Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2733
Mărime: 34.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Abstract

Exports as a result of achieving the competitiveness of goods on the external market simultaneously demonstrate the efficient operation of the enterprise. The development of the export potential elements has a direct impact on the efficiency of the enterprise. It is carried out in two directions: the development of the export potential actually achieved and the involvement in foreign trade of the unrealized export positions for various reasons. Research has shown that the implementation of an innovative mechanism in the economic development of the enterprise in general and export activity in particular is a source of additional competitive advantage.

In this respect, the issue of developing and implementing efficient innovation strategies for the development of the export business of the Moldovan enterprises should become a priority.

CUVINTE CHEIE:: ectivitate de export, proces inovațional, strategie inovațională, avantaje competitive, eficiență.

Creșterea exporturilor de mărfuri și servicii sunt atât un factor cât și un rezultat al nivelului de competitivitate atins pe piața externă precum și al funcționării întreprinderii.

Dezvoltarea potențialului de export are un impact direct asupra creșterii eficienței întreprinderii.. Ea se desfășoară în două direcții: dezvoltarea potențialului de export efectiv realizat și implicarea în comerțul exterior a pozițiilor de export nerealizate din diverse motive.

Odată cu dezvoltarea potențialului de export realizat efectiv, volumul exporturilor și profitul net al întreprinderii sunt în creștere. Nivelul acestei creșteri este determinat de ponderea exporturilor în producția totală a întreprinderii. Este important de a se determina impactul dezvoltării potențialului de export asupra creșterii eficienței întreprinderii exportatoare.

Pentru a face acest lucru, efectuăm o evaluare a potențialului real de export pentru fiecare poziție din nomenclator, precum și o estimare a potențialului de export nerealizat. Reducerea potențialului de export poate fi cauza unor lacune ale procesului de afaceri și anume în ceea ce privește: producere, management, marketing, etc

Evaluarea potențialului de export nerealizat se realizează pentru fiecare element de export și pentru fiecare piață de vânzări. Această analiză este necesară deoarece aceeași poziție de export pe unele segmente ale pieței poate reprezenta un element de succes, iar pe altele - elemente ale potențialului nerealizat.

Dezvoltarea elementelor potențialului de export are un impact direct asupra rezultatelor finale și asupra eficienței economice a întreprinderii exportatoare.

Propunem evaluarea performanțelor unei întreprinderi exportatoare utilizând un sistem de indicatori direcți și indirecți. Evaluarea indicatorilor ar trebui efectuată ținând cont de ponderea exporturilor în volumul total al indicilor finali ai întreprinderii exporrtatoare.

Din sistemul indicatorilor direcți se pot enumera următorii indicatori: creșterea volumului producției pe piețele de vânzări; creșterea veniturilor , profitului net și a eficienței întreprinderii.

Considerăm importanți și un șir de indicatori indirecți: creșterea cotei de produse competitive; creșterea ponderii produselor inovatoare; creșterea valorii mărcii; creșterea valorii activității întreprinderii; îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

Cu ajutorul acestor indicatori este posibil să se determine doar rezultatul cumulat al activității economice externe a întreprinderii. Pentru a afla cum dezvoltarea activității de export afectează eficiența în general, este necesar să se analizeze separat valorile coeficienților de eficiență după tipul de activitate, luând în considerare condițiile de comparabilitate a indicatorilor în timp, volume, unități de măsură etc.

Reieșind din cele expuse este deosebit de necesară preocuparea managementului întreprinderii exportatoare pentru identificarea diferitor surse de creștere a eficienței activității de export.

Considerăm că o sursă foarte importantă în acest context o reprezintă sporirea capacității de inovare a întreprinderii în general și în activitatea de export în particular.

Cercetările au demonstrat că implementarea unui mecanism inovator în de dezvoltare economică economică a întreprinderii în general și a activității de export în special este o sursă de obținere a unor avantaje competitive suplimentare.

Inovarea și activitatea inovațională permit întreprinderilor să se mute la un nou nivel tehnologic, totuși, pentru a obține succes în competiție, nu este suficient să existe doar excelență tehnologică, nu mai puțin importante sunt inovațiile în managementul întreprinderii.

Bibliografie

1. Diener, K., Piller, F.T. The Market for Open Innovation / Raleigh, NC: Lulu Inc. - OIA Survey, 2014

2. General Report on the Activities of the European Union — 2016. Disponibil: http://europa.eu/general-re-port/en

3. Studiu privind îmbunătăirea cadrului normativ-legislativ național din domeniul proprietății intelectuale în vederea încurajării activităților inovaționale, AGEPI, Chișinău 2014.

4. The Global Innovation Index 2016.

5. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, 2005.

6. Comunicarea Comisiei Europene „Europa 2020 Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării- ”- COM(2010)546

7. Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate”,adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27 noiembrie 2013.

Preview document

Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 1
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 2
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 3
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 4
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 5
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 6
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 7
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea activitatii de export a intreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovational.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Marketing

CE ESTE MARKETINGUL? - Marketingul este o stiinta dezvoltata si utilizata in scopul unei dezvoltari economico-sociale a societatii omenesti -...

Cercetare Calitativa - Lavazza

Capitolul I: Prezentarea brandului Lavazza Lavazza a fost fondat în Turin, în 1895 şi a luat naştere datorită abilităţilor profesionale şi...

Marketing Direct

În acest capitol descriem obiectul de studiu al marketingului direct şi interactiv - contactul direct cu clienţii individuali. Vă arătăm că...

Marketingul evenimentelor

Evenimentul - este definit ca fiind o întâmplare importantă în viața socială ori particulară, fapt de mare însemnătate, un fenomen local și...

Mall-ul preferatul consumatorului din mileniul III

Orașele din Europa sunt adesea caracterizate de un centru urban cu străzi comerciale în care se află numeroase magazine independente. Aceste...

Elaborarea mixului de marketing pentru lansarea unui serviciu

Introducere Firma noastră a luat ființă în umra unei probleme de care ne-am lovit chiar noi, ca stundenți în an terminal al facultății, ce vom...

Cercetări de marketing

Cap. I. PROIECTAREA CERCETĂRILOR DE MARKETING Conținutul, aria, tipologia și sediul cercetărilor de marketing - „MARKETINGUL este activitatea,...

Ai nevoie de altceva?

''