Sistemul de Indicatori de Performanta de Mediu

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Sistemul de Indicatori de Performanta de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Profesor: Luminita Lupu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Management, Ecologie

Extras din document

Metodologia de realizare a sistemului de indicatori de performanţă de mediu

Performanţa managementului calităţii mediului reprezintă efectele pozitive aşteptate sau dorite obţinute în condiţiile unor efecte negative minime, a unor eforturi (cheltuieli) minime în raport cu factorul timp.

Viteza de reacţie a unui sistem la factorii disfuncţionali depinde de:

- abordarea problemelor de protecţia mediului la nivelul conducerii;

- conexiunile sistemului de conducere în domeniul protecţiei mediului care va reacţiona rapid sau nu;

- timpul necesar pentru elaborarea de către conducere a deciziei de rezolvare a problemei de mediu în studiu;

- durata comunicării deciziei şi aplicării ei în practică.

Influenţa directă a masurilor de protecţia mediului asupra reacţiei la disfuncţionalităţi a sistemului întreprindere, indică necesitatea determinării performanţei managementului calitatii mediului.

Performanţa managementului calitatii mediului constă în performanţa elementelor sale componente: informaţii privind poluarea produsa de catre firmă,normele şi reglementarile naţionale şi internaţionale în domeniu, tehnici şi metode de monitorizare şi evaluare a impactului de mediu, decizii, personal implicat în monitorizareşi implementarea acestor decizii. Aceste elemente determină performanţa informaţională şi performanţa funcţională a managementului calitatii mediului.

În acelaşi context performanţa informaţională determină în mod nemijlocit performanţa funcţională.

Fiecare tip de performanţă, la rândul său reprezintă rezultatul unor acţiuni a căror performanţă este cuantificabilă sau necuantificabilă.

Fig.nr.5. 1: Structura performanţei MCM

O organizaţie care are un sistem de management de mediu ar trebui să-şi evalueze performanţa de mediu în funcţie de politica, obiectivele, ţintele de mediu şi alte criterii de performanţă de mediu.

Obiective pentru asigurarea performanţei MCM

Conform Standardului ISO 14001:

“Organizaţia trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină obiective şi ţinte documentare, la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul organizaţiei.

Obiectivele şi ţintele trebuie să fie măsurabile, acolo unde este posibil, şi în conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de prevenire a pouării, cu cerinţele legale, cu alte verinţe aplicabile la care organizaţia subscrie şi cu îmbunătăţirea continuă. Cu ocazia stabilirii şi analizării obiectivelor şi a ţintelor de mediu, o organizaţie trebuie să se ia în considerare cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi aspectele de mediu semnificative. De asemenea organizaţia trebuie să ia în considerare opţiunile sale tehnologice şi cerinţele sale financiare, operaţionale şi de afaceri, precum şi punctele de vedere ale părţilor interesate.

Pentru indeplinirea obiectivelor şi a ţintelor, organizaţia trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un program (programe).”

Organizaţiile vor identifica următoarele tipuri de obiective:

- Obiective generale (cuantificabile şi necuantificabile)

- Obiective specifice (cuantificabile şi necuantificabile)

Criteriile de performanţă ale MCM

Performanţa MCM poate fi apreciată din două puncte de vedere, tehnico- economic şi de mediu ceea ce a determinat o structurare a criteriilor de performanţă pe cele două direcţii.

Criteriile tehnico-economice ale performanţei MCM vizează următoarele aspecte:

1. performanta tehnică a echipamentelor şi tehnologiilor

2. cheltuieli minime pentru protecţia mediului

3. pierderilor minime (timp, bani, muncă etc.),

4. utilizarea raţională şi eficientă a metodelor, tehnicilor, procedurilor de protecţia mediului

5. utilitatea maximă a deciziilor în raport cu necesităţile decizionale prestabilite.

Criteriile de mediu de performanţă a MCM vizează aspectele următoare:

1. politicile de mediu

2. aspectele de mediu pentru determinarea impactului semnificativ asupra mediului

3. cerinţe

4. priorităţi, obiective şi ţinte de mediu

5. programe şi planuri pentru implementarea politicilor, obiectivelor şi ţintelor de mediu

6. posibilităţile de adaptare la schimbări.

Indicatorii de mediu

Indicatorii nu pot fi consideraţi ca fiind necesari sau adecvaţi pentru toate organizaţiile. Având în vedere diversitatea organizaţiilor, chiar a celor din domeniul textil, a politicilor, obiectivelor şi structurilor acestora, se recomandă ca fiecare organizaţie să-şi aleagă indicatorii care sunt recunoscuţi ca importanţi pentru realizarea criteriilor sale de performanţă de mediu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Indicatori de Performanta de Mediu.doc