Marketing

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 8501
Mărime: 422.35KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

OBIECTUL sI METODA CONTABILITÃtII

Ca disciplinã stiintificã, contabilitatea are atât un obiect propriu cât si o metodã specificã. În timp ce obiectul indicã ce studiazã contabilitatea, metoda îsi propune sã arate cum îsi studiazã contabilitatea obiectul.

1.1. Entitãtile economice - sferã de actiune a contabilitãtii

Conform Legii contabilitãtii republicatã1, au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitate financiarã si, dupã caz, contabilitate de gestiune, adaptatã la specificul activitãtii urmãtoarele tipuri de entitãti: societãtile comerciale, societãtile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societãtile cooperatiste, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fãrã scop patrimonial. De asemenea, au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitate proprie si subunitãtile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate care apartin persoanelor mentionate anterior, cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin altor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate.

Persoanele fizice care desfãsoarã activitãti producãtoare de venituri au obligatia sã conducã contabilitate simplificatã, bazatã pe regulile contabilitãtii în partidã simplã, potrivit reglementãrilor elaborate în acest sens.

Regiile autonome sunt entitãti în care statul este cel care organizeazã si conduce întreaga activitate. Ele se organizeazã si functioneazã sub douã forme:

. regii de interes national (postã, telecomunicatii, industria de armament, industria

energeticã, etc), înfiintarea lor fiind decisã de guvern;

. regii de interes local (servicii de transport în comun, apã, canalizare) sunt înfiintate ca urmare a deciziilor autoritãtilor locale (primãrii).

Activitatea regiilor autonome fie cã genereazã profituri modeste sau nu realizeazã profituri, fie cã profiturile sunt obtinute dupã o perioadã îndelungatã, în conditiile în care investitiile sunt substantiale.

Societãtile comerciale sunt unitãti patrimoniale cu personalitate juridicã create prin libera vointã si initiativã a investitorilor. Societãtile comerciale se pot constitui în una din urmãtoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comanditã simplã, societate în comanditã pe actiuni, societate pe actiuni si societate cu rãspundere limitatã2.

Societãtile în nume colectiv (SNC) sunt acelea ale cãror obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii rãspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societãtii. Pãrtile sociale nu pot fi reprezentate de titluri de valoare negociabile.

Societãtile în comanditã simplã (SCS) sunt acelea în care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii se împart în douã categorii: asociati comanditati si asociati comanditari. Comanditatii rãspund solidar si nelimitat pentru obligatiile sociale, iar comanditarii rãspund numai pânã la concurenta capitalului social subscris. Capitalul

1 *** Legea contabilitãtii nr.82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 /2008, actualizatã prin OUG nr. 37/13.04.2011, publicatã în Monitorul Oficial al României nr.285/22.04.2011, art.1, alin. 1.

2 *** Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1066/17.11.2004, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 90/2010

suport de curs la disciplina Contabilitate pentru afaceri, anul univ. 2012-2013, prof. univ. dr Iuliana Georgescu

social este divizat în pãrti sociale care nu pot fi cedate de comanditari fãrã acordul unanim al acestora.

Societãtile în comanditã pe actiuni (SCA) au aceleasi caracteristici ca si societãtile în comanditã simplã, cu deosebirea cã pãrtile comanditarilor sunt separate în actiuni ca titluri de valoare negociabile.

Societãtile pe actiuni (SA) sunt acelea ale cãror obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati sã rãspundã în limita capitalului subscris, exprimat în actiuni. Actiunile pot fi transmise liber tertelor persoane, nefiind necesarã o încuviintare din partea celorlalti actionari.

Societãtile cu rãspundere limitatã (SRL) sunt acelea ale cãror obligatii sociale fiind garantate cu patrimoniul social, iar asociatii, în numãr limitat, rãspund numai în limita aportului la capital. Pãrtile sociale ale asociatilor sunt netransmisibile altor persoane si nu pot fi reprezentate prin titluri de valoare negociabile, asa cum sunt actiunile.

Dacã pornim de la faptul cã societãtile comerciale se constituie prin asocierea de persoane si/sau de capitaluri, putem grupa societãtile comerciale astfel 3:

. societãti de persoane, în care includem:

. societãtile în nume colectiv (SNC);

. societãtile în comanditã simplã (SCS)

. societãti de capitaluri, respectiv:

. societãtile în comanditã pe actiuni (SCA);

. societãtile pe actiuni (SA)

. Societãti mixte, categorie în care include societãtile cu rãspundere limitatã (SRL)

Constituirea efectivã a societãtilor comerciale are loc numai dacã întregul capital social a fost subscris si fiecare asociat sau actionar a vãrsat în numerar sau a depus în naturã, dupã caz, cota de aport stabilitã de Legea societãtilor comerciale si actul constitutiv.

Preview document

Marketing - Pagina 1
Marketing - Pagina 2
Marketing - Pagina 3
Marketing - Pagina 4
Marketing - Pagina 5
Marketing - Pagina 6
Marketing - Pagina 7
Marketing - Pagina 8
Marketing - Pagina 9
Marketing - Pagina 10
Marketing - Pagina 11
Marketing - Pagina 12
Marketing - Pagina 13
Marketing - Pagina 14
Marketing - Pagina 15
Marketing - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Marketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Cercetări de Marketing

U1.1. Introducere Marketingul Plaseaza Clientul În Centrul Preocuparilor Unei Firme, Având Ca Obiectiv Principal Satisfacerea Nevoilor Si...

Marketing ECTS Anul 2

Capitolul 1. Bazele marketingului 1.1. Fundamentele marketingului 1.2. Mediul de marketing 1.1. Fundamentele marketingului 1.1.1. Istoricul...

Marketing(curs complet)

o Conceptul de marketing Economia moderna se caracterizeaza printr-un schimb permanent de produse, intre persoane, organizatii si firme insa...

Curs Marketing

CAPITOLUL 1 ESENTA MARKETINGULUI 1.1. Continutul conceptului de marketing 1.2. Functiile marketingului 1.3. Domeniile aplicării marketingului...

Bazele Marketingului

CAPITOLUL I BAZELE MARKETINGULUI - Ca să înveţi marketingul, îţi trebuie o zi. Din nefericire, ca să-l stăpâneşti, îţi trebuie o viaţă.” Philip...

Marketing Strategic

Complexitatea mediului de afaceri a determinat separarea practicilor de marketing in doua mari categorii: - marketing strategic- selectarea...

Conceptul de Marketing

1.1 Definirea noţiunii de marketing - Marketingul este disciplină integratoare - un ansamblu coerent de legi, principii, metode, tehnici etc. -...

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Relatia dintre Logistica si Marketing

1.Interfata dintre logistica si marketing La inceputul secolului, a fost o perioada cand functiunile grupate astazi sub denumirea de logistica...

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Politica de Marketing - Electronice - Studiu de Caz Sony

1. POZIŢIONAREA/REPOZIŢIONAREA – FACTORI IMPORTANŢI PENTRU POLITICA DE MARKETING A ORGANIZAŢIEI 1.1. Strategia de bază Strategia de bază stă la...

Marketingul la SC Drumuri și Poduri SA

INTRODUCERE Economia de piata poate asigura echilibrul si adaptarile necesare, la nivelul exigentelor mecanismului concurential si al principiilor...

Organizarea Activitatii de Marketing la SC Oltchim SA Ramnicu Valcea

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale unei economii globale în rapidă schimbare, caracterizată prin abundenţa pieţelor din ce în ce mai...

Cercetare de Marketing Privind Lansarea unei Afaceri

CAPITOLUL I INTRODUCERE Din 1990, Republica nostru a parcurs o cale foarte dificilă de tranziţie şi şocuri grele. Dar pentru toate că ar trebui...

Ai nevoie de altceva?