Rolul Esential al Marketingului

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Rolul Esential al Marketingului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 137 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Marketing

Cuprins

CAPITOLUL I. Rolul esenţial al marketingului
în cadrul organizaţiilor si al societăţii
1.1.Afacerile în condiţiile unei economii globale în rapidă schimbare
1.1.1.Economia globală – problemă de actualitate
a economiei contemporane.
1.1.2.Decalajul veniturilor
1.1.3.Imperativele mediului înconjurător
1.1.4.Alte probleme
1.1.5.Firma si noua ei imagine
1.1.6.Planul capitolului
1.2.Marketingul - concepte fundamentale
1.2.1.Noţiuni generale: nevoi, dorinţe, cereri, produsul – valoarea, cost şi gradul de satisfacere, schimbul şi tranzacţiile, marketing şi marketari
1.2.2.Managementul marketingului şi poziţia firmei în raport cu piaţa: conceptul de producţie; conceptul de produs; conceptul de vânzare; conceptul de marketing; conceptul de marketing social;
1.2.3.Sferele de acţiune ale marketingului: activităţi lucrative şi nelucrative, în domeniul relaţiilor internaţionale;
CAPITOLUL II. Locul marketingului şi Managementului
în teoria şi practica economică
2.1. Locul marketingului în cadrul sistemului de management al
întreprinderii
2.2. Locul managementului în teoria şi practica marketingului
2.3. Management - marketingul, domeniu ştiinţific
interdisciplinar, fundament teoretic al integrării
eficiente a firmei în mediul ambiant (extern)
2.3.1. Conţinutul Management – Marketingului
2.3.2. Contextul apariţiei şi dezvoltării Management
Marketingului
2.3.3. Sfera (aria) Management – Marketingului
CAPITOLUL 3 Convergenţa şi complementaritatea funcţiilor
managementului şi marketingului
3.1. Funcţiile managementului orientate spre marketing
3.1.1. Previziune orientată spre piaţă (marketing)
3.1.2. Funcţia de organizare orientată spre piaţă
3.1.3. Funcţia de coordonare în management–marketing
3.1.4. Funcţia de antrenare în management – marketing
3.1.5. Funcţia de control - evaluare în
management – marketing
3.2. Concordanţa funcţiilor marketingului şi managementului
3.2.1. Investigarea mediului economico – social
3.2.2. Conectarea (adaptarea) activităţii întreprinderii la dinamica mediului
CAPITOLUL IV Instrumente şi metode moderne de management
utilizate în derularea proceselor de marketing
4.1. Metode moderne de management utilizate în marketing
4.1.1. Managementul prin obiective
4.1.2. Managementul prin bugete în cadrul proceselor de marketing
4.1.3. Managementul prin proiecte, în cadrul proceselor de marketing
4.1.4. Managementul prin produs in cadrul proceselor
de marketing
4.2 Strategia – instrument de bază comun managementului
şi marketingului
4.2.1. Strategiile firmei în viziunea managementului
4.2.2. Strategiile firmei în viziunea marketingului
CAPITOLUL V- Concepte, tehnici şi instrumente de marketing
utilizate în managementul activităţilor
5.1. Marketing integrat
5.1.1. Marketing integrat la nivelul întregii firme
5.1.2. Marketing integrat la nivelul funcţiunilor întreprinderii
5.2 Marketing strategic
5.3. Marketingul tactic
5.4. Întreprinderea de marketing
CAPITOLUL VI. Mecanismul de management - marketing
al intreprinderii
6.1 Conţinutul mecanismului de management - marketing al întreprinderii
6.2. Etapele (fazele) procesului global de
management – marketing
6.2.1. Etapele (ciclul) procesului global de marketing
6.2.2. Etapele procesului global de management
6.3. Modelul general al mecanismului de management – marketing
CAPITOLUL VII. Sistemul de management al "întreprinderii" de marketing
7.1. Sistemul metodologic al "întreprinderii" de marketing
7.2. Sistemul organizatoric al "întreprinderii" de marketing
7.2.1.Organizarea procesuală a "întreprinderii" de marketing
7.2.2. Organizarea structurală a "întreprinderii" de marketing
7.3. Sistemul informaţional al "întreprinderii" de marketing
7.4. Sistemul decizional al "întreprinderii" de marketing
Capitolul VIII. Managementul cercetării de marketing
8.1. Conţinutul cercetării de marketing
8.2. Metode, tehnici şi instrumente utilizate în cercetările de marketing
8.3. Organizarea activităţii de cercetare
8.3.1. Organizarea procesuală a activităţii de cercetare
8.3.2. Organizarea structurală a activităţii de cercetare
8.4. Planificarea activităţii de cercetare
8.5. Managementul prin programe de cercetare - metodă combinată de conducere a cercetării de marketing

Extras din document

CAPITOLUL I. Rolul esenţial al marketingului

în cadrul organizaţiilor si al societăţii

Fiecare perioadă solicită conducerii unei firme să adopte o concepţie nouă în stabilirea obiectivelor, strategiilor şi tacticilor sale. Schimbările rapide pot face ca principiile care au stat până acum la baza succesului în afaceri să devină un lucru perimat.

