Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 76292
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Bălășescu Simona
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

Cap1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA .4

1.1.Conținutul și componentele logisticii ...4

1.2.Mixul activității logistice ..6

1.3.Conturarea unor activități optime de logistică și distribuție pe piața românească ...10

Cap.2. SERVIREA CLIENȚILOR ...19

2.1. Coordonate conceptuale ale servirii clienților 19

2.2. Componente majore ale servirii clienților ..25

2.3. Importanța servirii clienților ...35

2.4. Strategia de servire logistică a clienților .41

Cap3. CUMPĂRAREA MĂRFURILOR .47

3.1. Abordare modernă a cumpărării .47

3.2. Sursele de cumpărare ..57

3.3. Cumpărarea cantității potrivite la timpul potrivit ...80

Cap.4. TRANSPORTUL MĂRFURILOR ..83

4.1. Importanța economică a transportului 83

4.2. Elemente de economia transporturilor 88

4.3. Modurile de transport ..97

4.4. Decizii referitoare la transportul de mărfuri .110

4.5. Măsurarea costurilor și performanțelor .119

Cap.5. STOCURILE DE MĂRFURI ...124

5.1. Stocurile în sistemul logistic .124

5.2. Planificarea stocurilor ...130

5.3. Controlul stocurilor ...144

Cap.6. DEPOZITAREA MÃRFURILOR ...162

6.1. Evoluția conceptului de depozitare ...162

6.2. Utilitatea depozitării ..164

6.3. Tipologia depozitelor 169

6.4. Amplasarea depozitelor 176

6.5. Aranjarea mărfurilor în depozit 184

Bibliografie selectivă ..187

Extras din document

Capitolul 1

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA

1.1. Conținutul și componentele logisticii

Filozofia logisticii promovează ca obiectiv principal oferirea utilităților de loc timp și posesie la cel mai mic cost total posibil.

Conținutul conceptului de logistică este mult mai amplu și mai complex decât cel al distribuției fizice.

Observație: distribuția fizică este de fapt o componentă a logisticii.

La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include:

1. distribuția fizică(include activitățile de transport, depozitare, gestiune a stocurilor, prelucrarea comenzilor clienților,ambalare, etc.)

2. activități de susținere a producției (susținerea operațiunilor). Contribuția logisticii în domeniul producției constă în asigurarea materialelor, componentelor produselor în curs de prelucrare în cantități necesare desfășurării activității de fabricație în concordanță cu programul de fabricație.

3. aprovizionarea (se referă la relațiile ce se stabilesc între firmă și furnizorii ei). Aprovizionarea presupune în afara de activitatea de cumpărare și activități de transport, depozitare, manipulare, management al informației.

furnizorii clienții

Sistemul logistic al firmei

Operațiunile logistice sunt corelate cu lanțul valoric care constituie un instrument de identificare a unor noi modalități de creare a unei valori tot mai mari pentru clienți.

În viziunea lui Michael Porter lanțul valorii include două categorii de activități:

1. activități primare

2. activități de sprijin (susținere)

Activitățile primare sunt cele implicate de mișcarea fizică a materiilor prime, materialelor și produselor finite, de producția de bunuri și servicii, de marketing și vânzări.

Activități primare:

1. logistica orientată spre interiorul firmei (se referă la recepție, manipularea materialelor, depozitare, controlul stocurilor, programarea mijloacelor de transport, returnările de marfă la furnizori)

2. producția: transformarea imputurilor în forma finală a produsului ceea ce presupune activități de asamblare, ambalare, întreținerea echipamentelor, testare, administrarea unității de producție.

3. logistica orientată spre exterior. Constă în distribuția produselor finite și cuprinde activități de depozitare și manipulare, utilizarea mijloacelor de transport, prelucrarea comenzilor, etc.

Aprovizionare

Susținerea operațiunilor

Distribuția fizică

Fluxul informațiilor

4. marketingul și vânzările: activități de publicitate, managementul forței de vânzare, stabilirea prețurilor, alegerea canalelor de distribuție, etc.

5. serviciile: menținerea sau sporirea valorii produsului după vânzare, prin: instalare, reparații, furnizarea de piese de schimb, training, etc.

Observație: logistica în amonte (orientată către interiorul firmei )și logistica în aval (orientată către exteriorul firmei) sunt activități primare în lanțul valorii.

Activități de sprijin - susțin activitățile primare

1. cumpărarea - achiziționarea de materii prime, materiale, consumabile

2. dezvoltarea tehnologică - se referă la know-how, proceduri și imputuri tehnologice necesare în orice activitate a lanțului valoric

3. managementul resurselor umane: selecție, promovare, evaluarea personalului

4. infrastructura firmei: constă în managementul general, planificare, finanțe, etc.

Amortizarea eforturilor proprii ale firmei cu cele ale furnizorilor și clienților reprezintă condiția reușitei oricărei firme. A apărut astfel un nou concept: cel de managemnt al lanțului de aprovizionare - livrare. În esență el se bazează pe corelarea eforturilor participanților din canalele de marketing prin schimb de informație și planificare comună în vederea creșterii eficienței și competitivității.

