Marketing

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21808
Mărime: 187.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. univ. Stefan Curavale

Extras din document

Principalele etape

1. Evoluţia marketingului şi dezvoltarea sa conceptuală

2. Conţinutul şi implicaţiile marketingului în cadrul întreprinderii

3. Funcţiile marketingului

1.1. Evoluţia marketingului şi dezvoltarea sa conceptuală

În prezent, marketingul reprezintă un sistem de operaţiuni, variabile şi orientări esenţiale pentru desfăşurarea activităţii oricărei întreprinderi. Această realitate este susţinută de stabilirea condiţiilor necesare: cunoaşterea consumatorilor, raportarea faţă de comportamentul de cumpărare şi consum al acestora, adaptarea la mediul extern, obţinerea eficienţei economice prin receptivitate, cercetare şi viziune globală asupra succesiunii de activităţi orientate către consumator.

1.1.1. Apariţia marketingului în activitatea economică

Noţiunea de marketing, produs al secolului XX, este de origine anglo-saxonă, derivând din participiul verbului “to market” (a desfăşura acte de comerţ). Termen apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, îşi datorează evoluţia remarcabilă, teoretică şi practică, sistemului economic în care a luat naştere şi dezvoltării acestuia.

Prin orientarea activităţii întreprinderii printr-o viziune de marketing modern, se creează premisele atingerii unor performanţe de calitate, de responsabilizare adecvată a resurselor umane implicate, de asemenea este utilă respectarea unor cerinţe ale planificării strategice, ale organizării, controlului, pe ansamblu ale managementului procesului de dezvoltare a întreprinderii. Baza instrumentală a marketingului pune la dispoziţia decidenţilor şi un sistem de metode şi tehnici necesare în calcularea şi respectarea limitelor de timp şi de costuri ale activităţilor strategice şi operaţionale.

Marketingul reprezintă transpunerea în practică a viziunii managementului întreprinderii, asigurând îndeplinirea obiectivelor eficienţei economice şi sociale, adăugând propria sa orientare strategică. În mileniul 3 comunicarea este esenţială, este principala cale de cunoaştere a cerinţelor consumatorilor, este modul definitoriu prin care aceştia primesc informaţii despre întreprindere, cunosc produsele, mărcile, înţeleg imaginea şi cultura unei organizaţii economice. Marketingul este funcţia întreprinderii care dezvoltă şi întreţine comunicarea, care asigură îndeplinirea obiectivelor privind satisfacerea consumatorilor şi maximizarea profitului prin cunoaşterea a tot ceea ce alcătuieşte mediul extern.

Marketingul a fost şi este, încă, definit ca una dintre activităţile întreprinderii având rolul de a identifica segmentele de piaţă şi de a satisface cerinţele consumatorilor ce formează aceste segmente, prin intermediul relaţiilor de vânzare-cumpărare.

În prezent, aceste considerente privind marketingul constituie o viziune modernă de orientare a activităţii întreprinderii. Însă, activităţile specifice marketingului nu mai trebuie privite în mod separat. Marketingul întreprinderii este o orientare actuală a activităţii acesteia, având interdependenţă cu celelalte funcţii ale organizaţiei. Conceptul de marketing include o optică de orientare a afacerilor bazate pe strategie şi pe cunoaşterea nevoilor consumatorilor. Marketingul, în prezent, reprezintă orientarea către consumator.

Prin activităţile de marketing se asigură parametrii necesari în orientarea strategică şi se definesc coordonatele planificării activităţii de marketing bazată pe strategie. La îndeplinirea obiectivelor strategice participă – prin intercondiţionare – toate funcţiile unei întreprinderi şi compartimentele acesteia. Această orientare a activităţii are ca bază asimilarea procesului de management (conducere) al marketingului.

Teoreticienii marketingului, în timp, au descris această noţiune din unghiuri diferite, astfel:

- o filozofie a afacerilor care presupune organizarea şi desfăşurarea acestora ca o orientare managerială în funcţie de satisfacerea cerinţelor clienţilor

- proces de identificare şi satisfacere a nevoilor consumatorilor, asigurând în acelaşi timp maximizarea eficienţei economice

- ansamblul metodelor utilizate în scopul vânzării produselor/serviciilor

- instrument de conducere, incluzând un ansamblu de metode şi tehnici, destinat obţinerii unui profit economic maxim prin asigurarea satisfacţiei consumatorilor

Perioada de apariţie şi conturare a marketingului s-a caracterizat prin:

- accelerarea dezvoltării economice

- amplificarea complexităţii activităţilor economice

- dinamismul producţiei industriale ca efect al noilor tehnici şi tehnologii

- progresul mijloacelor de comunicare şi prelucrare a informaţiilor.

