Economia comerțului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 45262
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1

1.. .L LLo ooc ccu uull l ,, , r rro ooll lu uull l s ssii i ii immp ppo oor rrtt ta aan nntt ta aa c cco oomme eer rrtt tu uull lu uuii i ii in nn e eec cco oon nno oommii ie ee

2. Implicațiile mecanismului de piață în activitatea comercială

3. Piața bunurilor și serviciilor

4. Consumul, structura și legile sale economice

5. Cererea de mărfuri

6. Oferta de mărfuri

7. Prețurile în comerț

8. Abordarea tipologica in activitatea comerciala de gros

9.Abordarea tipologica in comertul cu amanuntul

10.Serviciile comerciale

11.Sisteme de organizare a aparatului comercial

H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantai Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ( MO 235/2003).

Bibliografie

Extras din document

I. LOCUL, ROLUL ȘI IMPORTANȚA COMERȚULUI ÎN ECONOMIE

1.1. Comerțul, formă a schimburilor în economie ( abordare macroeconomică)

1.2. Comerțul- ramură a economiei naționale ( abordare macroeconomică)

1.3. Dinamica comerțului contemporan ( abordare macroeconomică)

1.4. Comerțul - activitate profesională în economie ( abordare microeconomică)

1.1. Comerțul, formă a schimburilor în economie

Comerțul are în știința economică o dublă înțelegere :

a) de categorie economică, având în vedere exprsia relației de schimb dintre producător și consumator.

b) de ramură a economiei naționale care cuprinde un gen de activități omogene desfășurate de unități specializate sau de persoane care se ocupă permanent cu schimbul.

Comerțul apare ca rezultat al evoluției îndelungate a schimburilor de mărfuri până la formele moderne de azi; astfel s-au produs o serie modificări, cum ar fi:

1. legate de amploarea comerțului

2. legate de obiectul comerțului în funcție de natura și gradul de diversificare a producției de mărfuri;

3. legate de formele concrete de desfășurare a comerțului.

1.2. Comerțul- ramură a economiei naționale

Se disting trei ramuri de comerț:

a) comerț cu mijloacele de producție și diverse mărfuri de utilizare productivă;

b) comerțul cu produsele agricole;

c) comerțul cu bunurile de consum individual;

1. după modul și cadrul teritorial în cvare se desfășoară activitatea de schimb:

- comerț interior ( în interiorul țării);

- comerț exterior

2. trecerea mărfurilor din sfera producției în cea a consumului

- circulația mărfurilor cu ridicata;

- circulația mărfurilor cu amănuntul;

1.3. Dinamica comerțului contemporan

În economia modernă, comerțul cunoaște o dinamică deosebită datorită unui complex de factori de influență:

1. factori cu influență asupra ofertei și asupra tehnologiilor comerciale:

a) revoluția tehnico- științifică contemporană.

adâncirea diviziunii internaționale a muncii

b) perfecționarea continuă a comunicațiilor și transportului.

2. factori cu influență asupra cererii:

a) creșterea srtandardului de viață al populației;

b) schimbările demografice în toate țările lumii;

c) urbanizarea teritoriului;

1.3. Comerțul - activitate profesională în economie

Definirea comerțului în accepțiune clasică: Comerțul reprezintă o funcție economică ce constă în a cumpăra materii prime sau mărfuri pentru a le revinde, dar în condiții convenabile cumpărătorului cu privire la locul, timpul, cantitatea, calitatea, sortimentul și prețul acceptat de cumpărător.

Definirea comerțului în accepțiune modernă: Comerțul se referă astăzi ( prin intermediul actelor de comerț) la totalitatea activităților ce privesc un produs din momentul intenției de a crea acel produs, până în momentul distrugerii produsului prin consum sau utilizare (indiferent care ar fi forma consumului- fie intemediar, fie final).

Funcțiile generale ale comerțului:

Funcțiile comerțului

1) Principala funcție a comerțului o constituie cumpărarea mărfurilor de la producători sau colectori, transferarea lor în depozite în vederea vânzării; Prin vânzarea mărfurilor către consumatori, comerțul realizează sub formă bănească valoarea materializată în mărfuri, valorificând efectiv efortul investițional făcut pentru producția și circulația mărfurilor; 2) Activitatea de stocare a mărfurilor - funcția apare datorită locului intermediar pe care comerțul îl ocupă între producție și consum. Necesitatea echilibrării producției cu consumul izvorăște din manifestarea unor tendințe specifice ce apar în evoluția consumului și producției

