Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Tehnici Promotionale

  1.1. Principalele obiective ale unităţii de învăţare nr.1 UI 1 - Definirea conceptului de politică promoţională; - Înţelegerea tipologiei comunicaţiilor umane; - Prezentarea elementelor sistemului de comunicaţie; - Cunoaşterea componentelor comunicaţiei promoţionale. Durata medie de parcurgere a primei unităţi de învăţare este de 2,5 ore. 1.2 Activitatea promoţională – componentă a marketingului modern În condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, activitatea de marketing a...

 • Marketing Strategic

  Complexitatea mediului de afaceri a determinat separarea practicilor de marketing in doua mari categorii: - marketing strategic- selectarea pietei tinta si stabilirea ofertei - marketing operational sau tactic- stabilirea instrumentelor de lucru: produs, pret, promovare si distributie Marketingul strategic poate fi abordat pe trei linii: - marketingul strategic inseamna Segmentare, Tintire si Pozitionare - marketingul strategic inseamna procesul analizei strategice si a deciziilor pe...

 • Strategii de Marketing

  Strategia de marketing: reprezintă funcţia de legătură între obiective şi măsurile care trebuie să asigure realizarea obiectivelor. Aceasta constituie linia generală, orientarea pentru acţiune pe piaţă şi pe termen lung şi regulile pe care întreprinderea îşi propune să le urmeze în domeniul marketingului. Strategia de marketing urmăreşte ca, în concordanţă cu principiile prin politica de marketing, să fie creat un plan de ansamblu – numit plan strategic de marketing - pentru a coordona şi a...

 • Comportamentul si Psihologia Consumatorului

  I . NOŢIUNILE ŞI DIMENSIUNILE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI 1. Noţiuni şi concepte 2. Procese elementare în abordarea comportamentului consumatorului 3. Definirea comportamentului consumatorului 1. Noţiuni şi concepte Conceptul de marketing este important datorită varietăţii considerabile a ofertei, consumatorii având posibilităţi diverse de a-şi cheltui banii. Lumea de astăzi este mai educată ca oricând, având o putere de cumpărare şi o mobilitate mai mare, fiind capabilă să...

 • Marketing Suport de Curs

  Capitolul 1- Apariţia, conceptul, rolul şi funcţiile marketingului 1.1. Condiţiile apariţiei marketingului şi referiri conceptuale Marketingul a apărut în prima jumătate a secolului XX, în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metodă de studiere şi prospectare a pieţei. Termenul este de origine anglo-saxonă (verbul „to market" care în traducere înseamnă a desfăşura tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde). Primele practici de marketing au apărut în S.U.A., la întreprinderea...

 • Promovarea si Activitatea de Marketing a Unei Firme

  Locul promovării -Mixul de marketing – de la 4P la 7P -De la 4P la 4C -Corelaţii cu celelalte 3 componente ale mixului de marketing + Promovare -un program dirijat care include metode şi tehnici de comunicare, realizat cu scopul de a prezenta consumatorilor potenţiali organizaţia şi produsele sale; de a comunica atributele importante ale produselor; de a facilita vânzarea acestora şi astfel de a contribui la maximizarea efectelor pe termen lung[F.J.Engel, R.Warschaw, C.Kinnea,...

 • Marketing

  Acum vreo 40 de ani, o mare companie producătoare de pantofi din America a hotărât să-şi extindă piaţa în una dintre cele mai mari insule din Pacific. În acest sens, Preşedintele companiei a hotărât să-şi trimită în insula respectivă directorul de finanţe. După două zile, acesta trimite o telegramă preşedintelui , spunându-i: Domnule Preşedinte, aici oamenii nu poartă pantofi. Nu există nici un fel de piaţă! Preşedintele a trimis atunci în insula cu pricina pe directorul de vânzări. După...

 • Strategii de Marketing in Turism

  INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei unice, preferinţei comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeană) şi al solidarităţii financiare (măsurile comune sunt finanţate dintr-un buget comun). PAC este constituită din doi piloni – pilonul organizaţiilor comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării pieţelor produselor agricole) şi cel al...

