Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Poltica de Promovare - Componenta a Mixului de Marketing

  1. Conţinutul şi rolul politicii de promovare. 2. Mixul promoţional şi caracteristica lui. 3. Strategii promoţionale. 1. Conţinutul şi rolul politicii de promovare. Fabricarea unui produs valoros este rareori suficientă pentru a asigura desfacerea lui, chiar şi în situaţia când reţeaua de distribuţie şi preţul cerut sunt corespunzătoare. Cumpărătorii potenţiali trebuie informaţi despre existenţa şi calităţile produsului, convinşi că el le este necesar şi acest lucru nu poate fi lăsat la...

 • Marketing

  CAPITOLUL 1. CONCEPTELE ECONOMICE ÎN OPTICA DE MARKETING Marketingul oferă oricărei organizaţii posibilitatea de a acţiona corect cu privire la piaţă şi clienţii săi. Este aşadar o ramură a managementului, care are la bază cunoştinţe interdisciplinare care cuprind: macroeconomia, psihologia, ştiinţa mărfurilor, sociologia, estetica, etc. Termenul „marketing” este o creaţie umană, un cuvânt artificial, care pleacă de la cuvintele „market” şi „bring” adică „bring to the market”, a aduce pe...

 • Metodologia Cercetarii Economice

  Obiectul disciplinei „Metodologia cercetărilor Economice„ este analiza și tratarea proceselor economice, problemelor economice sistemice, expunerea într-o formă generală a metodelor de soluționare a acestora. Teoria expusă are o mare importanță practică, ea poate fi utilizată prin soluționarea unui șir de probleme similare, ea (metodologia) pune într-o lumină nouă problemele economice, permite utilizarea tehnicii de calcul, elaborarea unor concepte, principii de care economiștii trebuie să se...

 • Politica de Distributie

  Conceptul de distributie se refera la: “traseul” pe care il parcurg marfurile pe piata, pana ajung la consumatori Producatorul, intermediarii si consumatorul – participanti la deplasare succesiva a marfurilor de-a lungul acestui traseu – “canal de distributie” ansamblul operatiunilor (vanzare, cumparare, concesiune etc.) care marcheaza trecerea succesiva a marfurilor de la un agent de piata la altul, pana la intrarea lor definitive in sfera consumului. lantul proceselor operative la care...

 • Marketing Direct

  Mise en Application : Cas Practique – brief, TP et Présentation des travaux Chapitre 1 : Le MD AU SEIN DE LA DEMARCHE MARKETING Le marketing direct : Définition Le marketing direct: • Des techniques de communication • Hors média (ou presque) • Pour atteindre des cibles sélectionnées • Etablir la relation la plus personnelle possible • Ou si la relation est déjà mise au point, pour entretenir cette relation : fidélisation . Marketing direct : Approche Globale Dans un monde idéal :...

 • Marketing

  Tema: Fundamentele economico-sociale ale marketingului 1) Originea marketingului si etapele de lansare in practica 2) Conceptul de marketing 3) Functiile marketingului 1 intrebare Primele publicatii referitor la marketing au aparut in 1913. Procesul de aparitie a marketingului ca doemniu de activitate theoretic si practice a cunoscut mai multe etape: 1) Orientarea spre productie 2) Orientarea spre vinzare (1930-1950) 3) Orintarea spre marketing (1950-1970) 4) Orientarea sociala a...

 • Marketing

  Cunoaşterea şi înţelegerea dimensiunilor marketingului: Cultura de marketing Strategia de marketing Acţiunile de marketing Înţelegerea perspectivelor de abordare a marketingului ca teorie, practică şi cultură Formarea capabilităţii de elaborare a unui plan de marketing Formarea unei gândiri şi a unui comportament care are la bază valorile şi principiile marketingului Conceptul de marketing Abordarea managerială a marketingului Concepte de bază în marketing Funcţiile marketingului...