și îndeosebi izvorâte din existența practicilor cotidiene de rupere a echilibrului între producție și consum. 3) Fracționarea cantității mari de mărfuri pe care le livrează producătorul, formarea sortimentelor comerciale și asigurarea micilor partizi de mărfuri ce urmează a fi puse la dispoziția consumatorului. Funcția are în vedere: a. O pregătire a mărfurilor pentru vânzare - de multe ori este nevoie, în cadrul rețelei comerciale, de realizarea unor operațiuni specifice: dozare, porționare, reambalare etc. b. Sortarea tuturor produselor după criterii comerciale; c. Controlul continuu al calității produselor; d. Realizarea unor activități specifice de service și garanție. 4) Transferarea unor mărfuri către zonele și punctele cele mai îndepărtate sau mai izolate pentru a putea fi vândute consumatorilor. Funcția are în vedere o mai judicioasă organizare a mișcării mărfurilor. Această funcție apare deoarece realizarea finală a mărfurilor ca valori are loc în punctul de consum. Realizarea funcției presupune: a. O bună cunoaștere a pieței pe care acționează b. Alegerea celor mai apropiați furnizori, a formelor de aprovizionare adecvate, a circuitelor produselor și a tipurilor de mijloace de transport. 5) Crearea condițiilor de realizare efectivă a actului de vânzare-cumpărare. Funcția presupune: a. Existența unei rețele de unități comerciale. Prin intermediul rețelei respective comerciantul trebuie să se apropie de publicul său și să organizeze procesul de vânzare în toate punctele de consum; b. Existența unui personal specializat care să asigure întreg procesul de circulație a mărfurilor; 6) Asigurarea promovării produselor prin diferite tehnici și tehnologii promoționale (publicitate, relații publice, reclamă). Aceste tehnici promoționale trebuie să genereze dorința de cumpărare și să promoveze actul de vânzare. 7) Funcția de cercetare - se cercetează:

Bibliografie

1. Balasescu M,Balasescu S,Economia Comertului,ed Univ.Transilvania BV,2011

2.Balasescu M,”Distributia bunurilor de consum final.Teorie si studii de caz”,ed Infomarket,Brasov,2005.

3.Berman Barry, Evans R. Joel “Retail management a strategic approach”Tenth Edition,Pearson ,Prentice Hall,2007

4.Costea C. ”Firma de comert in economia de piata” Editura Uranus ,Bucuresti 2004

5..Dayan A: “Manuel dela distribuțion”, Ed.d'Organisation, Paris, 1987.

6.Jones R P, I.L.Holiday: “Comerce”, Ed.Pan Books, London and Sydney, 1980.

7. Patriche Dumitru: “Tratat de economia comerțului”, Ed. Eficient, București, 1998.

8. Patriche D.: “Economie comercială”, Ed.Economică, București 1998.

9. Patriche D.: “Meseria de comerciant”, Ed.Did. și Pedag., București, 1996.

10. Patriche D. (coord. general) și autorii”Comerț și dezvoltare”, Ed.Europa Nova, București, 2000.

11. PATRICHE D,”Bazele Comertului”,ed. Economica,Buc 2004.

12..PATRICHE D,”Economia Comertului”, ed. Economica,Buc 2004

13.H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantai Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ( MO 235/2003).

