Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Marketing Direct

  INTRODUCERE Dezvoltarea mediilor de comunicare în masă nu a rămas neobservată pentru cei interesaţi de domeniul marketingului. Campaniile de publicitate în presă, radio sau de televiziune cu răspuns direct au valorificat marele avantaj adus de posibilitatea de a comunica , fie şi nepersonalizat, cu o masă de consumatori potenţiali, în general cu publicul larg al organizaţiei. Internetul pare să asigure viitorul marketingului direct, fiind în prezent, mediul de comunicare care deserveşte...

 • Gestiunea Stocurilor

  Capitolul 1 - Stocurile în sistemul logistic Crearea de noi industrii şi dezvoltarea celor existente a generat multiplicarea punctelor de consum şi de producţie. Frământările legate de gestiunea stocurilor au pornit de la practică, iar mai târziu s-au dezvoltat numeroase teorii ştiinţifice. Astfel, s-a făcut trecerea de la forma involuntară la forma deliberată, conştientă. Rezultatul a fost dezvoltarea unei literaturi de specialitate privind gestiunea ştiinţifică a stocurilor, bazată pe...

 • Marketingul Serviciilor

  care realizeaza servicii in timpul liber, in propriile gospodarii ( serviciul de spalare ). Majoritatea economistilor privesc serviciile ca pe un sistem de utilitati, in care beneficiarul cumpara sau foloseste nu un produs, ci o anumita utilitate ce-i confera anumite avantaje sau satisfactii neconcretizate in majoritatea cazurilor intr-un bun material si destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale. Definitiile specialistilor referitoare la servicii se deosebesc intre ele prin...

 • Curs Targuri si Expozitii

  TEMA I TÂRGURILE ŞI EXPOZIŢIILE, ELEMENTE ALE MIX-ului DE MARKETING 1.1. Aspecte generale ale comunicării de marketing În perioada actuală, în condiţiile în care, atât complexitatea ofertei cât şi cea a concurenţei de pe piaţa naţională şi internaţională cresc într-un ritm alert, pentru producător este foarte important să comunice posibililor clienţi datele necesare, pentru ca aceştia să fie bine informaţi asupra avantajelor pe care le prezintă produsele pe care doreşte să le...

 • Tehnici Promotionale

  CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROMOVAREA 1.1. Rolul şi importanţa promovării Sarcina marketingului este de a satisface nevoile consumatorului şi de a aduce totodată profit. Comunicarea avantajelor unui produs sau a ideilor deosebite despre el este un aspect foarte important al marketingului, aspect care devine în prezent tot mai dificil. Dezvoltarea unei strategii promoţionale şi a componentelor ei a devenit azi mai importantă ca niciodată în activitatea de marketing....

 • Marketing

  L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar 1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar 1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de...

 • Suport Curs Marketing International

  INTRODUCERE Afacerile internationale nu reprezintã un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totusi, volumul tranzactiilor internationale a luat o amploare fãrã precedent în ultimele decenii. Aparitia noilor tãri industrializate din Asia de Sud-Est (Hong Kong, Coreea, Taiwan si Singapore), cresterea puterii economice a unor tãri mai putin dezvoltate precum India, a unor tãri din Orientul Mijlociu, Africa si America Centralã si de Sud, tranzitia spre economia de piatã a tãrilor din...

 • Prezentare Curs MKT International

  1.CARACTERISTICILE MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL 2. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ASUPRA AFACERILOR INTERNAŢIONALE 3. NECESITATEA STUDIERII MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL 4. TRĂSĂTURILE SPECIALIŞTILOR ÎN MARKETING INTERNAŢIONAL 1. ATRĂGĂTOR 2. IMPORTANT 3. NECESAR ATRĂGĂTOR – COMBINĂ ŞTIINŢA ŞI ARTA AFACERILOR CU: A. ECONOMIA B. ANTROPOLOGIA C. STUDIILE CULTURALE D. GEOGRAFIA E. ISTORIA F. LIMBILE STRĂINE G. JURISPRUDENŢA H. STATISTICA I. DEMOGRAFIA ETC COMPARAT CU ALPINISMUL: 1....

 • Activitate de Documentare Cercetare si Proiectare

  ACTIVITATE DE DOCUMENTARE, CERCETARE SI PROIECTARE Cap. I Dezvoltarea aptitudinilor analitice si de cercetare stiintificã Termenul aptitudine provine din limba latinã, din cuvântul aptus care însemna ,,bun pentru,, ,,capabil de ,,. Termenul are ca sinonime ,,capacitate,, si ,,abilitate,,. Oamenii se deosebesc dupã posibilitãti de actiune în diferite domenii de activitate (practic, sportiv, intelectual) cu rezultate eficiente diferite, calitativ si cantitativ. Stim cu totii cã aceleasi...

 • Tratatele Fundamentale ale Constructiei Europene

  1. Sistemul de drept comunitar 1. Drept comunitar primar/originar: tratate fondatoare (privind crearea CECO, CEE, EURATOM; Tratatul de la Maastricht) alte tratate care le modifică pe cele fondatoare (Actul Unic, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona) acorduri de aderare 2. Drept comunitar secundar/derivat: Regulamente, directive, decizii, recomandări/opinii 3. Jurisprudenţa Curţilor Europene 2. Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene a...

 • Managementul Marketingului

  Marketingul este unul din cele mai dificile concepte ale ştiinţei economice moderne. Din punct de vedere macroeconomic, marketingul permite rezolvarea unei probleme globale pentru societate şi economie privind reglarea divergenţelor dintre nevoile nelimitate ale oamenilor şi resursele limitate, care actualmente pot fi antrenate pentru producerea şi comercializarea de mărfuri şi servicii, care satisfac aceste nevoi. Marketingul face procesul de schimb mai eficient, dar nivelul eficienţei...

 • Comportamentul Consumatorului

  Se impune a cunoaste un comportament a consumului pentru a anticipa cererea de consum de pe o piata precum si factorii care ar influenta aceasta cerere. Mecanismul presupune studierea comportamentului uman din punct de vedere politic, afectiv, cultural, religios si economic. Comportamentul consumatorului este definit ca o suma a actelor, atitudinilor si deciziilor privind utilizarea veniturilor pentru achizitionarea de marfuri sau servicii sau pentru a face economii; rezultatul il...

 • Recrutarea Personalului in Cadrul Intreprinderii

  1 Organizarea procesului de recrutare a resurselor umane. Recrutarea personalului este procesul de asigurare a unui număr suficient de mare de candidaţi calificaţi din care sa fie selectaţi cei care corespund cel mai bine pentru ocuparea funcţiilor necesare organizaţiei. Un proces tipic de recrutare presupune parcurgerea unor etape, si anume: PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE Politica de recrutare Stabilirea recrutorilor Verificarea surselor interne Surse externe utilizate Urmărirea şi...

 • Marketing Turistic

  Capitolul 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se pote de probabil ca oamenii au efectuat, de pilda, deplasari « de agrement » dintr-o zona în alta imedit dupa ce s-au desprins de stramosii lui, oricare ar fi fost acestia. Voiajele de studiu ale tinerilor romani în Grecia erau frecvente în antichitate, la fel ca si cele legate de jocurile olimpice. Evul mediu consacra pelegrinarile la unele temple de renume, în timp ce Renasterea...

 • Continutul si Rolul Social-Economic al Marketingului

  Marketingul reprezintă procesul social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare. O definiţie cuprinzatoare a marketingului trebuie să includă următoarele trei elemente: - o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor; - concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice; - programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice de...

Pagina 7 din 66