Bazele Marketingului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 56000
Mărime: 258.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I

BAZELE MARKETINGULUI 9

1.1. Definirea conceptului 9

1.2. Evoluţia marketingului 11

1.3. Caracterul interdisciplinar şi funcţiile marketingului 15

1.4. Specializarea marketingului 17

1.5. Universalitatea marketingului 18

1.6. Instituţii şi organisme de marketing 19

CAPITOLUL II

MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI 20

2.1. Conceptul de mediu 20

2.2. Mediul extern al firmei 22

2.2.1. Macromediul extern 23

2.2.2. Micromediul extern 27

2.3. Mediul intern al firmei 30

2.4. Relaţiile firmei cu mediul extern 32

CAPITOLUL III

PIAŢA, COMPONENTĂ FUNDAMENTALĂ A MEDIULUI

DE MARKETING 35

3.1. Conţinutul pieţei 35

3.2. Dimensiunile pieţei 38

CAPITOLUL IV

CULEGEREA ŞI ANALIZA INFORMAŢIILOR

ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING 44

4.1. Conţinutul, aria şi tipologia cercetărilor de marketing 45

4.1.1. Conţinutul şi utilitatea cercetărilor de marketing 45

4.1.2. Domenii de cercetare în marketing 47

4.1.3. Tipologia cercetărilor de marketing 48

4.2. Organizarea cercetării de marketing 51

4.3. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 54

4.3.1. Conţinutul măsurării 54

4.3.2. Tipuri de scale 55

4.3.3. Metode uzuale de scalare 59

4.4. Metode şi tehnici de obţinere a informaţiilor de marketing 65

4.4.1. Tipologia informaţiilor în cercetarea de marketing 66

4.4.2. Explorarea surselor statistice 68

4.4.3. Cercetarea directă 70

4.4.4. Experimentul şi simularea în cercetările de marketing 75

CAPITOLUL V

POLITICA DE MARKETING 80

5.1 Conţinutul politicii de marketing 80

5.2 Strategia de piaţă în activitatea de marketing 84

5.3. Marketingul – mix, instrument de operaţionalizare a politicii

de marketing 92

CAPITOLUL VI

POLITICA DE PRODUS 95

6.1. Conţinutul politicii de produs 95

6.2. Produsul în accepţiunea marketingului 98

6.3. Ciclul de viaţă al produsului 102

6.4. Gama de produse şi dimensiunile ei 105

6.5. Înnoirea produselor 107

6.6. Alternative strategice în politica de produs 112

CAPITOLUL VII

POLITICA DE PREŢ 115

7.1. Preţul în cadrul mixului de marketing 115

7.2. Obiectivele politicii de preţ 116

7.3. Metode de determinare a preţurilor 118

7.4. Strategii de preţuri 121

CAPITOLUL VIII

POLITICA PROMOŢIONALĂ 128

8.1. Comunicarea promoţională în marketing 128

8.2. Conţinutul activităţii promoţionale 131

8.3. Mijloace şi instrumente de promovare 133

8.3.1. Publicitatea 133

8.3.2. Promovarea vânzărilor 138

8.3.3. Târgurile şi expoziţiile 140

8.3.4. Relaţiile publice 141

8.3.5. Utilizarea mărcii 142

8.3.6. Sponsorizarea 143

8.3.7. Forţele de vânzare 144

8.4. Strategii privind comunicarea cu scop promoţional 145

CAPITOLUL IX

POLITICA DE DISTRIBUŢIE 149

9.1. Conţinutul şi rolul distribuţiei 149

9.2.Canale de distribuţie 153

9.3. Distribuţia fizică (logistica) 160

9.4. Strategii de distribuţie 164

BIBLIOGRAFIE 167

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE MARKETINGULUI

- Ca să înveţi marketingul, îţi trebuie o zi. Din nefericire, ca să-l stăpâneşti, îţi trebuie o viaţă.”

Philip Kotler

1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI

Procesele ce se desfăşoară astăzi la nivel global şi regional determină o anumită mobilitate a fenomenelor pieţei. Dinamismul acesteia este susţinut de modificările rapide şi chiar imprevizibile ale cererii şi ofertei de mărfuri, nivelului preţurilor, gradului de implicare a firmelor în mecanismele pieţei.

