Suport Curs Marketing și Afaceri Online

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 49323
Mărime: 716.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Orzan, Mihai Orzan

Cuprins

2.2.2. Politica de preţ .40

2.2.3. Politica de distribuţie .43

2.2.4. Politica de promovare .50

Capitolul 3. Strategia de marketing în spaţiul virtual . 70

3.1. Identificarea oportunităţii marketingului pe Internet .70

3.2 Paşii necesari pentru dezvoltarea strategiei de marketing pe Internet .71

3.2.1. Identificarea problemei .71

3.2.2. Stabilirea obiectivelor .72

3.2.3. Stabilirea tipului de strategie .72

3.3. Planul de marketing pe Interne .73

3.4. Reguli de eficienţă .73

3.5. Măsurarea succesului .76

Capitolul 4. Principii de realizare a unui website . 78

4.1. Etape ale realizării unui site .78

4.1.1. Planificare .78

4.1.2. Pregătirea instrumentelor .79

4.1.3. Codificare .79

4.1.4. Implementare .80

4.2. Principii de realizare a unui website .80

4.2.1. Prezentarea informaţiilor .83

4.2.2. Hiperlegături .85

4.2.3. Realizarea meniurilor .86

4.2.4. Navigaţie .87

4.2.5. Texte .89

4.2.6. Imagini .92

4.2.7. Frame .93

4.3. Principalele surse de insatisfacţie în rândul vizitatorilor .94

4.4. Promovarea unui website.97

4.4.1. Motoare de căutare .97

4.4.2. Portaluri. 100

4.4.3. Promovare reciprocă . 101

4.4.4. Webring . 101

4.4.5. Semnătura automată . 102

4.4.6. Newsletter . 102

4.4.7. Liste de discuţie . 103

4.4.8. Forum . 103

4.5. Măsurarea succesului . 104

4.5.1. Viteza de încărcare . 104

4.5.2. Jurnale de acces . 104

4.5.3. Cookie . 105

4.5.4. Servicii automatizate . 106

Capitolul 5. Principii de evaluare a unui website . 107

5.1. Aspecte generale . 107

5.2. Aspecte tehnice . 109

5.3. Prietenia manifestată faţă de utilizatori . 111

5.4. Atractivitate . 114

5.5. Particularităţi de Marketing în evaluarea siturilor . 116

Extras din document

Capitolul 1. Marketing şi marketing si afaceri online . 4

1.1. Delimitări conceptuale . 4

1.2. marketing si afaceri online Versus Marketing tradiţional .12

1.3. Serviciile şi aplicaţiile pe Internet .17

1.3.1. Cum funcţionează Internet-ul .18

1.4. Internetul ca mediu de afaceri .22

1.4.1. Segmentarea consumatorilor multimedia .29

1.4.2. Codul de etică al marketerului pe Internet .30

Capitolul 2. Mixul de marketing în spaţiul virtual . 32

2.1. Tendinţele actuale în mixul de marketing tradiţional .32

2.2. Mixul de marketing si afaceri online .34

2.2.1. Politica de produs.36

Capitolul 1

Marketing şi marketing si afaceri online

1.1. Delimitări conceptuale

Apărut iniţial pe planul practicii economice, marketingul a constituit obiectul unor ample

dispute şi tot mai profunde dezvoltări teoretice. Termen de origine anglo-saxonă, marketingul derivă

din participiul prezent al verbului “to market”, a cărui semnificaţie este aceea de a desfăşura tranzacţii

de piaţă, respectiv de a cumpăra şi de a vinde. Privit strict prin prisma semnificaţiei sale etimologice,

marketingul ar defini, astfel, actul, procesul schimburilor în spaţiul pieţei. O asemenea accepţiune, deşi

aparent corectă, apare însă ca fiind prea puţin corespunzătoare faţă de realitate, neputând reliefa

bogăţia, complexitatea de semnificaţii a marketingului.1

În evidenţierea semnificaţie marketingului, se ia, de regulă, ca punct de plecare definiţia

formulată de Asociaţia Americană de Marketing. Potrivit acesteia, marketingul vizează “realizarea

activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau

utilizator”, definiţie care a fost considerată, mai târziu, ca fiind tributară vechiului concept de

marketing, vulnerabilitatea sa pornind de la faptul că marketingului i se atribuie doar roluri ce se

exercită după încheierea producţiei (punctul de pornire nereprezentându-l clientul sau consumatorul ci

produsele care urmează a fi desfăcute). Astfel această definiţie s-a îmbunătăţit treptat, nu numai ca

formulare, ci şi în esenţă.

