Cercetari de Marketing

Imagine preview
(8/10 din 29 de voturi)

Acest curs prezinta Cercetari de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 118 de pagini .

Profesor: Constantin L

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Cuprins

Cap.1 CERCETAREA DE MARKETING: CONTINUT, ROL, TIPURI

1.1 Rolul, continutul si problematica cercetarii de marketing
1.2 Clasificarea cercetarilor de marketing

Cap.2 PROCESUL CERCETARII DE MARKETING

2.1 Fazele procesului cercetarii de marketing
2.1.1 Descoperirea si definirea problemei de cercetat
2.1.2 Stabilirea ipotezelor si obiectivelor cercetarii
2.1.3 Proiectarea cercetarii
2.1.4 Culegerea datelor
2.1.5 Pregatirea si analiza datelor
2.1.6 Interpretarea rezultatelor si formularea concluziilor
2.1.7 Raportul privind cercetarea de marketing

Cap.3 CERCETARI EXPLORATORII

3.1 Continutul si scopurile cercetarilor exploratorii
3.2 Metode utilizate în cercetarile exploratorii
3.2.1.Anchetele exploratorii în rândul consumatorilor potentiali
3.2.2 Anchetele exploratorii în rândul expertilor
3.2.3 Utilizarea datelor secundare
3.2.4 Studiile de caz
3.2.5 Studiile pilot
3.2.6 Analiza de continut
3.2.7 Tehnicile proiective

Cap.4 OBSERVAREA ÎN CERCETAREA DE MARKETING

4.1 Natura si obiectul observarii în marketing
4.2 Tipuri de observari
4.3 Observarea comportamentului uman
4.4 Observarea obiectelor fizice
4.5 Observarile mecanice
4.6 Masurarea reactiilor de natura psihologica

Cap.5 ANCHETELE PE BAZA DE SONDAJ

5.1 Informatii oferite de anchete
5.2 Metode de comunicare cu subiectii în cazul anchetelor 5.2.1 Interviuri personale directe
5.2.2 Interviurile prin telefon
5.2.3 Ancheta prin posta
5.2.4 Ancheta prin ordinator
5.2.5 Anchetele speciale

Cap.6 EXPERIMENTARI ÎN MARKETING

6.1 Continutul si conceptele experimentului de marketing
6.2 Tipuri de experimente. Problema validitatii experimentului
6.3 Tipuri de scheme de proiectare a experimentelor.

Cap.7 CONCEPTELE MASURARII ÎN MARKETING

7.1 Procesul masurarii
7.3 Tipuri de scale
7.3.1 Scala nominala
7.3.2 Scala ordinala..
7.3.3 Scala interval
7.3.4 Scala proportionala..
7.3 Modelul "valorii adevarate"

Cap.8 CONCEPEREA CHESTIONARULUI

8.1 Reperele de baza ale procesului de elaborare a unui chestionar
8.2 Redactarea chestionarului
8.3 Formularea întrebarilor
8.4 Dinamica chestionarului

Cap.9 ESANTIONAREA SI MODALITATILE DE ESANTIONARE

9.1 Procesul esantionarii
9.2 Stabilirea populatiei cercetate si a cadrului de esantionare
9.3 Metode de esantionare
9.4 Sursele de erori în cadrul anchetelor prin sondaj
9.5 Determinarea marimii esantionului
9.5.1 Parametrii populatiei si statistica esantionului
9.5.2 Marimea esantionului în cazul mediilor
9.5.3 Marimea esantionului în cazul procentelor

Cap.10 ANALIZA DATELOR DE MARKETING

10.1 Criteriile alegerii metodelor de analiza a datelor
10.2 Analiza preliminara a datelor de marketing
10.3 Testarea ipotezelor cercetarii
10.3.1 Testarea ipotezelor cercetarii în conditiile unei repartitii normale
10.4 Analiza bivariata. Teste pentru compararea diferentelor dintre medii si a diferentelor dintre procente
10.4.1 Teste parametrice de comparare a diferentelor
10.4.2 Teste neparametrice de comparare a diferentelor
10.5 Analiza bivariata. Masurarea asocierii dintre variabile
10.5.1 Masurarea asocierii între variabile nominale
10.5.2 Masurarea asocierii între variabile nominale binare
10.5.3 Asocierea între variabile ordinale
10.5.4 Masurarea asocierii între variabile metrice
10.5.5 Teste de asociere în cazul esantioanelor perechi
10.6 Analiza multivariata

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Cercetarile de marketing îndeplinesc un rol esential în sistemul de marketing deoarece ele asigura informatiile necesare functionarii sale. Pe baza lor se cunosc caracteristicile si oportunitatile pietei si se pot rezolva problemele cu care se confrunta agentii economici.