 • Microeconomie

  INTRODUCERE ÎN STUDIUL ŞTIINŢEI ECONOMICE. CONCEPTE DE BAZĂ 1.1. Nevoile umane şi resursele economice. Activitatea umană a avut şi are ca bază de pornire necesitatea satisfacerii unor multiple nevoi umane. Ele apar sub forma a ceea ce resimt oamenii ca fiindu-le necesar pentru existenţă, pentru formarea şi dezvoltarea lor şi a societăţii. N - R Corelaţia de bază Nevoile – cerinţe obiectiv necesare ale vieţii umane nevoile reprezintă un şir nesfârşit de cerinţe ale omului ce apar şi se...

 • Bazele Marketingului

  INTRODUCERE Stimati studenti, Fără îndoială aţi auzit o mulţime de lucruri despre ceea ce înseamnă termenul de „marketing”. Peste tot, în toate canalele de comnunicare se spune că nu se mai poate întâmpla nimic fără marketing. În economie, în societate, în organizaţii, în viaţa de zi cu zi, peste tot se aude de acest „marketing”. Nu ştim ce anume te-a determinat să doreşti să afli mai multe despre marketing. Poate curiozitatea de a şti mai multe despre acest lucru aflat pe buzele tuturor...

 • Sisteme Informatice si de Comunicare in Marketing

  Cap.1. LOCUL MARKETINGULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ORGANIZAŢIEI 1.1. Marketingul - funcţie a procesului de management al organizatiei Managementul organizational constituie un instrument important al înfăptuirii scopurilor şi obiectivelor oricărei întreprinderi. Acesta presupune ca atitudinea conducerii şi a întregului personal să reflecte aplicarea principiilor managementului modern la toate nivelurile întreprinderii, deci şi în activitatea de marketing. Conducerea...

 • Marketing Bancar

  MODULUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MARKETINGULUI BANCAR OBIECTIVE Odată cu parcurgerea acestui modul veŃi putea să: ExplicaŃi importanŃa marketingului bancar ExplicaŃi componentele mixului de marketing bancar DefiniŃi si să clasificaŃi băncile din sistemul bancar românesc NOłIUNI CHEIE Orientare spre piaŃă Satisfacerea dorinŃelor clienŃilor, rentabilitate, cointeresarea angajaŃilor, responsabilitatea socială Mixul de marketing bancar Produs, preŃ, promovare, plasare în lanŃul...

 • Cercetare de Marketing

  Cursul nr.1. Noţiuni introductive şi aspecte ale gândirii economice din Antichitate şi din Evul Mediu 1.1. Necesitatea studierii gândirii, teoriilor şi doctrinelor economice Privind lucrurile în evoluţia lor procesuală, doctrina reprezintă rezultanta evoluţiei: de la idee, la gândire şi la teorie economică. *Ideea economică înseamnă produsul iniţial de reflectare în mintea omului a realităţii economice reprezentată printr-o noţiune, părere, gând, judecată simplă, cu privire la un proces...

 • Conceptul de Marketing

  1.1 Obiective: După abordarea acestei unităţi de învăţare, veţi fi capabili să: - Înţelegeţi importanţa marketingul în organizaţii - Cunoaşteţi abordările specifice marketingului şi componentele activităţii de marketing-management - cunoaşteţi conceptele de bază în marketing - înţelegeţi diferenţele dintre principalele orientări ale organizaţiei în raport cu piaţa - cunoaşteţi componentele orientării spre marketing şi de ce sunt importante pentru succesul activităţilor de marketing -...

 • Marketing Turistic

  CAPITOLUL 1 TURISMUL - NOtIUNI sI DEFINItII Cãlãtoriile si turismul reprezintã la ora actualã o piatã globalã, de dimensiuni uriase, unde se manifestã cererea consumatorilor pentru o imensã varietate de produse si servicii. Nu doar dimensiunile si ritmurile sale de crestere fac aceastã piatã foarte atractivã, ci si potentialul sãu de viitor. Motivul sejurului este criteriul ce ne ajutã sã distingem grupurile de cãlãtori care fac parte din categoria turistilor de cele care nu apartin...

Pagina 5 din 66