Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 39447
Mărime: 299.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Antonescu Eugenia

Extras din document

1.1. Abordări în definirea conţinutului serviciilor

Termenul de servicii poate fi utilizat în cinci accepţiuni diferite:

a) serviciile ca sector – accepţiune ce face referire la încadrarea ramurilor oricărei economii în patru sectoare distincte:

- sectorul primar cuprinzând ramurile furnizoare de materii prime (agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatarea bogăţiilor subsolului etc.);

- sectorul secundar care cuprinde toate ramurile economice ce prelucrează materiile prime, evidenţiate în primul sector şi fiind reprezentat de industria prelucrătoare cu toate ramurile şi subramurile ei;

- sectorul terţiar cuprinzând toate activităţile creatoare nu de bunuri materiale ci de utilităţi atât pentru celelalte sectoare economice cât şi pentru consumatorii individuali (comerţ, turism, transport etc.);

- sectorul cuaternar cuprinzând cercetarea ştiinţifică de vârf, indispensabilă dezvoltării atât a celorlalte sectoare, cât şi a economiei în general.

b) serviciile ca produse reprezentând rezultatul unor activităţi realizate nu numai în cadrul sectorului de servicii ci şi de firme din industria prelucrătoare, care în cursul operaţiunilor lor de prelucrare, furnizează servicii ce sunt vândute consumatorilor fie împreună cu bunurile materiale, fie separat;

c) serviciile ca ocupaţii, meserii, îndatoriri ale unor persoane care vizează forţa de muncă angajată în activităţile „non-productive” din toate ramurile economice (ca de exemplu vânzători, secretare, contabili);

d) serviciile ca funcţii care includ persoane implicate în activităţi de servicii în cadrul economiei formale (evidenţiate statistic) sau în afara ei (asociaţii voluntare, persoane care realizează servicii, în timpul liber, în propriile gospodării);

e) servicii ca un nou tip de societate ce poate fi caracterizată ca o „economie a serviciilor” cu trăsături specifice diferite de cele ale modelului „industrial” sau „postindustrial” de dezvoltare.

Făcând o paralelă între cele două tipuri de economie, se evidenţiază mutaţiile structurale pe care le implică tranziţia spre o economie în care predomină activităţile de servicii.

Tabelul nr. 1.1

Caracteristici ale celor două tipuri de economii

Economia industrială Economia serviciilor

- procesul de producţie este considerat a fi desăvârşit în momentul în care un produs este disponibil pe piaţă;

- atribuie valoare cu precădere produselor ce există sub aspect material şi care fac obiectul schimbului (valoarea adăugată de schimb);

- sistemul de producţie-consum s-a bazat pe înlocuirea rapidă a bunurilor ignorând deteriorarea mediului la nivelul ambelor finalităţi;

- esenţa producţiei era „seria” mare cuprinzând milioane de produse standardizate identice;

- nivelul ridicat al costurilor de colaborare şi interacţiune între diversele componente ale unei afaceri pe lanţul valorii adăugate au determinat o creştere a nivelului de integrare verticală a afacerilor, exemplul cel mai concludent fiind marile conglomerate multinaţionale a căror structură include producători de materii prime, societăţi de procesare, firme de asamblare, societăţi de distribuţie, firme ce asigură servicii postvânzare etc.

- pentru vânzători şi cumpărători deopotrivă, informaţia a fost o resursă greu de găsit, fie scumpă, fie ambele;

- dezvoltarea de noi pieţe este extrem de dificilă; sunt necesari ani pentru realizarea studiilor de piaţă, construirea capacităţilor de producţie, formarea echipelor de vânzări, dezvoltarea reţelelor de distribuţie etc. - se urmăreşte maximizarea utilizării combinate a produselor şi serviciilor pe parcursul ciclului lor de viaţă1, operaţie ce ţine cont de o serie de costuri înainte, în decursul şi după producţie;

- valoarea este strâns legată de performanţa şi utilizarea reală a produselor (materiale sau nu) integrate într-un sistem (valoare de utilizare);

- funcţionează un sistem de înlocuire lentă a bunurilor întemeiat pe prelungirea ciclului de viaţă a produsului pe baza celor 4R – refolosire, reparaţie, recondiţionare, reciclarea;

- esenţa producţiei este „seria” mică de produse adaptate parţial sau total cerinţelor clienţilor ce reclamă mâna de lucru înalt calificata şi cheltuieli de cercetare ridicate;

- modelele de afaceri sunt bazate pe particularităţile pe care le oferă conectivitatea electronică cu ceilalţi parteneri care face ca potenţialul de reducere al costurilor să fie enorm;

- informaţia a devenit abundentă, uşor de găsit şi nu în ultimul rând ieftină;

- pieţele pot fi create aproape instantaneu, peste noapte; canale virtuale pot fi utilizate pentru aprovizionarea, promovarea, vânzarea şi livrarea unor bunuri sau servicii, barierele de intrare pe o piaţă fiind practic ca şi inexistente.