 • Tehnica Negocierii

  DEFINITIE Negocierea = totalitatea discutiilor si tratativelor desfasurate intre doi sau mai multi parteneri in vederea realizarii unei intelegeri, acord sau tranzactii. Elementele procesului de negociere: 1.Procesul=tehnici si strategii utilizate pentru a negocia si ajunge la o solutie. 2.Comportamentul= atitudini, gesturi, expresia fetei. 3.Substanta= tema/produsul, serviciul, asupra caruia se negociaza 1.Separați oamenii de problema negociată (se pot confrunta percepții, valori,...

 • Comportamentul Consumatorului

  COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 1.1. Definirea conceptului Conceptul modern de marketing porneşte de la premisa că orice activitate economică trebuie să vizeze satisfacerea cu cea mai mare eficienţă a cerinţelor consumatorilor. Studiul comportamentului de consum este esenţial pentru înţelegerea şi realizarea activităţilor de marketing şi publicitate. Astăzi, consumatorii nu mai sunt luaţi în calcul doar ca persoane care decid să achiziţioneze un produs sau serviciu, ci şi ca factori care...

 • Targuri si Expo

  Informaţii despre curs: 1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea altor discipline. Cu toate acestea, cunoştinţele dobândite prin aprofundarea disciplinelor Bazele Marketingului si Politici de Marketing sporesc considerabil abilităţile studenţilor la acest curs. 1.3 Descrierea cursului Atât teoria, cât şi practica, asociază activităţii de marketing o largă diversitate de instrumente, adecvate specificului acesteia, dar şi...

 • Conceptul de Marketing in Sistemele Sustenabile

  Capitolul 1 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ECOLOGIC ŞI A MARKETINGULUI VERDE – REFLECTARE A IMPORTANŢEI MEDIULUI ÎNCONJURATOR ÎN CADRUL SOCIETĂŢII Importanţa pe care mediul a dobândit-o în societate se reflectată în domeniul economic şi prin mai recentele dezvoltări ale managementului şi marketingului, prin care se crează practic modalităţi de implementare a politicilor ecologice. Organizaţiile au realizat că trebuie să ţină cont de considerentele conservării şi protecţiei mediului din...

 • Marketing

  Mulți oameni sunt foarte surprinși când realizează cât de multe idei și activități sunt incluse în termenul de marketing. Ei cred că marketingul presupune “vânzare” și “publicitate”. Este adevărat că acestea fac parte din marketing dar marketingul este mult mai mult decât atât. Ex. Un producator de biciclete Multe nume de marcă, multe modele diferite, foarte multe caracteristici ale acestora, o scară largă de prețuri pentru acest produs, ne putem pune următoarea întrebare: De ce există o...

 • Marketing

  *Nota: Aplicațiile din cadrul cursului de Marketing vor constitui subiecte de seminar, studenții având obligativitatea de a îndeplini cel puțin 3 aplicații distincte pentru a promova seminarul. 1. Noţiuni fundamentale de marketing Marketingul este o disciplină relativ recentă, după cum vom vedea în paginile următoare. Adeseori confundat cu vânzările, relaţiile publice sau, mai larg, cu tot ceea ce ţine de comunicarea pentru produse, marketingul face obiectul a numeroase confuzii. De...

 • Bazele Marketingului Public

  PARTEA I. BAZELE MARKETINGULUI PUBLIC Cap. 1. Marketingul public şi obiectul său de activitate Istoria marketingului este caracterizată printr-o generali-zare progresivă în toate sectoarele vieţii economice şi sociale începând cu bunurile de larg consum şi extinzându-se la bunu-rile industriale şi servicii şi pătrunzând în domeniul activităţi-lor politice şi chiar religioase. În evoluţia sa, marketingul s-a izbit de numeroase obiec-ţii de principiu pentru că foarte greu furnizorii de...

 • Cercetari de Marketing International

  INTRODUCERE Marketingul reprezintă mecanismul prin care li se furnizează indivizilor şi organizaţiilor produsele şi serviciile de care au nevoie. Prin urmare, activitatea de marketing depăşeşte graniţele geografice şi politice, deservind pieţele de pretutindeni. Unii comercianţi pot să nu vândă niciodată în afara comunităţii lor, pe când alţii se vor implica în afaceri, atunci când prilejul o oferă, chiar şi în alte ţări din întreaga lume. Marketingul internaţional apare atunci se...

Pagina 3 din 66