Toate cursurile din domeniul Mass Media

 • Metode de cercetare

  METODĂ ȘI METODOLOGIE Metoda este definită ca modalitatea de obținere a anumitor rezultate în cunoașterea teoretică și cea practică. Termenul provine din limba greacă veche, în care “methodos” înseamnă cale, drum, mod de expunere și indică totalitatea demersurilor prin care omul reușește să cunoască un anumit fenomen, să producă un obiect sau să provoace deliberat modificări în realitatea materială obiectivă. Metoda este definită (Epuran, 2005, p. 75) ca fiind modalitatea obținerii unor...

 • Prevederile legislative (si constitutionale) privind libertatea de exprimare si dreptul la informatie

  Libertatea de exprimare a fost un drept cerut încă din Evul Mediu, atunci când, de exemplu, oamenii au vrut să li se explice drepturile iar conducătorul să nu mai aibă putere de influență asupra acestora. Așa au apărut numitele declarații ale drepturilor și, mai târziu, Magna Carta, document emis în Anglia în 1215, în timpul domniei regelui Ioan Fără de Țară. Prin această Cartă se urmărea limitarea puterii regelui astfel încât să dispară abuzurile comise de monarh sau de reprezentanții săi...

 • Focus Grup

  FOCUS-GRUPUL Am surprins în capitolul rezervat tehnicii chestionarului faptul că putem face apel, în cercetarea publicului ţintă, la anchetă şi sondaj de opinie, ca metode cantitative. Am evidenţiat faptul că, în cercetările bazate pe chestionar, care urmăresc testarea şi validarea unor ipoteze specifice, adesea facem apel la informaţii pe care le-am obţinut anterior, aplicând metode calitative. Aceasta înseamnă că, pentru un univers de cercetare insuficient cunoscut, pentru o cercetarea...

 • Introducere in Stiintele Sociale

  Ştiinţe : Ştiinţele naturii ( fizica, matematica, chimia, biologia, geografia, astronomia etc. ) Ştiinţele sociale ( economice, politice, communicative, psihologice, sociologice, filosofia, aproximativ, istoria, religia, literature etc. ) Comparaţie : Ştiinţele naturii sunt mult mai avansate ( sunt cele mai vechi faţă de cele sociale ), deoarece au la bază componente constante, iar relaţia dintre acestea conform unor teorii sunt perfecte, pe când cele sociale au un subiect de studiu foarte...

 • Agentie de Presa

  Evoluţia agenţiilor de presã Prima agenţie de presã a fost înfiinţatã în 1832 de francezul Charles Havas, sub titulatura de Birou de Ştiri. Serviciile biroului erau oferite îndeosebi abonaţilor particulari: diplomaţi, oameni de afaceri, negustori. Presa acelor ani era dominatã de prezenţa genurilor publicistice sau chiar beletristice opinie, genurile de informare fiind reduse îndeosebi la informaţii utilitare. Biroul de Ştiri va face treptat carierã, câştigându-şi poziţia de sursã pentru...

 • Genurile Presei Scrise

  TEXTUL JURNALISTIC Limba se manifestă, la un moment dat, prin variante determinate geografic și socio-cultural. - geografic – dialecte, subdialelecte și graiuri - socio-cultural – stiluri funcționale Diasistemul este sistemul lingvistic care rezultă din analiza acestor sisteme care au similitudini parțiale. Diasistemul este, deci, un supra sistem (dia – element de compunere cu sensul peste, prin, între, cu), o virtualitate care se manifestă în concret prin sistemele graiurilor și...

 • Conditia Jurnalistului

  O istorie recentă Născută la începutul anilor ’20, radiodifuziunea a devenit, cu excepţia câtorva zone dintre cele mai nedezvoltate, produsul industrial cel mai consumat. Televiziunea, începând de la sfârşitul anilor ’40, îşi continuă procesul de lărgire al pieţei sale. Cele mai recente progrese ale electronicii, ale informaticii şi ale telecomunicaţiilor prin cablu sau spaţiale îşi conjugă efectele pentru a deschide mediilor audiovizuale perspectivele unei expansiuni accelerate. Mai puţin...