Philip Kotler consideră că marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi

grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi ceea ce doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de

produse având o anumită valoare.2

Dacă acesta este Marketingul, ce este marketing si afaceri online?

Definiţia de dicţionar pentru “cyber” este “ştiinţa controlului sistemelor complexe”. În folosirea

curentă însă, termenul a ajuns să aibe o semnificaţie diferită: “cyber”- se referă la “locul” nonfizic,

nematerial, virtual unde computerele şi comunicaţiile se întâlnesc şi comunică. Mediul specific

sistemelor informatice, reţelelor de calculatoare şi de comunicaţie este mediul digital, unde infomaţia

este reprezentată printr-un şir de simboluri binare 0 şi 1, numiţi biţi sau digiţi.

Ca atare, marketingul si afacerile online înseamnă 3 folosirea puterii reţelelor de computere şi

de comunicaţie online şi a mediului digital interactiv pentru a atinge obiectivele de marketing.

Marketing electronic înseamnă procesul de creare şi menţinere a relaţiei cu clientul prin

activităţi online de facilitare a schimbului de idei, produse şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor

ambelor părţi. (J.Imber- Dictionary of marketing terms)

Trebuie specificat că marketingul si afacerile online are în prezent ca medii de realizare nu

numai reţelele Internet, Intranet şi Extranet dar şi reţelele locale(LAN), metropolitane(MAN), şi de

arie extinsă(LAN), CD-urile, DVD-urile şi bornele multimedia, sistemele online cât şi sistemele offline.

În acest context, consider necesar o delimitare conceptuală şi a noţiunii de strategie de

marketing care desemnează liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea

atingerii unor obiective. Termenii prin intermediul cărora se exprimă strategia de marketing sunt

sintetici, concişi. Strategia nu va fi detaliată, ci doar precisă şi realistă. Ea trebuie să indice, fără

echivoc, ce se urmăreşte în esenţă şi cum se intenţionează să se ajungă la scopul vizat.

Strategia de marketing pe Internet indică obiectivele de marketing ce se urmăresc a fi atinse

prin folosirea acestui nou mediu de marketing şi modalităţile concrete caracteristice Internetului

(serviciile şi facilităţile oferite de acesta) prin care se vor realiza.

Fundamentele reţelelor IT&C, a Internetului sunt prezentate detaliat în capitolul 4 la sisteme

informatice de marketing2.

Marketingul rămâne tot marketing, indiferent de mediul în care este practicat sau de genul de

activitate prestată. Totuşi este recunoscută influenţa fără precedent a tehnologiilor IT&C(informatice şi

de comunicaţie) moderne asupra fenomenului de marketing. Pe Internet, marketingul este diferit: este

rapid, în continuă schimbare, se foloseşte de instrument noi şi se adresează unui număr de utilizatori în

creştere.

Teoreticienii conceptului marketing si afaceri onlineui au identificat mai multe faze în

dezvoltarea acestuia, începând cu prima generaţie, care are ca punct de referinţă anul 1993. Această

primă generaţie a fost caracterizată de preponderenţa transmisiilor de date, având ca utilizatori

cercetătorii şi persoanele din mediul universitar. Evoluţia relativ neînsemnată de până la nivelul anului

1993 a fost rapid surclasată de perioada 1994 – 2001 în care Internetul a devenit sinonim cu facilităţi

de comunicare, de transmisii de date, tranzacţii şi utilizare colectivă a aplicaţiilor virtuale. Anul 2001 a

adus cu sine debutul celei de-a treia generaţii de marketing si afaceri online, generaţie în care cuvântul

cheie sunt aplicaţiile WEB cu hipermedia, hipertext şi hiperlink, cu tehnologii şi instrumente din

domeniul IT&C capabile să transmită acest gen de aplicaţii.