În acest context, marketingul are ca obiective principale cunoaşterea pieţei, utilizarea unor tehnici şi metode cunoscute, sau descoperirea altora inovatoare de cercetare, de adaptare a producţiei la cerinţele consumatorilor prin producerea, distribuirea şi promovarea eficientă a bunurilor şi serviciilor către client.

Cuvântul marketing are origine anglo-saxonă şi este participiul prezent al verbului „to market”, care înseamnă a realiza tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde. Este de asemenea cuvântul care în limba engleză desemnează o piaţă. El a apărut pentru prima dată în Buletinul Universităţii Michigan – SUA, în anul 1902.

Prin internaţionalizarea sa, s-a impus ca atare în toate limbile care l-au asimilat (inclusiv în limba română).

Excepţie a făcut Franţa, unde, pentru acest cuvânt s-a propus sinonimul din limba franceză: mercatique (vezi Decretul cu privire la îmbogăţirea vocabularului economic şi financiar din 2 aprilie 1987), care defineşte conceptul în cauză ca fiind: ansamblul acţiunilor destinate să identifice nevoile şi să adapteze, în consecinţă şi de manieră continuă, producţia şi comercializarea de produse şi servicii. Realitatea a demonstrat însă că globalizarea este mai puternică decât orice, iar folosirea termenului englezesc nu poate fi evitată.

Dacă la începutul secolului XX a fost utilizat pentru a descrie obiectul de studiu al unui curs universitar cu privire la distribuţia bunurilor, mai târziu, el a căpătat semnificaţii complexe. Rând pe rând au apărut definiţii care s-au completat şi înlocuit unele pe altele. Au fost admise o serie de accepţiuni diferenţiate prin conţinutul lor sau prin perspectiva de abordare: marketing ca filosofie de afaceri sau ca funcţie managerială. Conform primei definiţii a Asociaţiei Americane de Marketing, marketingul reprezenta „punerea în aplicare a acţiunilor destinate dirijării fluxului de mărfuri şi servicii spre consumator” Marketingul se consacră ca mijloc de vânzare şi promovare, dar în centrul atenţiei stă produsul şi nu clientul. Noua definiţie, însă, arată că marketingul este „procesul de planificare şi punere în aplicare a conceptului de produs, de fixare a preţurilor, de comunicare şi distribuţie a ideilor, bunurilor şi serviciilor pentru realizarea unor schimburi care să satisfacă necesităţile individuale şi organizaţionale” Marketingul devine un mod de gândire antreprenorial, orientat consecvent către client.

În literatura de specialitate, ca urmare a dezvoltării practicilor în domeniu, pentru marketing au fost date şi alte definiţii: W. J. Stanton arată că marketingul este punerea în practică, pe baze ştiinţifice, a tuturor activităţilor care participă într-o firmă la crearea, promovarea şi distribuţia produselor sau serviciilor în vederea satisfacerii cererii prezente şi viitoare a consumatorilor, în condiţii de rentabilitate ridicată.

Definiţia dată de Ph. Kotler, considerat părintele marketingului modern, arată că optica de marketing societal este o orientare de gestiune îndreptată spre consumator şi spre public, în general, în calitate de mijloace permiţând organizaţiei să-şi atingă obiectivele şi să-şi asume responsabilităţi. „Marketingul contemporan reprezintă un mecanism economic şi social prin care indivizii şi grupurile îşi satisfac nevoile şi dorinţele lor prin intermediul creării şi schimbului de bunuri, servicii şi idei între semeni”

