Marketing in Agroturism - Suport de Curs

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Marketing in Agroturism - Suport de Curs.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor: VLAICU ALEXANDRU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Marketing, Agronomie, Turism

Extras din document

Capitolul 1.Consideraţii generale privind conceptul de produs şi de marketing turistic

1.1.Conceptul de produs turistic

Definiţie.Produsul turistic cuprinde un ansamblu de produse si servicii valorificate în cadrul unei ambianţe specifice create de factori naturali într-o anumită regiune.

Rolul produsului turistic este să corespundă nevoilor multiple ale turiştilor asigurând un beneficiu pentru organizator.

Produsul turistic îndeplineşte două funcţii inseparabile şi complementare:

-funcţia obiectivă(concretă)-legată de performanţele fizice ale produsului

-funcţia subiectivă(psihologică) –determinată de satisfacţiile oferite prin consumul produsului turistic

Produsul turistic rezultă din îmbinarea de bunuri şi servicii materiale şi servicii, oferite de personalul turistic şi din serviciile adiacente, care pun în valoare elementele patrimoniului turistic şi ale infrastructurii generale şi turistice.

Asigurarea unui produs turistic de calitate necesită punerea în valoare a patrimoniului turistic , prin:

-asamblarea factorilor naturali şi antropici

-a infrastructurii generale-determinată de dezvoltarea economică a zonei

-a infrastructurii turistice(facilităţi de transport, cazare, alimentaţie publică etc)

-calitatea personalului din turism

Produsul turistic se poate alcătui pe baza informaţiilor prealabile privind:

-clientela –segmentată în funcţie de vîrstă, profesie, reşedinţă, venituri, obiceiuri, gusturi turistice

-concurenţa-din necesitatea de adaptare elementelor ce compun produsul în scopul diferenţierii de oferta concurentă

-resursele turistice existente în zonele de destinaţie: naturale, valori culturale, infrastructură, agrement etc

Componentele fundamentale ale unui produs turistic sunt :

- elementele de atractivitate-climatice,perisagistice, istorice, culturale,

- infrastructură-căi de acces, mijloace de transport, telecomunicaţii, servicii de transport

- echipamente de primire şi restauraţie-recepţie, cazare, alimentaţia publică, reprezintă componenta primară a produsului turistic

- echipamente complementare: permanente(instalaţii recreative, sportive, de agrement, etc), ocazionale(festivaluri, târguri, spectacole) şi elemente umane(educaţie estetică, ospitalitate etc)

Pentru realizarea produsului turistic sunt necesare:

-contractarea unui număr de locuri de cazare

-contractarea mijloacelor de transport

-servicii de asistenţă –corespunzătoare gradului de dependenţă a turiştilor avuţi în vedere

-datele, orele si etapele de parcurs privind derularea programelor turistice

-serviciile complementare necesare în derularea consumului produselor turistice.

Cerinţele produsului turistic sunt:

- imagine de marcă

- raport optim calitate –preţ

- unicitate şi originalitate pe piaţa turistică

- asigurarea unei game largi de servicii turistice

1.2.Conceptul de marketing turistic

Conceptul de marketing turistic macroeconomic-reprezintă procesul prin care se realizează schimbul de mărfuri şi servicii turistice la nivelul întregii economii naţionale

Conceptul de marketing turistic microeconomic-reprezintă funcţia marketingului la nivelul firmei turistice.

Marketingul în turism este un marketing integrat, el cuprinde şi integrează activităţi publice –de macromarketing şi private –de micromarketing.

Definiţie.Marketingul turistic reprezintă complexul de evaluări şi decizii, care pe baza unei permanente actualizări a tendinţelor înregistrate la nivelul pieţei turistice îşi propune să realizeze condiţii optime de formulare a ofertei şi de amplasare a ei pe piaţă, prin intermediul unei coordonări permanente a iniţiativelor firmelor private cu acţiunile guvernamentale.

Particularităţile marketingului în turism:

-complexitatea produsului turistic

-intangibilitatea produsului turistic

-incertitudinea preţului

-importanţa economică şi socială a produsului pentru comunitatea umană

-imposibilitatea transportului produselor şi serviciilor turistice

-importanţa subiectivă a produsului care transcede valoarea sa economică

-importanţa socială a produsului pentru individ

-marketingul turistic este un marketimg integrat

1.3.Caracteristictile produsului turistic rural

Fiecare produs turistic are trei niveluri :

-esenţa produsului –ceea ce cumpără turistul:vacanţa în mediul rural

-produsul tangibil-include caracteristicile, calitatea

-produsul dezvoltat-include serviciile si avantajele extrinseci ale produsului turistic: accesibilitatea, climatul, interacţiunea dintre turişti, participarea consumatorului la realizarea produsului turistic.

Caracteristicile produsului turistic rural sunt:

-ansamblul produsului complex (ambient si servicii, activităţile şi experienţele turistului din momentul părăsirii domiciliului până la întoarcerea acasă)

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketing in Agroturism - Suport de Curs.doc