Marketing General

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 22708
Mărime: 137.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorii Belostecinic

Extras din document

Tema 1: Conceptul de Marketing şi funcţiile leu în Economia de Piaţă.

1. Apariţia şi dezvoltarea marketingului.

2. Esenţa marketingului.

3. Domeniile şi specializarea marketingului.

- 1 -

Marketing (anglo-saxon) „to market” – înseamnă a efectua tranzacţii (a cumpăra şi a vinde) în cadrul pieţei. Faze în apariţia şi evoluţia în economia americană.

Etapele în evoluţia conceptului de Marketing în Japonia:

1. Etapa premarketingului: 1946 – 1953.

2. Etapa de studiere şi însuşire a Marketingului: 1954 – 1963.

3. Etapa de popularizare a Marketingului: 1964 – 1969.

4. Etapa de lărgire a domeniului de aplicare şi a funcţiilor Marketingului: 1970 – 1973.

5. Etapa premarketingului global: 1974 – prezent.

Concepţii de Marketing şi evoluţia lor:

1. Etapa orientării spre producere.

2. Orientarea spre produs (calitate, preţ).

3. Etapa în care orice produs poate fi vîndut (promovarea).

4. Orientarea spre piaţă, spre Marketing.

5. Concepţia de Marketing integral (orientarea în acelaşi timp spre nevoi şi spre proces de producţie).

6. Marketing strategic. Orientarea spre consumatori şi spre concurenţi.

7. Marketing social şi etic. Orientarea spre consumator, spre societate în general şi spre producător.

Schimbările social – economice care determină Întreprinderea să-şi formeze o viziune de Marketing:

- Liberalizarea economiei.

- Schimbarea de proprietate asupra unei mari părţi din economie, apariţia de firme noi (privatizare) şi dezvoltarea firmelor privatizate şi nestatale.

- Scăderea considerabilă a Agenţilor Economici – ofertanţi de bunuri materiale şi servicii.

- Accentuarea schimbărilor frecvente în structura şi dimensiunea cererilor pentru consum şi modificarea factorilor care determină cumpărarea.

- Globalizarea afacerilor la nivel intern.

- Schimbări sociale de producţie.

Factori stimulatori ai implimentării Marketingului la Întreprindere:

- Creşterea competiţiei.

- Creşterea exigenţei consumatorilor.

- Revizuirea frecventă a preţurilor.

- Necesitatea de a schimba frecvent produsele, tehnologia.

Dezvoltarea marketingului:

Intensivă Extensivă

Extinderea funcţiilor Mk în cadrul Mk:

- Vînzare.

- Reclamă.

- Conceperea produselor.

- Stabilirea preţului.

- Studierea produsului în comun.

- Cercetarea pieţei. Extinderea domeniilor în care este aplicat comerţul de Mk:

- Producere, comerţ, servicii.

- Mk politic, sportiv, în religie, a securităţii rutiere, cultural.

- 2 -

Mk – o metodologie a activităţii pieţei.

Mk – o filosofie a businessului modern.

Mk – funcţie integrală a managementului – e activitatea antreprenorilor care satisfac nevoile cumpărătorilor în veniturile întreprinderii.

Mk – o nouă orientare în organizarea activităţii întreprinderii.

Obiective de Marketing

Satisfacerea nevoilor consumatorilor Obţinerea profitului

Competitivitatea calitativă Competitivitatea economică a costurilor

Profit prin satisfacerea nevoilor consumatorilor

Marketizarea într-un şir de metode, mijloace, tehnici necesare pentru depistare, formare a cererii în cadrul pieţei, găsirea modalităţilor de satisfacere a acestei cereri în condiţiile în care vrem să obţinem un profit maximal în condiţiile concurenţei.

Mk – o concepţie.

Mk – nu înseamnă a avea spirit ci şi un şir de activităţi practice, conceperea, distribuţie.

Mk – un şir de metode şi tehnici de cercetare ştiinţifică.

Funcţiile Marketingului:

1. Analitică:

- Cercetarea pieţei.

- Cercetarea consumatorilor.

- Studierea întreprinderii.

- Studierea mărfurilor.

- Analiza interiorului întreprinderii.

2. Producerii:

- Conceperea unor produse noi.

- Organizarea procesului de aprovizionare tehnico – materială.

- Managementul calităţii şi competitiv produselor.

3. Vînzării:

- Organizarea procesului de distribuţie.

- Prestarea unor servicii.

- Activitatea de formare şi stimulare a cererii.

- Activitatea privind formarea sortimentului.

- Activitatea privind formarea preţului.

4. De conducere şi control:

- Planificarea strategică şi operativă.

- Asigurarea informaţională a Mg-Mk.

- Activitatea de comunicare în cadrul întreprinderii şi cu mediul extern.

- Activitate de control.

Principiile Marketingului

1. Consumatorul este rege, iar noi suntem supuşii lui.

2. Iubeşte-ţi clientul, ci nu produsul.

3. Dacă există o anumită nevoie, ea trebuie să fie satisfăcută.

4. Găseşte această nevoie şi satisface-o.

5. Întreabă consumatorul care este problema lui, nu produsul pe care-l doreşte.

