Organizarea Administrației Publice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 33145
Mărime: 106.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vedinas

Extras din document

&1. Concepte fundamentale în teoria organizării administraţiei publice

Ne propunem, în cele ce urmează, să analizăm conceptele fundamentale în această materie şi să creăm astfel limbajul juridic necesar abordării acestei problematici a dreptului administrativ. Noţiunea de administraţie publică evocă o activitate prin care se aduc la îndeplinire legile şi se prestează servicii publice, în limitele legii, îndeplinită de autorităţi publice speciale, denumite generic autorităţi ale administraţiei publice. Ea reprezintă o dimensiune a executivului, alături de activitatea de guvernare, iar în condiţiile actualului sistem, vorbim despre două categorii de organe, care au misiunea de a înfăptui administraţie publică:

1) organe ale administraţiei de stat, care realizează o “administraţie de natură statală”;

2) organe ale administraţiei publice locale, care desfăşoară administraţie publică în unităţile administrativ-teritoriale, în baza principiilor constituţionale ale autonomiei, descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice, şi care este reprezentată de organe alese prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Nu putem pune semnul egalităţii între conceptele de administraţie publică şi administraţie de stat. În conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, pot fi identificate următoarele autorităţi ale administraţiei publice:

I. La nivel central

1) cei doi şefi ai executivului, Preşedintele şi Guvernul;

2) ministerele şi alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului (administraţia ministerială în sens larg);

3) autorităţi centrale nesubordonate Guvernului (autonome);

4) instituţii centrale subordonate ministerelor sau autorităţilor centrale autonome.

II. La nivel judeţean

Organe de natură statală, la nivelul judeţului, sunt:

1. Prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu;

2. servicii publice deconcentrate ale ministerelor, ale altor organe centrale de specialitate în teritoriu.

Organe de natură autonomă:

Consiliul judeţean.

III. La nivel local (în accepţiune de comună, oraş, municipiu):

1. Consiliul local, ca autoritate deliberativă;

2. Primarul, ca autoritate executivă.

Conceptul de autoritate publică îl regăsim consacrat în Titlul III al Constituţiei care poartă chiar această denumire, care semnifică totalitatea formelor structurale chemate să exercite prerogative de putere publică atât la nivelul statului cât şi al comunităţilor locale. Cât priveşte sintagma autoritate a administraţiei publice, ea semnifică acea structură organizaţională întrituită cu personalitate de drept public, ce se înfiinţează şi funcţionează, potrivit Constituţiei şi legii, pentru organizarea executării şi executarea în concret a legii.

&2. Noţiunea de organ al administraţiei publice

În această sintagmă, includem toate autorităţile care sunt învestite cu prerogative de putere publică şi care au misiunea constituţională şi legală de a realiza administraţie publică, adică de a executa legea şi de a presta servicii publice, în limitele legii.

Considerăm că organul administraţiei publice reprezintă acea categorie de organ public sau de organ autorizat de un organ public, prin care se realizează activităţi din sfera administraţiei publice, prin executarea legii şi prestarea de servicii publice în limitele legii.

Am inclus în cadrul organelor administraţiei publice atât structuri de natură publică, supuse regimului de putere publică, dar şi structuri de natură privată, cărora nu le este străin regimul de putere publică, pentru că au fost autorizate de un organ public şi pentru că îşi desfăşoară activitatea sub “paza” unui asemenea organ.

În literatura de specialitate se apreciază, cu temei, că noţiunea de organ administrativ are patru elemente constitutive, respectiv un personal, mijloace financiare şi materiale, care constituie patrimoniul său, o anumită competenţă şi personalitate juridică, aceasta permiţându-i să acţioneze în scopul pentru care a fost creat.