- apariţia şi dezvoltarea producţiei de masă

- adâncirea diviziunii sociale a muncii

- specializarea producătorilor, ceea ce a dus la accentuarea atât a relaţiilor dintre producători, cât şi a relaţiilor dintre producători şi consumatori în vederea distribuirii cu maximă eficienţa a producţiei create

- implementarea ştiinţei conducerii în activitatea întreprinderii, a managementului

S-a constatat că marketingul este o necesitate nu doar în cazul abundenţei, ci şi al penuriei care se poate manifesta în spaţiul economic. Abundenţa este considerată a fi efect al dezvoltării fără precedent a activităţii economice aflate în permanenţă sub incidenţa progresului tehnico-ştiinţific care a condus la accelerarea evoluţiei economice.

Preview document

Marketing - Pagina 1
Marketing - Pagina 2
Marketing - Pagina 3
Marketing - Pagina 4
Marketing - Pagina 5
Marketing - Pagina 6
Marketing - Pagina 7
Marketing - Pagina 8
Marketing - Pagina 9
Marketing - Pagina 10
Marketing - Pagina 11
Marketing - Pagina 12
Marketing - Pagina 13
Marketing - Pagina 14
Marketing - Pagina 15
Marketing - Pagina 16
Marketing - Pagina 17
Marketing - Pagina 18
Marketing - Pagina 19
Marketing - Pagina 20
Marketing - Pagina 21
Marketing - Pagina 22
Marketing - Pagina 23
Marketing - Pagina 24
Marketing - Pagina 25
Marketing - Pagina 26
Marketing - Pagina 27
Marketing - Pagina 28
Marketing - Pagina 29
Marketing - Pagina 30
Marketing - Pagina 31
Marketing - Pagina 32
Marketing - Pagina 33
Marketing - Pagina 34
Marketing - Pagina 35
Marketing - Pagina 36
Marketing - Pagina 37
Marketing - Pagina 38
Marketing - Pagina 39
Marketing - Pagina 40
Marketing - Pagina 41
Marketing - Pagina 42
Marketing - Pagina 43
Marketing - Pagina 44
Marketing - Pagina 45
Marketing - Pagina 46
Marketing - Pagina 47
Marketing - Pagina 48
Marketing - Pagina 49
Marketing - Pagina 50
Marketing - Pagina 51
Marketing - Pagina 52
Marketing - Pagina 53
Marketing - Pagina 54
Marketing - Pagina 55
Marketing - Pagina 56
Marketing - Pagina 57
Marketing - Pagina 58
Marketing - Pagina 59
Marketing - Pagina 60
Marketing - Pagina 61
Marketing - Pagina 62
Marketing - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Test grilă

Tema de control nr. 1 A. Răspundeţi la următoarele întrebări: 1 Care este definiţia în sens modern a marketingului? In sens modern, marketingul...

Curs Marketingul Serviciilor

Introducere Cursul evidentiazã particularitãtile marketingului serviciilor, tratând problematica vastã si complexã a acestui domeniu relativ...

Strategii de Marketing

Strategia de marketing: reprezintă funcţia de legătură între obiective şi măsurile care trebuie să asigure realizarea obiectivelor. Aceasta...

Marketing

CONŢINUT 1.1. Conceptul de marketing; 1.2. Principalele etape în evoluţia marketingului; 1.3. Instituţii şi organisme de marketing; 1.4....

Marketingul Serviciilor

Terminologii În literatura de specialitate referitoare la definirea serviciilor reţin atenţia următoarele definiţii: - potrivit Asociaţiei...

Procesul decizional de cumpărare - laptop Asus M50SA-AK037

CAPITOLUL I Aparitia nevoii nesatisfacute Nevoia de a achizitiona un laptop a aparut in momentul in care am intrat la facultate Calculatorul pe...

Marketing

CAPITOLUL 1. CONCEPTELE ECONOMICE ÎN OPTICA DE MARKETING Marketingul oferă oricărei organizaţii posibilitatea de a acţiona corect cu privire la...

Marketing

*Nota: Aplicațiile din cadrul cursului de Marketing vor constitui subiecte de seminar, studenții având obligativitatea de a îndeplini cel puțin 3...

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Marketingul la SC Drumuri și Poduri SA

INTRODUCERE Economia de piata poate asigura echilibrul si adaptarile necesare, la nivelul exigentelor mecanismului concurential si al principiilor...

Relatia dintre Logistica si Marketing

1.Interfata dintre logistica si marketing La inceputul secolului, a fost o perioada cand functiunile grupate astazi sub denumirea de logistica...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

E-marketingul Serviciilor de Telefonie Mobilă

INTRODUCERE Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets)...

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului...

Ai nevoie de altceva?