Bazele Marketing-ului

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Bazele Marketing-ului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 161 de pagini (in total).

Profesor: Virgil Adascalitei, Virgil Balaure

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Cuprins

Capitolul 1. Esenţa marketingului
1. Contextul apariţiei şi promovării marketingului
2. Conceptul de marketing
3. Consumatorul
4. Funcţiile marketingului
5. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice
Capitolul 2. Dezvoltarea marketingului. Domenii de aplicare şi specializarea sa
1. Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului
2. Instituţii şi organisme de marketing
3. Valenţele şi universalitatea marketingului
4. Specializarea marketingului în domeniile economice
5. Marketingul în domenii macroeconomice
Bazele Maketingului
- CURS -
Partea a II-a. Mediul de marketing
Capitolul 3. Conţinutul mediului de marketing
1. Mediul extern
1.1. Conceptul de mediu extern
1.2. Componentele mediului extern al întreprinderii
1.2.1. Micromediul întreprinderii
1.2.2. Macromediul întreprinderii
2. Mediul intern
2.1. Conţinutul mediului intern
2.2. Structura mediului intern
2.3. Potenţialul firmei
3. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern
3.1. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii
3.2. Relaţiile de concurenţă
3.3. Relaţiile de parteneriat şi cooperare
3.4. Relaţiile preferenţiale
Capitolul 4. Piaţa întreprinderii
1. Conţinutul pieţei întreprinderii
2. Sfera pieţei întreprinderii
3. Dimensiunile pieţei întreprinderii
3.1. Aria (localizarea) pieţei
3.2. Structura pieţei
3.3. Capacitatea pieţei
4. Dinamica pieţei întreprinderii
4.1. Etapele evoluţiei pieţei ţintă
4.2. Evoluţia pieţei produselor
4.3. Raporturile cu pieţele altor produse
4.4. Căi de dezvoltare a pieţei întreprinderii
Bazele Maketingului
- CURS -
Partea a II-a. Mediul de marketing
Capitolul 5. Concurenţa
5.1. Obiectul şi conţinutul concurenţei
5.1.1. Comportamentul concurenţial
5.1.2. Comportamentul anticoncurenţial
5.2. Formele concurenţei
5.3. Nivelul şi tipologia concurenţilor
Capitolul 6. Conjunctura pieţei
6.1. Conţinutul conjuncturii pieţei
6.2. Factorii care determină conjunctura pieţei
6.3. Indicatorii utilizaţi în analiza conjuncturii pieţei
Bazele Maketingului
- CURS -
Partea a III-a. POLITICI DE MARKETING
Capitolul 7. Strategia de piaţă şi mixul de marketing
1. Conţinutul şi locul strategiei de piaţă
2. Strategia de piaţă – nucleul politicii de marketing
2.1. Locul strategiei de piaţă în activitatea de marketing
2.2. Fundamentarea strategiei de piaţă
2.3. Tipologia strategiilor de piaţă
3. Marketingul-mix – instrument specific de operaţionalizare a strategiei de piaţă
Capitolul 8. Politica de produs
1. Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs
1.1. Obiectivele şi sarcinile politicii de produs;
1.2. Conţinutul politicii de produs;
1.3. Alcătuirea gamei de fabricaţie şi politica sortimentală;
1.4. Politica de service şi garanţie.
2. Semnificaţii ale produsului în optica de marketing
2.1. Definirea conceptuală a produsului;
2.2. Definirea operaţională a produsului;
2.3. Conceptul de noutate şi gradualitatea acestuia.
3. Gama de produse
3.1. Dimensiunile gamei de produse;
3.2. Poziţionarea produselor în cadrul gamei.
4. Conducerea procesului inovaţiei de produs. Procesul de creaţie a noilor produse.
4.1. Căutarea de noi produse;
4.2. Selecţia ideilor de produse noi;
4.3. Modelarea tehnică şi de piaţă a produsului;
4.4. Testarea noilor produse.

Extras din document

PARTEA I. FUNDAMENTELE MARKETINGULUI

Capitolul 1. Esenţa marketingului

Confruntare cu o creştere

continuă a complexităţii şi a

exigenţelor pieţei, întreprinderile:

O asemenea modalitate de acţiune, care se afirmă tot mai mult ca o nouă viziune faţă de piaţă, ca un autentic instrument în pregătirea agenţilor economici pentru confruntarea cu mecanismul liber al pieţei, o constituie marketingul.

