Previziune Macroeconomică

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 35053
Mărime: 698.24KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1: CONŢINUTUL, FUNCŢIILE ŞI NECESITATEA CONDUCERII

MACROECONOMICE PREVIZIONALE

1.1. Conţinutul conducerii macroeconomice 5

1.2. Ştiinţa previziunii 6

1.3. Funcţiile conducerii macroeconomice 8

Capitolul 2: TIPOLOGIA FORMELOR ŞI INSTRUMENTELOR

UTILIZATE ÎN PREVIZIONAREA MACROECONOMICĂ

2.1. Consideraţii teoretice despre prognozare. Clasificarea prognozelor 11

2.2. Consideraţii privind planificarea şi planul macroeconomic 14

2.3. Planificarea centralizată şi planificarea orientativă 16

2.4. Fiabilitatea previziunilor macroeconomice. 17

Capitolul 3: EVOLUŢIA CICLICĂ A ECONOMIILOR NAŢIONALE

CONTEMPORANE

3.1. Fluctuaţiile ciclice şi trendul economic 19

3.2. Tipologia ciclurilor economice

3.2.1. Consideraţii privind ciclurile economice lungi

3.2.2.. Ciclurile majore şi fazele acestuia

Capitolul 4: SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ACTIVITĂŢII DE

PREVIZIONARE

4.1. Sistemul indicatorilor utilizaţi în activitatea previzională 24

4.2. Sistemul conturilor (contabilităţii) naţionale

4.2.1. Structura sistemului conturilor naţionale

4.2.2. Conţinutul şi calculul principalilor indicatori sintetici ai

sistemului conturilor naţionale

4.2.3. Utilizarea sistemului conturilor naţionale în activitatea de

previzionare

Capitolul 5: METODE ŞI TEHNICI DE ELABORARE A

PREVIZIUNILOR

5.1. Cadrul metodologic al previzionării macroeconomice

5.1.1. Structurarea şi fundamentarea previziunilor

5.1.2. Fluxul logic al lucrărilor de previzionare macroeconomică.

5.2. Clasificarea metodelor şi tehnicilor de previzionare

macroeconomică

5.3. Metode fundamentale de previzionare macroeconomică 39

5.4. Metode de previziune pe elemente

5.4.1. Metoda extrapolării

5.4.2. Metoda interpolării

5.5.Metode structurale de previziune

5.6. Metoda modelării economico-matematice

5.6.1. Modele previzionale bazate pe funcţii de producţie

5.6.2. Modele previzionale de simulare

5.7. Metode intuitive

5.8. Metode de echilibrare (balanţe previzionale)

PREVIZIUNE MACROECONOMICĂ

Capitolul 6: MODELE INTERRAMURI. BALANŢA LEGĂTURILOR DINTRE

RAMURI

6.1. Conţinutul balanţei legăturilor dintre ramuri 57

6.2. Modelul static al balanţei legăturilor dintre ramuri 60

6.3. Elaborarea modelului balanţei legăturilor dintre ramuri pentru

perioada de previziune

Capitolul 7: PREVIZIUNEA RESURSELOR UMANE 68

7.1. Raportul populaţie-economie 68

7.2. Resursele umane în modelele creşterii economice 69

7.3. Elaborarea prognozei demografice 72

7.4. Elaborarea prognozei forţei de muncă 74

7.5. Elaborarea prognozei productivităţii muncii 78

Capitolul 8: PREVIZIONAREA CREŞTERII ECONOMICE 84

8.1. Consideraţii privind teoria creşterii economice 84

8.2. Modelarea creşterii economice 85

Capitolul 9: PREVIZIONAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE 88

9.1. Conţinutul activităţii de prognozare a relaţiilor economice externe 88

9.2. Metode şi tehnici de prognozare a relaţiilor economice externe 91

Capitolul 10: APLICAŢII PRACTICE 96

Utilizarea metodei extrapolării la elaborarea previziunilor 96

Probleme rezolvate 96

Probleme propuse 106

Bibliografie 108

Extras din document

PREVIZIUNE MACROECONOMICĂ

CONŢINUTUL, FUNCŢIILE ŞI NECESITATEA CONDUCERII

MACROECONOMICE PREVIZIONALE

1.1. CONŢINUTUL CONDUCERII MACROECONOMICE

Sub aspect teoretic, conducerea înseamnă elaborarea unor principii, a unor metode şi

tehnici de lucru cu caracter general care, transpuse în practică, să asigure folosirea optimă

a potenţialului productiv.