Preview document

Economia comerțului - Pagina 1
Economia comerțului - Pagina 2
Economia comerțului - Pagina 3
Economia comerțului - Pagina 4
Economia comerțului - Pagina 5
Economia comerțului - Pagina 6
Economia comerțului - Pagina 7
Economia comerțului - Pagina 8
Economia comerțului - Pagina 9
Economia comerțului - Pagina 10
Economia comerțului - Pagina 11
Economia comerțului - Pagina 12
Economia comerțului - Pagina 13
Economia comerțului - Pagina 14
Economia comerțului - Pagina 15
Economia comerțului - Pagina 16
Economia comerțului - Pagina 17
Economia comerțului - Pagina 18
Economia comerțului - Pagina 19
Economia comerțului - Pagina 20
Economia comerțului - Pagina 21
Economia comerțului - Pagina 22
Economia comerțului - Pagina 23
Economia comerțului - Pagina 24
Economia comerțului - Pagina 25
Economia comerțului - Pagina 26
Economia comerțului - Pagina 27
Economia comerțului - Pagina 28
Economia comerțului - Pagina 29
Economia comerțului - Pagina 30
Economia comerțului - Pagina 31
Economia comerțului - Pagina 32
Economia comerțului - Pagina 33
Economia comerțului - Pagina 34
Economia comerțului - Pagina 35
Economia comerțului - Pagina 36
Economia comerțului - Pagina 37
Economia comerțului - Pagina 38
Economia comerțului - Pagina 39
Economia comerțului - Pagina 40
Economia comerțului - Pagina 41
Economia comerțului - Pagina 42
Economia comerțului - Pagina 43
Economia comerțului - Pagina 44
Economia comerțului - Pagina 45
Economia comerțului - Pagina 46
Economia comerțului - Pagina 47
Economia comerțului - Pagina 48
Economia comerțului - Pagina 49
Economia comerțului - Pagina 50
Economia comerțului - Pagina 51
Economia comerțului - Pagina 52
Economia comerțului - Pagina 53
Economia comerțului - Pagina 54
Economia comerțului - Pagina 55
Economia comerțului - Pagina 56
Economia comerțului - Pagina 57
Economia comerțului - Pagina 58
Economia comerțului - Pagina 59
Economia comerțului - Pagina 60
Economia comerțului - Pagina 61
Economia comerțului - Pagina 62
Economia comerțului - Pagina 63
Economia comerțului - Pagina 64
Economia comerțului - Pagina 65
Economia comerțului - Pagina 66
Economia comerțului - Pagina 67
Economia comerțului - Pagina 68
Economia comerțului - Pagina 69
Economia comerțului - Pagina 70
Economia comerțului - Pagina 71
Economia comerțului - Pagina 72
Economia comerțului - Pagina 73
Economia comerțului - Pagina 74
Economia comerțului - Pagina 75
Economia comerțului - Pagina 76
Economia comerțului - Pagina 77
Economia comerțului - Pagina 78
Economia comerțului - Pagina 79
Economia comerțului - Pagina 80
Economia comerțului - Pagina 81
Economia comerțului - Pagina 82
Economia comerțului - Pagina 83
Economia comerțului - Pagina 84
Economia comerțului - Pagina 85
Economia comerțului - Pagina 86
Economia comerțului - Pagina 87
Economia comerțului - Pagina 88
Economia comerțului - Pagina 89
Economia comerțului - Pagina 90
Economia comerțului - Pagina 91
Economia comerțului - Pagina 92
Economia comerțului - Pagina 93
Economia comerțului - Pagina 94
Economia comerțului - Pagina 95
Economia comerțului - Pagina 96
Economia comerțului - Pagina 97
Economia comerțului - Pagina 98
Economia comerțului - Pagina 99
Economia comerțului - Pagina 100
Economia comerțului - Pagina 101
Economia comerțului - Pagina 102
Economia comerțului - Pagina 103
Economia comerțului - Pagina 104
Economia comerțului - Pagina 105
Economia comerțului - Pagina 106
Economia comerțului - Pagina 107
Economia comerțului - Pagina 108
Economia comerțului - Pagina 109
Economia comerțului - Pagina 110
Economia comerțului - Pagina 111
Economia comerțului - Pagina 112
Economia comerțului - Pagina 113
Economia comerțului - Pagina 114
Economia comerțului - Pagina 115
Economia comerțului - Pagina 116
Economia comerțului - Pagina 117
Economia comerțului - Pagina 118
Economia comerțului - Pagina 119
Economia comerțului - Pagina 120
Economia comerțului - Pagina 121
Economia comerțului - Pagina 122
Economia comerțului - Pagina 123
Economia comerțului - Pagina 124
Economia comerțului - Pagina 125
Economia comerțului - Pagina 126
Economia comerțului - Pagina 127
Economia comerțului - Pagina 128
Economia comerțului - Pagina 129
Economia comerțului - Pagina 130
Economia comerțului - Pagina 131
Economia comerțului - Pagina 132
Economia comerțului - Pagina 133
Economia comerțului - Pagina 134
Economia comerțului - Pagina 135
Economia comerțului - Pagina 136
Economia comerțului - Pagina 137
Economia comerțului - Pagina 138
Economia comerțului - Pagina 139
Economia comerțului - Pagina 140
Economia comerțului - Pagina 141
Economia comerțului - Pagina 142
Economia comerțului - Pagina 143
Economia comerțului - Pagina 144
Economia comerțului - Pagina 145
Economia comerțului - Pagina 146
Economia comerțului - Pagina 147

Conținut arhivă zip

  • Economia comertului.pdf

Alții au mai descărcat și

Marketing

CE ESTE MARKETINGUL? - Marketingul este o stiinta dezvoltata si utilizata in scopul unei dezvoltari economico-sociale a societatii omenesti -...

Concurenta si preturi

Curs 1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI ÎN U.E. Obiectul și obiectivele disciplinei Pregătirea unui economist presupune și însușirea unor...

Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului

CALITATE ȘI SECURITATE ALIMENTARĂ - CLARIFICĂRI CONCEPTUALE 1. ALIMENT, NUTRIENT, ALIMENTAȚIE 2. CALITATE ALIMENTARĂ 3. SECURITATE ALIMENTARĂ...

Telework

Instrument Motiv Opțiuni Proiectarea și echiparea locațiilor - Adaptare a locurilor de muncă la sarcini noi - Flexibilitate - Permite...

Relatii publice

În perioada actuală, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, care necesită cunoaşterea aprofundată a pieţei, a clienţilor potenţiali precum...

Marketingul evenimentelor

Evenimentul - este definit ca fiind o întâmplare importantă în viața socială ori particulară, fapt de mare însemnătate, un fenomen local și...

Marketing

Marketingul inseamna a face tot ce este posibil pentru a facilita oamenilor procesul de a oferi banii lor in schimbul bunurilor si/ sau...

Gestiunea activelor circulante

Active circulante, reprezintă activele ce se așteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau...

Ai nevoie de altceva?