie să corespundă nevoilor specifice ale comunităților locale, în categoria acestora fiind încadrate: modernizarea de drumuri, iluminatul public, spațiile verzi, întreținerea și repararea unităților școlare etc.

Funcția de previziune

Funcția de previziune se exercită la nivelul comunităților locale sub două forme:

1)previziunea obiectivelor, formulate în acord cu nevoile specifice ale comunităților locale și cadrul legislativ de funcționare, obiectivele pe termen lung sau scurt cuprinse în strategiile de dezvoltare economico-socială ale entităților.

2)previziunea stării financiare a comunităților locale, elaborată pe baza normelor legale în vigoare (legea nr. 273/2006), are la bază proiecția performanței financiare pe orizonturi de timp, de regulă 3-5 ani, pentru a identifica eventualele excedente/deficite de trezorerie.

Funcția de previziune

1)previziunea obiectivelor - particularități

a)potențialul comunităților locale: are la bază potențialul de resurse umane, materiale și financiare angrenate în procesul de prestare a serviciilor publice de interes local;

b)angajamentul politic, electoral față de electorat, al ordonatorilor principali de credite;

c)nivelul de profesionalizare al funcționarilor publici, în funcție de experiență sau nivel de pregătire profesională;

d)valorile culturii organizaționale specifice comunităților locale;

e)sistemul de motivare a funcționarilor publici;

f)mijloacele materiale și baza tehnico-materială de care dispune comunitatea locală.

Funcția de previziune

2)previziunea stării financiare a comunităților locale - particularități

a)potențialul fiscal al unităților administrativ-teritoriale, format din totalitatea valorilor impozabile (terenuri și clădiri) și evoluția lor pe orizonturi de timp cuprinse între 3-5 ani;

b)factorii care influențează modificarea valorii impozabile determinate de migrarea forței de muncă, realizarea de investiții pe plan local, inclusiv de facilitățile oferite de comunitățile locale pentru investitori.

Funcția de organizare - coordonare

- Organizarea financiară definește: competențele, autoritatea, responsabilitatea, incluzând activitățile necesare: îndeplinirii obiectivelor financiare ale organizației, repartizării lor ca sarcini pe salariați și structuri organizatorice; poziționării lor într-un cadru bine conturat de adoptare și urmărire a deciziilor.

- Funcția de coordonare financiară include toate activitățile prin care se corelează deciziile și acțiunile personalului organizației și ale subsistemelor sale în cadrul strategiilor, procedurilor tactice și a sistemului organizatoric adoptate.

Funcția de motivare (antrenare)

- Antrenarea financiară vizează ansamblul activităților prin care se determină personalul organizației să realizeze obiectivele stabilite cu ocazia previziunii financiare, în condițiile de eficiență stabilite.

Funcția de administrare

- Funcția de administrare constă în ansamblul proceselor de management prin care se gestionează resursele materiale, financiare, umane și informaționale în vederea realizării obiectivelor previzionate.

