Perspective de Dezvoltare

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 6574
Mărime: 152.67KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cap.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ȚĂRILOR STATELE UNITE ALE AMERICII ȘI SOMALIA

Acest prim capitol descrie țările din toate punctele de vedere al domeniilor lor. Vom vedea detaliile legate de geografie, populație, economie, turism și multe informații referitoare la componența țării.

1.1. Coordonatele geografice ale celor două țări.

Statele Unite ale Americii este numele unei republici constituționale federale, fiind una dintre cele mai întinse state din lume, având coordonatele geografice : 38º 00´ latitudine nordică și 97º 00´ longitudine estică. Spre deosebire de acest mare stat, Somalia este o țară cu mult mai mică și este situată în extremitatea estică a statului Africa. Din punct de vedere al așezării, SUA este situată aproape integral în America de Nord, între Canada și Mexic, respectiv Oceanul Atlantic la est și Oceanul Pacific la vest. Statul Alaska este așezat în nord-vestul continentului America de Nord, între Canada și strâmtoarea Behring la vest. Statul Hawaii este de asemenea un arhipelag din Oceanul Pacific, situate la aproximativ 3200 km de statul California. De cealaltă parte , Somalia este o țară africană cu următoarele coordinate : 2º 2´ latitudine nordică și 45º 20´ longitudine estică. Se învecinează la nord cu Dijbouti, Golful Aden la est, Oceanul Indian la sud și la vest cu Kenya și Etiopia. Referitor la cât de accesibile sunt țările , putem preciza faptul că ambele prezintă în mare, aceleași modalități de transport și anume : transportul aerian în primul rând iar apoi cel naval datorită așezării lor geografice.

1.2. Cadrul natural

În acest subcapitol vom discuta despre formele de relief existente în aceste două țări precum Statele Unite ale Americii și Somalia, despre hidrografie, climă, vegetație și faună și multe alte elemente ce alcătuiesc acest cadru natural.

1.2.1. Relieful

Somalia este o țară de podișuri joase, cu depresiuni și văi abia schițate, ce trec din sud-est într-o largă câmpie litorală, iar în nord-est în regiunile munților Ogo și Carcar ( alt. max. 2515m ). Țărmul lung de 3330 km este aproape rectiliniu, lipsit de golfuri și însoțit de recifi coraligeni. În comparație cu țara precizată mai sus, SUA deține un relief variat și diferențiat, format din minți, podișuri, câmpii, cascade, de la est la vest, în trei mari zone paralele, orientate N-S : Munții Apalași, Marile Câmpii Centrale și Munții Stâncoși.

1.2.2. Clima

Climatul Statelor Unite ale Americii este, în linii mari, temperat în jumătatea nordică cu nuanțe oceanice pe coastele nord-atlantică și nord-pacifică, și subtropicală în sud. Opusul acestui stat este Somalia deoarece prezintă o climă tropical-uscată, cu precipitații ceva mai multe în partea sudică.

1.2.2.1. Hidrografia

Hidrografia în Somalia este puțină din punct de vedere cantitativ, cu debite variabile, mai importante : Shabelle ( 2000km ) și Juba ( 1600km ) cu izvorul în Masivul Etiopian. În schimb, SUA are o rețea hidrografică bogată : în partea centrală se află fluvial Mississippi, printre cele mai mari din lume ( 6019 km lungime, împreună cu alți afluenți ai săi : Missouri, Kansas, Arkansas, Ohio etc ), pe coasta atlantică râurile sunt scurte, iar pe cea pacifică mai lungi ( Columbia, Colorado etc. ). În nord-est, la granița cu Canada, se află Marile Lacuri ( Superior, Michigan, Huron, Erie și Ontario ), cel mai important sistem de lacuri cu apă dulce de pe glob.

1.2.2.2. Vegetația și fauna

Din punct de vedere al vegetației și faunei, Somalia este mai puțin bogată, vegetația fiind predominant ierboasă de stepă și savană, pâlcurile de pădure ocupând 10% din teritoriu. Fauna prezintă animale ocrotite ca zebra, dromaderul, hipopotamul, rinocerul negru și leul. Referitor la Statele Unite ale Americii, putem spune că are o vegetație și o faună mult mai bogată, format în est din păduri amestecate ( conifere și foioase ), în zona centrală de prerii, cu ierburi înalte în câmpiile central și ierburi joase în Marile Prerii, vegetație stepică, semideșertică și deșertică în Podișul Marelui Bazin, păduri de conifer în Stâncoși, vegetație subtropicală în S. Fauna, bogată și variată, include cea mai mare parte a animalelor caracteristice zonelor temperate și arctică, precum și elemente subtropicale și tropicale, acest stat având un număr impresionant de zone ocrotite.

