Teste Grila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Teste Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Test 1

Managementul științific este apreciat ca fiind:

a) o parte a cunoașterii acumulate și recunoscute, care este sistematizată și formulată în concordanță cu adevărurile generale stabilite și cu legitățile generale;

b) arta de a conduce oamenii în condițiile obținerii profitului necesar dezvoltării afacerii;

c) o practică a conducerii, realizată pe bază științifică, care o constituie știința managementului, adică cercetările teoretice ale procesului de management;

d) ansamblul metodelor cu ajutorul cărora se stabilesc, se explică și se realizează proiecte de conducere;

Test 2

Arta conducerii reprezintă:

a) intuiția, priceperea, măiestria, talentul, îndemânarea în a utiliza

metodele și tehnicile elaborate de știința managementului;

b) managementul bazat pe utilizarea legilor, legităților, principiilor,

conceptelor, metodelor și tehnicilor elaborate de știința managementului;

c) acțiunea care se realizează pe calea asumării puterii, repartizării obligațiilor și stabilirii modalităților de raportare privind toate acțiunile oamenilor din organizația respectivă;

d) cunoașterea acumulată și recunoscută, care este sistematizată și formulată în concordanță cu adevărurile generale.

Test 3

Latura dinamică a procesului de management presupune:

a) cadrul în care acesta se desfășoară, structura care materializează domeniul său de exercitare;

b) fluxul permanent de impulsuri ce emană de la aparatul de conducere, prin care se animă cadrul structural prin diferite căi și mijloace în vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite;

c) adoptarea de decizii, coordonare, raportare, întocmirea bugetelor;

d) luarea deciziilor, control, inovare, reprezentare.

Test 4

Prognoza furnizează factorilor de decizie soluții alternative cu caracter strategic, reprezentând:

a) stabilirea și fundamentarea, pe baza studiilor special întocmite și a analizelor efectuate, a obiectivelor și sarcinilor fixate pentru realizarea acestora;

b) îmbinarea corespunzătoare a obiectivelor specifice fiecărui compartiment al organizației;

c) defalcarea obiectivelor actualizate ale întreprinderii în timp(luni, decade, săptămâni) și în spațiu (secții, ateliere, echipe de lucru), precum și coordonarea activităților ce concură la executarea programelor stabilite;

d) căi posibile de urmat fără a avea un caracter imperativ.

Test 5

Analiza critică a sistemului existent, în care se urmărește evidențierea punctelor critice, a anomaliilor organizatorice pe care le prezintă elementele analizate reprezintă o etapă specifică funcției "de:

a) previziune;

b) control;

c) organizare;

d) antrenare.

Test 6

Coordonarea bilaterală se derulează între:

a) un șef și mai mulți subordonați, fiind folosită pe scară largă în cadrul ședințelor de lucru;

b) un șef și un subordonat, asigurând preîntâmpinarea filtrajului și distorsiunii, obținerea operativă a feed-backuîui;

c) doi șefi situați pe aceiași nivel ierarhic;

d) un șef și mai mulți subordonați, în condițiile impuse de sistemul organizatoric al firmei.

Test 7

Motivarea negativă se bazează pe:

a) amplificarea stării de tensiune astfel încât angajații să se mobilizeze pentru realizarea obiectivelor;

b) amenințarea personalului cu reducerea satisfacțiilor dacă nu realizează întocmai obiectivele și sarcinile repartizate;

c) creșterea recompenselor dacă angajații se supun unui ritm de lucru alert;

d) valorificarea lucrului sub presiunea timpului în condițiile unui climat de muncă impus.

Test 8

Funcția de control trebuie să. aibă într-o cât mai mare măsură un caracter:

a) corectiv;

b) coercitiv;

c) preventiv;

d) obligatoriu.

Test 9

Dintre activitățile pe care nu le regăsim în cadrul funcțiunii de marketing-puțem menționa:

a) analiza și previziunea vânzărilor;

b) publicitatea, promovarea vânzărilor;

c) alegerea, organizarea și supravegherea rețelei de distribuție;

d) organizarea sistemului informațional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila.docx