Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Promovarea si Activitatea de Marketing a Unei Firme

  Locul promovării -Mixul de marketing – de la 4P la 7P -De la 4P la 4C -Corelaţii cu celelalte 3 componente ale mixului de marketing + Promovare -un program dirijat care include metode şi tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta consumatorilor potenţiali organizaţia şi produsele sale; de a comunica atributele importante ale produselor; de a facilita vânzarea acestora şi astfel de a contribui la maximizarea efectelor pe termen lung[F.J.Engel, R.Warschaw, C.Kinnea,...

 • Marketing

  Acum vreo 40 de ani, o mare companie producătoare de pantofi din America a hotărât să-şi extindă piaţa în una dintre cele mai mari insule din Pacific. În acest sens, Preşedintele companiei a hotărât să-şi trimită în insula respectivă directorul de finanţe. După două zile, acesta trimite o telegramă preşedintelui , spunându-i: Domnule Preşedinte, aici oamenii nu poartă pantofi. Nu există nici un fel de piaţă! Preşedintele a trimis atunci în insula cu pricina pe directorul de vânzări. După...

 • Strategii de Marketing in Turism

  INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei unice, preferinţei comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeană) şi al solidarităţii financiare (măsurile comune sunt finanţate dintr-un buget comun). PAC este constituită din doi piloni – pilonul organizaţiilor comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării pieţelor produselor agricole) şi cel al...

 • Microeconomie

  INTRODUCERE ÎN STUDIUL ŞTIINŢEI ECONOMICE. CONCEPTE DE BAZĂ 1.1. Nevoile umane şi resursele economice. Activitatea umană a avut şi are ca bază de pornire necesitatea satisfacerii unor multiple nevoi umane. Ele apar sub forma a ceea ce resimt oamenii ca fiindu-le necesar pentru existenţă, pentru formarea şi dezvoltarea lor şi a societăţii. N - R Corelaţia de bază Nevoile – cerinţe obiectiv necesare ale vieţii umane nevoile reprezintă un şir nesfârşit de cerinţe ale omului ce apar şi se...

 • Bazele Marketingului

  INTRODUCERE Stimati studenti, Fără îndoială aţi auzit o mulţime de lucruri despre ceea ce înseamnă termenul de „marketing”. Peste tot, în toate canalele de comnunicare se spune că nu se mai poate întâmpla nimic fără marketing. În economie, în societate, în organizaţii, în viaţa de zi cu zi, peste tot se aude de acest „marketing”. Nu ştim ce anume te-a determinat să doreşti să afli mai multe despre marketing. Poate curiozitatea de a şti mai multe despre acest lucru aflat pe buzele tuturor...

 • Sisteme Informatice si de Comunicare in Marketing

  Cap.1. LOCUL MARKETINGULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ORGANIZAŢIEI 1.1. Marketingul - funcţie a procesului de management al organizatiei Managementul organizational constituie un instrument important al înfăptuirii scopurilor şi obiectivelor oricărei întreprinderi. Acesta presupune ca atitudinea conducerii şi a întregului personal să reflecte aplicarea principiilor managementului modern la toate nivelurile întreprinderii, deci şi în activitatea de marketing. Conducerea...

 • Marketing Bancar

  MODULUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MARKETINGULUI BANCAR OBIECTIVE Odată cu parcurgerea acestui modul veŃi putea să: ExplicaŃi importanŃa marketingului bancar ExplicaŃi componentele mixului de marketing bancar DefiniŃi si să clasificaŃi băncile din sistemul bancar românesc NOłIUNI CHEIE Orientare spre piaŃă Satisfacerea dorinŃelor clienŃilor, rentabilitate, cointeresarea angajaŃilor, responsabilitatea socială Mixul de marketing bancar Produs, preŃ, promovare, plasare în lanŃul...

 • Cercetare de Marketing

  Cursul nr.1. Noţiuni introductive şi aspecte ale gândirii economice din Antichitate şi din Evul Mediu 1.1. Necesitatea studierii gândirii, teoriilor şi doctrinelor economice Privind lucrurile în evoluţia lor procesuală, doctrina reprezintă rezultanta evoluţiei: de la idee, la gândire şi la teorie economică. *Ideea economică înseamnă produsul iniţial de reflectare în mintea omului a realităţii economice reprezentată printr-o noţiune, părere, gând, judecată simplă, cu privire la un proces...

