Planul de Marketing Online

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Planul de Marketing Online.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Marketing, Economie

Extras din document

În general, planul de marketing poate fi privit ca un instrument prin intermediul caruia organizatia îsi desemneaza obiectivele sale, îsi defineste activitatile specifice prin intermediul carora urmeaza sa fie atinse obiectivele formulate, îsi aloca resursele necesare în vederea desfasurarii activitatilor si precizeaza modalitatile folosite pentru coordonarea, evaluarea si controlul modului în care se deruleaza planul.

Planul de marketing reprezinta documentul pe baza caruia sunt desfasurate ulterior toate activitatile de marketing ale organizatiei într-o perioada data. Elaborarea sa este absolut necesara în minimum doua situatii:

- atunci când organizatia urmeaza sa debuteze în sfera afacerilor (planul de afaceri, chiar daca include în continutul sau o componenta de marketing, trebuie în mod obligatoriu completat cu un plan distinct de marketing)

- atunci când organizatia pregateste începutul noului an (de obicei, în lunile noiembrie - decembrie ale anului este analizata activitatea de marketing desfasurata, masura în care obiectivele acesteia au fost realizate si este adoptat planul de marketing pentru noul an)

Având în vedere importanta sa, se poate afirma ca planul de marketing este un instrument indispensabil oricarei organizatii, din oricare domeniu de activitate.

Planul de marketing on-line are acelasi continut informational ca si planul de marketing al organizatiei, diferenta majora dintre acestea reprezentând-o domeniul de aplicabilitate: planul de marketing on-line vizeaza prezenta si actiunile organizatiei desfasurate în spatiul virtual.

Elaborarea planului de marketing on-line al organizatiei porneste de la premisa ca internetul reprezinta un mediu de comunicare care poate fi utilizat, în mod independent sau integrat în vederea realizarii comunicatiei de marketing a organizatiei. Iata de ce, continutul planului de marketing on-line al unei organizatii poate fi asimilat, într-o anumita masura, continutului planului comunicatiei de marketing a organizatiei.

Planul de marketing on-line include urmatoarele componente:

(1) analiza mediului de marketing al organizatiei

(2) obiectivele planului

(3) audienta vizata prin intermediul planului

(4) instrumentele de marketing on-line utilizate

(5) mesajul transmis

(6) bugetul planului

(7) elementele de coordonare, evaluare si control ale planului

(1) Analiza mediului de marketing al organizatiei

- vizeaza doua directii majore:

- analiza mediului extern de marketing (cunoasterea modului în care diferitele componente de micromediu - clientii, concurentii, furnizorii, publicul, sau de macromediu - mediul demografic, mediul economic, mediul tehnologic, mediul cultural, mediul politic si mediul natural, afecteaza, favorabil sau nefavorabil, organizatia)

- analiza mediului intern de marketing (cunoasterea resurselor disponibile sau accesibile organizatiei - tehnice, financiare, umane, informationale, si a modului în care sunt alocate si utilizate acestea)

- obiectivele principale ale analizei sunt:

- identificarea oportunitatilor si amenintarilor existente în exteriorul organizatiei

- identificarea punctelor tari si puncte slabe ale organizatiei

- fiind vorba despre o componenta a unui plan de marketing on-line, al carui accent cade preponderent pe aspectele comunicationale, analiza vizeaza mai ales identificarea acelor oportunitati si amenintari care pot afecta comunicatia de marketing a organizatiei precum si a resurselor organizatiei care pot fi mobilizate sau atrase, fara eforturi deosebite, în vederea sustinerii comunicatiei sale de marketing

- câteva exemple de oportunitati oferite de mediul extern de marketing (privite în sens contrar, toate exemplele prezentate mai jos devin amenintari generate de mediul extern de marketing al organizatiei):

- aparitia unui nou segment de clienti pentru produsele si serviciile organizatiei;

- suspendarea sau limitarea efortului comunicational de marketing al unui dintre competitorii prezenti pe piata;

- aparitia unui nou furnizor de servicii internet;

- îmbunatatirea atitudinii publicului fata de actiunile de marketing on-line ale organizatiilor;

- cresterea puterii de cumparare a clientilor potentiali ai organizatiei;

- cresterea gradului de dotare al gospodariilor cu PC-uri sau cresterea ratei de acces la internet;

- cresterea gradului de cunoastere a limbilor straine la nivelul pietei;

- adoptarea unei legislatii favorabile pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informatiei (legea privind contractele comerciale la distanta sau legea semnaturii electronice);

- câteva exemple de puncte tari ale organizatiei oferite de mediul intern de marketing (privite în sens contrar, toate exemplele prezentate mai jos devin puncte slabe ale organizatiei):

- gradul ridicat de dotare al organizatiei cu tehnologie informatica (sau de acces la internet);

- existenta unui buget semnificativ alocat pentru investitii în tehnologie informatica si marketing;

- nivelul ridicat de instruire al anagajatilor organizatiei;

- accesul organizatiei la resurse informationale (baze de date) interne si externe de calitate;

- concluzia analizei mediului de marketing al organizatiei are în vedere:

- elementele pe care poate conta organizatia în actiunile sale de marketing on-line si eventualele surse externe de asigurare a altor resurse necesare

- oportunitatile pe care organizatia urmeaza sa le "speculeze" în actiunile de marketing on-line

- efectele produse de comunicatia de marketing desfasurata anterior de organizatie (sau de actiunile de marketing on-line precedente) asupra mediului de marketing al acesteia

- evitarea erorilor precedente de comunicatie (marketing on-line) si pastrarea elementelor pozitive utilizate în actiunile specifice precedente

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul de Marketing Online.doc