Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Gestionarea Imaginii

  Curs 1 Gestionarea imaginii Imaginea socială Imagologia este ştiinţa, care studiază reprezentarea mentală a realităţii. Are o componentă de psihologie socială pentru că orice actor social individual sau colectiv are o reprezentare socială. Despre rolul imaginilor sociale ale organizaţiilor s-a analizat în contextul prim, în care se consideră că imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu. O imagine pozitivă a organizaţiilor conduce la influenţarea reuşitei lor, cum o imagine...

 • Continutul si Rolul Publicitatii

  1.1. Definirea conceptului si a tipurilor de publicitate Potrivit Asociatiei Americane de Marketing si unui numãr mare de specialisti, publicitatea reprezintã orice formã plãtitã de prezentare si promovare impersonalã prin mijloace de informare în masã a unor idei, bunuri si servicii de cãtre o organizatie specificã1. Astfel, publicitate este un mijloc de comunicare: . impersonal întrucât presupune absenta unui contact direct între emitãtorul mesajului publicitar si receptorul acestuia;...

 • Previziuni de Marketing

  Capitolul 1 CEREREA În general, prin cerere se înţelege cantitatea de bunuri şi servicii pe care agenţii economici, consumatori sau producători, sunt dispuşi să o cumpere la un anumit nivel al preţului într-un timp dat. Cererea rezultă, în principal, din interacţiunea a trei categorii de factori: nevoi, venit şi preţ. Nevoile fac din cerere un act calculat şi raţional, dar şi un act condiţionat. Privită ca un act calculat şi raţional cererea se află în raport direct proporţional cu...

 • Moneda Credit si Echilibrul Monetar

  Noţiunile fundamentale: Moneda, banii, funcţiile banilor, sistemul monetar, sistem monetar internaţional, sistem monetar european, bimetalismul, monometalismul, sistemul valutar, unitatea monetară, etalonul monetar, puterea de cumpărare, convertibilitatea monetară, euro, credit, înscrisuri cambiale, ipotecă, scadenţă, rambursare, dobândă, rată, comision, redistribuire, echilibrul monetar, inflaţie. 1. Moneda şi sistemul monetar 1.1. Conceptul de monedă Banii ca rezultat al activităţii...

 • Relatii Publice

  Notă: Sunt 12 suporturi de RP pentru 12 întâlniri de predare propriu-zisă (12 cursuri). O întâlnire va fi destinată testării pe parcurs (o oră) şi discutării rezultatelor evaluării intermediare (o oră) (1 curs). O întâlnire va fi destinată recapitulării noţiunilor predate şi lămuririi aspectelor ce vizează evaluarea finală (1 curs). Total cursuri = 14. RP 1 Imaginea poate fi: - reală (obiectivă) - Ce este compania, cum este ea în realitate? - creată (subiectivă sau percepută) - Cum este...

 • Marketing Direct

  INTRODUCERE Dezvoltarea mediilor de comunicare în masă nu a rămas neobservată pentru cei interesaţi de domeniul marketingului. Campaniile de publicitate în presă, radio sau de televiziune cu răspuns direct au valorificat marele avantaj adus de posibilitatea de a comunica , fie şi nepersonalizat, cu o masă de consumatori potenţiali, în general cu publicul larg al organizaţiei. Internetul pare să asigure viitorul marketingului direct, fiind în prezent, mediul de comunicare care deserveşte...

 • Gestiunea Stocurilor

  Capitolul 1 - Stocurile în sistemul logistic Crearea de noi industrii şi dezvoltarea celor existente a generat multiplicarea punctelor de consum şi de producţie. Frământările legate de gestiunea stocurilor au pornit de la practică, iar mai târziu s-au dezvoltat numeroase teorii ştiinţifice. Astfel, s-a făcut trecerea de la forma involuntară la forma deliberată, conştientă. Rezultatul a fost dezvoltarea unei literaturi de specialitate privind gestiunea ştiinţifică a stocurilor, bazată pe...