Sub aspectul acţiunii practice, conducerea înseamnă aplicarea acestora la condiţiile

concrete în care funcţionează organismul economic şi îmbunătăţirea lor în raport cu

cerinţele realităţii în continuă dezvoltare şi perfecţionare.

Conducerea se exercită la nivel macro, mezo şi microsocial, precum şi la nivelul unităţilor

administrativ-teritoriale, respectiv la nivel regional, în funcţie de veriga organizatorică la care se

adoptă deciziile, acestea fiind instrumentele specifice ale conducerii. Conducerea la diferite

niveluri se particularizează nu numai prin sfera de cuprindere, prin formele şi metodele acţiunii

practice de conducere, ci şi prin însăşi esenţa sa.

Astfel, conducerea la nivel macro-social, în mod deosebit conducerea macroeconomică, se

exercită asupra unor probleme majore care privesc întreaga societate, întreaga naţiune, ca de

exemplu:

- fundamentarea ritmurilor de creştere pentru indicatorii sintetici, pentru mărimile

economice agregate: produs global brut, produs intern brut, produs intern net, produs naţional

brut, produs naţional net, pe total economie şi pe locuitor;

- modernizarea structurilor economico-sociale şi proiectarea traiectoriei de creştere

economică;

- fundamentarea şi reglarea raţională a proporţiilor economice sintetice, prin evaluarea şi

ierarhizarea corectă a nevoii sociale, în corelaţie strânsă cu potenţialul economico-social şi

fixarea ordinii de prioritate în alocarea acestuia;

- definirea strategiilor pentru desfăşurarea unor procese cu orizont de timp îndelungat, ca de

exemplu, în domeniul dezvoltării şi aplicării ştiinţei şi tehnologiilor, al formării şi perfecţionării

forţei de muncă;

- participarea eficientă la circuitul economic mondial şi combinarea optimă a factorilor

PREVIZIUNE MACROECONOMICĂ

interni şi externi în procesul creşterii economice.

În lumea contemporană, conducerea macroeconomică, în calitatea sa de componentă de

bază a conducerii întregului sistem al activităţilor sociale, a devenit o necesitate obiectivă, datorită

următoarelor împrejurări:

- în primul rând, este vorba de condiţiile materiale ale producţiei moderne,

caracterizate prin dezvoltarea rapidă a forţelor de producţie, adâncirea diviziunii sociale a

muncii, diversificarea şi multiplicarea centrelor de decizie, accentuarea proceselor de

specializare şi cooperare în producţie, creşterea caracterului social al producţiei ca rezultat al

desfăşurării revoluţiei tehnico-ştiinţifice pe plan mondial;

- în al doilea rând, economiile contemporane sunt mecanisme vaste şi complexe, mai

ales în condiţiile descentralizării, proprie economiilor liberalizate, constituite din numeroase

elemente structurale, între care există raporturi multiple de interdependenţă. Pentru ca fiecare

element structural să-şi poată desfăşura normal activitatea este necesar ca alte elemente

structurale să furnizeze mijloacele sau capitalul tehnic, financiar şi uman şi să-i absoarbă

produsele;

- în al treilea rând, revoluţia tehnico-ştiinţifică mondială exercită o influenţă puternică

nu numai asupra forţelor de producţie ci şi asupra organizării şi conducerii activităţilor

economice. În aceste condiţii, conducerea trebuie să asigure coordonarea activităţii ştiinţifice şi

utilizarea optimă a ştiinţei şi tehnicii în activitatea economică.

Componentele principale ale sistemului conducerii macroeconomice sunt următoarele:

sistemul principiilor fundamentale de conducere;sistemul de organizare;mecanismele de studiere

a trebuinţelor sociale, de determinare, atragere şi alocare a resurselor, de producere, repartizare

şi utilizare finală a produsului naţional, de echilibrare a balanţei de plăţi externe;sistemul

criteriilor de eficienţă în diferite sfere şi la diferite niveluri organizatorice;sistemul pârghiilor şi

stimulentelor economice specifice conducerii; sistemul mecanismelor speciale pentru accelerarea

sau frînarea desfaşurării unor procese; sistemul informaţional; sistemele de adoptare a deciziilor,

de control, analiză şi evaluare a rezultatelor, de corectare a deciziilor potrivit noilor

condiţii;modalitaţile de adaptare a mecanismelor economice la condiţiile noi apărute pe plan

intern şi extern.

