Marketing Agroalimentar

Imagine preview
(9/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Marketing Agroalimentar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Profesor: Laura Timiras

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Cuprins

I. Marketingul produselor agroalimentare – definire, importanţă, domeniu de aplicare pag. 4
II. Piaţa produselor agroalimentare pag. 10
2.1. Cererea de produse agroalimentare pag. 10
2.2. Oferta de produse agroalimentare pag. 14
III. Comportamentul de cumpărare şi consum al consumatorilor de produse agroalimentare pag. 21
IV. Particularităţi ale componentelor mixului de marketing pentru cazul produselor agroalimentare pag. 32
4.1. Produsul pag. 32
4.2. Preţul pag. 50
4.3. Distribuţia pag. 58
4.4. Promovarea pag. 63
Bibliografie pag. 75

Extras din document

Capitolul I.

MARKETINGUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE – DEFINIRE, IMPORTANŢĂ, DOMENIU DE APLICARE

Cuvinte cheie Obiectivele învăţării:

Marketing agroalimentar (agromarketing)

Produse agroalimentare

Filieră de produs După parcurgerea acestui capitol va trebui:

- Să ştiţi să definiţi marketingul agroalimentar;

- Să cunoaşteţi importanţa şi domeniul de aplicare al marketingului agroalimentar;

- Să cunoaşteţi relaţia care există între nivelul general de dezvoltare economică şi dezvoltarea sectoarelor agricole şi alimentare;

- Să cunoaşteţi principalele elemente de diferenţiere ale agromarketingului la nivel micro şi macroeconomic.

Marketingul produselor agroalimentare este rezultatul procesului de specializare a marketingului în domenii economice, proces ce a apărut şi s-a intensificat datorită particularităţilor existente la nivelul diferitelor zone de aplicaţie concretă ale acestuia. Pornind de la acest aspect, precum şi de la definiţiile date marketingului, putem defini marketingul agroalimentar, ca fiind un întreg sistem de activităţi economice ce vizează programarea şi realizarea producţiei, stabilirea preţurilor, elaborarea şi implementarea deciziilor în domeniul distribuţiei şi promovării produselor agroalimentare, cu scopul de a satisface în cele mai bune condiţii cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali, concomitent cu creşterea profitabilităţii întreprinderii.

Marketingul agroalimentar, se referă deopotrivă la activităţile ce au drept scop producţia şi comercializarea produselor agricole cât şi a produselor alimentare. Altfel spus, marketingul agroalimentar (denumit în literatura de specialitate şi marketingul produselor agroalimentare sau agromarketing) cuprinde un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate ce urmăresc întregul circuit al produselor agroalimentare, din faza de programare şi realizare a producţiei agricole până în faza în care produsele alimentare ajung pe masa consumatorului final.

Ca şi în cazul celorlalte domenii de aplicare, marketingul produselor agroalimentare s-a dezvoltat sub incidenţa dinamismului dezvoltării sectorului agricol şi alimentar, a mutaţiilor structurale înregistrate în sistemul de asigurare a hranei populaţiei, precum şi sub influenţa modificărilor intervenite la nivelul diferitelor modele de consum.

În economia contemporană asistăm la un fenomen de integrare, în domeniul agricol şi alimentar, fapt ce se constituie în efect dar şi în cauză a dezvoltării marketingului agroalimentar. În economiile dezvoltate, şi într-o mai mică măsură în celelalte (cum este cazul României) asistăm la o intensificare a relaţiilor de interdependenţă între exploataţiile agricole, întreprinderile din industria alimentară şi întreprinderile distribuitoare. Integrarea, a luat forme diferite: de la reţele care se bazează pe relaţii strânse de colaborare între participanţi, la sisteme corporative, în care o singură organizaţie deţine proprietatea asupra mai multor verigi ale canalului de marketing. Acest fenomen de integrare constituie o dovadă a adoptării orientării de marketing de către toate firmele implicate în procesul de realizare şi comercializare a produselor agroalimentare, precum şi a conştientizării rolului pe care aceasta o are asupra întregii activităţi desfăşurate de către întreprindere. Rezultat al tendinţelor de globalizare a economiei şi a pieţelor, s-a intensificat şi diversificat comerţul exterior cu produse agricole şi alimentare, iar sistemele de integrare verticală sau orizontală transced dincolo de graniţele naţionale, manifestându-se tot mai pregnant la nivel regional şi chiar mondial.

Asistăm, astfel, la un fenomen de creştere a distanţei dintre locul de producţie şi locul de consum, cu efecte asupra modificării obiceiurilor de consum ale populaţiei. În aceste condiţii, marketingul are rolul de a asigura aducerea produselor alimentare în locul şi forma dorită de consumator, ceea ce impune firmelor un efort susţinut de adaptare la specificul diferitelor pieţe.

Dincolo de particularităţile locale, naţionale sau regionale ale comportamentului de consum alimentar al populaţiei (rezultatul transmiterii pe verticală, de la o generaţie la alta, a obiceiurilor de consum, ceea ce impune firmelor eforturi susţinute de adaptare la specificul local), dezvoltarea marketingului în sectorul agricol şi alimentar este generată într-o mare măsură şi de fenomenul de schimbare a diferitelor modele de consum ale populaţiei, sub incidenţa unui fenomen de împrumut pe orizontală (împrumutul obiceiurilor de cumpărare şi consum specifice altor popoare, sau ale altor segmente de consumatori), fapt ce are efecte majore în modul de organizare a producţiei şi distribuţiei firmelor din aceste sectoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketing Agroalimentar
  • Marketing Agroalimentar.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BACǍU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ÎNVǍŢǍMÂNT LA DISTANŢǍ SPECIALIZAREA MARKETING