Bibliografie

1.Balasescu M, Balasescu S, :”Restructurarea activitatilor din domeniul distributiei bunurilor de consum final, in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana”Ed. Universitatea Tehnica a Moldovei , Chisinau, 2005

2.Balan, C,”Logistica”,ed.Uranus,Bucuresti, 2004

3.Chopra, Sunil., Meindl, Peter., “Supply Chain Management-Strategy, Planning and Operation”third Edition, Pearson Prentice-Hall, 2006

4. Costea C,”Firma de comert in economia de piata”, ed.Uranus, Bucuresti, 2004

5. Gattorna John L. (coordonator ) : “Managementul logisticii și distribuției” Ed. Teora 1999, 2001.

6. Kotler, Ph.,.Armstrong G, Saunders J,.Wong V:“Principiile marketingului “ Ed. Teora, București , 1999.

7. Lefter, C.(coordonaor), Brătucu G, Bălășescu, M., Răuță, C., Chițu, I,.Tecau, A., “Marketing”, vol.I si Vol II , UTBV, Brașov, 2006

8.Ristea A.L., Purcărea Th., Tudose C: “Distribuția mărfurilor “ Ed. Didactică și Pedagogică, București l996

Preview document

Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 1
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 2
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 3
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 4
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 5
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 6
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 7
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 8
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 9
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 10
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 11
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 12
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 13
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 14
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 15
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 16
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 17
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 18
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 19
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 20
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 21
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 22
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 23
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 24
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 25
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 26
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 27
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 28
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 29
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 30
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 31
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 32
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 33
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 34
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 35
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 36
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 37
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 38
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 39
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 40
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 41
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 42
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 43
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 44
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 45
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 46
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 47
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 48
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 49
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 50
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 51
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 52
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 53
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 54
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 55
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 56
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 57
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 58
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 59
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 60
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 61
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 62
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 63
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 64
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 65
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 66
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 67
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 68
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 69
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 70
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 71
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 72
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 73
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 74
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 75
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 76
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 77
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 78
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 79
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 80
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 81
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 82
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 83
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 84
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 85
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 86
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 87
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 88
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 89
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 90
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 91
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 92
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 93
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 94
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 95
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 96
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 97
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 98
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 99
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 100
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 101
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 102
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 103
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 104
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 105
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 106
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 107
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 108
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 109
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 110
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 111
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 112
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 113
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 114
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 115
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 116
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 117
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 118
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 119
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 120
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 121
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 122
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 123
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 124
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 125
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 126
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 127
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 128
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 129
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 130
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 131
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 132
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 133
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 134
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 135
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 136
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 137
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 138
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 139
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 140
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 141
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 142
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 143
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 144
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 145
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 146
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 147
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 148
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 149
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 150
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 151
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 152
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 153
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 154
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 155
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 156
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 157
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 158
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 159
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 160
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 161
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 162
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 163
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 164
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 165
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 166
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 167
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 168
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 169
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 170
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 171
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 172
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 173
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 174
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 175
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 176
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 177
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 178
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 179
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 180
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 181
Sisteme de distribuție și logistică 2016-2017 - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de distributie si logistica 2016-2017.pdf

Alții au mai descărcat și

Efectele economice și sociale ale șomajului în România

Înainte de a face o sinteză a definițiilor date șomajului în literatura de specialitate, trebuie precizat că, la origine, noțiunea de șomaj era...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Semnificația logisticii în cadrul procesului de planificare strategică a întreprinderii

1. SISTEMUL LOGISTIC (S.L.) DEFINIŢIE, STRUCTURĂ, TIPOLOGIE 1.1. Definiţie, terminologie utilizată în S.L. Pornind de la elementele componente...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Planul de Afaceri - Instrument Eficient de Management

Introducere Prevederea, anticiparea viitorului, a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri; un cunoscut proverb arab spune: “Există trei...

Sisteme informaționale în management

1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L. 1.1.1. ISTORICUL EVOLUŢIEI UNITĂŢII ANALIZATE DATELE DE IDENTIFICARE ALE S.C. SUMIDA...

Managementul Relațiilor cu Clienții

Managementul relatiilor cu clientii  cheia succesului în afacerile actuale Rapiditatea si adaptabilitatea la schimbare sunt cuvintele-cheie ale...

Te-ar putea interesa și

Strategii de distribuție fizică, logistică, adoptate de organizație

INTRODUCERE În vreme ce previziunile economice sunt pesimiste, în schimb cele demografice sunt promițătoare, astfel că, până în 2020, numărul...

Alegerea și administrarea canalelor de distribuție

1. Canalele de distributie Canalul de distributie reprezinta o varianta a drumului pe care il parcurg produsele pentru a ajunge de la producator...

Ai nevoie de altceva?