Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta

Curs
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 24990
Mărime: 106.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costel Nistor

Cuprins

CURSUL 1

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

A. Aspecte generale ale managementului internaţional

B. Funcţiile managementului internaţional

C. Şcoli şi curente ale managementului

D. Metode de conducere

CURSUL 2

PRINCIPALELE CERINŢE FUNCŢII ALE MANAGEMENTULUI ÎN RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Organizarea afacerilor economice internaţionale.

Tipuri de structuri organizatorice folosite în cadrul relaţiilor economice internaţionale

a. Structura ierarhic-liniară (administrativă)

b. Structura funcţională

c. Structura ierarhic – funcţională

CURSUL 3

TIPURI DE ÎNTREPRINDERI INTERMEDIARE FOLOSITE ÎN CADRUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

a. Exportul şi importul direct

b. Comerţul indirect (exportul/importul indirect)

I. Firme care lucrează în nume propriu

II. Intermediari care lucrează în nume propriu şi pe contul altora

CURSUL 4

Managementul macroeconomic. Rolul statelor în relaţiile economice internaţionale

a.Clauzei naţiunii celei mai favorizate

definitie

clasificare

CURSUL 5

Forma intervenţiei statului în relaţiile economice internaţionale

I. Politici comerciale tarifare

definirea taxelor vamale:

clasificarea taxelor vamale:

II. Tarifele vamale

a. Definitie

b. Clasificare

c. Incadrare tarifară

d. Protecţie nominala

e. Protecţie efectivă

III. Regimul vamal

Extinderea teritoriului vamal se realizează în două forme:

a. crearea de uniuni vamale

b. zonele de liber schimb

Restrângerea teritoriului vamal se realizează prin :

a. antrepozite vamale

b. porturile franco (porto franco)

c. zone libere

CURSUL 6

POLITICI COMERCIALE NETARIFARE

Care implică a o limită cantitativă a importurilor.

Politici comerciale netarifare care limitează exportul indirect prin mecanismul preţurilor

CURSUL 7

A. Politici comerciale de stimulare a exporturilor

- mecanisme de stimulare a exporturilor de natură bugetară

- mecanisme de stimulare de natură fiscală

- mecanisme de stimulare de natură financiar-bancară

B. Principalele tendinţe in politicile comerciale internationale

CURSUL 8

INSTITUŢIONALIZAREA RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Tratate economice internaţionale

Definitie

Clasificare

Acordurile economice internaţionale (AEI)

CURSUL 9

LEASING

A. Definiţie

B. Obiectul operatiunilor de leasing

C. Avantajele leasingului pentru client (cumpărător, beneficiar)

D. Avantajele leasingului pentru furnizor

E. Dezavantajele leasingului pentru client

F. Dezavantaje pentru furnizor

G. Variante ale operaţiunilor de leasing

H. Societăţile de leasing

I. Clasificarea leasingului

J. Contractul de leasing

CURSUL 10

LICITATII INTERNATIONALE

Definiţia, conţinutul şi clasificarea licitaţiilor

Obiectul licitaţiilor

Caracteristicile licitaţiilor

Clasificarea licitatiilor

Aucţiuni (licitaţii de import)

Licitaţiile de export

CURSUL 11

FRANCHISINGUL

Conţinut, caracteristici, definiţii

Contractele de franchising

Partenerii într-un contract de franchesing sunt:

Drepturile şi obligaţiile cesionarului

Drepturile şi obligaţiile cedentului

CURSUL 12

BURSA

A. Elementele definitorii ale bursei

B. Caracteristicile burselor

C. Premisele istorice care au dus la apariţia burselor

D. Definitia burselor

E. Funcţiile bursei în economie

F. Practica marilor pieţe bursiere

G.Agenţii de bursă

H. Sistemul de tranzacţii bursiere

CURSUL 12

Riscul în afacerile economice internaţionale

a. definitie

b. clasificare

Metode de acoperire a riscurilor în cadrul REI

Extras din document

CURSUL 1

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

A. Aspecte generale ale managementului internaţional

B. Funcţiile managementului internaţional

C. Şcoli şi curente ale managementului

D. Metode de conducere

A. ASPECTE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI INTERNAŢIONAL

Apariţia şi dezvoltarea managementului ca ştiinţă a conducerii a fost istoriceşte legată de o serie de fenomene cum ar fi:

a. despărţirea utilizării capitalului de proprietatea asupra acestuia şi deci de creşterea rolului specialiştilor în conducerea activităţii economice;

b. conducerea şi specializarea în producţie;

c. progresul ştiinţific şi tehnic;

d. extinderea specializării şi cooperării în producţie, atât pe plan intern cât şi internaţional.

Paternitatea conceptului de management este atribuită lui F. Taylor, care face pentru prima dată o încercare de aplicare a ştiinţei la ceea ce înseamnă conducerea întreprinderilor. Contribuţia lui Taylor la dezvoltarea managementului a constat în sintetizarea şi publicarea unor idei referitoare la conducere, dar şi în transformarea unor „generalităţi” în „instrumente practice de conducere” care au devenit aplicabile în întreprinderile din S.U.A.