Preview document

MFP - Pagina 1
MFP - Pagina 2
MFP - Pagina 3
MFP - Pagina 4
MFP - Pagina 5
MFP - Pagina 6
MFP - Pagina 7
MFP - Pagina 8
MFP - Pagina 9
MFP - Pagina 10
MFP - Pagina 11
MFP - Pagina 12
MFP - Pagina 13
MFP - Pagina 14
MFP - Pagina 15
MFP - Pagina 16
MFP - Pagina 17
MFP - Pagina 18
MFP - Pagina 19
MFP - Pagina 20
MFP - Pagina 21
MFP - Pagina 22
MFP - Pagina 23
MFP - Pagina 24
MFP - Pagina 25
MFP - Pagina 26
MFP - Pagina 27
MFP - Pagina 28
MFP - Pagina 29
MFP - Pagina 30
MFP - Pagina 31
MFP - Pagina 32
MFP - Pagina 33
MFP - Pagina 34
MFP - Pagina 35
MFP - Pagina 36
MFP - Pagina 37
MFP - Pagina 38
MFP - Pagina 39
MFP - Pagina 40
MFP - Pagina 41
MFP - Pagina 42
MFP - Pagina 43
MFP - Pagina 44
MFP - Pagina 45
MFP - Pagina 46
MFP - Pagina 47
MFP - Pagina 48
MFP - Pagina 49
MFP - Pagina 50
MFP - Pagina 51
MFP - Pagina 52
MFP - Pagina 53
MFP - Pagina 54
MFP - Pagina 55
MFP - Pagina 56
MFP - Pagina 57
MFP - Pagina 58
MFP - Pagina 59
MFP - Pagina 60
MFP - Pagina 61
MFP - Pagina 62
MFP - Pagina 63
MFP - Pagina 64
MFP - Pagina 65
MFP - Pagina 66
MFP - Pagina 67
MFP - Pagina 68
MFP - Pagina 69
MFP - Pagina 70
MFP - Pagina 71
MFP - Pagina 72
MFP - Pagina 73
MFP - Pagina 74
MFP - Pagina 75
MFP - Pagina 76
MFP - Pagina 77
MFP - Pagina 78
MFP - Pagina 79
MFP - Pagina 80
MFP - Pagina 81
MFP - Pagina 82
MFP - Pagina 83
MFP - Pagina 84
MFP - Pagina 85
MFP - Pagina 86
MFP - Pagina 87
MFP - Pagina 88
MFP - Pagina 89
MFP - Pagina 90
MFP - Pagina 91
MFP - Pagina 92
MFP - Pagina 93
MFP - Pagina 94
MFP - Pagina 95
MFP - Pagina 96
MFP - Pagina 97
MFP - Pagina 98
MFP - Pagina 99
MFP - Pagina 100
MFP - Pagina 101
MFP - Pagina 102
MFP - Pagina 103
MFP - Pagina 104
MFP - Pagina 105
MFP - Pagina 106
MFP - Pagina 107
MFP - Pagina 108
MFP - Pagina 109
MFP - Pagina 110
MFP - Pagina 111
MFP - Pagina 112
MFP - Pagina 113
MFP - Pagina 114
MFP - Pagina 115
MFP - Pagina 116
MFP - Pagina 117
MFP - Pagina 118
MFP - Pagina 119
MFP - Pagina 120
MFP - Pagina 121
MFP - Pagina 122
MFP - Pagina 123
MFP - Pagina 124
MFP - Pagina 125
MFP - Pagina 126
MFP - Pagina 127
MFP - Pagina 128
MFP - Pagina 129
MFP - Pagina 130
MFP - Pagina 131
MFP - Pagina 132
MFP - Pagina 133
MFP - Pagina 134
MFP - Pagina 135
MFP - Pagina 136
MFP - Pagina 137
MFP - Pagina 138
MFP - Pagina 139
MFP - Pagina 140
MFP - Pagina 141
MFP - Pagina 142
MFP - Pagina 143
MFP - Pagina 144
MFP - Pagina 145
MFP - Pagina 146
MFP - Pagina 147
MFP - Pagina 148
MFP - Pagina 149
MFP - Pagina 150
MFP - Pagina 151
MFP - Pagina 152
MFP - Pagina 153
MFP - Pagina 154
MFP - Pagina 155
MFP - Pagina 156
MFP - Pagina 157
MFP - Pagina 158
MFP - Pagina 159
MFP - Pagina 160
MFP - Pagina 161
MFP - Pagina 162
MFP - Pagina 163
MFP - Pagina 164
MFP - Pagina 165
MFP - Pagina 166
MFP - Pagina 167
MFP - Pagina 168
MFP - Pagina 169
MFP - Pagina 170
MFP - Pagina 171
MFP - Pagina 172
MFP - Pagina 173
MFP - Pagina 174
MFP - Pagina 175
MFP - Pagina 176
MFP - Pagina 177
MFP - Pagina 178
MFP - Pagina 179
MFP - Pagina 180
MFP - Pagina 181
MFP - Pagina 182
MFP - Pagina 183
MFP - Pagina 184
MFP - Pagina 185
MFP - Pagina 186
MFP - Pagina 187
MFP - Pagina 188
MFP - Pagina 189
MFP - Pagina 190
MFP - Pagina 191
MFP - Pagina 192
MFP - Pagina 193
MFP - Pagina 194
MFP - Pagina 195
MFP - Pagina 196
MFP - Pagina 197
MFP - Pagina 198
MFP - Pagina 199
MFP - Pagina 200
MFP - Pagina 201
MFP - Pagina 202
MFP - Pagina 203
MFP - Pagina 204
MFP - Pagina 205
MFP - Pagina 206
MFP - Pagina 207
MFP - Pagina 208
MFP - Pagina 209
MFP - Pagina 210
MFP - Pagina 211
MFP - Pagina 212
MFP - Pagina 213
MFP - Pagina 214
MFP - Pagina 215
MFP - Pagina 216
MFP - Pagina 217
MFP - Pagina 218
MFP - Pagina 219
MFP - Pagina 220
MFP - Pagina 221
MFP - Pagina 222
MFP - Pagina 223
MFP - Pagina 224
MFP - Pagina 225
MFP - Pagina 226
MFP - Pagina 227
MFP - Pagina 228
MFP - Pagina 229
MFP - Pagina 230
MFP - Pagina 231
MFP - Pagina 232
MFP - Pagina 233
MFP - Pagina 234
MFP - Pagina 235
MFP - Pagina 236
MFP - Pagina 237
MFP - Pagina 238
MFP - Pagina 239
MFP - Pagina 240
MFP - Pagina 241
MFP - Pagina 242
MFP - Pagina 243
MFP - Pagina 244
MFP - Pagina 245
MFP - Pagina 246
MFP - Pagina 247
MFP - Pagina 248
MFP - Pagina 249
MFP - Pagina 250
MFP - Pagina 251
MFP - Pagina 252
MFP - Pagina 253
MFP - Pagina 254
MFP - Pagina 255
MFP - Pagina 256
MFP - Pagina 257
MFP - Pagina 258
MFP - Pagina 259
MFP - Pagina 260