Preview document

Organizarea Administrației Publice - Pagina 1
Organizarea Administrației Publice - Pagina 2
Organizarea Administrației Publice - Pagina 3
Organizarea Administrației Publice - Pagina 4
Organizarea Administrației Publice - Pagina 5
Organizarea Administrației Publice - Pagina 6
Organizarea Administrației Publice - Pagina 7
Organizarea Administrației Publice - Pagina 8
Organizarea Administrației Publice - Pagina 9
Organizarea Administrației Publice - Pagina 10
Organizarea Administrației Publice - Pagina 11
Organizarea Administrației Publice - Pagina 12
Organizarea Administrației Publice - Pagina 13
Organizarea Administrației Publice - Pagina 14
Organizarea Administrației Publice - Pagina 15
Organizarea Administrației Publice - Pagina 16
Organizarea Administrației Publice - Pagina 17
Organizarea Administrației Publice - Pagina 18
Organizarea Administrației Publice - Pagina 19
Organizarea Administrației Publice - Pagina 20
Organizarea Administrației Publice - Pagina 21
Organizarea Administrației Publice - Pagina 22
Organizarea Administrației Publice - Pagina 23
Organizarea Administrației Publice - Pagina 24
Organizarea Administrației Publice - Pagina 25
Organizarea Administrației Publice - Pagina 26
Organizarea Administrației Publice - Pagina 27
Organizarea Administrației Publice - Pagina 28
Organizarea Administrației Publice - Pagina 29
Organizarea Administrației Publice - Pagina 30
Organizarea Administrației Publice - Pagina 31
Organizarea Administrației Publice - Pagina 32
Organizarea Administrației Publice - Pagina 33
Organizarea Administrației Publice - Pagina 34
Organizarea Administrației Publice - Pagina 35
Organizarea Administrației Publice - Pagina 36
Organizarea Administrației Publice - Pagina 37
Organizarea Administrației Publice - Pagina 38
Organizarea Administrației Publice - Pagina 39
Organizarea Administrației Publice - Pagina 40
Organizarea Administrației Publice - Pagina 41
Organizarea Administrației Publice - Pagina 42
Organizarea Administrației Publice - Pagina 43
Organizarea Administrației Publice - Pagina 44
Organizarea Administrației Publice - Pagina 45
Organizarea Administrației Publice - Pagina 46
Organizarea Administrației Publice - Pagina 47
Organizarea Administrației Publice - Pagina 48
Organizarea Administrației Publice - Pagina 49
Organizarea Administrației Publice - Pagina 50
Organizarea Administrației Publice - Pagina 51
Organizarea Administrației Publice - Pagina 52
Organizarea Administrației Publice - Pagina 53
Organizarea Administrației Publice - Pagina 54
Organizarea Administrației Publice - Pagina 55
Organizarea Administrației Publice - Pagina 56
Organizarea Administrației Publice - Pagina 57
Organizarea Administrației Publice - Pagina 58
Organizarea Administrației Publice - Pagina 59
Organizarea Administrației Publice - Pagina 60
Organizarea Administrației Publice - Pagina 61
Organizarea Administrației Publice - Pagina 62
Organizarea Administrației Publice - Pagina 63
Organizarea Administrației Publice - Pagina 64
Organizarea Administrației Publice - Pagina 65
Organizarea Administrației Publice - Pagina 66
Organizarea Administrației Publice - Pagina 67
Organizarea Administrației Publice - Pagina 68
Organizarea Administrației Publice - Pagina 69
Organizarea Administrației Publice - Pagina 70
Organizarea Administrației Publice - Pagina 71
Organizarea Administrației Publice - Pagina 72
Organizarea Administrației Publice - Pagina 73
Organizarea Administrației Publice - Pagina 74
Organizarea Administrației Publice - Pagina 75
Organizarea Administrației Publice - Pagina 76
Organizarea Administrației Publice - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Management Strategic

Capitolul 1. Management strategic: concept, necesitate, proces 1.1. Evoluţia conceptelor strategie şi management strategic După cel de al doilea...

Sisteme și Metode de Management

Sistemele şi metodele generale de management sunt: - managementul prin obiective; - managementul prin proiecte; - managementul prin produs;...

Informatica Managerială

Rezumat Managerul de azi pentru a face faţă provocărilor tehnologiilor şi pentru a conduce eficient organizaţia trebuie să cunoască şi să...

Management

- Originea etimologică este latină “manus”= mână, a mânui, a ţine în mână sau manevrare. - Cuvântul management este se pare intraductibil în limba...

Management

In concordanta cu spiritul american, prin management se intelege, inainte de toate, o stare de spirit, un mod de a privi si de a aborda problemele,...

Gestiunea Resurselor Umane

În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere că munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL 1. RESURSELE UMANE ÎN CADRUL UNEI FIRME 1.1. Conceptul de resurse umane Complexitatea procesului de management este dată nu numai de...

Managementul Lanțului Logistic

1. Rolul logisticii în mediul de afaceri Abordarea afacerilor în funcţie de succes şi competiţie s-a schimbat dramatic de la era planificărilor...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Organizarea Administrației Publice

Organizarea administraţiei poate lua forme diferite în funcţie de interesele politice majore sau interesele sociale, în raport de tradiţie şi de...

Organizarea administrației publice locale a Municipiului Huși

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul municipiului Husi, Consiliul Local ca autoritate...

Ai nevoie de altceva?