1. Contextul apariţiei şi promovării marketingului.

2. Conceptul de marketing.

3. Consumatorul – element central de referinţă al marketingului.

4. Funcţiile marketingului.

5. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice.

1. Contextul apariţiei şi promovării marketingului

Deşi în privinţa momentului apariţiei marketingului au existat şi mai există o serie de controverse:

- majoritatea specialiştilor consideră că marketingul este un produs al secolului XX – Tratat “Marketing”, 1992, sub egida grupului Academic Marketer, prof. dr. C. Florescu.

Alţi autori situează apariţia marketingului cu multă vreme înainte. Astfel:

- M. Baker (Anglia) susţine chiar că marketingul semnifică “o activitate ce a fost practicată de la primele tranzacţii comerciale”, mergând până la ideea că istoria marketingului „poate fi aproape tot atât de lungă ca şi istoria omului pe pământ”(D.P. Rein - Washington).

Specialiştii care situează apariţia marketingului în perioade mult mai îndepărtate, limitează în mod eronat marketingul doar la acţiunile de vânzare şi publicitate. Acestea sunt două componente ale conceptului mult mai complex.

Apariţia şi promovarea marketingului au fost rezultatul acţiunii unor factori, ce au început să acţioneze într-o perioadă premergătoare secolului XX, cu deosebire la începutul secolului.

Factorii cei mai semnificativi ce au favorizat apariţia şi promovarea marketingului sunt:

a. revoluţia industrială

- declanşată odată cu propagarea maşinismului;

- a condus la dezvoltarea rapidă a producţiei de masă, la preţuri mult mai accesibile masei largi de cumpărători.

b. dinamismul economic şi social

- în mod concret marketingul a apărut sub aspectul unor activităţi practice coerente şi a unor teoretizări ale acestora în SUA pe fondul cadrului deosebit al dinamismului economic şi social din această ţară. (Stanton W.J. – New York – apariţia marketingului la începuturile secolului XX);

- mijlocul secolului XX – marketingul s-a afirmat doar în mică măsură în unele ţări europene dezvoltate;

- începând cu anii ’50 ai secolului XX, expansiunea marketingului este “explozivă”.

c. “piaţa producătorului”

- abundenţa de bunuri şi servicii oferă cumpărătorilor posibilităţi largi de alegere;

- piaţa trebuie să se adapteze condiţiilor oferite de producători;

- se vinde ceea ce s-a produs.

d. “piaţa cumpărătorului”

- “a produce ceea ce se cere”;

- pieţe atent studiate;

- evoluţia pieţelor trebuie anticipate;

- întreprinderea nu se mai adresează unor pieţe necunoscute, unei pieţe în general, ci unor segmente concrete de piaţă, unor cercuri precise de nevoi de consum.

e. criza energetică şi de materii

prime din anii ‘70-’80 ai secolului XX

- a condus la creşterea interesului pentru problemele pieţei, pentru adaptarea la piaţă;

- a determinat dezvoltarea marketingului, schimbări în direcţiile, formele şi metodele de folosire a marketingului.

În concluzie:

- Apariţia şi promovarea marketingului sunt asociate dinamismului social-economic, cu deosebire perioadei de după cel de-al doilea război mondial;

- Dinamismul social-economic are ca rezultat accentuarea separării producţiei şi consumului;

- Marketingul apare tocmai ca o reacţie faţă de procesul economic al separării tot mai pronunţate a producţiei de consum;

- Marketingul ia naştere ca rezultat al căutărilor tot mai stăruitoare pentru găsirea unor modalităţi eficiente de a reuni şi coordona preocupările legate de producţie cu cele legate de realizarea (vânzarea) produselor, de a le corela cu cerinţele efective de consum;

- Încorporarea marketingului în activitatea întreprinderilor nu elimină cu totul riscul nerealizării produselor pe piaţă, dar reduce acest risc la dimensiuni rezonabile.

Fisiere in arhiva (8):

  • Bazele Marketingului prima pagina.doc
  • Bazele Mk P II cap 5.doc
  • Bazele Mk P II, cap 3 .doc
  • Bazele Mk P II, cap. 6.doc
  • Bazele Mk PARTEA A III.doc
  • Bazele Mk PARTEA A IV.doc
  • Bazele mk partea I.doc
  • Bazele Mk, P II, cap 4.doc