Note de curs contabilitate managerială

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 35275
Mărime: 996.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fus Alina

Extras din document

Tema 1

Bazele teoretico-metodologice ale contabilităţii

manageriale

Obiective didactice:

• definirea contabilităţii manageriale şi descrierea obiectivelor acesteia;

• explicarea deosebirilor şi asemănărilor între contabilitatea managerială şi contabilitatea financiară;

• descrierea funcţiilor şi evidenţierea rolului contabilităţii manageriale;

• prezentarea concepţiilor de organizare a contabilităţii manageriale.

1.1 Obiectul contabilităţii manageriale.

Dezvoltarea concepţiei contabilităţii manageriale

Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei entităţi. Această reprezentare justifică existenţa a două circuite în sistemul informaţional al entităţii: unul, care redă imaginea întreprinderii în exterior - contabilitatea financiară, considerată „faţa externă” a întreprinderii şi altul care, descrie procesele interne ale întreprinderii, denumit contabilitatea managerială, considerată „faţa internă” a întreprinderii.

La baza definiţei „ contabilitatea managerială” stă cuvîntul „ management” care izvorăşte din limba latină. Etimologic cuvîntul „manus” înseamnă mână, manevrare, manipulare şi în limba engleză a ajuns sub forma verbului „to manage”, ce înseamnă a conduce, a gestiona.

Din punct de vedere istoric, apariţia contabilităţii manageriale a fost condiţionată de necesitatea păstrării tainei comerciale. Nu întâmplător cercetătorii contabilităţii, în special R. de Ruver, au demonstrat că începînd cu secolele XIV-XV comercianţii vienezi, pe lîngă cărţile contabile întocmite de servitori, deseori întocmeau cărţi contabile secrete, în care erau reflectate cele mai confidenţiale informaţii, precum: mişcarea capitalului, mărirea profitului, etc. La sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, când statul şi sindicatele muncitorilor au început activ aşi manifesta interesul faţă de mărimea profitului întreprinzătorilor şi a cere publicarea rapoartelor financiare, întreprinzătorii, bazându-se pe ideile lucrătorilor socotitori, au creat procedee metodologice speciale, ceea ce a condus la conturarea a două tipuri de contabilitate: deschisă - pentru toţi utilizatori şi închisă (secretă) - destinată numai întreprinzătorului.

Generalizând, contabilitatea managerială a cunoscut 2 etape de dezvoltare:

- I etapă(interbelică) – cuprinsă între cele 2 războaie mondiale. În această perioadă nu exista noţiunea de „contabilitatea managerială”, dar practica noţiunea de „contabilitatea de producţie”, care avea un singur obiectiv – calcularea costului de producţie.

- II etapă(postbelică) – cuprinde perioada de după al 2-lea război mondial, şi anume în anii 40-50 a apărut noţiunea de „contabilitatea managerială”, care se deosebeşte de „contabilitatea de producţie” prin faptul că în afară de calculul costului de producţie, ea se mai ocupă şi cu begetarea, analiza, controlul, luarea deciziilor etc.

În Republica Moldova contabilitatea managerială a fost recunoscută oficial prin intermediul Concepţiei reformei contabilităţii Nr. 1187 din 24.12.1997. Dezvoltarea contabilităţii manageriale în Republica Moldova se efectuează în două direcţii principale:

1. adaptarea tehnicilor şi metodelor demult aplicate în lume, care au adus utilizatorilor lor succesul în afaceri;

2. studierea şi cercetarea tehnicilor şi metodelor relativ noi pentru întreprinderile din vest.

Contabilitatea managerială, numită şi „contabilitatea analitică” în Franţa sau „contabilitatea de gestiune” în Romînia are rolul de a servi ca instrument în luarea deciziilor de către managerii firmei.

Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenţei contabile, avînd drept obiectiv principal măsurarea, colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiei pentru planificare (bugetare), calculaţie, control şi analiza executării bugetelor în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale.

Obiectivele şi funcţiile contabilităţii manageriale formează concepţia acesteia, care, la rîndul său, în calitate de parte integrantă a procesului de management contribuie în mod specific la creşterea valorii entităţii prin utilizarea resurselor organizaţionale în următoarele blocuri (figura 1.1.):

- contabilitatea şi calculaţia costului (1);

- bugetarea şi controlul executării bugetelor (2);

- pregătirea informaţiei necesare pentru luarea deciziilor (3);

- control intern, etc. (4).

