Cursurile din domeniul Marketing - pagina 5 din 63

Marketing Strategic

Complexitatea mediului de afaceri a determinat separarea practicilor de marketing in doua mari categorii: - marketing strategic- selectarea pietei tinta si stabilirea ofertei - marketing operational sau tactic- stabilirea instrumentelor de lucru: produs, pret, promovare si distributie Marketingul strategic... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Strategii de Marketing

Strategia de marketing: reprezintă funcţia de legătură între obiective şi măsurile care trebuie să asigure realizarea obiectivelor. Aceasta constituie linia generală, orientarea pentru acţiune pe piaţă şi pe termen lung şi regulile pe care întreprinderea îşi propune să le urmeze în domeniul marketingului. Strategia... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Comportamentul si Psihologia Consumatorului

I . NOŢIUNILE ŞI DIMENSIUNILE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI 1. Noţiuni şi concepte 2. Procese elementare în abordarea comportamentului consumatorului 3. Definirea comportamentului consumatorului 1. Noţiuni şi concepte Conceptul de marketing este important datorită varietăţii considerabile a ofertei,... citește mai departe

86 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marketing Suport de Curs

Capitolul 1- Apariţia, conceptul, rolul şi funcţiile marketingului 1.1. Condiţiile apariţiei marketingului şi referiri conceptuale Marketingul a apărut în prima jumătate a secolului XX, în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metodă de studiere şi prospectare a pieţei. Termenul este de origine anglo-saxonă... citește mai departe

40 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Promovarea și Activitatea de Marketing a Unei Firme

Locul promovării -Mixul de marketing – de la 4P la 7P -De la 4P la 4C -Corelaţii cu celelalte 3 componente ale mixului de marketing + Promovare -un program dirijat care include metode şi tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta consumatorilor potenţiali organizaţia şi produsele sale; de a... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Marketing

Acum vreo 40 de ani, o mare companie producătoare de pantofi din America a hotărât să-şi extindă piaţa în una dintre cele mai mari insule din Pacific. În acest sens, Preşedintele companiei a hotărât să-şi trimită în insula respectivă directorul de finanţe. După două zile, acesta trimite o telegramă preşedintelui ,... citește mai departe

235 pagini Gratis Cuprins Extras

Strategii de Marketing în Turism

INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei unice, preferinţei comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeană) şi al solidarităţii financiare (măsurile comune sunt finanţate dintr-un... citește mai departe

101 pagini Gratis Extras Preview

Microeconomie

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ŞTIINŢEI ECONOMICE. CONCEPTE DE BAZĂ 1.1. Nevoile umane şi resursele economice. Activitatea umană a avut şi are ca bază de pornire necesitatea satisfacerii unor multiple nevoi umane. Ele apar sub forma a ceea ce resimt oamenii ca fiindu-le necesar pentru existenţă, pentru formarea şi... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras

Bazele Marketingului

INTRODUCERE Stimati studenti, Fără îndoială aţi auzit o mulţime de lucruri despre ceea ce înseamnă termenul de „marketing”. Peste tot, în toate canalele de comnunicare se spune că nu se mai poate întâmpla nimic fără marketing. În economie, în societate, în organizaţii, în viaţa de zi cu zi, peste tot se aude de... citește mai departe

121 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice și de Comunicare în Marketing

Cap.1. LOCUL MARKETINGULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ORGANIZAŢIEI 1.1. Marketingul - funcţie a procesului de management al organizatiei Managementul organizational constituie un instrument important al înfăptuirii scopurilor şi obiectivelor oricărei întreprinderi. Acesta presupune ca atitudinea... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Marketing Bancar

MODULUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MARKETINGULUI BANCAR OBIECTIVE Odată cu parcurgerea acestui modul veŃi putea să: ExplicaŃi importanŃa marketingului bancar ExplicaŃi componentele mixului de marketing bancar DefiniŃi si să clasificaŃi băncile din sistemul bancar românesc NOłIUNI CHEIE  Orientare spre... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cercetare de Marketing

Cursul nr.1. Noţiuni introductive şi aspecte ale gândirii economice din Antichitate şi din Evul Mediu 1.1. Necesitatea studierii gândirii, teoriilor şi doctrinelor economice Privind lucrurile în evoluţia lor procesuală, doctrina reprezintă rezultanta evoluţiei: de la idee, la gândire şi la teorie economică.... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Conceptul de Marketing

1.1 Obiective: După abordarea acestei unităţi de învăţare, veţi fi capabili să: - Înţelegeţi importanţa marketingul în organizaţii - Cunoaşteţi abordările specifice marketingului şi componentele activităţii de marketing-management - cunoaşteţi conceptele de bază în marketing - înţelegeţi diferenţele dintre... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marketing

CAPITOLUL 1 OBIECTUL sI METODA CONTABILITÃtII Ca disciplinã stiintificã, contabilitatea are atât un obiect propriu cât si o metodã specificã. În timp ce obiectul indicã ce studiazã contabilitatea, metoda îsi propune sã arate cum îsi studiazã contabilitatea obiectul. 1.1. Entitãtile economice - sferã de actiune a... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Cercetare Calitativa - Lavazza

Capitolul I: Prezentarea brandului Lavazza Lavazza a fost fondat în Turin, în 1895 şi a luat naştere datorită abilităţilor profesionale şi viziunii fondatorului sau, Luigi Lavazza, întemeietorul unei familii care se afla în fruntea industriei cafelei prăjite de peste o sută de ani. Luigi a cumparat o alimentară în... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview