Etică în afaceri

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 36549
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Sandu Cristina

Cuprins

Capitolul I Etica-de la ramura filozofica la afaceri economice

1.1 Delimitari conceptuale ale eticii

1.2 Teoriile etice normative si relevanta lor economica

1.3 Etica in afaceri si sistemele economice

Capitolul II Conștiința morală și comportamentul etic în afaceri

2.1 Formarea conștiinței morale și etica afacerilor

2.2 Treptele conștiinței morale și nivelurile judecății etice în afaceri

Capitolul III Etica in afaceri si companiile multinationale

3.1 Problemele specifice eticii in afacerile internationale

3.2 Etica in afaceri si diferentele culturale pe plan international

Capitolul IV Etica in managementul international

4.1 Managerul moral in context international

4.2 Conduita etica a managementului societatilor multinationale

Extras din document

INTRODUCERE

Etica in economie trebuie sa reprezinte acea conduita umana a bunastarii.Atunci cand omul constientizeaza valorile fundamentale ale vietii, adevarata frumusete si bogatie se apropie de stiinta curata cu efect cu efect profilactic, terapeutic si vitaminizant pentru minte si suflet.

Etica în afaceri a apărut relativ recent în țări dezvoltate precum SUA și state ale Europei de Vest, dar, în ultimul deceniu și tot mai multe țări din Europa Centrală și de Est manifestă interes față de acest concept. Motivele pentru care țări din Europa Centrală și de Est manifestă interes pentru acest subiect pot fi atât de natură socială, datorită faptului că s-a constatat o legătură directă între gradul de dezvoltare al unei țări și importanța care se acorda în respectivul stat eticii în afacerilor, cât și de natură economică, datorită creșterii numărului de corporații multinaționale care și-au extins activitatea și în această regiune a lumii.

Companiile trebuie să-și actualizeze modul de acțiune în societate pentru că aceasta este în continuă evoluție, și ceea ce era acceptabil în urmă cu douăzeci de ani acum este perimat. Compania nu mai este doar un actor în plan economic, ea a devenit un actor și în plan social, iar implicarea sa în calitate de cetățean a devenit o necesitate și o prioritate deosebită.

Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea capacității de a recunoaște și stabili un ansamblu de norme morale și valori comune pentru domeniul afacerilor. Dobândirea unei viziuni pluraliste despre muncă, viață și afaceri onorabile. De asemenea, vom urmări incitarea studenților în a manifesta un comportament etic în lumea afacerilor. Un rol important îl va avea conștientizarea raportului dintre responsabilitate, încredere, loialitate, pe de o parte, și obținerea succesului financiar și profesional, pe de altă parte.

Obiectivele specifice

- Dobândirea capacității de a identifica diferențele dintre etică, morală și moralitate;

- Posibilitatea elaborării unor opinii personale legate de legea morală, conștiința morală și responsabilitatea morală;

- Dobândirea capacității de a recunoaște și stabili un ansamblu de norme morale și valori comune pentru domeniul afacerilor;

- Recunoașterea rolului și importanței studierii Eticii în afaceri;

- Însușirea principiilor etice universale;

- Elaborare a unor opinii personale legate de argumentele tipice existente în literatura de specialitate, argumente poziționate împotriva asocierii eticii cu afacerile;

- Dobândirea abilităților în elaborarea/implementarea codurilor de etică;

- Manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific în care se regăsește disciplina, cultivarea unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice, valorificare optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice, participarea la propria dezvoltare.

CAPITOLUL I

ETICA - DE LA RAMURĂ FILOZOFICĂ LA AFACERI ECONOMICE

1. Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în afaceri

1.1. Delimitările conceptuale ale eticii

Definită de-a lungul timpului în diferite moduri, în funcție de context sau de domeniul specific de aplicabilitate practică, etica a fost focalizată pe principiile și standardele care ar trebui să guverneze relațiile sociale dintre indivizi și organizații și a suscitat întotdeauna interesul celor interesați să trăiască într-o lume mai bună, atentă la nevoile și aspirațiile celor din jur, menită să aprecieze adevăratele valori umane și să promoveze modelele exemplare de comportament.

În literatura de specialitate, etica (termen provenit din grecescul „ethos” - morav, obicei, caracter) este „disciplina filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale moralei; în vorbirea curentă, termenul de etică se utilizează adesea și în sens de morală”

Astfel, pe de o parte, „etica este știința care studiază principiile morale, originea, natura, esența, dezvoltarea și conținutul lor”, iar, pe de altă parte, „etica reprezintă ansamblul de reguli, valori și norme morale care reglementează comportamentul persoanelor în societate sau/și determină obligațiile acestora, în general, sau într-un anumit domeniu de activitate, în particular” Etica semnifică „știința binelui și a răului”.

Termenul de morală (provenit din latinescul „mos, mores” - obicei) desemnează un anume cod special, un ansamblu de reguli cărora fiecare individ trebuie să i se conformeze pentru a fi acceptat în societate. „Morala reprezintă, astfel, totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor, normelor, regulilor determinate istoric și social, care reglementează comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate (familie, grup, clasă, națiune, societate), în funcție de categoriile bine, rău, datorie, dreptate, nedreptate și a căror respectare se întemeiază pe conștiința și opinia publică”1.

Morala depinde de condițiile existențiale ale unei anumite comunități umane și nu poate avea un caracter abstract, general valabil, fiind mai degrabă caracterizată de relativitate; cu toate acestea, de-a lungul istoriei, de la un tip de societate la altul, rămân valabile numeroase imperative morale (exemple: „Să nu ucizi!”, „Să nu furi!”, „Să nu minți!”, „Să-ți respecți cuvântul dat!”) care nu țin de o anumită epocă, ci de caracterul omului de ființă posesoare de rațiune și de conștiință de sine, fiind considerate norme generale sau universale. Cel mai important criteriu moral, universal valabil, și care nu se supune judecății relativiste, îl reprezintă acceptarea universalității drepturilor fundamentale ale omului.

În timp ce „morala este considerată un fenomen real - un ansamblu de reguli și norme de bună purtare, cu caracter mai mult sau mai puțin universal - ce ține de comportamentul cotidian, de viața practico-spirituală reală a indivizilor și colectivităților umane, etica desemnează teoria care are ca obiect de studiu acest fenomen real (teoria despre morală), respectiv sistemul conceptual care se află la baza unei anumite viziuni asupra moralității (prin moralitate înțelegându-se condiția omului care aspiră să trăiască potrivit unor idealuri și principii cât mai înalte)”2.

În sens restrâns, morala comună (morala înțeleasă ca ansamblu de obiceiuri și standarde ale comunității) este nereflectivă, deoarece ea impune respectarea unor standarde ale comunității prin conformism mimetic, fără a fi filtrate de rațiunea individuală; „un demers etic înseamnă reflectarea asupra principiilor generale și judecarea unei situații particulare din perspectiva acestor principii. Spre deosebire de etică, morala are o semnificativă componentă emoțională; etica implică mai multă detașare, explorarea și acceptarea modurilor de viață alternative; acceptarea unei etici nu cere abandonarea unei morale private, ci considerarea celorlalte principii și norme morale ca alternative posibile în diferite contexte. Rolul eticii este să ajute oamenii și instituțiile să decidă ce este mai bine să facă, pe ce criterii să aleagă și care le sunt obligațiile morale în acțiunile lor”. Etica este o abordare rațională a moralei.

Etica și morala sunt adesea asociate cu deontologia. Termenul deontologie (în limba greacă, „deon” - datorie, obligație) desemnează normele de conduită și obligațiile etice din cadrul unei profesii și aplică anumite norme morale particulare. Etica, morala și deontologia se referă la ceea ce este „drept”, „corect”, „just”.

Bibliografie

1. Badescu, V., Etica in afaceri, Editura Pro Universitaria 2014

2. Crăciun, D., Curs de Etică în Afacerile Economice Internaționale, REI, 2004

3. DeGeorge, Richard T., Business Ethics, Third Edition, Macmillan Publishing Company, New York, USA,1990

4. Iamandi, I.E, Radu, F., Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale, curs master afaceri internationale, Editura Economica, Bucuresti 2012

5. Ionescu, Gheorghe Gh. (B), Cazan, Emil, Negrușa, Adina Letiția, Management organizațional, Editura Tribuna Economică, București, 2001

6. Morar, V., Etica și afacerile Morală elementară și responsabilitate social, curs online

7. Țigu, Gabriela, Etica Afacerilor în Turism , Editura Uranus, 2003

Webgrafie

www.bussinessweekcom

www.economist.com

www.theglobalist.com

www.responsabilitatesociala.ro

Preview document

Etică în afaceri - Pagina 1
Etică în afaceri - Pagina 2
Etică în afaceri - Pagina 3
Etică în afaceri - Pagina 4
Etică în afaceri - Pagina 5
Etică în afaceri - Pagina 6
Etică în afaceri - Pagina 7
Etică în afaceri - Pagina 8
Etică în afaceri - Pagina 9
Etică în afaceri - Pagina 10
Etică în afaceri - Pagina 11
Etică în afaceri - Pagina 12
Etică în afaceri - Pagina 13
Etică în afaceri - Pagina 14
Etică în afaceri - Pagina 15
Etică în afaceri - Pagina 16
Etică în afaceri - Pagina 17
Etică în afaceri - Pagina 18
Etică în afaceri - Pagina 19
Etică în afaceri - Pagina 20
Etică în afaceri - Pagina 21
Etică în afaceri - Pagina 22
Etică în afaceri - Pagina 23
Etică în afaceri - Pagina 24
Etică în afaceri - Pagina 25
Etică în afaceri - Pagina 26
Etică în afaceri - Pagina 27
Etică în afaceri - Pagina 28
Etică în afaceri - Pagina 29
Etică în afaceri - Pagina 30
Etică în afaceri - Pagina 31
Etică în afaceri - Pagina 32
Etică în afaceri - Pagina 33
Etică în afaceri - Pagina 34
Etică în afaceri - Pagina 35
Etică în afaceri - Pagina 36
Etică în afaceri - Pagina 37
Etică în afaceri - Pagina 38
Etică în afaceri - Pagina 39
Etică în afaceri - Pagina 40
Etică în afaceri - Pagina 41
Etică în afaceri - Pagina 42
Etică în afaceri - Pagina 43
Etică în afaceri - Pagina 44
Etică în afaceri - Pagina 45
Etică în afaceri - Pagina 46
Etică în afaceri - Pagina 47
Etică în afaceri - Pagina 48
Etică în afaceri - Pagina 49
Etică în afaceri - Pagina 50
Etică în afaceri - Pagina 51
Etică în afaceri - Pagina 52
Etică în afaceri - Pagina 53
Etică în afaceri - Pagina 54
Etică în afaceri - Pagina 55
Etică în afaceri - Pagina 56
Etică în afaceri - Pagina 57
Etică în afaceri - Pagina 58
Etică în afaceri - Pagina 59
Etică în afaceri - Pagina 60
Etică în afaceri - Pagina 61
Etică în afaceri - Pagina 62
Etică în afaceri - Pagina 63
Etică în afaceri - Pagina 64
Etică în afaceri - Pagina 65
Etică în afaceri - Pagina 66
Etică în afaceri - Pagina 67
Etică în afaceri - Pagina 68
Etică în afaceri - Pagina 69
Etică în afaceri - Pagina 70
Etică în afaceri - Pagina 71
Etică în afaceri - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Etica in afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Etica in Afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Coca Cola Company

COCA-COLA 1. Prezentarea societatii Coca -Cola 1.1.Scurt istoric Coca-Cola Produsul care a dat lumii gustul cel mai cunoscut s-a născut în...

Diagnostic care sa Identifice Perceptia Angajatilr cu Privire la Etica

1. Introducere (despre etică) Necesitatea unui comportament etic în afaceri Etica este definită ca fiind stiinta care se ocupă cu studiul...

Aspecte ale Eticii în Marketingul Internațional

Dezbaterile asupra eticii şi responsabilităţii sociale a corporaţiilor transnaţionale a căpătat atenţie în perioada recentă. „Etica marketingului...

Statistică Aplicată în Afaceri

1 - Analiza și previziunea evoluției unui fenomen economico-social La aceasta problema am studiat evolutia suprafetei de paduri regenerate...

Marketing

CE ESTE MARKETINGUL? - Marketingul este o stiinta dezvoltata si utilizata in scopul unei dezvoltari economico-sociale a societatii omenesti -...

Telework

Instrument Motiv Opțiuni Proiectarea și echiparea locațiilor - Adaptare a locurilor de muncă la sarcini noi - Flexibilitate - Permite...

Relații publice

În perioada actuală, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, care necesită cunoaşterea aprofundată a pieţei, a clienţilor potenţiali precum...

Ai nevoie de altceva?