Sistemul Achizitiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Sistemul Achizitiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE

Elementele principale ale sistemului achizitiilor publice sunt : autoritatea de reglementare(Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice), autoritatile contractante(adica cei care achizitioneaza produse, servicii, lucrari), operatorii economici(cei care livreaza produsele, furnizeaza serviciile, executa lucrarile) si supraveghetorii sistemului(ANRMAP, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Ministerul Finantelor Publice si Curtea de Conturi).

Intre elementele sistemului achizitiilor publice, apar relatii care sunt:

a) relatii comerciale(intre autoritatea contractanta si operatorii economici) ;

b) relatii de suport(ANRMAP) ;

c) relatii de supraveghere(ANRMAP, MFP) ;

d) relatii de infaptuire a dreptatii(CNSC si instantele de jduecata).

In consecinta, prin sistemul achizitiilor publice, intelegem totalitatea regulilor si actiunilor referitoare la cheltuirea banului public prin intalnirea dintre cererea autoritatilor contractante si oferta operatorilor economici.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Guvernului, rolul ei fiind de a elabora, promova si implementa legislatia din domeniul achizitiilor publice.

Autoritatile contractante

Sunt autoritati ale administratiei publice si respectiv alte persoane juridice de drept privat cu activitate relevanta in domeniul utilitatilor publice ce au rolul de cumparator, utilizand bani publici.

Autoritate contractanta poate fi:

a)orice organism al statului la nivel national, regional sau local ;

b)orice organism de drept public care satisface nevoi de interes general, care :

- e finantat majoritar de o autoritate contractanta sau de o autoritate publica ;

- se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati contractante ;

- in componenta Consiliului de Administratie / Consiliului de Conducere / Consiliului de Supraveghere, mai mult de jumatate din membrii sunt numiti de o autoritate contractanta(exemplu : SRTV).

c)orice asociere formata din doua sau mai multe autoritati contractante ;

d)orice intreprindere publica care desfasoara activitati relevante in domeniul public, cand atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acordul cadru.

Operatorii economici

Sunt personae juridice sau fizice care joaca rolul vanzatorului(cand livreaza produse), al prestatorului(cand presteaza servicii) si respectiv al executantului(cand indeplineste rolul de autoritate contractanta).

Rolul de operator economic poate fi indeplinit de catre :

- persoana fizica ;

- persoana juridica ;

- grupuri de persoane de drept public sau de drept privat.

Supraveghetorii

a)ANRMAP à supravegheaza prin Directia Generala de Control :

- verifica si avizeaza anunturile de intentie, de participare si de atribuire ;

- verifica raporturile de evaluare ;

- emite acordul pentru incheierea contractelor de achizitie publica ;

- impune masuri de corectie ;

- aplica sanctiuni si amenzi.

b)CNSC à are atributii de solutionare nejuridica(adica numai din punct de vedere a legislatiei achizitiilor publice) a constestatiilor depuse.

c)MFP à ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, verifica aspectele procedurale ale contractelor de achizitie publica.

d)Curtea de Conturi à autoritate de specialitate, exercita auditul extern in sectorul public.

DOMENIUL DE APLICARE A LEGISLATIEI IN ACHIZITIILE PUBLICE

Prevederile legislatiei in domeniu sunt obligatorii pentru :

ècontractele de achizitie publica, acordurile cadru, concursurile de solutii, atunci cand contractul e finantat sau subventionat in proportiem ia mare de 50% de catre o autoritate contractanta.De la aceasta regula generala, exista urmatoarele exceptii :

1.cand se astribuie contractele de achizitie publica in domeniul apararii si daca :

- exista posibilitatea divulgarii unor secrete ;

- protejarea unor interese nationale.

OBS De obicei, circumstantele de aplicare sunt definite prin Hotarare de Guvern(HG).

2.in cazul acelor contracte cu caracter secret ;

3.in cazul contractelor care presupun masuri speciale de siguranta ;

4.in cazul contractelor atribuite ca urmare a incheierii unui acord cu una sau mai multe state membre ale UE, dar incheiate conform cu prevederile UE si care se refera la proiecte comune;

5.in cazul contractelor atribuite ca urmare a unor acorduri internationale referitoare la stationarea de trupe si cand s-a prevazut o procedura specifica de atribuire ;

6.in cazul contractelor in cadrul carora se utilizeaza bani publici de la anumite organisme internationale ;

7.in cazul contractelor de prestari de servicii, care se refera la cladiri, terenuri sau alte bunuri imobile ;

8.in cazul contractelor de prestari de servicii care au ca obiect :

- cumpararea, productia(coproductia) de servicii de radiodifuziune si televiziune ;

- prestarea de servicii de arbitraj si consiliere ;

- angajarea de forta de munca ;

- activitati de cercetare – dezvoltare ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Achizitiilor Publice.doc