Toate cursurile din domeniul Mass Media

 • Reportajul Radio

  1. DEFINIŢII Micul Dicţionar Enciclopedic defineşte reportajul ca „specie publicistică apelând adesea la modalităţi literare de expresie, care informează operativ asupra unor realităţi, situaţii, evenimente de interes general sau ocazional”. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române adaugă la această definiţie faptul că informaţiile sunt „culese, de obicei, de la faţa locului”. „Etimologic, un reportaj este un raport. Şi unul şi celălalt informează. Dar scopurile lor sunt diferite. Raportul...

 • O Introducere in Media

  ARGUMENT O introducere în media presupune iniţierea în noţiunile şi conceptele fundamentale de media. Acest ultim termen este definit de John Fiske: „în sens larg, o agenţie intermediară care abilitează un proces de comunicare şi, în sens mai specific, o dezvoltare tehnologică amplificând suporturile, aria de cuprindere sau viteza comunicării...Fiecare media este capabil să transmită nişte coduri pe unul sau mai multe canale...Câteodată este folosit pentru a se referi la mijloacele de...

 • Figuri Retorice

  Termenul figură a însemnat la origine, în latină, formă (« forma exterioară a unui corp »), alcătuire, aspect, fiind utilizabil şi în geometrie ; cu timpul s-au adăugat sensurile de « reprezentare a unei forme » (prin desen, sculptură) şi de “chip omenesc”ş.a.m.d. (***;TPR:64). Figura în retorică este definită ca o deviere de la uzul lingvistic normal, schimbare într-un anumit nivel al limbii, care facilitează expresia poetică sau pe cea oratorică, diferită ca grad de expresivitate ori de...

 • Persuasiunea

  În ierarhia cunoaşterii întâlnim mai multe trepte: opinia, convingerea, persuasiunea. Opinia, apreciată a fi o formă inferioară de cunoaştere, are un aspect individual, fiindu-i specific subiectivismul şi apartenenţa la senzorial. Convingerea este un produs al reflectării, obiectiv, susţinut de probe şi motivări logico-materiale. Convingerea realizată cu o motivare logico-materială foarte puternică, până la eliminarea oricărei posibilităţi de eroare, devine certitudine. Persuasiunea ca act...

 • Structuri Sociale ale Comunicarii

  Introducere Cursul "Structuri sociale" ale comunicării aduce în atenţie unele aspecte generale ale ştiinţelor sociale (definiţii; reprezentanţi de primă importanţă ai sociologiei, antropologiei, ai psihologiei sociale; concepte fundamentale cum ar fi cultura, clasele sociale, etc.) precum şi fenomene şi procese (influenţa socială, persuasiunea, schimbarea socială) care evidenţiază modalităţile specifice în care oamenii comunică şi se influenţează în comunităţi mai mici sau mai...

 • Tehnici de Investigatie Jurnalistica

  Tehnici de investigare jurnalistică Tutoratul 1 2008-2009 Asist. univ. drd. Raluca Radu Descrierea cursului: Investigaţia este raţiunea de a fi a jurnalistului. Cursul îşi propune să analizeze etapele acestui demers decizional, să-i familiarizeze pe studenţi cu adoptarea unor decizii bazate pe raţionament, cu elaborarea de scheme şi opţiuni de analiză, cu mecanismele evaluării finale. Temele primului tutorat: - Investigaţia, ca demers jurnalistic - Reporterul de investigaţie - Tipuri...

 • Tehnici de Lucru in TV

  TUTORAT 1 INTRODUCERE În ianuarie 1926 scoţianul John Baird făcea prima demonstraţie publică a transmiterii unei imagini la distanţă. Actul de naştere al televiziunii era semnat. La acea oră semnalul era emis prin unde radio, aşa încât prima companie de televiziune avea de aşteptat încă trei ani până la obţinerea licenţei de emisie. Baird Television a trebuit să lupte în justiţie cu BBC, principalul operator radio din Marea Britanie, pentru a căpăta acest drept. În 1929, când îşi începea...

 • Introducere in Semiotica

  1. Ce este comunicarea? Provenit prin filieră franceză, verbul a comunica are în limba română un “frate bun”, fapt ce ne îndreptăţeşte să vorbim de existenţa unui dublet etimologic. Cu transformările proprii trecerii de la latina vulgară la proto-româna, lat. communicare a fost moştenit sub forma a cumineca, avînd sensul de “a se împărtaşi” (în accepţia ritualului creştin). Întelesul exista şi în latina târzie, unde a dat naştere lui excommunicare, adică “a opri de la împartăşanie” - ceea ce...