Preview document

Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 1
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 2
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 3
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 4
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 5
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 6
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 7
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 8
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 9
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 10
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 11
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 12
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 13
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 14
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 15
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 16
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 17
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 18
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 19
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 20
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 21
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 22
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 23
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 24
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 25
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 26
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 27
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 28
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 29
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 30
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 31
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 32
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 33
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 34
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 35
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 36
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 37
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 38
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 39
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 40
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 41
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 42
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 43
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 44
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 45
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 46
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 47
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 48
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 49
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 50
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 51
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 52
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 53
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 54
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 55
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 56
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 57
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 58
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 59
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 60
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 61
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 62
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 63
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 64
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 65
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 66
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 67
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 68
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 69
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 70
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 71
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 72
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 73
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 74
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 75
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 76
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 77
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 78
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 79
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 80
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 81
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 82
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 83
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 84
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 85
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 86
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 87
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 88
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 89
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 90
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 91
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 92
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 93
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 94
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 95
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 96
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 97
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 98
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 99
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 100
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 101
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 102
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 103
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 104
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 105
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 106
Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului
  • cursMK serv 7.doc
  • cursMK serv 8.doc
  • MK serviciilor 6.doc
  • MK serviciilor 9,10,11..doc
  • MK serviciilor1.doc
  • MK serviciilor2.doc
  • MK serviciilor3.doc
  • MK serviciilor4,5.doc

Alții au mai descărcat și

Marketing Business to Business - Servicii Post-Vanzare

Serviciul reprezinta o actiune, o prestatie, prin care se obtine o utilitate cu valoare economica sau sociala pentru un tert. Ca si produsele,...

Suport curs marketing internațional

INTRODUCERE Afacerile internationale nu reprezintã un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totusi, volumul tranzactiilor internationale a...

Recrutarea personalului în cadrul întreprinderii

1 Organizarea procesului de recrutare a resurselor umane. Recrutarea personalului este procesul de asigurare a unui număr suficient de mare de...

Planificarea Strategică de Marketing

1. Planificarea strategică de marketing Adoptarea conceptului de marketing presupune raportarea continuă la piaţă, identificarea nevoilor şi...

Bazele Marketingului

(datând, în Franta si în Anglia, din secolele XVII - XVIII). El desemneaza o maniera relativ recenta de punere si de rezolvare a problemelor cu...

Marketing relațional

Marketing Viaţa noastră de zi cu zi este influenţată de marketing Sony, Akcent, Holograf, Colgate, Gilette, Dior, Gass, Nike, Danone, Nestle,...

Bazele Marketingului

CAPITOLUL I BAZELE MARKETINGULUI - Ca să înveţi marketingul, îţi trebuie o zi. Din nefericire, ca să-l stăpâneşti, îţi trebuie o viaţă.” Philip...

Conținutul și Rolul Publicității

1.1. Definirea conceptului si a tipurilor de publicitate Potrivit Asociatiei Americane de Marketing si unui numãr mare de specialisti,...

Te-ar putea interesa și

Marketing Financiar-Bancar

In lumea moderna a unei concurente în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importanta diferentierea fata de competitori. Exista...

Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi Serviciile domină toate sectoarele economice, care devin...

Analiza procesului educațional prin optica marketingului

Moto: „Marketingul cuprinde toate activităţile prin care o firmă se adaptează într-un mod creator şi profitabil la mediul în care operează” (Ray...

Obtinerea Cascavalului in Studiul Practic Facut la SC Zadaprodcom SRL

CAP. I Definirea societăţii sau secţiei. Obiectul de activitate. Capacitate de producţie. Profil. Societatea SC Zada Prodcom SRL , poate fi...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Programul de Marketing al Agentiei de Turism Sicora Travel

Marketingul se caracterizeaza astazi prin universalitate care presupune difuzarea acestuia in toate domeniile activitatii umane. Exista un...

Agentii de Publicitate

1. Agentia de publicitate Din toate definitiile s-a ales doua. Prima este elaborata de American Association of Advertising Agencies (AAAA):...

Continutul si Rolul Marketingului

1. Care dintre urmatoarele trasaturi este caracteristica unei firme cu orientare de marketing? a) spirit observator; b) viziune analitica; c)...

Ai nevoie de altceva?