Internetul, cel mai important canal de comunicaţie media după televiziune, face parte din

categoria factorilor care impun modificarea, reformularea şi adaptarea continue a modului de

înţelegere, teoretizare şi practicare a marketingului în actuala societate. Sfârşitul anilor ‟90 a adus cu

sine o explozie a aşa-numitelor dot-comuri, afaceri pe Internet cu dezvoltare impresionanată.

Întrebările fundamentale din domeniul marketingului nu trebuie să rămână fără răspuns, acestea

garantând succesul unei afaceri:

- Cine sunt clienţii ?

- Ce face concurenţa ?

- Care este evoluţia pieţei ?

- Care care poate fi cea mai eficientă variantă a mixului pentru firmă ?

- Obiectivele propus sunt realiste ?

- Când şi cum putem recupera investiţia realizată ?

Preview document

Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 1
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 2
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 3
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 4
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 5
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 6
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 7
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 8
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 9
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 10
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 11
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 12
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 13
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 14
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 15
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 16
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 17
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 18
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 19
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 20
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 21
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 22
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 23
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 24
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 25
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 26
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 27
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 28
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 29
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 30
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 31
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 32
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 33
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 34
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 35
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 36
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 37
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 38
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 39
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 40
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 41
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 42
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 43
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 44
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 45
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 46
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 47
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 48
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 49
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 50
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 51
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 52
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 53
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 54
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 55
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 56
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 57
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 58
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 59
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 60
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 61
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 62
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 63
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 64
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 65
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 66
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 67
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 68
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 69
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 70
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 71
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 72
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 73
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 74
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 75
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 76
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 77
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 78
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 79
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 80
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 81
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 82
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 83
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 84
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 85
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 86
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 87
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 88
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 89
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 90
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 91
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 92
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 93
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 94
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 95
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 96
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 97
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 98
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 99
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 100
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 101
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 102
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 103
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 104
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 105
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 106
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 107
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 108
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 109
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 110
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 111
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 112
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 113
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 114
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 115
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 116
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 117
Suport Curs Marketing și Afaceri Online - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Suport Curs Marketing si Afaceri Online.pdf

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Publicitatea Online

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze şi să compare mediul on-line şi mediul offline din puncte de vedere al avantajelor şi...

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare a produselor...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Marketingul într-o lume online

Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în...

Te-ar putea interesa și

Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional

INTRODUCERE Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale unei economii, devenind elementul principal al economiei de piaţă,...

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață

Introducere ,,Internetul și impactul său asupra economiei de piață” este o lucrare deosebit de actuală, care corespunde cu cerințele studenților...

Management International - Laos

I. Prezentarea ţării Laos sau Republica Populară Democrată Lao se află în Asia de Sud-Est, fără ieşire la mare. Acest stat se învecinează cu...

Comertul Electronic versus Comertul Traditional la SC eMAG International SA

Scurta prezentare a companiei eMAG International Compania eMAG, detinuta in prezent in proportie de 51% de catre Asesoft Distribution, restul...

Promovarea Vânzărilor la Orange

CAPITOLUL I Prezentarea generală a firmei I.1. Istoric Orange România MobilRom S.A. este o firmă de telecomunicaţii mobile, înfiinţată în 1996...

Proiect marketing - Crema de fata intens hidratantă Farmec Goat's Milk

1. Introducere Istoricul firmei S.C. FARMEC S.A. este cel mai mare producător de cosmetice din România și unul dintre cei mai importanți din...

Marketing in Administratia Publica

Introducere Administraţia este o instituţie ori complex de instituţii conturate pe domenii de activitate, având o structura funcţională, care să...

Ai nevoie de altceva?