Un rol important în dezvoltarea managementului internaţional l-a avut şi Henry Fayol. Acesta defineşte pentru prima dată categoriile de procese din întreprindere şi diferitele funcţii ale conducerii (previziunea, organizarea, distribuirea comenzilor, coordonarea şi controlul).

Tehnica managementului a fost dezvoltată în ultimele decenii ale secolului trecut de următorii economişti: Peter Drucker, Philip Kotler, Duncan P. Drucker, care au considerat că managementul este echivalent cu personalul de conducere. Aceştia mai arată şi faptul că managementul presupune persoane care direcţionează activitatea celorlalţi şi care îşi realizează propria activitate, determinându-i pe ceilalţi să şi-o realizeze pe a lor.

Economistul J.Massie defineşte managementul ca fiind „arta conducătorilor de a realiza anumite lucruri folosind eforturile altor oameni”. Economistul american McKenzie porneşte de la premisa că un conducător operează cu următoarele elemente: idei, lucruri şi oameni. Placând de la acest lucru el defineşte managementul ca fiind „realizarea prin alţii a obiectivelor propuse”. Konoshuta Matsushita (şcoala economică japoneză) adresându-se unui grup de manageri occidentali spunea următoarele: „pentru voi, managementul este arta de a face să treacă într-un mod convenabil ideile patronilor în mâinile lucrătorilor”. Pentru japonezi managementul este arta de a mobiliza şi de a canaliza întreaga inteligenţă a tuturor în serviciul scopului urmărit de întreprindere.

O abordare mai largă a managementului îl defineşte pe acesta ca fiind un sistem complex de concepte, metode şi instrumente prin care se realizează conducerea unei entităţi economice spre realizarea unor obiective propuse în vederea atingerii unor performanţe cât mai ridicate.

B. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI INTERNAŢIONAL

Conducerea ştiinţifică (managementul) are o serie de funcţii:

1. Comunicarea – este procesul prin care se asigură circulaţia operativă a informaţiilor atât în interiorul unităţii economice, cât şi în relaţiile exterioare;

2. Organizarea – este acea funcţie a managementului prin care se grupează şi se repartizează activităţile, se determină structura, se repartizează funcţiile şi se urmăreşte implementarea lucrărilor pe compartimente şi locuri de muncă.

3. Prognoza şi planificarea – este acea funcţie care prevede evoluţia viitoare a activităţii economice respective prin analiza diferiţilor factori, dar şi a corelării lor, precum şi prin examinarea diferitelor variante de evoluţie;

4. Alegerea şi încadrarea cu personalul – potrivit acestei funcţii, managementul are în vedere şi activitatea prin care se selectează, se pregăteşte şi se promovează pe funcţii de conducere şi de execuţie personalul aflat într-o unitate economică;

Preview document

Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 1
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 2
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 3
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 4
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 5
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 6
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 7
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 8
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 9
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 10
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 11
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 12
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 13
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 14
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 15
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 16
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 17
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 18
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 19
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 20
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 21
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 22
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 23
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 24
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 25
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 26
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 27
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 28
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 29
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 30
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 31
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 32
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 33
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 34
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 35
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 36
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 37
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 38
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 39
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 40
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 41
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 42
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 43
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 44
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 45
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 46
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 47
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 48
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 49
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 50
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 51
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 52
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 53
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 54
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 55
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 56
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 57
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 58
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 59
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 60
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 61
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 62
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 63
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 64
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 65
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 66
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 67
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 68
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 69
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 70
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 71
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 72
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 73
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 74
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 75
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 76
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 77
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 78
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 79
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 80
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 81
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 82
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 83
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 84
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 85
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 86
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 87
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 88
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 89
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 90
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 91
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 92
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 93
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 94
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 95
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 96
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 97
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 98
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 99
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 100
Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Marketing în Domenii Nelucrative

Capitolul 1 Domeniul si mediul de marketing al serviciilor nelucrative 1.1. Particularitatile marketingului social În mod traditional,...

Marketingul Serviciilor în Agricultură

2.1. NATURA ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR Un aspect deosebit de important asupra căruia majoritatea specialiştilor au stăruit în lucrările lor...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Tehnici Promoționale

CUVÂNT ÎNAINTE Schimbările ample şi profunde ce au avut loc în cadrul economiei româneşti în ultimii 17 ani, de-a lungul procesului de tranziţie...

Te-ar putea interesa și

Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE 1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

CAPITOLUL 1 TREZORERIA ÎNTREPRINDERII ŞI FLUXURILE DE TREZORERIE 1.1 Concepte de bază privind trezoreria întreprinderii Varietatea şi...

Contabilitatea Exportului de Marfuri pe Cont Propriu - Prezentare Generala

Contabilitatea exportului de marfuri pe cont propriu – prezentare generala Exportul de mărfuri reprezintă o componentă a activităţii de comerţ...

Obligațiunile și Remediile Juridice ale Vânzătorului în Contractul de Vânzare Internațională de Mărfuri

INTRODUCERE Nici un stat oricât de bogat şi de înzestrat din punct de vedere tehnic ar fi el, nu poate să producă tot ceea ce îi este necesar...

Modalități de plată la BRD-GSG

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al BRD-GSG. Banca Română Pentru Dezvoltare SA face parte...

Ai nevoie de altceva?