 • Marketingul Serviciilor

  care realizeaza servicii in timpul liber, in propriile gospodarii ( serviciul de spalare ). Majoritatea economistilor privesc serviciile ca pe un sistem de utilitati, in care beneficiarul cumpara sau foloseste nu un produs, ci o anumita utilitate ce-i confera anumite avantaje sau satisfactii neconcretizate in majoritatea cazurilor intr-un bun material si destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale. Definitiile specialistilor referitoare la servicii se deosebesc intre ele prin...

 • Curs Targuri si Expozitii

  TEMA I TÂRGURILE ŞI EXPOZIŢIILE, ELEMENTE ALE MIX-ului DE MARKETING 1.1. Aspecte generale ale comunicării de marketing În perioada actuală, în condiţiile în care, atât complexitatea ofertei cât şi cea a concurenţei de pe piaţa naţională şi internaţională cresc într-un ritm alert, pentru producător este foarte important să comunice posibililor clienţi datele necesare, pentru ca aceştia să fie bine informaţi asupra avantajelor pe care le prezintă produsele pe care doreşte să le...

 • Tehnici Promotionale

  CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROMOVAREA 1.1. Rolul şi importanţa promovării Sarcina marketingului este de a satisface nevoile consumatorului şi de a aduce totodată profit. Comunicarea avantajelor unui produs sau a ideilor deosebite despre el este un aspect foarte important al marketingului, aspect care devine în prezent tot mai dificil. Dezvoltarea unei strategii promoţionale şi a componentelor ei a devenit azi mai importantă ca niciodată în activitatea de marketing....

 • Marketing

  L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar 1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar 1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de...

 • Suport Curs Marketing International

  INTRODUCERE Afacerile internationale nu reprezintã un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totusi, volumul tranzactiilor internationale a luat o amploare fãrã precedent în ultimele decenii. Aparitia noilor tãri industrializate din Asia de Sud-Est (Hong Kong, Coreea, Taiwan si Singapore), cresterea puterii economice a unor tãri mai putin dezvoltate precum India, a unor tãri din Orientul Mijlociu, Africa si America Centralã si de Sud, tranzitia spre economia de piatã a tãrilor din...

 • Prezentare Curs MKT International

  1.CARACTERISTICILE MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL 2. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA AFACERILOR INTERNAŢIONALE 3. NECESITATEA STUDIERII MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL 4. TRĂSĂTURILE SPECIALIŞTILOR ÎN MARKETING INTERNAŢIONAL 1. ATRĂGĂTOR 2. IMPORTANT 3. NECESAR ATRĂGĂTOR – COMBINĂ ŞTIINŢA ŞI ARTA AFACERILOR CU: A. ECONOMIA B. ANTROPOLOGIA C. STUDIILE CULTURALE D. GEOGRAFIA E. ISTORIA F. LIMBILE STRĂINE G. JURISPRUDENŢA H. STATISTICA I. DEMOGRAFIA ETC COMPARAT CU ALPINISMUL: 1....

 • Activitate de Documentare Cercetare si Proiectare

  ACTIVITATE DE DOCUMENTARE, CERCETARE SI PROIECTARE Cap. I Dezvoltarea aptitudinilor analitice si de cercetare stiintificã Termenul aptitudine provine din limba latinã, din cuvântul aptus care însemna ,,bun pentru,, ,,capabil de ,,. Termenul are ca sinonime ,,capacitate,, si ,,abilitate,,. Oamenii se deosebesc dupã posibilitãti de actiune în diferite domenii de activitate (practic, sportiv, intelectual) cu rezultate eficiente diferite, calitativ si cantitativ. Stim cu totii cã aceleasi...

 • Tratatele Fundamentale ale Constructiei Europene

  1. Sistemul de drept comunitar 1. Drept comunitar primar/originar: tratate fondatoare (privind crearea CECO, CEE, EURATOM; Tratatul de la Maastricht) alte tratate care le modifică pe cele fondatoare (Actul Unic, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona) acorduri de aderare 2. Drept comunitar secundar/derivat: Regulamente, directive, decizii, recomandări/opinii 3. Jurisprudenţa Curţilor Europene 2. Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene a...

Pagina 7 din 66