Sistemul Decizional al Unitatii

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Sistemul Decizional al Unitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Prin decizie se întelege, hotarârea de a alege varianta optima în vederea atingerii obiectivului urmarit. Elementele sistemului decizional sunt:

1. Decidentul reprezinta individul sau multimea de indivizi, care va alege varianta cea mai avantajoasa din cele posibile. Importanta acestei decizii depinde de calitatile, cunostintele si aptitudinile decidentului.

Pentru acest lucru este necesara pregatirea de specialitate, implicarea în activitatea unitatii prin urmarirea realizarii obiectivelor stabilite si finalizarea eforturilor.

Deoarece individul ca persoana este un factor subiectiv, rezulta ca deciziile pe care le ia, sunt influentate de anumite caracteristici ale acestuia. Pentru a lua decizii, acesta trebuie sa întruneasca doua conditii: sa fie investit cu autoritatea necesara în domeniul respectiv si sa cunoasca bine domeniul în care se iau decizii. Dificultatile crescânde în adoptarea unor decizii, cresterea gradului de complexitate a problemelor ce se cer solutionate, impun din ce în ce mai mult ideea, ca, decidentul trebuie sa fie un profesionist în conducere.

Model ideal de conducator nu exista, dar, se pot contura trasaturi pentru orice factor de decizie: competenta, identificarea aspiratiilor personale cu obiectivele salariatilor si agentilor economici, receptivitate fata de nou, capacitate de a lua decizii în mod operativ dar bine gândit, autoperfectionare continua si rapida pentru a contrabalansa procesul uzurii cunostintelor dobândite, sa stie sa se comporte cu colaboratorii si subordonatii si sa-i atraga în activitatea si responsabilitatea conducerii.

2. Multimea variantelor decizionale este constituita din totalitatea posibilitatilor de decizie. Modul de luare a deciziei consta tocmai în alegerea variantei optime.

3. Multimea criteriilor de decizie este constituita din totalitatea punctelor de vedere ale decidentului.

Pot fi utilizate astfel mai multe criterii decizionale cum ar fi: profitul, calitatea, pretul etc;

4. Mediul ambiant este definit ca fiind reprezentat de ansamblul conditiilor interne si externe ale unitatii si care influenteaza si luarea deciziilor.

Printre factorii de influenta asupra deciziei, ce apartin mediului ambiant din interiorul unitatii, amintim: competenta cadrelor de conducere; nivelul profesional al executantilor; metodele si tehnicile de conducere folosite; sistemul informational utilizat în unitate; gradul de înzestrare tehnica.

Factorii de influenta ai mediului ambiant extern national sunt: politica guvernului: de investitii, de credite, de comert exterior; cadrul juridic care reglementeaza statutul agentilor economici; relatiile cu alte unitati si cu stalul; mediul social-cultural; mediul tehnologic.

în ceea ce priveste mediul exterior international, el exercita asupra unitatii o influenta importanta prin: fluctuatiile valutare; blocaje si embargouri; obligatii impuse de tratatele internationale.

5. Multimea consecintelor si obiectivelor urmarite. Ca element al sistemului decizional cuprinde ansamblul rezultatelor potentiale ce s-ar obtine potrivit fiecarui criteriu decizional si fiecarei stari a conditiilor obiective prin aplicarea variantelor decizionale.

Factorii primari ai deciziei manageriale sunt decidentul si mediul ambiant. In procesul decizional, factorii primari ai deciziei intra în interdependente, care se reflecta în caracteristicile situatiilor decizionale pe care le genereaza. Pot exista trei situatii:

certitudine, caracterizata prin probabilitatea maxima de a realiza obiectivul urmarit, utilizând modalitatea preconizata. Elementele implicate în situatia decizionala sunt de tipul variabilelor controlabile, caracteristicile lor sunt cunoscute, iar evolutia lor poate fi anticipata cu precizie. Deciziile luate în conditii de certitudine se întâlnesc mai ales la nivelurile inferioare, în conducerea operativa a productiei.

De exemplu: întocmirea normelor de munca existente cu norme noi.

incertitudine, când probabilitatea realizarii obiectivului este mare, dar asupra manierei în care trebuie procedat exista dubii serioase. Asemenea situatii implica un mare numar de variabile, cu putine exceptii controlabile, unele insuficient studiate, de unde si anticiparea aproximativa a

evolutiei lor;

De exemplu: lansarea pe piata a unui produs nou, ce nu a avut corespondent în trecut si caruia

trebuie sa-i estimam nivelul cererii.

- risc, când obiectivul este posibil de realizat, cu o probabilitate a realizarii apreciabila, existând

însa o mare nesiguranta în ceea ce priveste modalitatile cele mai adecvate de urmat. O parte

apreciabila dintre variabile sunt incontrolabile si chiar evolutia unora dintre variabilei,

controlabile este dificil de anticipat.

În societatile comerciale si regiile autonome se produc atât situatii decizionale de certitudine, cât si de incertitudine si de risc. Aparitia situatiilor de risc si incertitudine si finalizarea lor în decizii este inevitabila si, în mare masura, chiar necesara. Argumentele pe care se bazeaza afirmatia de mai sus sunt urmatoarele:

- angajarea de actiuni de mare eficienta, implica prin natura lor, un anumit risc, data fiind existenta

unor importante variabile necontrolabile sau dificil de controlat;

- perioada în care se poate lua o decizie eficienta este limitata. în cazul în care decizia nu s-a înscris

in intervalul optim, aceasta devine tardiva, fiind uneori imposibil de aplicat. De aici apare necesitatea adoptarii deciziei chiar daca unele variabile sunt insuficient cunoscute si analizate static si dinamic.

Fiecare dintre cele trei categorii de decizii prezentate, necesita metode specifice de fundamentare.

5.2. Conceptul de decizie.

Decizia este un act rational, de alegere a unei linii de actiune, prin care se urmareste realizarea unor obiective, tinând cont de resursele disponibile si conditiile concrete.

Decizia este momentul esential al managementului, deoarece procesul managerial se axeaza pe elaborarea, adoptarea si aplicarea unor decizii. De calitatea acestor decizii depinde, eficienta activitatii agentilor economici.

Întreaga activitate a unui manager poate fi definita ca o înlantuire de decizii, cu precizarea ca eficacitatea acestora depinde de masura în care elaborarea lor este fundamentata stiintific.

Principalele conditii pentru luarea unei decizii sunt:

- sa se determine factorii care influenteaza alegerea unei anumite solutii;

- sa se realizeze una din cel putin doua variante de actiune;

- sa existe unul sau mai multe obiective de atins;

- sa existe unul sau mai multi decidenti.

În practica societatilor comerciale si regiilor autonome decizia îmbraca doua forme: act decizional; proces decizional;

Decizia ia forma unui act decizional, în sensul desfasurarii sale într-o perioada foarte scurta de timp, de regula câteva secunde sau minute. Actul decizional se refera la situatii decizionale de complexitate redusa sau când respectiva situatie are un caracter repetitiv. La baza actelor decizionale se afla experienta si intuitia managerilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Decizional al Unitatii.doc