Cercetarile de marketing sunt indispensabile procesului fundamentarii stiintifice a deciziilor, ele reducând aspectele de incertitudine în privinta comportamentului de marketing al agentilor economici.

Cercetarile de marketing ofera informatii despre consumatorii individuali sau orgazitionali, despre atitudinile, opiniile si comportamentele lor, precum si despre starea si evolutia mediul de marketing, informatii absolut necesare conceperii si realizarii planurilor si strategiilor de marketing. În luarea deciziilor, managerii, desigur, fac apel la experienta si la intuitia lor, dar, pentru deciziile strategice, investigarea sistematica si obiectiva a fenomenelor de marketing reprezinta o necesitate.[24, p.16-17 ]

Asa cum se defineste de catre Asociatia Americana de Marketing, Cercetarea de marketing este functia care leaga cumparatorul, consumatorul si publicul larg cu specialistul de marketing prin intermediul informatiilor - informatii prin care se identifica si se definesc oportunitatile si problemele, se genereaza, clarifica si evalueaza actiunile de marketing, se monitorizeaza performantele de marketing si se asigura întelegerea marketingului ca un proces. Cercetarile de marketing stabilesc informatiile cerute de investigarea aspectelor legate de problema cercetata; stabilesc metodele de obtinere a informatiilor; dirijeaza si asigura realizarea procesului de colectare a datelor, analizeaza rezultatele, comunica rezultatele obtinute si implicatiile lor.[2, p.17]

În esenta, o cercetare de marketing reprezinta un proces sistematic si obiectiv, generator de informatii necesare adoptarii deciziilor de marketing. El presupune culegerea, investigarea si analiza informatiilor legate de marketingul bunurilor, serviciilor, organizatiilor, oamenilor, locurilor si ideilor.

Problematica cercetarilor de marketing este deosebit de ampla deoarece ea poate avea în vedere oricare aspect al multiplelor activitati de marketing si a mediului de marketing. Spre exemplu, cercetarea de marketing poate avea în vedere, distinct sau simultan, componentele mixului de marketing, precum si factorii de micromediu - în primul rând, cercetarea pietei si cercetarea concurentei - factorii de macromediu si factorii de mediu supranational. Cercetarea de marketing mai poate avea în vedere si analiza rezultatelor sau performantelor obtinute de catre întreprindere.

Cele mai raspândite cercetari de marketing sunt cele care au în vedere cerintele diferitelor categorii de agenti economici. Din acest punct de vedere, al activitatii de afaceri deci, o cercetare de marketing trebuie sa ofere raspunsuri la întrebari de genul urmator:

cine sunt consumatorii bunului sau serviciului oferit, unde se afla ei, cum anume pot fi descrisi sub aspect demografic, economic, socio - cultural etc.?

cine sunt nonconsumatorii si de ce acestia nu cumpara bunul sau serviciul oferit?

cum este structurata piata din punctul de vedere al ofertei bunului sau serviciului cercetat?

în ce masura se poate realiza segmentarea pietei?

care sunt caracteristicile comportamentului de piata al consumatorilor si cum se manifesta acest comportament?

ce bunuri si servicii sunt cerute, la ce nivel calitativ si în ce cantitati?

care sunt dimensiunile si viabilitatea economica a diferitelor piete sau segmente de piata?

ce schimbari au intervenit sau pot interveni în cadrul pietelor?

Decizia de a întreprinde o cercetare de marketing se adopta de catre managerii întreprinderii. În luarea deciziei respective ei tin seama de presiunea timpului, de datele disponibile, de natura deciziei care trebuie adoptata precum si de beneficiile generate de informatiile oferite de cercetare în raport cu costurile acesteia. [33, p.21]

1.2 Clasificarea cercetarilor de marketing

Având în vedere directiile de baza ale orientarii activitatii de cercetare, putem distinge doua mari categorii sau tipuri de cercetari de marketing: cercetari fundamentale si cercetari aplicative.

Cercetarile fundamentale, sau cercetarile pure cum li se mai spun, au rolul de a extinde granitele cunoasterii stiintifice cu privire la diferitele aspecte ale sistemului de marketing. Ele au menirea de a fundamenta si evalua concepte, teorii si instrumente de masurare si analiza a datelor si informatiilor de marketing si nu de a gasi solutii la anumite probleme concrete.

Cercetarile aplicative au în vedere cerinte specifice ale firmelor, institutiilor si organizatilor si sunt efectuate în raport cu necesitatile procesului de decizie. Se urmareste gasirea unor raspunsuri la anumite probleme reale, specifice, sau la fundamentarea unor decizii corespunzatoare privind o anumita actiune sau politica de marketing.

Daca vom lua în considerare natura problemei care se are în vedere într-un proces de decizie, atunci putem distinge trei tipuri de cercetari de marketing:

a) cercetari exploratorii;

b) cercetari descriptive;

c) cercetari cauzale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari de Marketing.doc