- Henry Ford a continuat să producă modelul T când cumpărătorii de maşini începeau să ceară diversificarea sortimentului.

- General Motors a răspuns solicitării pieţei şi a depăşit firma Ford. Mai târziu, General Motors a continuat să producă automobile mari, când clienţii au început să solicite maşini mai mici.

- De acest lucru au profitat Volkswagen şi firmele japoneze.

- Ceva mai târziu, clienţii au început să insiste asupra calităţii; japonezii le-au răspuns oferind maşini mai bune.

O somitate în domeniul managementului, Peter Drucker, observa pe bună dreptate că „formula de succes a unei firme pentru o anumită perioadă nu va mai funcţiona în următoarea”.

Care sunt elementele noi aduse de anii '90?

Odată cu sfârşitul războiului rece, ţările şi firmele se confruntă cu un nou gen de probleme. Ele trebuie să facă faţă acum unei concurenţe sporite pe plan global, deteriorării mediului înconjurător, neglijării infrastructurii, stagnării economice, slabei pregătiri a forţei de muncă şi multor altor probleme de natură

economică, politică şi socială.

Este adevărat, toate acestea sunt probleme dificile; dar ele sunt în acelaşi timp şi ocazii de afaceri, în condiţiile formării unei pieţe globale, firmele autohtone vor putea conta pe o cerere mult mai mare pentru produsele şi serviciile lor; partea negativă este că ele vor avea de înfruntat mult mai mulţi concurenţi. Deteriorarea mediului înconjurător oferă posibilităţi nelimitate firmelor care pot pune la punct mijloace eficiente de rezolvare a acestei situaţii.

Neglijarea infrastructurii reprezintă o ocazie uriaşă pentru firmele din

domeniul construcţiilor, transporturilor şi comunicaţiilor.

Stagnarea economiei şi recesiunea vor favoriza firmele care vor şti să producă şi să comercializeze cu cheltuieli reduse.

Personalul insuficient calificat va obliga firmele care se ocupă de pregătirea forţei de muncă să elaboreze programe mai eficiente în domeniu.

Toate problemele care reprezintă o plagă socială pot fi o sursă de afaceri. Şi nu numai acestea. Să ne gândim şi la posibilităţile oferite de dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică în domeniul ingineriei genetice, roboticii, inteligenţei artificiale, superconductorilorşi din multe alte domenii.

1.1. Afacerile în condiţiile unei economii globale în rapidă schimbare

1.1.1.Economia globală – problemă de actualitate

a economiei contemporane.

Economia mondială a suferit transformări radicale pe parcursul ultimelor două decenii, în esenţă, barierele geografice şi diferenţele culturale s-au redus simţitor odată cu apariţia avioanelor cu reacţie, a reţelelor telefonice şi de calculatoare, a emisiunilor TV prin satelit.

Această reducere a distanţelor a permis firmelor să-şi extindă considerabil pieţele şi sursele de aprovizionare, în trecut, o companie americană de tipul lui Chrysler îşi baza producţia pe componente fabricate aproape în totalitate în S.U.A., iar piaţa de desfacere era aproape în exclusivitate cea internă. Astăzi, Chrysler are furnizori din Japonia, Coreea, Germania şi din multe alte ţări, vânzându-şi maşinile în alte părţi ale lumii. Cumpărătorul unei maşini cu marca Chrysler nu mai este în prezent sigur că produsul achiziţionat de el a fost totuşi fabricat de Chrysler.

În alte ramuri industriale, firmele îşi realizează produsele prin intermediul unor linii de montaj globale, lată doar câteva exemple:

- În trecut, majoritatea articolelor de îmbrăcăminte americane erau produse şi vândute pe plan local. Croitul materialelor se executa, de regulă, în fabrici din New York şi New England cu mână de lucru provenită din rândurile imigranţilor, care erau obligaţi la un program de lucru extrem de dur. Mai târziu, muncitorii au format sindicate şi au obţinut creşterea salariilor, în căutare de mână de lucru mai ieftină, mulţi fabricanţi de îmbrăcăminte şi-au mutat fabricile în zonele sudice, în ultimul timp, numeroase firme americane şi-au transferat activitatea de producţie în Asia. Astăzi, Bill Blass, unul din cei mai reputaţi creatori de modă americani, examinează posibilitatea execuţiei unor articole de îmbrăcăminte din ţesături obţinute din lână australiană, după tipare italiene. El schiţează modelul unei rochii şi-l transmite prin fax unui agent din Hong Kong care, la rândul iui, transmite o comandă unei fabrici din China. Rochiile, produsul finit, vor fi apoi transportate pe calea aerului la New York şi redistribuite prin magazinele universale care au făcut anterior comenzi. Nu este deloc surprinzător faptul că, datorită costurilor de producţie mai scăzute din străinătate, în acest

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Esential al Marketingului.doc