Preview document

Bazele Marketingului - Pagina 1
Bazele Marketingului - Pagina 2
Bazele Marketingului - Pagina 3
Bazele Marketingului - Pagina 4
Bazele Marketingului - Pagina 5
Bazele Marketingului - Pagina 6
Bazele Marketingului - Pagina 7
Bazele Marketingului - Pagina 8
Bazele Marketingului - Pagina 9
Bazele Marketingului - Pagina 10
Bazele Marketingului - Pagina 11
Bazele Marketingului - Pagina 12
Bazele Marketingului - Pagina 13
Bazele Marketingului - Pagina 14
Bazele Marketingului - Pagina 15
Bazele Marketingului - Pagina 16
Bazele Marketingului - Pagina 17
Bazele Marketingului - Pagina 18
Bazele Marketingului - Pagina 19
Bazele Marketingului - Pagina 20
Bazele Marketingului - Pagina 21
Bazele Marketingului - Pagina 22
Bazele Marketingului - Pagina 23
Bazele Marketingului - Pagina 24
Bazele Marketingului - Pagina 25
Bazele Marketingului - Pagina 26
Bazele Marketingului - Pagina 27
Bazele Marketingului - Pagina 28
Bazele Marketingului - Pagina 29
Bazele Marketingului - Pagina 30
Bazele Marketingului - Pagina 31
Bazele Marketingului - Pagina 32
Bazele Marketingului - Pagina 33
Bazele Marketingului - Pagina 34
Bazele Marketingului - Pagina 35
Bazele Marketingului - Pagina 36
Bazele Marketingului - Pagina 37
Bazele Marketingului - Pagina 38
Bazele Marketingului - Pagina 39
Bazele Marketingului - Pagina 40
Bazele Marketingului - Pagina 41
Bazele Marketingului - Pagina 42
Bazele Marketingului - Pagina 43
Bazele Marketingului - Pagina 44
Bazele Marketingului - Pagina 45
Bazele Marketingului - Pagina 46
Bazele Marketingului - Pagina 47
Bazele Marketingului - Pagina 48
Bazele Marketingului - Pagina 49
Bazele Marketingului - Pagina 50
Bazele Marketingului - Pagina 51
Bazele Marketingului - Pagina 52
Bazele Marketingului - Pagina 53
Bazele Marketingului - Pagina 54
Bazele Marketingului - Pagina 55
Bazele Marketingului - Pagina 56
Bazele Marketingului - Pagina 57
Bazele Marketingului - Pagina 58
Bazele Marketingului - Pagina 59
Bazele Marketingului - Pagina 60
Bazele Marketingului - Pagina 61
Bazele Marketingului - Pagina 62
Bazele Marketingului - Pagina 63
Bazele Marketingului - Pagina 64
Bazele Marketingului - Pagina 65
Bazele Marketingului - Pagina 66
Bazele Marketingului - Pagina 67
Bazele Marketingului - Pagina 68
Bazele Marketingului - Pagina 69
Bazele Marketingului - Pagina 70
Bazele Marketingului - Pagina 71
Bazele Marketingului - Pagina 72
Bazele Marketingului - Pagina 73
Bazele Marketingului - Pagina 74
Bazele Marketingului - Pagina 75
Bazele Marketingului - Pagina 76
Bazele Marketingului - Pagina 77
Bazele Marketingului - Pagina 78
Bazele Marketingului - Pagina 79
Bazele Marketingului - Pagina 80
Bazele Marketingului - Pagina 81
Bazele Marketingului - Pagina 82
Bazele Marketingului - Pagina 83
Bazele Marketingului - Pagina 84
Bazele Marketingului - Pagina 85
Bazele Marketingului - Pagina 86
Bazele Marketingului - Pagina 87
Bazele Marketingului - Pagina 88
Bazele Marketingului - Pagina 89
Bazele Marketingului - Pagina 90
Bazele Marketingului - Pagina 91
Bazele Marketingului - Pagina 92
Bazele Marketingului - Pagina 93
Bazele Marketingului - Pagina 94
Bazele Marketingului - Pagina 95
Bazele Marketingului - Pagina 96
Bazele Marketingului - Pagina 97
Bazele Marketingului - Pagina 98
Bazele Marketingului - Pagina 99
Bazele Marketingului - Pagina 100
Bazele Marketingului - Pagina 101
Bazele Marketingului - Pagina 102
Bazele Marketingului - Pagina 103
Bazele Marketingului - Pagina 104
Bazele Marketingului - Pagina 105
Bazele Marketingului - Pagina 106
Bazele Marketingului - Pagina 107
Bazele Marketingului - Pagina 108
Bazele Marketingului - Pagina 109
Bazele Marketingului - Pagina 110
Bazele Marketingului - Pagina 111
Bazele Marketingului - Pagina 112
Bazele Marketingului - Pagina 113
Bazele Marketingului - Pagina 114
Bazele Marketingului - Pagina 115
Bazele Marketingului - Pagina 116
Bazele Marketingului - Pagina 117
Bazele Marketingului - Pagina 118
Bazele Marketingului - Pagina 119
Bazele Marketingului - Pagina 120
Bazele Marketingului - Pagina 121
Bazele Marketingului - Pagina 122
Bazele Marketingului - Pagina 123
Bazele Marketingului - Pagina 124
Bazele Marketingului - Pagina 125
Bazele Marketingului - Pagina 126
Bazele Marketingului - Pagina 127
Bazele Marketingului - Pagina 128
Bazele Marketingului - Pagina 129
Bazele Marketingului - Pagina 130
Bazele Marketingului - Pagina 131
Bazele Marketingului - Pagina 132
Bazele Marketingului - Pagina 133
Bazele Marketingului - Pagina 134
Bazele Marketingului - Pagina 135
Bazele Marketingului - Pagina 136
Bazele Marketingului - Pagina 137
Bazele Marketingului - Pagina 138
Bazele Marketingului - Pagina 139
Bazele Marketingului - Pagina 140
Bazele Marketingului - Pagina 141
Bazele Marketingului - Pagina 142
Bazele Marketingului - Pagina 143
Bazele Marketingului - Pagina 144
Bazele Marketingului - Pagina 145
Bazele Marketingului - Pagina 146
Bazele Marketingului - Pagina 147
Bazele Marketingului - Pagina 148
Bazele Marketingului - Pagina 149
Bazele Marketingului - Pagina 150
Bazele Marketingului - Pagina 151
Bazele Marketingului - Pagina 152
Bazele Marketingului - Pagina 153
Bazele Marketingului - Pagina 154
Bazele Marketingului - Pagina 155
Bazele Marketingului - Pagina 156
Bazele Marketingului - Pagina 157
Bazele Marketingului - Pagina 158
Bazele Marketingului - Pagina 159
Bazele Marketingului - Pagina 160
Bazele Marketingului - Pagina 161
Bazele Marketingului - Pagina 162
Bazele Marketingului - Pagina 163
Bazele Marketingului - Pagina 164
Bazele Marketingului - Pagina 165
Bazele Marketingului - Pagina 166
Bazele Marketingului - Pagina 167

