Cercetari de Marketing

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Cercetari de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Extras din document

CONTINUTUL SI LOCUL CERCETÃRILOR DE MARKETING ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI

Capitolul 1

CONTINUTUL CERCETÃRILOR DE MARKETING

Situând la baza oricãrei activitãti economice cerintele pietei, respectiv a nevoilor de consum a cãror satisfacere se urmãreste, marketingul este de neconceput fãrã investigarea acestora, fãrã existenta unui flux sistematic de informatii între componentele mediului în care firma activeazã si cele ale structurii organizatorice care au nevoie de astfel de informatii pentru desfãsurarea cu eficientã a activitãtii.

Constituind functia premisã a marketingului, investigarea mediului economico-social a cunoscut o dezvoltare deosebitã fiind consacratã în teoria si practica sa sub numele de cercetãri de marketing. Continutul acestora este definit de concept, functie si sfera (aria) de cuprindere.

1.1. Conceptul si utilitatea cercetãrilor de marketing

Mediul economic cuprinde numeroase firme , mari sau mici aflate în cãutarea succesului. La acesta din urmã contribuie mai multi factori : strategie competitivã, angajati implicati total în munca lor, sisteme informationale corespunzãtoare, implementare pe mãsurã. Ceea ce au comun toate aceste firme, este tocmai faptul cã întreaga lor activitate este orientatã cãtre client si desfãsoarã numeroase activitãti de marketing.

Personalul firmelor se dedicã cunoasterii, servirii si satisfacerii nevoilor consumatorilor de pe piete bine studiate. Fiecare angajat este motivat sã ofere clientilor bunuri si servicii de o calitate si o valoare superioarã.

Marketingul se poate întâlni nu numai la firmele mari din tãrile puternic dezvoltate economic ci, si în interiorul sectorului de afaceri, în marile sau micile organizatii din toate categoriile de state. În sectorul afacerilor,marketingul s-a rãspândit cel mai rapid printre firmele producãtoare de bunuri de consum preambalate , printre firmele producãtoare de bunuri de consum îndelungat si printre firmele producãtoare de echipamente industriale.

În ultimele decenii si firmele prestatoare de servicii de consum au adoptat practicile moderne de marketing. Iar cea mai recentã categorie de întreprinzãtori care si-a manifestat interesul pentru marketing este cea a liber-profesionistilor- avocati, contabili, medici, arhitecti, etc.- care au început sã-si promoveze serviciile si sã practice o politicã de pret agresivã.

În România, chiar si numai intuitiv, multe fime aplicã principii de marketing, folosesc tehnici specifice marketingului sau desfãsoarã activitãti de marketing.

În viziunea marketingului, firma trebuie sã -si orienteze atentia spre mediul extern, sã se înscrie în structurile mediului economico-social , sã-si sincronizeze activitatea cu dinamismul si directiile evolutiilor acestui mediu. În aceastã situatie, nevoia de informatii este din ce în ce mai acutã. Nu întâmplãtor, informatiile sunt astãzi considerate ca fiind o componentã a resurselor întreprinderii, alãturi de resursele umane, financiare si materiale ale acesteia.

Pentru a nu rãmâne un simplu deziderat, optica marketingului trebuie sã se concretizeze într-un ansamblu de activitãti practice care sã conducã, în final, la obtinerea unor produse si servicii corespunzãtoare cerintelor pietei, nevoilor de consum ale indivizilor. Punctul de plecare îl va constitui, în astfel de activitãti, cunoasterea cerintelor care urmeazã a fi satisfãcute , a dimensiunilor si structurii lor, a distributiei acestora în timp si spatiu. Acest proces , de investigare a cerintelor si de identificare a modalitãtilor de satisfacere a acestora este cunoscut sub denumirea de cercetãri de marketing.

Conceptul care stã la baza activitãtii de marketing este acela de nevoie umanã. O nevoie umanã este constientizarea unui sentiment de lipsã. Oamenii au multe nevoi: nevoi fizice, de bazã ( hranã, îmbrãcãminte,cãldurã), nevoi sociale, de apartenentã si afectiune, si nevoi personale, de cunoastere, si de autoexprimare. Ele nu sunt inventate de operatorii de marketing , ci sunt o componentã esentialã a persoanei umane. Când o nevoie nu este satisfãcutã , persoana respectivã va face unul din urmãtoarele douã lucruri: va cãuta un obiect care s-o satisfacã sau va încerca sã diminueze nevoia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari de Marketing.doc

Alte informatii

capitolul 1, CONTINUTUL CERCETÃRILOR DE MARKETING