Preview document

Perspective de Dezvoltare - Pagina 1
Perspective de Dezvoltare - Pagina 2
Perspective de Dezvoltare - Pagina 3
Perspective de Dezvoltare - Pagina 4
Perspective de Dezvoltare - Pagina 5
Perspective de Dezvoltare - Pagina 6
Perspective de Dezvoltare - Pagina 7
Perspective de Dezvoltare - Pagina 8
Perspective de Dezvoltare - Pagina 9
Perspective de Dezvoltare - Pagina 10
Perspective de Dezvoltare - Pagina 11
Perspective de Dezvoltare - Pagina 12
Perspective de Dezvoltare - Pagina 13
Perspective de Dezvoltare - Pagina 14
Perspective de Dezvoltare - Pagina 15
Perspective de Dezvoltare - Pagina 16
Perspective de Dezvoltare - Pagina 17
Perspective de Dezvoltare - Pagina 18
Perspective de Dezvoltare - Pagina 19
Perspective de Dezvoltare - Pagina 20
Perspective de Dezvoltare - Pagina 21
Perspective de Dezvoltare - Pagina 22
Perspective de Dezvoltare - Pagina 23
Perspective de Dezvoltare - Pagina 24
Perspective de Dezvoltare - Pagina 25
Perspective de Dezvoltare - Pagina 26
Perspective de Dezvoltare - Pagina 27
Perspective de Dezvoltare - Pagina 28
Perspective de Dezvoltare - Pagina 29
Perspective de Dezvoltare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Perspective de Dezvoltare
    • Perspective de Dezvoltare.docx
    • Rolul economiei turismului in dezvoltarea economiei statelor Statele Unite ale Americii si Somalia.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Calității în Transporturi

CALITÃtII ÎN TRANSPORTURI – suport de curs 1.1. Definirea calitãtii Existã mai multe definitii ale calitãtii date în timp de autori care au...

Managementul Proiectelor

- MANAGEMENTUL PROIECTELOR - Inginerie Economică - Proiect = Proces unic constând într-un ansamblu de activități coordonate, cu date de început...

Sistemul Achizițiilor Publice

INTRODUCERE In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 “ Libera circulatie a marfurilor” si...

Management

1.1. Definirea organizaţiilor Organizaţiile sunt grupuri de persoane care lucrează împreună într-un mod coordonat şi structurat pentru a atinge...

Managementul calității

Capitolul 1 Generalitati privind conceptul de client 1.1. Definirea clientului Clientul este o persoana sau o organizatie care beneficiaza de...

Relații Publice în Afacerile Internaționale

Relaţiile publice sunt, în esenţă, un proces de influenţare socială • Noţiunea de relaţii publice a fost folosită la jumătatea secolului al...

Managementul Resurselor Umane

1. Evoluţia funcţiunei de personal şi constituirea MRU 2. Etape în evoluţia funcţiunei de personal şi a MRU 3. Integrarea MRU în politica...

Statistică

I.Ce este statistica? Accepţiuni: Date ex.: statistici ale cursului valutar, şomajului, ratei inflaţiei etc. Ştiinţa care studiază aspectele...

Te-ar putea interesa și

Sistem de comandă cu Raspberry PI

1. Introducere Într-o lume din ce în ce mai automatizată mașinăriile joacă un rol foarte important în viața oamenilor. Omenirea a căutat...

Distributia – Componenta Importanta a Mixului de Marketing - Studiu de Caz - Compania Total Distribution Group Valcea SRL

INTRODUCERE Integraţi mecanismului economiei de piaţă, agenţii economici, producători şi comercianţi, desfăşoară o serie de operaţii care asigură...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Țara Maramureșului

INTRODUCERE Judeţul Maramureş, prin aşezarea lui geografică, dispune de condiţii naturale deosebite pentru dezvoltarea turismului. Pe lângă cadrul...

Perspective de Dezvoltare a Turismului în Grecia și Japonia

Introducere Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea statelor Grecia şi Japonia, reprezentând totodata un punct de plecare în analiza de...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Politici de Dezvoltare Regionala in UE

POLITICI REGIONALE IN UNIUNEA EUROPEANA CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA 1.1 Introducere Politica de dezvoltare regională...

Perspective de Dezvoltare a Activitatiilor Comerciale Carasene

INTRODUCERE Nici un domeniu de activitate nu presupune o motivaţie mai profundă şi o finalitate mai complexă, o investiţie mai mare de...

Proiect Practica BRD

REZUMAT BRD-Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare bancă privată din România. Ocupă locul doi în topul...

Ai nevoie de altceva?