Conținut arhivă zip

  • MFP_Curs 1.pdf
  • MFP_Curs 2_act.pdf
  • MFP_Curs 3.pdf
  • MFP_Curs 4.pdf
  • MFP_Curs 5.pdf
  • MFP_Curs 6.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia muncii

Economia muncii Capitolul 1. ECONOMIA MUNCII – DEFINIȚIE, CONȚINUT, IPOTEZE Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care...

Fundamentele economice ale investițiilor

1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui...

Analiza și ingineria valorii

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul...

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv...

Managementul organizațiilor

1.1. Conceptul de management Definirea managementului. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea...

Managementul afacerilor

Capitolul I MICILE AFACERI ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN ECONOMIE - Obiectivele specifice ale capitolului: - cunoașterea rolului pe care îl joacă micile...

ISP Răspunsuri

1. Cu care din tipurile de sisteme productive se asimilieaza, in general, o intreprindere industriala? c) un sistem de productie stocuri. 2....

Analiza economico - financiară

În condiţiile trecerii de la economia de comandă la economia de piaţă, analiza activităţii economico-financiare a unei întreprinderi a capatat un...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați

INTRODUCERE Contabilitatea „una dintre cele mai sublime creaţiuni ale geniului uman ( ) o oglindă a trecutului şi o clauză a viitorului”, este o...

Analiza și Diagnostic Financiar - Studiu de Caz la SC Titan SA

I N T R O D U C E R E În situaţia curentă a economiei, din ce în ce mai mult analiza şi diagnosticul financiar al unei societăţi listate la bursă...

Aplicatie Informatica pentru Gestiunea Schimburilor Valutare in Cadrul unei Case de Schimb Valutar

INTRODUCERE Dupa cum se stie activitatea unei case deschimb valutar cuprinde trei aspecte mai importante si anume: gestiunea schimbului de valute,...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Evoluții ale inflației în perioada 1990-2008

“ Inflatia este proces de crestere a nivelului general al preturilor de consum, mecanism care provoaca variatii multiple de lunga durata,...

Sistem Informatic pentru Asigurari si Reasigurari

15.1.Modelarea globala 15.1.4.Contractul de reasigurare Reasigurarea este un mijloc de divizare a raspandirii intre mai multi asigurati,...

Finantele Publice si Dezvoltarea Durabila

Finante publice si dezvoltarea durabila Ce este dezvoltarea durabila? Conceptul de Dezvoltare Durabila reprezinta o noua paradigma a Dezvoltarii...

Structurile Patrimoniale de Activ și de Pasiv

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ. ECUAŢIA BILANŢIERĂ. Patrimoniul unei entităţi organizaţionale , ce desfăşoară o anumită activitate economico-socială...

Ai nevoie de altceva?