Programe de Marketing - Rezumat

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Programe de Marketing - Rezumat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Marketing, Economie

Extras din document

Capitolul 1. ORGANIZAREA ACTIVITÃTII DE MARKETING

1.1. Locul marketingului în structura organizatoricã a firmei Pentru orice agent economic, piata înseamnã un ansamblu de oportunitãti dar si de constrângeri, de restrictii.

Marketingul cuprinde, de fapt, mai multe activitãti - cercetare, creatia produselor, distributie, stabilirea preturilor, publicitate , si alteledestinate cunoasterii si satisfacerii cerintelor consumatorilor, paralel cu atingerea obiectivelor propuse de organizatie. Marketingul este activitatea umanã ce îsi propune satisfacerea la un nivel ridicat a nevoilor consumatorilor prin intermediul proceselor de vânzare-cumpãrare.

Putem defini marketingul ca fiind un proces social si managerial prin care grupurile si indivizii obtin ceea ce le trebuie si ceea ce doresc prin crearea si schimbul de produse sau valori cu alte grupuri sau indivizi.

Conceptul de marketing traverseazã în prezent un proces de reevaluare în raport cu noile cerinte globale, de ordin tehnologic, economic si social cãrora trebuie sã le facã fatî firmele.

Este important de înteles diferenta dintre conceptul de marketing (adesea vizând orientarea cãtre piatã) si functia de marketing, care priveste managementul mix-ului de marketing. Managementul mix-ului de marketing implicã utilizarea diferitelor tehnici si metode de a organiza, de a conduce si de a pune în aplicare conceptul de marketing. Pentru a fi si mai sugestiv, conceptul de marketing poate fi ilustrat prin prisma celor 4 P: Produs, Pret, Promovare si Plasare (Distributie).

Concluzia ce se poate desprinde este cã orice firmã dispune de un " set" unic de resurse dar si de un management propriu, elemente care nu asigurã automat preluarea avantajului competitional pe o anumitã piatã sau succesul în confruntarea cu concurenta.

O definitie a marketingului adecvatã acestei structuri organizatorice este: "Desfacerea, denumitã difuzare, proces de difuzare sau proces de desfacere, cuprinde toate activitãtile unei firme orientate spre dirijarea realizãrilor firmei cãtre cumpãrãtori.

Orientarea cãtre client poate avea diferite caracteristici, Ph. Kotler distinge cinci orientãri de bazã ale unei organizatii, astfel:

a) Orientarea cãtre productie

b) Orientarea cãtre produs

c) Orientarea cãtre vânzare

d) Orientarea spre telurile ambilor parteneri de schimb - Orientarea cãtre programarea activitãtilor de marketing plecând de la analiza nevoilor clientilor.

1.2. Compartimentul de marketing în structura organizatoricã a firmei De-a lungul anilor marketingul a evoluat de la o simplã functie legatã de activitatea de desfacere, pânã la un grup complex de activitãti care nu sunt întotdeauna bine integrate, nici între ele si nici cu celelalte activitãti nelegate de marketing.

Compartimentul de marketing modern este produsul unei lungi evolutii. Pot fi distinse cel putin cinci stadii în cadrul acestui proces de evolutie si pot fi identificate firme care se aflã în fiecare dintre aceste stadii.

- Compartiment de desfacere.

- Compartiment de desfacere cu functii auxiliare de marketing.

- Compartiment specializat de marketing.

- Compartimentul de marketing modern.

- Firma organizatã dupã principiile marketingului modern.

Fisiere in arhiva (1):

  • programe de marketing.pdf

Alte informatii

Pentru anul 4 Zi sau 5 FF