Toate cursurile din domeniul Marketing

 • Metode si Tehnici Utilizate in Obtinerea Informatiilor in CMK

  6.2.2. Ancheta selectivã Este principalul instrument de obţinere a datelor primare, având un caracter complex, şi presupun o comunicare cu subiecţii care fac parte dintr-un eşantion reprezentativ pentru populaţia avută în vedere. Ancheta prin sondaj[1] in forma ei tradiţională, reprezintă o cercetare, un studiu punctual menit să măsoare sau să cerceteze ceva la cererea cuiva (in general la cererea unei organizaţii). Principalele informaţii ce se pot obţine cu ajutorul acestei metode şi...

 • Esenta Marketingului

  Tema 1. ESENŢA MARKETINGULUI Definiţii: Asociaţa Americană de Marketing: - în anul 1937 :„realizarea activitatilor economice care dirijeaza fluxul bunurilor si serviciilor de la producator la consumator sau utilizator”. - în anul 1988: „Marketingul reprezintă procesul planificării şi execuţiei conceptului [de produs - n.n.], stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor, pentru a crea schimburi care să satisfacă obiective individuale şi...

 • Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului

  1.1. Abordări în definirea conţinutului serviciilor Termenul de servicii poate fi utilizat în cinci accepţiuni diferite: a) serviciile ca sector – accepţiune ce face referire la încadrarea ramurilor oricărei economii în patru sectoare distincte: - sectorul primar cuprinzând ramurile furnizoare de materii prime (agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatarea bogăţiilor subsolului etc.); - sectorul secundar care cuprinde toate ramurile economice ce prelucrează materiile prime,...

 • Planificarea Strategica de Marketing

  1. Planificarea strategică de marketing Adoptarea conceptului de marketing presupune raportarea continuă la piaţă, identificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor în vederea satisfacerii lor mai bine şi mai eficient decât concurenţa. Adoptarea conceptului de marketing presupune segmentarea pieţei (identificarea segmentelor de piaţă), alegerea segmentelor spre care firma îşi va orienta eforturile (ţintire) respectiv definirea ofertei cu care firma va fi prezentă pe piaţă (poziţionare)....

 • Marketingul Structurilor de Primire Turistica

  International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ISIC Rev.4 code I Structure   Hierarchy Section: I - Accommodation and food service activities Breakdown: This Section is divided into the following Divisions: 55 - Accommodation 56 - Food and beverage service activities Explanatory note This section includes the provision of short-stay accommodation for visitors and other travellers and the provision of complete meals and drinks fit for immediate...

 • Marketing ECTS Anul 2

  Capitolul 1. Bazele marketingului 1.1. Fundamentele marketingului 1.2. Mediul de marketing 1.1. Fundamentele marketingului 1.1.1. Istoricul marketingului 1.1.2. Funcţiile marketingului 1.1.3. Responsabilitatea socială şi morală a marketingului De ce o întreprindere are nevoie de marketing? Fără clienţi, întreprinderea dispare de pe piaţă De aceea prima precupare a firmei este atragerea şi păstrarea clienţilor Dar clienţii se atrag printr-o ofertă competitivă şi se păstrează doar...

 • Economie Europeana

  Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate alimente, materii prime, echipamente, situaţie ce a determinat un enorm deficit comercial si deficitul balantei de plăţi. În acest context redresarea europeană devenea necesară pentru întreaga ordine mondială. Având în vedere că jumătate din teritoriul europea trecuse sub autoritatea sovietică, SU avea interesul să lupte împotriva politicii...

 • Analiza Financiara

  Introducere În mod obişnuit, a evalua înseamnă a aprecia, a stabili o valoare, a calcula, a socoti, a preţui, a determina nivelul unui preţ de la care să înceapă o tranzacţie. A reevalua înseamnă a evalua din nou pentru aducerea valorii la condiţiile zilei (preţuri, conjunctură economică etc.). În fond, între evaluare şi reevaluare nu sunt diferenţe metodologice ci decalaje de timp, când se desfăşoară stabilirea valorii. În esenţă, valoare unei întreprinderi reflectă rezultatul unor...