1.2. ŞTIINŢA PREVIZIUNII

Unul din atributele conducerii în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiiţifice este de a coordona

activitatea de cercetare tehnico-ştiinţifică şi de a promova în practica social-economică cele mai

noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii moderne. În acest context, în cadrul activităţii de cercetare

Preview document

Previziune Macroeconomică - Pagina 1
Previziune Macroeconomică - Pagina 2
Previziune Macroeconomică - Pagina 3
Previziune Macroeconomică - Pagina 4
Previziune Macroeconomică - Pagina 5
Previziune Macroeconomică - Pagina 6
Previziune Macroeconomică - Pagina 7
Previziune Macroeconomică - Pagina 8
Previziune Macroeconomică - Pagina 9
Previziune Macroeconomică - Pagina 10
Previziune Macroeconomică - Pagina 11
Previziune Macroeconomică - Pagina 12
Previziune Macroeconomică - Pagina 13
Previziune Macroeconomică - Pagina 14
Previziune Macroeconomică - Pagina 15
Previziune Macroeconomică - Pagina 16
Previziune Macroeconomică - Pagina 17
Previziune Macroeconomică - Pagina 18
Previziune Macroeconomică - Pagina 19
Previziune Macroeconomică - Pagina 20
Previziune Macroeconomică - Pagina 21
Previziune Macroeconomică - Pagina 22
Previziune Macroeconomică - Pagina 23
Previziune Macroeconomică - Pagina 24
Previziune Macroeconomică - Pagina 25
Previziune Macroeconomică - Pagina 26
Previziune Macroeconomică - Pagina 27
Previziune Macroeconomică - Pagina 28
Previziune Macroeconomică - Pagina 29
Previziune Macroeconomică - Pagina 30
Previziune Macroeconomică - Pagina 31
Previziune Macroeconomică - Pagina 32
Previziune Macroeconomică - Pagina 33
Previziune Macroeconomică - Pagina 34
Previziune Macroeconomică - Pagina 35
Previziune Macroeconomică - Pagina 36
Previziune Macroeconomică - Pagina 37
Previziune Macroeconomică - Pagina 38
Previziune Macroeconomică - Pagina 39
Previziune Macroeconomică - Pagina 40
Previziune Macroeconomică - Pagina 41
Previziune Macroeconomică - Pagina 42
Previziune Macroeconomică - Pagina 43
Previziune Macroeconomică - Pagina 44
Previziune Macroeconomică - Pagina 45
Previziune Macroeconomică - Pagina 46
Previziune Macroeconomică - Pagina 47
Previziune Macroeconomică - Pagina 48
Previziune Macroeconomică - Pagina 49
Previziune Macroeconomică - Pagina 50
Previziune Macroeconomică - Pagina 51
Previziune Macroeconomică - Pagina 52
Previziune Macroeconomică - Pagina 53
Previziune Macroeconomică - Pagina 54
Previziune Macroeconomică - Pagina 55
Previziune Macroeconomică - Pagina 56
Previziune Macroeconomică - Pagina 57
Previziune Macroeconomică - Pagina 58
Previziune Macroeconomică - Pagina 59
Previziune Macroeconomică - Pagina 60
Previziune Macroeconomică - Pagina 61
Previziune Macroeconomică - Pagina 62
Previziune Macroeconomică - Pagina 63
Previziune Macroeconomică - Pagina 64
Previziune Macroeconomică - Pagina 65
Previziune Macroeconomică - Pagina 66
Previziune Macroeconomică - Pagina 67
Previziune Macroeconomică - Pagina 68
Previziune Macroeconomică - Pagina 69
Previziune Macroeconomică - Pagina 70
Previziune Macroeconomică - Pagina 71
Previziune Macroeconomică - Pagina 72
Previziune Macroeconomică - Pagina 73
Previziune Macroeconomică - Pagina 74
Previziune Macroeconomică - Pagina 75
Previziune Macroeconomică - Pagina 76
Previziune Macroeconomică - Pagina 77
Previziune Macroeconomică - Pagina 78
Previziune Macroeconomică - Pagina 79
Previziune Macroeconomică - Pagina 80
Previziune Macroeconomică - Pagina 81
Previziune Macroeconomică - Pagina 82
Previziune Macroeconomică - Pagina 83
Previziune Macroeconomică - Pagina 84
Previziune Macroeconomică - Pagina 85
Previziune Macroeconomică - Pagina 86
Previziune Macroeconomică - Pagina 87
Previziune Macroeconomică - Pagina 88
Previziune Macroeconomică - Pagina 89
Previziune Macroeconomică - Pagina 90
Previziune Macroeconomică - Pagina 91
Previziune Macroeconomică - Pagina 92
Previziune Macroeconomică - Pagina 93
Previziune Macroeconomică - Pagina 94
Previziune Macroeconomică - Pagina 95
Previziune Macroeconomică - Pagina 96
Previziune Macroeconomică - Pagina 97
Previziune Macroeconomică - Pagina 98
Previziune Macroeconomică - Pagina 99
Previziune Macroeconomică - Pagina 100
Previziune Macroeconomică - Pagina 101
Previziune Macroeconomică - Pagina 102
Previziune Macroeconomică - Pagina 103
Previziune Macroeconomică - Pagina 104
Previziune Macroeconomică - Pagina 105
Previziune Macroeconomică - Pagina 106
Previziune Macroeconomică - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Previziune Macroeconomica.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Participativ și Motivarea Personalului