 • Conceptul de Marketing

  1.1 Obiective: După abordarea acestei unităţi de învăţare, veţi fi capabili să: - Înţelegeţi importanţa marketingul în organizaţii - Cunoaşteţi abordările specifice marketingului şi componentele activităţii de marketing-management - cunoaşteţi conceptele de bază în marketing - înţelegeţi diferenţele dintre principalele orientări ale organizaţiei în raport cu piaţa - cunoaşteţi componentele orientării spre marketing şi de ce sunt importante pentru succesul activităţilor de marketing -...

 • Marketing Turistic

  CAPITOLUL 1 TURISMUL - NOtIUNI sI DEFINItII Cãlãtoriile si turismul reprezintã la ora actualã o piatã globalã, de dimensiuni uriase, unde se manifestã cererea consumatorilor pentru o imensã varietate de produse si servicii. Nu doar dimensiunile si ritmurile sale de crestere fac aceastã piatã foarte atractivã, ci si potentialul sãu de viitor. Motivul sejurului este criteriul ce ne ajutã sã distingem grupurile de cãlãtori care fac parte din categoria turistilor de cele care nu apartin...

 • Marketing

  CAPITOLUL 1 OBIECTUL sI METODA CONTABILITÃtII Ca disciplinã stiintificã, contabilitatea are atât un obiect propriu cât si o metodã specificã. În timp ce obiectul indicã ce studiazã contabilitatea, metoda îsi propune sã arate cum îsi studiazã contabilitatea obiectul. 1.1. Entitãtile economice - sferã de actiune a contabilitãtii Conform Legii contabilitãtii republicatã1, au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitate financiarã si, dupã caz, contabilitate de gestiune, adaptatã la...

 • Cercetare Calitativa - Lavazza

  Capitolul I: Prezentarea brandului Lavazza Lavazza a fost fondat în Turin, în 1895 şi a luat naştere datorită abilităţilor profesionale şi viziunii fondatorului sau, Luigi Lavazza, întemeietorul unei familii care se afla în fruntea industriei cafelei prăjite de peste o sută de ani. Luigi a cumparat o alimentară în Turin, vânzând articole precum săpunuri, uleiuri, cafea, zahăr, lumânări, iar în 1897, a început şi prăjirea cafelei. Activitatile de după război au fost reluate rapid întrucat...

 • Marketing Direct

  În acest capitol descriem obiectul de studiu al marketingului direct şi interactiv - contactul direct cu clienţii individuali. Vă arătăm că punctele forte ale mar¬ketingului direct şi interactiv se află în utilizarea calităţii acestuia de a defini, măsura şi testa piaţa pentru a găsi cea mai bună metodă de administrare a clienţilor. Vă arătăm că marketingul direct se concentrează nu doar asupra creşterii portofo¬liului de clienţi, ci şi asupra păstrării şi dezvoltării valorii acestora. 1.1....

 • Metode de Cercetare de Marketing

  Capitolul 1 Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetarea de marketing Măsurarea este un proces prin care se prezintă într-o formă simbolică, prin litere sau cifre, gradul în care, la nivelul unui obiect, proces sau fenomen se regăseşte o anumită caracteristică, urmărindu-se ca în final să se obţină o corespondenţă concludentă între simbolurile folosite şi caracteristica sau caracteristicile analizate. Măsurarea se realizează cu un instrument denumit uzual scală. Aceasta poate fi...

 • Realizarea de Reclame si Clipuri Publicitare Eficiente

  Principiile şi conceptele descrise în capitolul referitor la elaborarea unui plan de creaţie se aplică la crearea tuturor tipurilor de mesaje publicitare, fără a ţine seama de mijlocul media prin care sunt transmise. Acest capitol tratează aspectele creative ale reclamelor tipărite şi ale spoturilor comerciale difuzate. Prima secţiune prezintă modul în care elementele vizuale, verbale şi de atmosferă ale unei reclame tipărite sunt combinate pentru a comunica în mod efectiv mesajul publicitar...

Pagina 5 din 66