Conținut arhivă zip

  • Bazele Marketingului.doc

Alții au mai descărcat și

Brand, Branding și Rebranding

CAPITOLUL 1 . Brand, branding şi rebranding 1.1. Ce este un brand? Un brand este un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen sau o...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Tehnici de Merchandising

Am ales această temă, din cauza noutăţii acesteia de pe piaţa românească. Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole, în care tema aleasă...

Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL

Introducere Conţinutul lucrării îl constituie prezentarea necesităţii şi a importanţei utilizării strategiei de piaţă în cadrul activităţii de...

Analiza mixului de marleting la Orange România

INTRODUCERE Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie...

Impactul corporațiilor transnaționale asupra statului gazdă

INTRODUCERE Corporaţia transnaţională este un fenomen economic aflat în plină dinamică. Teoriile privind corporaţiile transnaţionale nu sunt nici...

Marketingul prin Culoare

Introducere Culorile reprezintă un important instrument de marketing, ele făcând diferenţa între mărci şi produse. Adesea se vorbeşte despre...

Proiect Mix Marketing

REZUMAT INTRODUCTIV Proiectul are ca obiect prezentarea activitaţii unui departament de marketing, particularizat pe exemplul unei societaţi...

Te-ar putea interesa și

Politică de promovare

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE PROMOVARE În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, eforturile de marketing ale întreprinderii...

Utilizarea Bazelor de Date în Cazul Grădiniței Play and Learn

INTRODUCERE În decursul ultimilor ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul...

Aspecte privind Bazele Marketingului

Ultimele decenii ale acestui secol au impus un nou concept – MARKETINGUL– ce se vehiculeaza cu mare frecventa atât în teorie cât si în practica...

Marketingul informațional

INTRODUCERE La diferite niveluri ale economiei nationale organele manageriale au nevoie de informatii de marketing. Nu intimplator in ultimii ani...

Bazele Marketingului

1.1 Structura marketingului În învăţământul economic din ţara noastră, disciplina Marketing este relativ tânără, ea a fost indrodusă pentru prima...

Bazele Marketingului

Esenta marketingului Marketingul de baza se ocupa de piata, de schimb. Primul soc al vechilor relatii comerciale (târguri) îl reprezinta era...

Conceptul de Marketing Direcționat

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE MARKETING 1.1. Ce este marketingul? Sensul termenului „marketing” poate fi înțeles traducând verbul „to market” care...

Bazele Marketingului

(datând, în Franta si în Anglia, din secolele XVII - XVIII). El desemneaza o maniera relativ recenta de punere si de rezolvare a problemelor cu...

Ai nevoie de altceva?