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT I. 1. Conceptul de management La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate,...

PIB în România în perioada 2007-2012

Introducere Este indiscutabil că, România, în trecut, ca şi astăzi , s-a confruntat şi continuă să se confrunte cu numeroase probleme privind...

Influenta Sistemului de Management al Calitatii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIVIND PREOCUPĂRILE ACTUALE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII. 1.1.Conceptul calităţii. Conceptul general de ,,calitate’’ se...

Simulări Decizionale

Este o realitate de necontestat ca dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor manageriale reprezinta si pentru România de azi un deziderat major,...

Managementul Resurselor Umane Mediul Extern al Unei Firme

Mediul extern al firmei – ansamblul elementelor exogene firmei, de natură economică, tehnică, politică, demografică, culturală, ştiinţifică,...

Grile Managementul Total al Calitatii

991. Care dintre afirmaţiile următoare figurează printre elementele ce trebuie luate În considerare pentru a incepe dezvoltarea unui sistem de...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul 1 RECRUTAREA SI SELECTIA RU Necesitatea activităţii de recrutare. Pentru a-şi asigura succesul sau chiar pentru a supravieţui,...

Managementul desfacerii

1. Managementul desfacerii: concept, activităţi componente "Managementul desfacerii produselor" reprezintă activitatea prin care se asigură...

Te-ar putea interesa și

Analiza si Previziunea Vanzarilor la SC Vrancart SA

Capitolul I: CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND PREVIZIUNILE ECONOMICE. 1.1. Stiinta previziunii economice Un atribut al managementului economic în...

Raport de Țară Irlanda

CAPITOLUL 1 1.1. Generalități Etimologic numele de Irlanda (Ireland) derivă din numele zeiței celtice Eriu (în irlandeza modernă Éire) împreună...

Sistemul Conturilor Nationale

3. STRUCTURA SISTEMULUI CONTURILOR (CONTABILITATII) NATIONALE Acest sistem este format dintr-un numar de tabele in care se evidentiaza...

Metode si Tehnici de Previziune Macroeconomica

METODE SI TEHNICI DE PREVIZIUNE Dezideratul major al gasirii celor mai fezabile alternative ale viitorului posibil si dezirabil al...

Previziuni Macroeconomice

1. Definiti activitatea previzionala si prezentati principalele sale caracteristici. Activitatea previzionala reprezinta procesul de anticipare a...

Previziune Macroeconomica

C1 Fundamentele teoretice ale previziunii macroeconomice. 1)Economia nationala ca sistem- reprezinta un ansamblu de activitati indep, care se...

Subiecte examen previziune macroeconomică rezolvate

1) Previziunea- componenta esentiala a conducerii economico-sociale. Economia nationala moderna constituie un mecanism complex, format dintr-o...

Previziuni Macroeconomice

PREVIZIUNI MACROECONOMICE BALANTA LEGATURILOR DINTRE RAMURI Aceste legaturi pot fi evidentiate prin intermediul balantei legaturilor dintre...

Ai nevoie de altceva?