Strategii de Marketing în Turism

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 48287
Mărime: 882.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
A. F. Stancioiu

Extras din document

INTRODUCERE

Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune ale UniuniiEuropene, fiind fundamentată pe principiile pieţei unice, preferinţei comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeană) şi al solidarităţii financiare (măsurile comune sunt finanţate dintr-un buget comun). PAC este constituită din doi piloni – pilonul organizaţiilor comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării pieţelor produselor agricole) şi cel al dezvoltării rurale – măsurile structurale care vizează dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale. PAC a cunoscut o serie de reforme succesive, influenţate de evoluţia agriculturii europene (gestionarea costurilor bugetare mari şi a stocurilor excedentare de produse agricole), de procesul de extindere a UE şi de negocierile comerciale multilaterale din cadrul GATT (runda Uruguay) şi a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (runda Doha) privind liberalizarea comerţului mondial cu produse agricole. Reformele au vizat in principal simplificarea modului de acordare a subvenţiilor, eficientizarea politicii şi reducerea costurilor bugetare, PAC evoluând de la o politică care se concentra pe sprijinirea directă a producţiei, la o politică orientată către cerinţele pieţei, axată pe parametri calitativi, ecologici, de siguranţa alimentelor şi utilizarea eficientă şi durabilă a resurselor. Cea mai recentă reformă (2003 – 2008) s-a finalizat prin aşa-numitul « control de sănătatate al PAC » şi a vizat o simplificare mai radicală a sistemului de acordare a subvenţiilor directe, eliminarea sau ajustarea unor măsuri de sprijinire a pieţei, realocarea progresivă a fondurilor UE către măsurile de dezvoltare rurală pentru a răspunde noilor provocări(schimbările climatice, asigurarea securităţii alimentare, protecţia bio-diversităţii, bio-energia). În contextul negocierii viitorului cadru financiar al UE pentru perioada 2014-2020, este aşteptată o dezbatere asupra structurii cheltuielilor în UE. Ponderea importantă deţinută de cheltuielile agricole în cadrul bugetului comunitar pot determina ca tema reformării bugetului alocat PAC să devină una din mizele dezbaterii pe tema bugetului UE. Având un potenţial agricol semnificativ, România consideră că PAC trebuie să se fundamenteze în viitor pe un buget consistent, în contextul actual caracterizat de dificultăţi financiare şi economice la nivel global, şi pe mecanisme adaptate la necesităţile specifice ale noilor state membre, pentru a asigura securitatea alimentară, a satisface cerinţele pieţei europene şi a atenua impactul posibilei liberalizări a comerţului agricol mondial asupra agriculturii comunitare.

1. Obiectivele şi principiile P.A.C

Libera circulaţie a bunurilor a debutat cu produsele agricole, Piaţa Comună fiind înfăptuită pentru prima oară în agricultură. La sfârşitul anului 1962, politica agricolă a fost aceea care dădea semnalul demarării vastei întreprinderi pe care o reprezintă elaborarea politicilor comune economice şi monetare, latură esenţială a procesului de integrare inter-statală.

De la început, produsele agricole au beneficiat de un regim aparte în comparaţie cu produsele industriale. În timp ce faţă de producţia şi comerţul cu produse industriale se aplică principiul liberei concurenţe,neintervenindu-se pentru sprijinirea competitivităţii acestora şi aplicându-se o protecţie redusă la importurile din ţările terţe, producţia agricolă comunitară s-a bucurat de susţinere pe toate planurile. Diferenţele de tratament ridică un mare semn de întrebare: cum se explică faptul că ţări puternic industrializate (la început în formula „celor şase”) au ales să dea prioritate agriculturii ? Imediat după sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi chiar şi după aceea, Germania, ţara cu cele mai vechi tradiţii industriale, a avut o poziţie politică dezavantajată de statutul ei de ţară învinsă. Franţa, în schimb, se prezenta la masa tratativelor CEE de pe poziţia de ţară învingătoare. În aceste condiţii, ea s-a folosit de avantajul ei comparativ politic, pentru a-şi impune punctul de vedere. Dintre cele şase ţări care antamaseră procesul de integrare, Franţa avea cea mai mare pondere în producţia agricolă comună. În demersul ei, Franţa a mai fost sprijinită de Olanda şi Belgia, care, deşi ţări mici, au o agricultură foarte specializată şi productivă. Aşadar, factorul politic explică în cea mai mare măsură, starea de fapt descrisă mai sus.

