Simulari si Jocuri de Management

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 62834
Mărime: 272.09KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA NR. 1. MODELAREA ŞI SIMULAREA ÎN MANAGEMENT

Cuprins:

1.1. Noţiuni introductive

1.2. Conceptul de model

1.3. Tipuri de modele

1.4. Procesul de modelare

1.5. Conceptul de simulare

1.6. Etapele simulării

1.7. Avantajele şi dezavantajele simulării

Rezumat

Analiza deciziilor prin modelare şi simulare, deşi nu poate acţiona asupra hazardului şi nu poate atrage cu sine manifestarea norocului, poate să-l ajute pe decident să înţeleagă mai bine problemele decizionale, să-şi îmbunătăţească şansele de a obţine un rezultat fericit sau să fie mai pregătit pentru a face faţă unor evoluţii nefavorabile, independente de voinţa lui.

Modelarea şi simularea pot contribui la înţelegerea şi îmbunătăţirea unui sistem real. Cu toate că un sistem poate fi extrem de complex, este bine să se încerce să se construiască un model cât mai simplu posibil. Acesta se obţine atât prin definirea limitelor sistemului analizat astfel încât să fie luate în considerare numai caracteristicile esenţiale din punct de vedere al obiectivului analizei, cât şi prin definirea unor ipoteze simplificatoare. Modelul poate fi îmbunătăţit prin redefinirea limitelor şi prin relaxarea ipotezelor. Pe de altă parte, dacă se încearcă includerea în model a tuturor factorilor şi relaţiilor, modelul ar putea deveni prea complicat pentru a fi rezolvat. De aceea este necesar să se realizeze un compromis între necesitatea de a construi un model simplu şi uşor de rezolvat şi necesitatea de a obţine prin model o reprezentare rezonabilă şi plauzibilă a problemei reale.

1.1. Noţiuni introductive

Modelarea şi simularea sunt necesare atunci când experimentarea directă pe sistemul real nu este posibilă sau recomandabilă.

Simularea poate fi definită ca un proces prin care se construieşte un model al unui sistem real şi se realizează experimente cu acest model în scopul înţelegerii comportamentului sistemului şi/sau evaluării diferitelor strategii pentru sistemul analizat.

In prezent, se constată o creştere a utilizării simulării în diverse domenii. Această situaţie a fost favorizată de mai mulţi factori:

- Creşterea numărului de instrumente software pentru simulare.

- Existenţa unor pachete pentru simularea unor probleme specifice.

- Preţurile convenabile la care pot fi procurate cele mai multe din pachetele de programe disponibile.

- Pachetele de programe pentru simulare nu necesită, în general, o expertiză tehnică deosebită pentru a fi utilizate.

- Sistemele informatice actuale pot oferi cantităţi mari de date necesare realizării experimentelor de simulare.

Există mulţi susţinători ai simulării, atât din partea companiilor producătore de software cât şi a companiilor care utilizează aceste programe. Ambele prevăd un viitor în care simularea va ocupa un loc asemănător celui ocupat astăzi de foile de calcul (programe de tip spreadsheets). Aceste companii susţin de asemenea, necesitatea unei bune educaţii şi instruiri care să asigure utilizarea eficientă a simulării.

Înţelegerea unor concepte cum sunt colectarea datelor, dezvoltarea unui model, validarea şi experimentarea, este considerată esenţială.

În acest context, scopul acestui curs este de a-l ajuta pe student să devină un utilizator cu discernământ şi cunoscător al simulării ca un instrument de rezolvare a problemelor reale.

Simularea este în special valoroasă pentru problemele care nu pot fi abordate prin metode matematice analitice şi pentru probleme în care intervin mărimi probabiliste (simularea Monte Carlo şi simularea evenimentelor discrete) sau interacţiuni dinamice cu feedback (dinamica sistemelor).

În afaceri, cele mai utilizate sunt simularea Monte Carlo şi simularea evenimentelor discrete. Prin aceste tipuri de simulare, decidenţii pot testa diferite opţiuni strategice pentru realizarea obiectivelor propuse.

Există şi un alt tip de simulare, în care decidenţii iau parte la un joc de afaceri. Această simulare tip joc plasează fiecare jucător în competiţie cu alte companii care vând produse similare pe aceeaşi piaţă. Sarcina jucătorului este de a conduce activităţile unei întreprinderi, fiind responsabil pentru deciziile referitoare la toate aspectele afacerii. Aceste decizii se pot referi la producţia şi marketingul produselor, finanţarea costurilor activităţilor de marketing şi de producţie, achiziţionarea de informaţii competitive etc.

1.2. Conceptul de model

În cazul problemelor decizionale, este necesară definirea unui domeniu al problemei prin stabilirea unor frontiere ale sistemelor asupra cărora se exercită acţiunile care decurg din deciziile adoptate. Un sistem poate fi orice tip de proces sau colecţie de entităţi dependente una de alta, care formează un întreg organizat în vederea atingerii unor obiective comune. Entităţile care nu fac parte din sistem, dar influenţează atingerea obiectivelor fără a putea fi controlate de către decident constituie mediul sistemului.

Frontierele nu sunt numai graniţele fizice stabilite în mod obiectiv sau arbitrar între sistem şi mediul său. Ele se pot referi la orizontul de timp al deciziei sau la conţinutul sistemului.