Fig. 1.1 Părţile componente ale contabilităţii manageriale

Principalele obiective ale contabilităţii manageriale sunt:

- calcularea costurilor pe produse (lucrări, servicii), activităţi şi pe unităţi organizaţionale (diviziunii, departamente, secţii, servicii etc.);

- determinarea diferitor marje şi rezultate analitice pe produse, servicii sau activităţi;

- furnizarea informaţiei necesare elaborării bugetelor;

- furnizarea de informaţii pentru stabilirea abaterilor între previziuni şi realizări;

- furnizarea de informaţii destinate măsurării performanţelor (rentabilitate, productivitate) la nivelul sectoarelor de activitate şi al produselor;

- furnizarea datelor pentru exercitarea controlului gestionar;

- luarea deciziilor manageriale pe termen lung şi coordonarea dezvoltării întreprinderii.

Obiectele contabilităţii manageriale cuprind resursele economice de care dispune întreprinderea, procesele economice precum şi rezultatele activităţii atât a întreprinderii în întregime, cît şi a subdiviziunilor structurale separate.

Un sistem efectiv de contabilitate managerială dă posibilitate întreprinderii să mănuiască operaţiile de fiecare zi, să depisteze probleme şi să le rezolve, să facă planuri pentru perioadele scurte şi lungi şi să evalueze progresul.

Preview document

Note de curs contabilitate managerială - Pagina 1
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 2
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 3
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 4
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 5
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 6
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 7
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 8
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 9
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 10
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 11
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 12
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 13
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 14
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 15
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 16
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 17
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 18
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 19
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 20
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 21
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 22
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 23
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 24
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 25
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 26
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 27
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 28
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 29
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 30
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 31
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 32
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 33
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 34
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 35
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 36
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 37
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 38
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 39
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 40
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 41
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 42
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 43
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 44
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 45
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 46
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 47
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 48
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 49
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 50
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 51
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 52
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 53
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 54
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 55
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 56
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 57
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 58
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 59
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 60
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 61
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 62
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 63
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 64
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 65
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 66
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 67
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 68
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 69
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 70
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 71
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 72
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 73
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 74
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 75
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 76
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 77
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 78
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 79
Note de curs contabilitate managerială - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Note de curs contabilitate manageriala.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul proiectelor cu finanțare europeană - plantație de zmeură

TITLUL PROIECTULUI: Plantatie de zmeura INIŢIATORUL PROIECTULUI: S.C. SANATATE DIN NATURA S.R.L Firma: Societate cu răspundere limitată Adresa...

Raport de analiza SC Aerostar SA - managament financiar

Capitolul 1 Prezentarea generală a întreprinderii analizate 1.1 Prezentarea întreprinderii și domeniul de activitate Aerostar este o fabrică de...

Economia muncii

Economia muncii Capitolul 1. ECONOMIA MUNCII – DEFINIȚIE, CONȚINUT, IPOTEZE Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care...

Conceptul de Management

CONCEPTUL DE MANAGEMENT Analizând o serie de definitii ale conceptului MANAGEMENT se pot preciza elemente comune, prezente în mai toate...

Fundamentele economice ale investițiilor

1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui...

Analiza și ingineria valorii

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul...

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv...

Managementul organizațiilor

1.1. Conceptul de management Definirea managementului. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Documentatia - Element al Metodei Contabilitatii

Introducere Contabilitatea ca disciplină ştiinţifică se caracterizează prin existenţa unui obiect propriu de studiu, în scopul realizării...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Analiza comparativă a metodei de calculație de faze și a metodei Georges Perrin

1.Introducere Complexitatea şi importanţa calculaţiei costurilor au determinat în timp apariţia a numeroase teorii şi metode cu privire la...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Introducere Daca privim influenta contabilitatii manageriale asupra conducerii intreprinderii din punct de vedere al existentei de-a lungul...

Contabilitatea Cheltuielilor și Costurilor la SC CTG SRL Simleul Silvaniei

Introducere Performanta intreprinderii reflecta capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea resurselor...

Ai nevoie de altceva?