 • Introducerea in Sistemul Mass-Media

  Ce este sistemul mass media Mass media (lat. Medium, pl. media) sunt suporturile tehnice care sunt folosite pentru transmiterea mesajelor, informaţiei, de la o serie de profesionişti în comunicare către un ansamblu de indivizi distincţi care formează o audienţă. Mass media pot fi împărţite în trei categorii: - Mijloace tipărite (cărţi, ziare, reviste, afişe) - Mijloace bazate pe film (fotografia şi cinematograful) - Mijloace electronice (radio, TV, telefon, videocasetofon, fax,...

 • Specializare TV

  I. TELEVIZIUNEA - DEFINITIE SI CONCEPT Televiziunea este definită, în Dictionnaire de la Communication, drept „desemarea generică a ansamblului de procedee de transmitere la distanţă a imaginilor şi sunetelor, pe unde hertziene sau prin cablu“. Însă această definiţie este mult prea generală, iar completarea ei cere o expunere mai detaliată a fenomenului. În primul rând, televiziunea,îmbinând transmiterea imaginii şi a sunetului, este cel mai important canal mass-media. Receptarea acestui...

 • Structura Limbajului Jurnalistic

  Capitolul I : Aspecte introductive I.1. Comunicarea prin limbaj Din cele mai vechi timpuri, oamenii au dorit să se înţeleagă şi s-au preocupat de modul de comunicare ca fenomen lingvistic în strânsă legătură cu dezvoltarea socială. În Antichitate, învăţaţii au abordat fenomenele limbii sub aspectul descrierii fonetice, morfologice şi sintactice şi tot în această perioadă a apărut ideea autonomiei limbii faţă de gândire, fapt ce a condus la separarea gramaticii de logică, deoarece, mult...

 • Deontologie

  1. JURNALISTUL ŞI MASS-MEDIA 1.1 Jurnalistul este persoana care se ocupă de colectarea, fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informaţii referitoare la evenimente locale, naţionale, internaţionale de interes public, cu scopul diseminării publice, câştigându-şi traiul în proporţie semnificativă din această activitate. 1.2. Jurnalistul îşi va exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile...

 • Imaginea Organizatiilor

  Implicarea imaginilor în orientarea manifestărilor oamenilor (manifestări atitudinale, comportamentale şi acţionale) sunt cele ce impun ca problematica să prezinte un interes deosebit. Ea este studiată nu doar de analişti ai comunicării; investigarea imaginii o realizează numeroase ştiinţe: psihologia, psihologia socială, psihonaliza, antropologia, sociologia culturii, sociologia mass-media etc. Imaginile despre organizaţii apar în procesul comunicării, drept rezultat al acestui proces – ce...

 • Comunicarea de Masa

  Caracteristici ale comunicării de masă 1. Emiţătorul este un profesionist al comunicării, un jurnalist o „persoană instituţionalizată" sau o organizaţie de comunicare, un post de radio, un canal de televiziune, un ziar (grupuri sociale specializate - antrepenorii de presă şi personalul lor). Aceasta este de fapt şi prima dintre caracteristicile comunicării de masă: emiţătorul, o „persoană instituţionalizată", care reprezintă, de obicei, un grup de persoane, este un mare producător...

 • Introducere in Sistemul Mass-Media

  1.Mass-media – vocaţie universalistă Suprapus adesea peste un alt concept (comunicare de masă) mass-media desemnează ansambluri de procedee, tehnici, instituţii, care generează mesaje pentru societatea de masă trăind în orizontul culturii de masă, specifică lumii moderne, care apelează tot mai puţin la comunicarea directă şi tot mai mult la cea mediată de sisteme tehnologice sofisticate. În chip firesc termenul mass-media, cu variantele mass media, massmedia sau forma abreviată MM, s-a...

 • Mass-media si Cultura - Texte Fundamentale

  1-2. Trecutul ºi prezentul, deºertãciune a deºertãciunii ºi vânare de vânt Cel mai important lucru este capacitatea de a regândi textele pe care le discutãm. Aceasta ºi în funcþie de ceea ce s-a gândit pânã la noi, dar ºi în funcþie de propria noastrã formaþie intelectualã ºi de propriul nostru gust. Cele douã texte urmãrite mai jos sunt: un text fundamental al Bibliei, din Vechiul Testament, scris, probabil, în secolul 3 înainte de Cristos, iar celãlat, unul profan, scris în 1963 de...

Pagina 1 din 10