Stabilirea unor frontiere ale domeniului problemei decizionale se poate realiza prin decuparea unei porţiuni din realitatea înconjurătoare, denumită uneori sistem real. Sistemul real poate fi folosit de către decident pentru a experimenta direct, pe baza unui plan, anumite variante decizionale. În final, pe baza evaluării consecinţelor acestor experimente, se poate adopta varianta convenabilă.

În alte situaţii, această abordare poate fi foarte costisitoare sau imposibilă din punct de vedere fizic. În aceste cazuri, este necesară construirea unui model care este o reprezentare simplificată (abstractizare), dar suficient de fidelă pentru a fi utilă studierii sistemului real. Pe lângă reducerea complexităţii sistemului analizat, modelul poate servi la îmbunătăţirea comunicării, comprimarea timpului, reducerea costurilor necesare activităţilor de analiză şi evaluare a consecinţelor variantelor decizionale, evitarea unor situaţii critice sau catastrofale care pot apărea în cazul experimentelor în sistemul real.

Un model reprezentativ pentru sistemul real se poate obţine printr-un proces iterativ pornind de la un model cât mai simplu posibil. Acest lucru poate fi realizat prin definirea limitelor sistemului astfel încât să fie luate în considerare numai caracteristicile esenţiale în raport cu scopul urmărit şi apoi pentru satisfacerea cerinţelor de validare a modelului se poate încerca relaxarea limitelor sau a unor ipoteze simplificatoare.

Preview document

Simulari si Jocuri de Management - Pagina 1
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 2
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 3
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 4
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 5
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 6
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 7
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 8
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 9
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 10
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 11
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 12
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 13
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 14
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 15
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 16
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 17
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 18
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 19
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 20
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 21
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 22
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 23
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 24
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 25
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 26
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 27
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 28
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 29
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 30
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 31
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 32
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 33
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 34
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 35
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 36
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 37
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 38
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 39
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 40
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 41
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 42
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 43
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 44
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 45
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 46
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 47
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 48
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 49
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 50
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 51
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 52
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 53
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 54
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 55
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 56
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 57
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 58
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 59
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 60
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 61
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 62
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 63
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 64
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 65
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 66
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 67
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 68
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 69
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 70
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 71
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 72
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 73
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 74
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 75
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 76
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 77
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 78
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 79
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 80
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 81
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 82
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 83
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 84
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 85
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 86
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 87
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 88
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 89
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 90
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 91
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 92
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 93
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 94
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 95
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 96
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 97
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 98
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 99
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 100
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 101
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 102
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 103
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 104
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 105
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 106
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 107
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 108
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 109
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 110
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 111
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 112
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 113
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 114
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 115
Simulari si Jocuri de Management - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Simulari si Jocuri de Management.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

INTRODUCERE Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat...

Recrutarea, selecția și încadrarea resurselor umane

Motto: “ Managementul este unul din factorii esențiali care explică de ce o țară este bogată sau săracă.” ( Richard Farmer, Advances in...

Motivarea Resurselor Umane in Cadrul Institutiilor Publice

Forme, modalitati, modele de motivare a resurselor umane din institutiile publice din perspectiva noului management public “Motivarea este arta...

Managementul Operațional

I. Ce este managementul Operational: - Ce este “Managementul operaţional”? Orice activitate economică (industrială, agricolă, de servicii) se...

Teoria Jocurilor

- NOTIUNI GENERALE - Teoria jocurilor este o ramura relativ noua a microeconomiei dezvoltata in ultimii 60 de ani. Ea a aparut odata cu publicarea...

Procesul de Management și Funcțiile Sale

Obiective : - etapele unui proces de management - trăsăturile procesului managerial - previziunea şi instrumentele sale - organizarea...

Te-ar putea interesa și

Profilul Psihoprofesional al Experților din Departamentele de Resurse Umane

CAP. 1. CADRUL TEORETIC 1. Delimitarea şi prezentarea conceptelor 1. 1. Procesul de recrutare şi selecţie profesională 1. 1.1 Definirea...

Simulare Economica

Introducere Procesul de cumpărare a unui produs farmaceutic este mai mult decât un simplu act de cumpărare pentru că implică un proces cu mai...

Sistemul Informational al Organizatiei

I. SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial poate fi...

Simulatoarele

Simulation (Simulatoarele) 1.Introducere Simularea reprezinta imitarea unor lucruri reale, stare de fapt, sau proces. Actul de simulare a ceva,...

Metoda assessment center și importanța ei în selecția de personal

Abstract Scopul acestei lucrari este de a prezenta originea istorica a centrelor de evaluare, semnificatia conceptului de Assessment Center,...

Grile Sisteme Informatice in Administratie Publica

1. Pentru stabilirea corecta a resurselor financiare disponibile la un moment dat necesare sustinerii unor procese investitionale se folosesc...

Simulări de Marketing

CAPITOLUL I CONŢINUTUL ŞI ROLUL SIMULĂRILOR DE MARKETING Cuvinte cheie Obiectivele învăţării: Simulare de marketing Model Model de simulare...

Simulări Decizionale

Este o realitate de necontestat ca dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor manageriale reprezinta si pentru România de azi un deziderat major,...

Ai nevoie de altceva?