Organizarea Activitatii de Consultanta Agricola pe Plan European si Mondial

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Organizarea Activitatii de Consultanta Agricola pe Plan European si Mondial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Management, Agronomie

Extras din document

1.1. Organizarea activităţii de consultanţă agricolă în ţările foste comuniste

1.1.1. Organizarea activităţii de consultanţă agricolă în Polonia

Dintre ţările foste comuniste, Polonia este ţara cu cel mai puternic sistem de consultanţă agricolă. Ea a avut ca model ţările vest-europene cu sisteme publice de consultanţă: Danemarca, Germania, Olanda şi Austria. În Polonia extensia agricolă are o tradiţie îndelungată, suferind permanente schimbări, simultan cu procesul de reformă economică din agricultură Penultima reorganizare a serviciului de extensie, în concordanţă cu evoluţiile economiei, a constat în înfiinţarea în 1991, în toate cele 49 de provincii ale Poloniei, a Centrelor de Instruire Agricolă (ODR) care au înlocuit fostele Centre pentru Progres Agricol (WOPR). Acestea din urmă au fost divizate în două părţi:

1. Compartimentele de Management a Fermelor – preluate mai târziu de Agenţia de Proprietate a Averilor Statului.

2. Compartimentele de Instruire Agricolă (ODR), a căror principală sarcină este furnizarea de servicii de instruire pentru populaţia rurală, încă puternic dependentă de agricultură.

Transformarea serviciului de extensie agricolă a avut la bază următoarele obiective:

socializarea extensiei agricole, astfel încât fermierii să deţină o influenţă reală asupra conţinutului şi formelor serviciilor de extensie;

menţinerea gratuităţii serviciilor de extensie agricolă şi la dispoziţia fiecărui fermier;

asigurarea finanţării extensiei agricole în principal din fonduri bugetare;

satisfacerea nevoile fermierilor într-o economie de piaţă competitivă, printr-un sistem adecvat de calificare şi perfecţionare profesională.

Managementul ODR-urilor a fost încredinţat Consiliilor de Instruire Publică (SRDR) organizate la nivel de provincie. Este acceptat ca o regulă faptul că 70% din membrii SRDR-urilor sunt fermieri.

Obiectivele şi sarcinile extensiei agricole

Principalele sarcini ale Centrelor de Instruire Agricolă sunt următoarele:

instruirea fermierilor privind tehnologiile de producţie, economia, organizarea şi managementul fermelor, desfacerea produselor agricole, posibilităţi de îmbunătăţire a condiţiilor sociale;

dezvoltarea calităţilor şi calificărilor pentru care fermierii au vocaţie;

difuzarea de informaţii privind piaţa produselor agroalimentare;

difuzarea de analize, prognoze şi programe întocmite de experţi în domeniu;

popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi definirea nevoilor practice în acest sector;

indicarea surselor de obţinere de venituri alternative;

promovarea activităţilor inovatoare ale sătenilor;

formularea şi participarea la realizarea programelor de dezvoltare rurală referitoare la agricultură, mediul său natural şi social;

selectarea şi instruirea liderilor comunităţilor rurale;

instruirea tineretului din mediul rural;

Programul activităţilor derulate în fiecare centru de instruire depinde de realităţile locale şi condiţiile regionale. În practică, fiecare centru îşi promovează propriile moduri de instruire şi popularizare a muncii, fiind folosite programe diferite, numeroase forme şi metode diverse de monitorizare şi evaluare a instructajelor.

Modul de organizare al extensiei agricole

Structura organizatorică a sistemului polonez de extensie agricolă cuprinde 3 niveluri de ierarhizare:

1. Nivelul naţional, care include:

Departamentul de Ştiinţe Agricole, Educaţie şi Extensie din Ministerul Agriculturii şi Economiei Alimentare;

Centrul Naţional de Extensie şi Educaţie în Agricultură;

Consiliul Naţional de Instruire Publică.

Ministerul Agriculturii joacă rolul de sistem coordonator, dezvoltând şi propunând direcţiile de dezvoltare strategică ale serviciului de extensie agricolă, dar şi finanţând proiecte supuse discuţiilor, care privesc priorităţile implementării politicii agricole. Consiliul Naţional de Instruire Publică este un organism de consultanţă pentru Ministerul Agriculturii. Centrul Naţional de Extensie şi Educaţie în Agricultură este o unitate bugetară, direct subordonată Ministerului Agriculturii. Principalele sale responsabilităţi sunt:

programarea soluţiilor strategice în extensia agricolă;

ajutor metodologic, informativ şi de instruire pentru ODR-uri;

cooperare internă;

serviciu intern de instruire pentru instructorii agricoli;

publicarea şi distribuirea de ghiduri şi materiale didactice;

stabilirea legăturilor de cooperare cu cercetarea agricolă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Activitatii de Consultanta Agricola pe Plan European si Mondial.doc