 • Jurnalism Radio

  Radioul = cea mai accesibila modalitate de acces la informatii sau divertisment. • costuri foarte mici necesare consumului de emisiuni si programe radio ; • costuri de productie foarte mici . In S.U.A se gasesc 1/3 din totalul posturilor de radio . -conform sondajelor , 99% din familiile americane dispun de cel putin 5 aparate de radio -> astfel in S.U.A nr. aparatelor radio este de 2 ori mai mare decat tirajul zilnic al tuuror ziarelor . In Franta , aproximativ 70% din populatie...

 • Productie TV - Microfoane

  Microfoane Există şase categorii de microfoane folosite în televiziune: 1. Microfoanele de mână, dinamic (hand held) este microfonul care poate fi montat şi pe camera de luat vederi şi care este folosit mai ales în interviurile făcute pe teren. 2. Microfoanele personale (personal mic) (lavaliere / clip-on mic) – fie sunt prinse în colier în jurul gâtului, fie sunt prinse de îmbrăcăminte. Semnalul este transmis prin fir ori prin emiţător către echipamentul de înregistrare. 3....

 • Carte, Tipar si Lectura in Istoria Culturii Vechi Romanesti (II)

  1. Introducere: carte, lectură şi receptare în istoria culturii Am trecut în revistă, pe parcursul prelegerii precedente, cîteva din trăsăturile vechii culturi româneşti. Am putut constata printre altele mai ales absenţa instanţelor de mediere culturală : cele care fac posibilă configurarea orizontului receptării, respectiv, transformarea enunţării auctoriale într-un mesaj, parte a procesului de comunicare publică. Aceasta ne face dificil accesul la dimensiunea „socială” a comunicării,...

 • Carte, Tipar si Lectura in Istoria Culturii Vechi Romanesti

  1. Istorie şi memorie culturală : introducere în problematica istoriei vechii culturi româneşti Obiectivul acestei prelegeri este de a vedea în ce măsură cultura noastră veche, medievală, persistă în prezent, face parte din genealogia prezentului nostru cultural sau măcar a avut un impact în configurarea identităţii noastre culturale, precum şi a concepţiei noastre despre lume actuale. Cu alte cuvinte a vedea care sînt originile medievale ale culturii şi identităţii noastre şi în acelaşi...

 • Lectură, interpretare, exegeză. Documentarea în istoria

  1. Introducere: cunoaştere şi investigaţie - cunoaşterea în istoria culturii; forme şi practici dominante; - documentarea ca formă de investigaţie; lectura şi textul, ca elemente ale cunoaşterii intelectuale; - investigaţia în istoria culturii: reconstituire, decriptare şi reconfigurare semiotică a realului; 2. Documentarea în istoria culturii - ce este documentarea; documentare şi cercetare; documentarea bibliografică, - etapele unei documentări : cum se caută, cum se exploatează...

 • Inceputurile Presei in Lumea Romaneasca

  Introducere: cîteva note privind istoria presei Prelegerea de faţă îşi propune să prezinte cîteva aspecte din perioada de început a istoriei presei româneşti, respectiv, de la apariţia presei regulate la instituirea libertăţii de expresie. Nu poate fi vorba desigur ca în cadrul unei singure prelegeri să se epuizeze totalitatea problematicii implicate de acest subiect. De aceea voi oferi aici, ca şi în alte rînduri, o lectură orientată a acestei problematici, adică sintetică şi problematică....

 • Cultura, Istorie, Comunicare - Presa in Istoria Culturii Romanesti

  Rezumatul fiecărui capitol: 1. Introducere: presa şi istoria culturii, relaţia şi limitele acesteia - o punere în chestiune a principalelor categorii cu care se va opera în cadrul acestei discipline: presa şi istoria ei, cultura, rolul şi istoria acesteia, relaţia dintre cultură şi media, limitele acesteia; comunicare, media etc; - cîteva definiţii ale conceptului de cultură şi de presă/media; - ce anume oferă presa culturii şi prin ce anume cultura, indiferent de înţelesul acesteia,...

Pagina 4 din 10