 • Marketing - Note de Curs

  1 UNITATEA 1: Elemente de marketing UNITATEA 2: Piata si componentele sale UNITATEA 3: Investigarea pietei MODULUL 2 UNITATEA 4: Ancheta si rolul sãu în cadrul studiilor de piatã UNITATEA 5: Metode si tehnici calitative UNITATEA 6: Previziunea vânzãrilor în marketing MODULUL 3 UNITATEA 7: Comportamentul cumpãrãtorului si procesul de cumpãrare UNITATEA 8: Factorii care pot influenta procesul de cumpãrare MODULUL 4 UNITATEA 9: Strategii manageriale de marketing UNITATEA 10:...

 • Decoratiuni

  Parcurile şi grădinile cuprind elemente construite specifice care com¬pletează peisajul sau care răspund anumitor necesităţi funcţionale. Unele construcţii decorative pot constitui piese importante de focalizare sau orientare a perspectivelor (bazine, fântâni arteziene, pergole). Altele au în primul rând un rol funcţional, dar trebuie să fie în acelaşi timp fru¬moase şi să se înscrie armonios în peisaj (scări, ziduri de sprijin ş.a.). Mă¬rimile, formele în plan şi în elevaţie, materialele...

 • The Indicative Mood

  Basic Contrasts: Present Simple and Present Continuous/Progressive 1. Present simple generally refers to: - Facts that are always true: E.g. Water boils at 100 degrees Celsius. - Habits related to the present reality: E.g. British people drink a lot of tea. - States: E.g. I don’t like pineapple. 2. Present continuous (progressive) generally refers to actions which are in progress at the moment of speaking “now”. - These actions can be temporary: E.g. I’m working at that company...

 • Bazele Marketingului

  CAP. 1. EVOLUŢIA ŞI SEMNIFICAŢIILE MARKETINGULUI 1.1.APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA MARKENTINGULUI MARKETINGUL CA NECESITATE Marketingul reprezintă o nouă concepţie sau o nouă filozofie cu privire la orientarea şi realizarea activităţilor umane, indiferent de natura lor. Esenţa acestei noi concepţii o reprezintă satisfacerea clientului prin calitate, valoare şi servicii. Această nouă filosofie de orientare a activităţii este asimilată pe scară tot mai largă de către întreprinderi, de către...

 • Marketingul Produselor Agroalimentare

  MODULUL 1 – CADRUL ªI PROBLEMELE MARKETINGULUI PRODUSELOR AGROALIMENTARE UNITATEA 1 Rolul marketingului produselor agroalimentare Mãsurile cu caracter economic, dar ºi întreaga politicã a guvernului, trebuie sã vizeze creºterea bunãstãrii materiale ºi satisfacerea cît mai deplinã a nevoilor consumatorilor. Acest obiectiv imprimã sarcini de mare rãspundere sistemului agroalimentar, a cãrui caracteristicã o constituie deplasarea spre latura calitativã a activitãþii economice, alãturi de...

 • Tehnologia Comercializarii Marfurilor si Notiuni Fundamentale de Igiena

  Calitatile unui bun vanzator a)Pe plan moral : constinciozitate, cinste, sociabilitate, tact, adaptabilitate, vointa, perseverenta, combativitate, putere de munca, putere de decizie, stapanire de sine, lipsa de orgoliu, discretie, sobrietate, exactitate, optimism. b)Pe plan profesional : cunostinte temeinice despre proprietatile, functionarea si intretinerea marfurilor. c)Pe plan intelectual : perspicacitate, spirit de observatie, obiectivitate, memorie, claritate, ordine, initiativa,...

 • Marketing Concepts

  The relevance of Marketing Which different functions in organizations do you know? What types of organizations adopt 3 marketing strategies? Have you ever participated in a marketing process? Inês V. Pereira MARKETING EVOLUTION Marketing = Market + ing from latim mercare 4 Since when does Marketing exist? Inês V. Pereira MARKETING EVOLUTION 3 Phases 1st Phase PRODUCTION (1870-1930) 2nd Phase 5 SALES (1930-1950) 3rd Phase IMPLEMENTING AND DEVELOPING MARKETING (1950...

Pagina 8 din 66