Principiile fundamentale care stau la baza politicii agricole comunitare sunt următoarele:

1. Liberalizarea treptată a circulaţiei produselor agricole între ţările membre şi comercializarea lor la preţuri unice, comunitare: în principiu, s-a stabilit ca preţurilecomunitare să reprezinte media aritmetică a preţurilor naţionale din ţările membre ale CEE;

2. Preferinţă din partea ţărilor membre pentru produsele agricole ale comunităţii. Acele ţări care ar dori să cumpere produsele agricole mai ieftine din ţări din afara comunităţii,vor suporta diferenţa de preţ prin instituirea unor taxe de prelevare;

3. Compensarea pierderilor ce ar rezulta din exportul produselor agricole disponibile ale ţărilor membre în afara Comunităţii Economice Europene în cazul în care aceste exporturi s-ar realiza la preţuri mai mici decât cele comunitare; compensarea acestor preţuri se realizează prin sistemul aşa numitelor taxe de restituire (acestea fiind subvenţii directe la export);

4. Protejarea agriculturii ţărilor membre de concurenţa extra-comunitară

printr-un sistem foarte amplu de măsuri de politică comercială, tarifare şi netarifare şi restructurare a acesteia pentru sporirea gradului de autoaprovizionare cu produse agricole;

5. Finanţarea pe plan comunitar a măsurilorde politică agricolă prin intermediul unui organism comunitar specializat denumit Fondul European de Orientare şi Garanţie Agricolă(FEOGA).

Principalele obiective ale politicii agricole comune, aşa cum sunt ele menţionate înTratatul de la Roma (art. 139) sunt:

a. Creşterea productivităţii agriculturii prin promovarea progresului tehnic şi asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, precum şi a utilizării optime a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă.

b. Asigurarea unui nivel de trai pentru populaţia agricolă, la paritate cu alte sectoarede activitate.

c. Stabilizarea pieţelor produselor agricole

d. Garantarea securităţii aprovizionării

Preview document

Strategii de Marketing în Turism - Pagina 1
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 2
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 3
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 4
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 5
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 6
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 7
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 8
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 9
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 10
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 11
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 12
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 13
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 14
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 15
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 16
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 17
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 18
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 19
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 20
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 21
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 22
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 23
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 24
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 25
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 26
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 27
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 28
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 29
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 30
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 31
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 32
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 33
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 34
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 35
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 36
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 37
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 38
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 39
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 40
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 41
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 42
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 43
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 44
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 45
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 46
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 47
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 48
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 49
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 50
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 51
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 52
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 53
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 54
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 55
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 56
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 57
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 58
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 59
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 60
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 61
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 62
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 63
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 64
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 65
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 66
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 67
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 68
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 69
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 70
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 71
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 72
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 73
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 74
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 75
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 76
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 77
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 78
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 79
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 80
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 81
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 82
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 83
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 84
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 85
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 86
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 87
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 88
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 89
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 90
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 91
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 92
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 93
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 94
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 95
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 96
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 97
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 98
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 99
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 100
Strategii de Marketing în Turism - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Marketing in Turism.pdf

Alții au mai descărcat și

Direcții în politica de marketing turistic - studiu de caz Satul Breb - mixul de marketing

Introducere Turismul reprezintă un sector de activitate care poate să joace un rol semnificativ în dezvoltarea economiei. Cererea turistică este...

Evoluția Dubaiului

I. DUBAI – METROPOLA CONSTRUITA PE NISIP Emiratele Arabe Unite au luat fiinta in 2 decembrie 1971, cuprinzand sapte emirate : - Dubai – cel mai...

Suport curs marketing internațional

INTRODUCERE Afacerile internationale nu reprezintã un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totusi, volumul tranzactiilor internationale a...

Marketing Strategic(curs complet)

Functii - Cercetarea de marketing implica toate activitatile legate de furnizarea de informatii, din ineriorul organizatiei si din mediu,...

Marketing Strategic

Definitia data marketingului de asociatia americana de marketing (American Marketing Association - AMA) este: - Marketingul reprezinta procesul de...

Suport Curs Marketing și Afaceri Online

Capitolul 1. Marketing şi marketing si afaceri online . 4 1.1. Delimitări conceptuale . 4 1.2. marketing si afaceri online Versus Marketing...

E-Commerce

Capitolul 1 Internetul ca mediu de afaceri “Internetul se va dezvolta spectaculos, ca o supernovǎ, iar în anul 1996 se va prǎbuşi în mod...

Comunicarea în Afaceri

Tema 1: Comunicarea – domeniu de intersecţie în ştiinţele sociale 1. Noţiunea de comunicare 2. Specificul comunicării educaţionale 3. Comunicare...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității

Introducere Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Strategia de Marketing pentru Dezvoltarea unei Afaceri în Domeniul Turismului

Cap 1. Prezentarea ideii de afacere in turism Introducere Dezvoltarea unei afaceri in domeniul turismului in contextul economiei mondiale...

Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing 1.1. Delimitarea...

Planificarea Strategică de Marketing a Agenției de Turism

Informatii generale despre turismul românesc România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere,...

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor...

Strategii de marketing în turism - studiu de caz Grand Hotel Italia Cluj-Napoca

INTRODUCERE Cluj-Napoca nu este recunoscut pentru atracții turistice naturale importante, din simplul motiv că nu a fost înzestrat, cum este spre...

Strategii de Marketing în Turism - Studiu de Caz - Companiile Tarom și Easyjet

Capitolul I 1.1 Prezentarea companiei de transport aerian TAROM (denumirea şi obiectul de activitate al firmei de servicii) Compania TAROM –...

Strategii de Marketing în Turism

ARGUMENT In lucrarea cu tema ”Strategii de marketing in agentia de turism” sunt descrise strategiile de marketing;sunt metode care iti permit sa...

Ai nevoie de altceva?