6. Ce cunosc consumatorii în prezent şi să prevedem ce vor dori pe viitor.

7. Nu poţi avea un produs fără a avea consumator, la fel şi invers.

8. Să producem ceva ce se poate vinde, ce nu să vindem ceea ce deja am produs.

9. Elaborînd un produs nou pregăteşte-ţi şi consumatorii.

10. Tehnologiile elaborează produse, iar marketologul marfa.

11. Un design reuşit asigură un business reuşit.

12. Nimeni nu va plăti pentru o calitate proastă şi un surplus de calitate.

13. Cunoaşte-ţi concurenţii mai repede, decît ei să te cunoască pe tine. Cine uită de concurenţă e uitat de piaţă.

14. Cine face economie în domeniul distribuţiei, acela face economie în prosperarea firmei.

15. Cele mai nereuşite cheltuieli sunt pentru o reclamă insuficientă.

16. Nu ai service nu ai succes.

17. Mk – trebuie să fie o preocupare a întregului personal al întreprinderii.

18. Mk – pentru firmă şi nu firma pentru Mk.

Pilonii pe care se bazează Mk: 4”P”:

1. Ce să producem ? Produsul.

2. La ce preţ să vindem marfa ? Preţ.

3. Cum să ducem marfa pînă la cumpărători – politica de distribuţie ? Plasamentul.

4. Cum să promovăm vînzările (prin reclamă, vînzări personale...) – în strategia de promovare şi promovarea vînzărilor.

Mixul de Mk – cei 4 piloni priviţi ca un sistem, adică deciziile luate în domeniul produsului, preţul, distribuţiei şi promovării.

- 3 -

Mk – se foloseşte în toate domeniile de activitate şi deaceea este numit ca un concept universal. În cazul aplicării într-un anumit domeniu avem:

Mk industrial:

- Mk bunurilor de larg consum.

- Mk bunurilor de utilizare productivă, bunuri ce le cumpără alte întreprinderi.

Particularităţile Mk industrial sunt determinate nu de participarea produselor vîndute, dar de specificul clienţilor.

Mk agroalimentar.

Mk construcţiilor capitale (case de locuit, încăperi care se fac pentru a fi vîndute).

Mk serviciilor:

- Turistice.

- De transport.

- Bancare.

- De asigurare

- Serviciilor bursiere.

Mk nelucrativ:

- Politică.

- Cultură.

- Ştiinţă

- Sportiv.

- Securităţii rutiere.

- Spiritual

Preview document

Marketing General - Pagina 1
Marketing General - Pagina 2
Marketing General - Pagina 3
Marketing General - Pagina 4
Marketing General - Pagina 5
Marketing General - Pagina 6
Marketing General - Pagina 7
Marketing General - Pagina 8
Marketing General - Pagina 9
Marketing General - Pagina 10
Marketing General - Pagina 11
Marketing General - Pagina 12
Marketing General - Pagina 13
Marketing General - Pagina 14
Marketing General - Pagina 15
Marketing General - Pagina 16
Marketing General - Pagina 17
Marketing General - Pagina 18
Marketing General - Pagina 19
Marketing General - Pagina 20
Marketing General - Pagina 21
Marketing General - Pagina 22
Marketing General - Pagina 23
Marketing General - Pagina 24
Marketing General - Pagina 25
Marketing General - Pagina 26
Marketing General - Pagina 27
Marketing General - Pagina 28
Marketing General - Pagina 29
Marketing General - Pagina 30
Marketing General - Pagina 31
Marketing General - Pagina 32
Marketing General - Pagina 33
Marketing General - Pagina 34
Marketing General - Pagina 35
Marketing General - Pagina 36
Marketing General - Pagina 37
Marketing General - Pagina 38
Marketing General - Pagina 39
Marketing General - Pagina 40
Marketing General - Pagina 41
Marketing General - Pagina 42
Marketing General - Pagina 43
Marketing General - Pagina 44
Marketing General - Pagina 45
Marketing General - Pagina 46
Marketing General - Pagina 47
Marketing General - Pagina 48
Marketing General - Pagina 49
Marketing General - Pagina 50
Marketing General - Pagina 51
Marketing General - Pagina 52
Marketing General - Pagina 53
Marketing General - Pagina 54
Marketing General - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Marketing General.doc

Alții au mai descărcat și

Marketing

1.1. Marketingul şi evoluţia sa Marketingul reprezintă: - a) un ansamblu de activităţi practice; - b) o disciplină economică de studiu; - c)...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Marketingul în Era Postmodernistă

1. MARKETINGUL ÎN ERA POSTMODERNISTĂ Marketingul în postmodernism este expresia revoluţiei ciberneticii, a comunicaţiilor, ca materie primă a...

Marketing General

C A P I T O L U L 1 POLITICA DE PRODUS 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE Având în vedere faptul că existenţa unei firme nu se justifică din punct de...

Marketing internațional

Capitolul I CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAłIONAL SI INTERNAłIONALIZAREA FIRMELOR „Un călător fără cunostinte e ca o pasăre fără aripi” Sa’di,...

Te-ar putea interesa și

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Campania de Comunicare Specifică Lansării pe Piața Unui Nou Produs SC Alex Comp SRL

Introducere.pag INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă...

Mangementul calității în firmă

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei...

Analiza activității secției a-X-a SC Rama Internațional SA Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Marketing Turistic

Situat in extremitatea nordica a Romaniei, la granita cu Ucraina, Maramuresul este arealul unde traditiile stramosesti, portul popular, si arta...

Plan de marketing pentru marca Coca Cola

CAPITOLUL 1: SUMARUL MANAGERIAL Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s-a născut în Atlanta, Georgia, la data de 8 mai 1886. Dr. John Styth...

Plan de marketing - Acasă la noi

1.Stabilirea obiectivelor generale de marketing 1.1.Misiunea De ce ACASA LA NOI ? Pentru ca este un restaurant cu specific romanesc in care se...

Analiza Pieței Construcțiilor

Introducere Termenul de investiţie a început să fie utilizat în mod curent de populaţie. Dar prin folosirea în vorbirea uzuală a cuvântului...

Ai nevoie de altceva?